استاندار خوزستان در گفت و گو با «مشعل» وزارت نفت  سبب تحـول فرهنـگی - اجتمـاعی خوزستـان شـد

مشعل- بهانه گفت وگو با غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان، بررسي عملکرد وزارت نفت در زمينه مسئوليت اجتماعي است. خوزستان، استاني راهبردي است که گستره زيادي از آن سرشار از منابع نفت و گاز است و بدون شک همين مسئله، اهميت مسئوليت اجتماعي را افزون تر مي کند.

 آنچه از صحبت هاي استاندار مي شود فهميد، رضايت از عملکرد وزارت نفت در اين زمينه است که از مدرسه سازي و آبرساني و گازرساني تا راه سازي و مسائل معيشتي را در برمي گيرد.  نکته مهم از سخنان او اين است که وزارت نفت باعث تحول فرهنگي - اجتماعي استان خوزستان شده و اقدام هاي اين وزارتخانه در همسويي با مسئوليت اجتماعي، بهبود شرايط را به همراه داشته است.

وقتي از او درباره ميزان رضايتمندي مردم از اقدام هاي نفت در مسير مسئوليت اجتماعي مي پرسم، مي گويد: پيش از آن هيچ اقدامي صورت نمي گرفت؛ اقدام هاي وزارت نفت در سال هاي اخير رضايت نسبي ايجاد کرده است.

گفت وگو که به پايان مي رسد، شريعتي از پيشنهادي جديد براي وزارت نفت و مجموعه استان خبر مي دهد و مي گويد: با توجه به اينکه وزارت نفت خبر داده در بخش هاي جديدي از خوزستان نفت براي اکتشاف وجود دارد، به اين وزارتخانه پيشنهاد دادم محوريت توسعه استان را عهده دار و آمايش سرزمين براساس نفت تعريف شود. متن گفت و گوي «مشعل» با استاندار خوزستان در ادامه مي آيد:

  به نظر در سال هاي اخير فصل تازه اي از روابط استانداري خوزستان و وزارت نفت تجربه شده که با نتايج مناسبي در توسعه استان همراه بوده است. شما موافق اين نظر هستيد؟

از ابتداي مسئوليت در استانداري خوزستان، با حوزه وزارت نفت ارتباط خوب و مناسبي داشتم. با شخص وزير نفت هم تعامل مناسبي برقرار شده و همکاري تنگاتنگي براي حل مسائل نفتي و توسعه پروژه هاي وزارت نفت در استان خوزستان داشته ايم.

 ايجاد شرايط مناسب و خوب براي فعاليت شرکت هاي نفت، گاز و پتروشيمي هم از سوي ما دنبال شده تا اقدام ها با تعامل همراه باشد. زيرگروه هاي شرکت ملي نفت همچون شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملي حفاري، پتروشيمي ها، گاز و ... هم ارتباط خوبي با ما دارند. به اين دليل که حرکت بايد به ست جلو باشد، نه توقف کارها. رفتارها نبايد تقابلي باشد، چون توسعه کشور را متوقف مي کند. دليل ديگر اين بود که ابتداي ورود من به استان خوزستان، با آتش سوزي برج پتروشيمي بوعلي همراه بود که باعث شد وزيرنفت به استان بيايد که در کنار ايشان بودن، اين تعامل را سرعت بخشيد. ما منافع استان را هم در نظر داريم و اين مساله از اولويت هاي ماست. هميشه هم از نفت تقاضا و مطالبه داشتيم که در توسعه استان، سهم خود را بدهد که در اين ايام، وزير نفت هميشه همکاري داشته و در حد توان خود کمک کرده اند.

  يکي از فصل هاي همکاري استانداري خوزستان و وزارت نفت، موضوع مسئوليت اجتماعي است. شما چه تعريفي از اين مسئوليت وزارت نفت داريد؟

مردم سرزمين هايي که زيرپاي شان سرمايه هاي خدادادي همچون نفت و گاز قرار دارد، انتظار دارند سهمي از اين نعمت داشته باشند، مشکلات ابتدايي زندگي شان رفع شود و از حداقل رفاه برخوردار باشند که اين انتظار بجايي است و در تمام دنيا هم اين رويه وجود دارد. شرکت هاي چند مليتي در ساير کشورها هم وقتي قراردادهاي نفتي براي توسعه مخازن، استخراج و ..منعقد مي کنند، از سود خود براي آن مناطق اقدام هايي در مسير مسئوليت اجتماعي انجام مي دهند که به توسعه آن مناطق کمک کند. اگر توسعه انساني و توسعه آن مناطق رخ ندهد، کار سخت و سنگين مي شود. من فکر مي کنم مسئوليت اجتماعي، امري اجتناب ناپذير براي رشد و توسعه متوازن مناطق نفتي است.

