هم نشيني آسياب بادي و گاز در نهبندان گاز  شهر به شهر، منزل به منزل

شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبي به شهر آسياب هاي بادي (آسبادها) شهره است و از اين پس، با گازرساني به اين شهر، گاز و آسياب با يکديگر هم نشين خواهند بود. هفته گذشته، استان خراسان جنوبي ميزبان کاروان توسعه صنعت گاز بود و همزمان، خط لوله انتقال گاز سربيشه - نهبندان، خط لوله انتقال گاز سربيشه - درح، گازرساني به سه شهر نهبندان، شوسف، درح و پروژه هاي گازرساني به 101 روستاي سطح استان افتتاح و عمليات اجرايي گازرساني به 388 روستاي جديد نيز آغاز شد. استان خراسان جنوبي، در يک روز شاهد برگزاري آيين بهره برداري و آغاز عمليات 494 پروژه گازرساني در سطح استان همسو با اهداف توسعه اي صنعت گاز و برنامه هاي توسعه گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور بود. اجراي اين پروژه ها، 800 ميليارد ريال در بخش خط لوله انتقال گاز سربيشه - نهبندان، 150 ميليارد ريال در بخش گازرساني به شهر نهبندان و 50 ميليارد ريال در بخش گازرساني به شهر شوسف هزينه در بر داشته است.

با بهره برداري از پروژه گازرساني به 101 روستاي سطح استان شامل گازرساني به 30 روستاي شهرستان بيرجند، 21 روستاي شهرستان درميان، 14 روستاي شهرستان بشرويه، يک روستاي شهرستان نهبندان، 10 روستاي شهرستان طبس، 9 روستاي شهرستان فردوس، 11 روستاي شهرستان قاينات و پنج روستاي شهرستان سربيشه، در مجموع، 13 هزار و 23 خانوار از نعمت گاز برخوردار شده اند. افزون بر بهره برداري از پروژه هاي يادشده، همزمان، عمليات اجرايي گازرساني به 388 روستاي سطح استان با يک هزار و 150 ميليارد ريال اعتبار نيز آغاز شد. با بهره برداري از پروژه گازرساني به 388 روستا، 19 هزار و 312 خانوار از نعمت گاز برخوردار مي شوند.

آمادگي براي تامين زيرساخت هاي سرمايه گذاري

استاندار خراسان جنوبي در آيين رسمي بهره برداري از پروژه هاي توسعه اي صنعت گاز که روز شنبه (14 مهرماه) برگزار شد، گفت: گاز و برق کليد واژه هاي توسعه هستند و با اجراي خط لوله انتقال گاز سربيشه- نهبندان، از اين پس شاهد توسعه اين مناطق خواهيم بود.

محمدمهدي مروج الشريعه افزود: با بهره برداري از خط لوله انتقال گاز سربيشه- نهبندان، امروز به همه سرمايه گذاران اعلام مي کنيم که ديگر مشکلي براي تامين انرژي مورد نظر آنان نداريم.

وي اعلام کرد: پروژه هاي ارزشمندي همانند گازرساني به سه شهر و 101 روستا افتتاح شد و اين کار بزرگ با آغاز گازرساني به 388 روستاي ديگر تداوم خواهد يافت.

استاندار خراسان جنوبي اظهار کرد: اين کار بزرگ با همکاري شرکت ملي گاز ايران، شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران، شرکت گاز استان خراسان جنوبي، پيمانکار و همه بخش ها اجرايي شد که در اينجا از همه آنها قدرداني مي کنم.

مروج الشريعه تاکيد کرد: با ورود گاز، آينده اي درخشان در انتظار شهرک صنعتي نهبندان و نواحي صنعتي آن است.

به گفته وي، چندي پيش نيز پروژه گازرساني به روستاهاي غرب استان خراسان جنوبي با 51 ميليارد تومان اعتبار افتتاح شد.

استاندار خراسان جنوبي يادآور شد: يکي از سرمايه گذاران بزرگ صنعتي که ايجاد 2 هزار فرصت شغلي در شهرستان نهبندان را برنامه ريزي کرده بود، وجود گاز يکي از مهمترين مولفه ها بود. وي ادامه داد: براي اين که سرمايه گذاري زودتر انجام شود، طرح تامين گاز در قالب سي ان جي را در نظر گرفته بوديم که خط لوله زودتر از برنامه تعريف شده به بهره برداري رسيد.

