مسئوليت اجتماعي  اولويت صنعت نفت

مسئوليت هاي اجتماعي چند سالي است که به عنوان اولويت در بخش صنعت مورد توجه است. توسعه پايدار، اولويت هايي دارد که يکي از آنها محيط زيست است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

ديگري ملاحظات اجتماعي است، يعني بايد شرايط زندگي و نيازمندي هاي جوامع و مردمي که در آنجا سکونت دارند را نيز ببينيم. بنابراين فعاليت هاي صنعتي زماني ارزشمند شده و درآمدهاي آنها مثبت و مفيد قلمداد مي شود که نيازمندي هاي اجتماعي آن منطقه مورد توجه قرار گيرند. اين پيوست مسئوليت اجتماعي در کنار فعاليت هاي صنعت نفت بايد با دقت و جديت دنبال شود.

صنعت نفت در دولت يازدهم و دوازدهم، مسئوليت اجتماعي را در اولويت قرار داد؛ اما وضعيت موجود مناطقي که در آن صنايع نفت، گاز و پتروشيمي حضور دارند، به دليل غفلت هايي که در سنوات گذشته شده، در ارائه خدمات و امکانات و همچنين کسب رضايتمندي مردم آن مناطق مشکل جدي دارند.

بر اين باور هستيم که صنعت نفت اگرچه براي کشور ثروت آفريني مي کند و همسو با منافع ملي با اهميت است؛ اما خسارت و آلايندگي هم دارد. بنابراين براي جبران خسارت هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي، دولت بايد توجه ويژه اي داشته باشد. به نظرم بايد به حوزه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و محيط زيست توجه بيشتري شود.

 اکنون با توجه به پيگيري هاي مستمري که داشتيم ، روابط بين صنعت نفت و مسئولان اجرايي شهرها در سطح حوزه انتخابيه تغيير کرده و رويکرد مثبتي شکل گرفته است که اميدواريم اين تغيير ادامه داشته باشد.

وقتي در يک منطقه، تاسيسات صنعتي ايجاد مي شود، در کنار آن اشتغال و اقتصاد نيز تا حدودي تامين مي شود و از سوي صنعت نفت در مسائل اجتماعي مانند حوزه بهداشت و درمان و ورزش نيز کمک هايي صورت گرفته است. صنعت نفت براي گسترش فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي در اين منطقه، ساخت فرهنگسرا، کمک به مدارس و ساخت بيمارستان را در دستور کار دارد؛ البته در کنار اين موارد به عمران شهري نيز توجه مي کند.

دولت تدبير و اميد با احياي بحث مسئوليت هاي اجتماعي، در اين مسير موفق تر بوده و شواهد نشان مي دهد که رويکرد جديد وزارت نفت نيز جلوگيري از تکرار تجربه هاي گذشته و تضمين توسعه اي متوازن و پايدار است.

علي گلمرادي

نماينده ماهشهر، بندر امام خميني ، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي

اقدام هاي موثر وزارت نفت در رفع محروميت زدايي

صنعت نفت از همان ابتدا و پيش از آن که قوانيني در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي وضع شود، کمک هايي در قالب خدمات اجتماعي، عمران و آبادي به مناطق پيراموني ارائه داده که جاي تقدير دارد.

 بعد از بازديد ميداني وزير نفت از دشت آزادگان و هويزه، بحث ها و تبادل نظر انجام و پس از آن گروه مطالعات اجتماعي به اين مناطق اعزام شدند، از اين رو در بحث مدرسه سازي و بهسازي روستايي، ورزش جوانان، ايجاد سالن هاي چند منظوره در روستاها و شهرها، تکميل بيمارستان شهداي نفت و جاده سازي ما را ياري کردند و براي رفع محروميت زدايي اين منطقه، گام هاي موثري برداشته شده است. 

اما با توجه به اقدام هاي انجام شده از سوي صنعت نفت، هنوز شاهد محروميت در روستاها و شهرها هستيم . مناطق دشت آزادگان و هويزه از يک سو منطقه نفت خيز و از سوي ديگر در نوار مرزي واقع شده اند و هنوز آثار جنگ در آنها نمايان است؛ از اين رو وزارت نفت بايد در امر بهسازي روستاها و کمک به رفع محروميت دشت آزادگان و هويزه يک گام بلندتر بردارد. وزارت نفت قدم هاي بسيار موثري در اين منطقه برداشته است، اميدواريم در کنار اين فعاليت ها بحث اشتغالزايي نيز بيشتر از گذشته پيگيري شود.