  آيا با اجراي وظايف مسئوليت اجتماعي وزارت نفت، تغيير و تحول خاصي را در دوره خود شاهد هستيد؟

مجموعه وزارت نفت در خدمت مجموعه استان است و مسئوليت اجتماعي را در بعد ملي و استاني انجام مي دهد؛ البته اين همکاري متقابل است و استانداري هم در بخش هاي مختلف، کارهاي وزارت نفت را به جريان مي اندازد و در کنار آنها قرار دارد.

  اگر جزئي تر بخواهيم به اين مساله بپردازيم، کدام اقدام وزارت نفت را در مسير مسئوليت اجتماعي قابل توجه مي دانيد و چه تغييراتي را شاهد هستيم؟

  از اقدام هاي وزارت نفت مي توان به بهسازي، آب روستا، فاضلاب شهرها، آموزش و احداث مدارس، آموزشگاه فني حرفه اي و مهارت آموزي، مسائل معيشتي و ... اشاره کرد. در حوزه استاني نيز شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شرکت ملي حفاري، مسئوليت هايي را در زمينه مسئوليت اجتماعي پذيرفتند که از آن جمله مي توان به آبرساني و گازرساني روستايي، مدرسه سازي و بسياري موارد ديگر اشاره کرد. افزون بر آن در ماهشهر نيز شوراي عالي راهبردي تشکيل شده که سالانه بودجه اي را براي مسئوليت اجتماعي تخصيص مي دهد. همچنين در اقدام و تفاهم ديگري در زمينه توسعه 29 مخزن نفتي خوزستان، پيشنهاد شده که 4 درصد از سرمايه گذاري در اين مخازن، براي مسئوليت اجتماعي هزينه شود.

  اختصاص چهار درصد مصوب شده است؟

پيش از اين سه درصد از فروش نفت به ما اختصاص داشت که يک درصد آن به ما و 2 درصد هم به مناطق محروم کل کشور تخصيص يافت که علاوه بر آن و براساس مصوبه جديد، چهار درصد از کل سرمايه گذاري در 29 مخزن نيز به ما اختصاص خواهد يافت. 

  اين اقدام در چه مقطع زماني قرار است انجام شود؟

در مقطع دو تا سه سال و براي حدود پنج استان است.

در اين راستا پروژه ها بايد با تصويب شوراي برنامه ريزي استان و نياز سنجي اين بخش باشد تا توازن منطقه اي رعايت شود.

بنده نيز در بدو ورود به استانداري خوزستان، به مهندس زنگنه توضيح دادم که مناطق محروم و حاشيه نشين اهواز، وضعيتشان نامناسب است و سختي ها و مشکلات زيادي دارند که ايشان با فوريت دستور تخصيص منابعي را دادند  در حوزه آموزش تصميم گرفتيم تا پايان سال تحصيلي امسال، هيچ مدرسه کانکسي نداشته باشيم. اين هدفگذاري در غيزانيه اجرايي شد و در اين بخش هيچ مدرسه کانکسي وجود ندارد و 40 کلاس ساخته شده که بخشي از آن از سوي وزارت نفت انجام شده است. مردم اين منطقه آب شرب ندارند که شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، کمک جدي براي تامين آب آنها انجام داده تا طرح آبرساني را هر چه سريع تر نهايي کنيم. افزون بر آن، شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت اعم از شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملي حفاري و ساير بخش ها تعامل و مشارکت خوبي دارند و در زمينه آب روستايي، راه، مدرسه سازي، آموزشگاه فني حرفه اي، دانشگاه و ... به کمک ما آمدند و مشکلات استان و استانداري را درک کردند.

  اقدام هاي وزارت نفت در زمينه مسئوليت اجتماعي چقدر به بهبود شرايط منجر شده است؟

اقدام هاي وزارت نفت در اين حوزه بسيار اثربخش است. خوزستان به علت پراکندگي شهرهاي آن، استاني بسيار بزرگ و با استعداد و ظرفيت زياد است. بالاي 100 هزار نفر جمعيت دارد و به دليل وجود استعداد توليد ثروت از بيشترين پراکندگي برخوردار است و بالاي 4 هزار روستا دارد و به خاطر شرايط خلق ثروت در اين استان، افراد زيادي در آن سکني گزيدند. به همين دليل ممکن است اعتبارات در آن گم شود؛ اما قطعا وزارت نفت در رشد و آباداني استان و رفع مشکلات استان نقش مهم و موثري دارد.

  شما به اقدام هاي آموزشي از جمله مدرسه سازي، دانشگاه و آموزشگاه ها اشاره کرديد. با اجراي اين مسئوليت ها، مي توان گفت که وزارت نفت در تحول اجتماعي-فرهنگي استان موثر بوده است؟

قطعا همين طور است. هر جا مدرسه، دانشگاه و آموزش وجود دارد، سطح فرهنگي، عمومي و مسائل اجتماعي آن استان بالا مي رود و توسعه آن منطقه افزايش مي يابد.