صرفه جويي 205 ميليارد توماني 

در ادامه، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: کاهش زمان اجراي خط لوله انتقال گاز سربيشه - نهبندان، بيش از 170 ميليارد تومان در بخش خريد لوله و 35 ميليارد تومان در بخش جايگزيني با سوخت هاي مايع صرفه جويي داشته است.

حسن منتظر تربتي افزود: اين پروژه بر اساس برنامه بايد اسفندماه امسال پايان مي يافت، اما با تاکيد مديرعامل شرکت ملي گاز، چند ماه زودتر به بهره برداري رسيد.

 وي افزود: کاهش زمان اجراي پروژه در کاهش هزينه هاي اجرا تاثير بسزايي داشته است.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز با بيان اين که براي اجراي اين پروژه حدود 80 ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است، تاکيد کرد: اگر اين پروژه بر اساس برنامه پيش مي رفت، در شرايط کنوني تنها براي خريد لوله مورد نياز بايد 170 ميليارد تومان ديگر هزينه مي شد و در صورتي که زودتر از برنامه وارد مدار نمي شد، به 250 ميليارد تومان اعتبار نياز داشت.

منتظر تربتي با بيان اين که بهره برداري از اين خط لوله پيش از زمستان در بخش جلوگيري از مصرف سوخت هاي مايع نيز تاثيرگذار بوده است، گفت: افزون بر ايجاد رفاه و آسايش با گازرساني به اين شهرها و روستاها، در بخش جايگزيني گاز با سوخت هاي مايع نيز شاهد 35 ميليارد تومان صرفه جويي خواهيم بود.

وي وظيفه ذاتي شرکت ملي گاز ايران را خدمت رساني به مردم عنوان کرد و افزود: شرکت مهندسي و توسعه گاز، مجري پروژه هايي است که گاز را به نقاط دورافتاده مي رساند.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران گفت: خط انتقال گاز سربيشه - نهبندان با بهره مندي از توان داخلي و وقت شناسي به ثمر رسيد و با وجود همه موانع پيش رو، هيچ گاه اجازه توقف اجراي اين طرح تا زمان حصول نتيجه را نداديم.

وي با تاکيد بر اين که خط انتقال گاز سربيشه- نهبندان با کيفيتي مطلوب اجرا شده است، اظهار کرد: در اجراي اين طرح، ارکان مختلفي با هم همکاري کردند و پروژه در زماني مناسب آماده افتتاح شد، اما در برخي پروژه ها، زمان به درازا مي انجامد، زيرا توجه کافي در اجراي جزئيات طرح وجود ندارد.

به گفته تربتي، در زمان اجراي اين طرح، موانع بسياري وجود داشت، اما هيچ گاه اجازه توقف پروژه داده نشد و نيازهاي کالايي آن از طريق موجودي انبار، حمايت و تعامل با توليدکنندگان داخلي تامين شد، توجه به برنامه ريزي و منابع انساني، از ديگر عوامل موفقيت در اجراي اين طرح بوده است.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران اظهار اميدواري کرد که با افتتاح خط لوله سربيشه - نهبندان، زمينه براي حضور سرمايه گذاران و رونق صنايع در منطقه و استان خراسان جنوبي فراهم شود.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز در پايان از مردم درخواست کرد گاز را به صورت ايمن و بهينه مصرف کنند.

بهره برداري به موقع از پروژه هاي توسعه اي صنعت گاز

در ادامه، مجري طرح خط هفتم و يازدهم سراسري گفت: بهره برداري از پروژه هاي کلان در زمان تعريف شده از اولويت هاي شرکت مهندسي و توسعه گاز به منظور کاهش هزينه ها و اقتصادي تر شدن پروژه هاست.

عبدالرضا ابوالحسيني افزود: خط لوله انتقال گاز سربيشه - نهبندان به طول تقريبي 127 کيلومتر و به قطر 12 اينچ در استان خراسان جنوبي واقع شده و به لحاظ شاخص هاي زمان، هزينه و کيفيت اجرا، يکي از موفق ترين پروژه هاي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران است.