قاسم ساعدي

نماينده دشت آزادگان و هويزه در مجلس شوراي

گام هاي موثر وزارت نفت در طرح هاي عمراني

زماني که نفت در کشور کشف شد و شرکت هاي نفتي براي اکتشاف، بهره برداري و استخراج و توليد به مناطق مختلف کشور رفتند، يکسري عوارض اجتماعي براي منطقه هاي نفت خيز ايجاد کردند که بايد به آنها توجه مي شد. به عبارت ديگر اگر مردم يک منطقه نفت خيز از عمليات و اقدام ها متضرر مي شدند، بايد به نوعي، عوارض اجتماعي و زيست محيطي جبران مي شد. در اين زمينه وزارت نفت با محور مسئوليت اجتماعي گام هاي بسيار موثري در مناطق نفت خيز، بخصوص در شهرستان هاي دشتي و تنگستان استان بوشهر برداشته و توانسته است به پايتخت انرژي در کشور(بوشهر) خدمات بسيار ارزنده اي ارائه کند. وزارت نفت در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي، از نظر تامين اعتبار اتمام طرح ها و پروژه هاي عمراني منطقه کمک هاي بسياري خوبي انجام داده و در اين ميان از سوي اين وزارتخانه تخصيص اعتبار شده است.

 خوشبختانه اکنون بسياري از طرح هاي مدارس، راه ها ، ورزشگاه ها و سالن هاي سر پوشيده ورزشي و ... در شهرستان هاي دشتي و تنگستان از محل اعتبارات مسئوليت اجتماعي صنعت نفت انجام شده است. به عنوان نمونه مي توان به طرح هاي عمراني در حوزه راهسازي اشاره کرد که صنعت نفت در شهرستان دشتي در جاده بوشتاور به دشت پلنگ، جاده دولت آباد به کردوان و زيارت و ... بسيار کمک کننده بوده و در شهرستان تنگستان نيز سالن هاي ورزشي محمد عامري، هادي حسيني، جارينک و طرح هايي در زمينه مدارس وجود دارد که در حال اجرا و تامين اعتبار و تخصيص بودجه است.

وزارت نفت در زمينه مسئوليت اجتماعي گام هاي بسيار موثري برداشته است، اما در زمينه جذب نيروهاي بومي بايد توجه بيشتري شود. وزير نفت در زمينه اشتغالزايي نيروهاي استان بوشهر نظر مساعدي دارند.  اگر از نيروهاي بومي شاغل در وزارت نفت که صلاحيت مديريت دارند، در پالايشگاه ها و مجتمع هاي گازي استفاده شود، در امر اشتغالزايي نيروهاي بومي بسيار کمک کننده خواهد بود.

سيد کمال الدين شهرياري

نماينده دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسلامي

پالايشگاه بندر عباس پيشرو  در  مسئوليت اجتماعي

در جهت مسئوليت اجتماعي اقدام هاي بسيار خوبي از سوي صنعت نفت انجام شده که در اين ميان، پالايشگاه نفت بندر عباس پيشرو بوده است. اين پالايشگاه در زمينه ساخت مجتمع هاي آموزشي، درماني، جاده سازي و فرهنگي اقدام هاي بسيار موثري انجام داده که ساخت بيمارستان شهيد محمدي بندر عباس و فرهنگسرا نمونه بارز آن است، ضمن اينکه ساخت مسجد حضرت حمزه در قشم را نيز در دستور کار دارند.

مردم نيز از اقدام هاي انجام شده راضي هستند، اما بهتر است بخش هاي ديگر صنعت نفت نيز در زمينه مسئوليت اجتماعي بيشتر گام بردارند.

  البته بايد اين را پذيرفت که به کمک همه دست درکاران اين حوزه، شاهد توسعه مناسبي در اين سال ها بوده ايم.

در اغلب خانواده هاي ساکن استان، يکي دو جوان بدون شغل داريم که در قانون برنامه توسعه موفق شده ايم قوانيني را به تصويب برسانيم که بنگاه هاي توليدي و اقتصادي بزرگ 50 درصد از نيروهاي خود را از نيروهاي بومي و ماندگار در استان جذب کنند.

تاثيرات برخي قوانين بر زندگي مردم، زمانبر است که بايد گفت تاثيرات قانون جذب 50 درصدي نيروهاي مذکور، مي تواند در سال هاي آينده بر زندگي مردم استان ديده شود.

حسين هاشمي تختي نژاد

نماينده بندرعباس، قشم، بندرخمير، حاجي آباد و ابوموسي در مجلس شوراي اسلامي