وي اظهار کرد: اجراي اين پروژه براي مدت زمان 18 ماه مصوب شد که همگرايي و تفکر گروهي عوامل دست درکار، اعم از کارفرما، پيمانکار و مشاور سبب شد پروژه در کمتر از 11 ماه به پايان برسد. با اين دستاورد، الگويي تازه در ارتقاي کيفيت زماني پروژه ها در شرکت ملي گاز ايران ارائه شد. مجري طرح خط هفتم و يازدهم سراسري تاکيد کرد: برنامه ريزي پروژه به نحوي انجام شد که لحظه ميزان پيشرفت پروژه رصد و هر زمان پيمانکار با کمبود نيروي فني روبه رو مي شد، نيروهاي متخصص طرح، از ديگر پروژه ها به ياري مي آمدند و با تجربه بالاي خود به رفع موانع و روند تکميل پروژه شتاب مي بخشيدند.

ابوالحسيني تصريح کرد: اين پروژه با توجه به رعايت دقيق اصول ايمني، بدون کوچک ترين حادثه و با شايسته ترين کيفيت پايان يافت، به گونه اي که همزمان با تزريق گاز، آماده تحويل موقت به بهره بردار شد.

به گفته وي، خط انتقال گاز سربيشه - نهبندان شامل سه ايستگاه حفاظت کاتديک، پنج ايستگاه شير بين راهي، ايستگاه هاي فرستنده و گيرنده و يک ايستگاه تقليل فشار گاز به همراه يک ايستگاه انشعاب براي شهر شوسف است.

مجري طرح خط هفتم و يازدهم سراسري افزود: در اين پروژه حدود 450 هزار مترمکعب خاکبرداري و 155 هزار مترمکعب حفاري کانال اجرا شد، همچنين از 11 هزار شاخه لوله 12 اينچ استفاده شده که همه اقلام مورد نياز از کارخانه هاي سازنده داخلي تامين شده است.

قطار توسعه صنعت گاز به راه خود ادامه مي دهد

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي از بهره برداري و آغاز عمليات 494 پروژه گازرساني در استان خراسان جنوبي همسو با اهداف توسعه اي صنعت گاز و برنامه هاي توسعه گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور خبر داد.

سيدمحمود هاشمي افزود: گازرساني به سه شهر نهبندان، شوسف، درح و 101 روستاي استان با بيش از 195 ميليارد تومان هزينه انجام شد.

وي با بيان اين که گازرساني به شهر نهبندان در دو بخش اجراي خط انتقال گاز سربيشه - نهبندان و اجراي شبکه داخلي شهر نهبندان انجام شد، اظهار کرد: اجراي خط انتقال گاز سربيشه - نهبندان با هزينه 800 ميليارد ريال به شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران محول شده بود که زودتر از زمان تعيين شده به بهره برداري رسيد.

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي درباره شبکه داخلي گاز شهر نهبندان گفت: شبکه داخلي شهر نهبندان شامل اجراي 130 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع، احداث و نصب چهار ايستگاه تقليل فشار درون شهري، احداث و نصب يک ايستگاه حفاظت کاتديک با اعتبار 150 ميليارد ريال از سوي شرکت گاز استان پايان يافته است.

هاشمي با اشاره به اقدام هاي انجام شده در زمينه گازرساني به شهرهاي مختلف استان گفت: با بهره برداري از عمليات گازرساني به شهر نهبندان، امکان گازرساني به حدود پنج هزار خانوار ساکن در اين شهر فراهم مي شود.  وي با اعلام اين که همزمان با گازرساني به شهر نهبندان، پروژه گازرساني به شهرهاي شوسف و درح نيز انجام شد، تصريح کرد: مطالعات مهندسي براي گازرساني به تعداد قابل توجهي از روستاهاي واقع در شهرستان نهبندان نيز در حال اجراست که در صورت تخصيص به موقع اعتبارات، اجراي عمليات گازرساني به اين روستاها نيز در برنامه شرکت گاز استان خراسان جنوبي قرار خواهد گرفت.

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي يادآور شد: امروز افزون بر بهره برداري از طرح گازرساني به 101 روستاي سطح استان، عمليات اجرايي گازرساني به 388 روستاي جديد نيز آغاز شد.

گاز زيربناي صنايع و اقتصاد است

در ادامه، فرماندار نهبندان گفت: اجراي خط لوله انتقال گاز سربيشه- نهبندان زودتر از موعد تعيين شده پايان يافته است.

ماشاالله کريميان افزود: با بهره برداري زودتر از موعد اين پروژه، گاز چند ماه زودتر به شهر نهبندان رسيد و زمستان امسال شاهد بهره مندي اهالي اين شهر از نعمت گاز خواهيم بود.

وي تاکيد کرد: گاز، توسعه دهنده و زيربناي صنايع و اقتصاد است.

فرماندار نهبندان گفت: اميدوارم اهالي اين شهر در سايه آرامش و آسايش از اين نعمت حداکثر استفاده را ببرند و هم زمان با توسعه اجتماعي، شاهد توسعه صنايع سطح شهر نيز باشيم.

فرماندار نهبندان پيشنهاد داد براي تکميل شبکه و جلوگيري از هرگونه قطع و افت فشار گاز در فصل زمستان، زمينه اتصال اين خط به شبکه استان سيستان و بلوچستان فراهم شود.

خدمات توسعه اي دولت ستودني است

در ادامه، نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسلامي گفت: خدمات توسعه اي دولت در همه بخش ها ستودني است و ايجاد زيرساخت هاي توسعه اي از جمله گازرساني سبب تثبيت جمعيت و ماندگاري مردم در اين مناطق مي شود. نظر افضلي افزود: پروژه گازرساني به شهر نهبندان در جريان سفر استاني دکتر روحاني، رئيس جمهوري درسال 96 اجرايي شد. وي اظهار کرد: گازرساني به شهر نهبندان ابتدا در قالب گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) تعريف شده بود که با پيگيري هاي انجام شده به روش خط لوله انتقال گاز تغيير يافت.

نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس تاکيد کرد: براي توسعه زيرساخت ها، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و ترغيب حضور سرمايه گذاران به گاز نياز داريم. افضلي با بيان اين که امروز، به صورت همزمان، سه شهر حوزه انتخابيه اينجانب از نعمت گاز برخوردار شده است، گفت: يکي از بخش هاي اساسي و زيربنايي توسعه منطقه گاز بود که امروز شاهد بهره برداري از آن هستيم. وي ادامه داد: افزون بر گازرساني به اين سه شهر، 101 روستا از نعمت گاز برخوردار شد و 388 روستا نيز در دستور کار گازرساني قرار گرفت که اميدواريم شاهد گازرساني به اين روستاها نيز باشيم و اين زيرساخت ها سبب توسعه شوند.

نماينده نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي خط انتقال گاز سربيشه به نهبندان و گازرساني به محروم ترين نقاط استان خراسان جنوبي در کمتر از يک سال، از موفقيت هاي وزارت نفت است.

افضلي گفت: انتقال گاز سربيشه به نهبندان در استان خراسان جنوبي بدون شک تاثير مثبتي بر زندگي مردم به ويژه در فصل زمستان دارد و براي واحدهاي توليدي و کارگاه هاي مستقر در منطقه نيز اهميتي بسزا دارد. وي با بيان اين که گازرساني به مناطق محروم کشور از اولويت هاي مسئولان ذي ربط است، افزود: چنين پروژه هايي که زندگي مردم را متحول و به توليد، اشتغال و توسعه زيرساخت هاي منطقه نيز کمک مي کند، بايد تداوم يابد.

نماينده نهبندان و سربيشه با قدرداني از مسئولان وزارت نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران براي افتتاح اين پروژه تصريح کرد: بهره برداري و افتتاح اين خط انتقال گاز خوشحالي مردم را در پي داشته که اميدواريم زمينه براي حضور سرمايه گذاران و رونق صنايع در منطقه و استان خراسان جنوبي فراهم شود. به گفته افضلي، چنين عملکردهاي مثبتي هيچگاه از ذهن مردم پاک نخواهد شد.