کاروان تلاش و سازندگي دولت متوقف نمي شود

5 سال 15طرح   پتروشيمي

مشعل: تکه هاي پازل نيمه تمام طرح هاي مختلف پتروشيمي که تا هشت سال قبل، دلهره هاي توليد و صادرات را براي مان به همراه داشت، حالا به قاب متنوعي از محصولات مختلف تبديل شده است که هر يک در اقتصادمان حرفي براي گفتن دارد. تسريع در روند اتمام طرح هاي مختلف پتروشيمي طي دولت يازدهم و دوازدهم ما را با فهرست بي نظيري از اسامي و توليدات همراه مي سازد تا در اين مسير، دستيابي به توليد حدود 54 ميليون تن محصولات پتروشيمي را تنها تا پايان سال 96 به همراه داشته باشد و از سويي تنوع محصولات پتروشيمي را هم به 123 نوع افزايش دهد و آمار خوش تر آنکه در پنج سال اخير 15 طرح در صنعت پتروشيمي به بهره برداري برسد که اين طرح ها را با هم مرور مي کنيم.

پتروشيمي ايلام

فاز اول پتروشيمي ايلام سال 93 در سفر رئيس جمهور به اين استان افتتاح شد. پتروشيمي ايلام با ظرفيت 300 هزار تن گشايش يافت. ارزش سرمايه گذاري اين طرح 442 ميليون دلار بوده و ارزش محصولات اين پتروشيمي بر پايه قيمت روز 388 ميليون دلار است. همچنين ارزش محصولات اين پتروشيمي بر پايه قيمت سال1390 در حدود 315 ميليون دلار است. مجتمع پتروشيمي ايلام، يکي از طرح هاي بزرگ صنعتي محسوب مي شود که داراي واحدهاي فرايندي اتيلن، پلي اتيلن سنگين، گوگردزدايي خوراک و تمامي سرويس هاي جانبي مورد نياز است.ايجاد اشتغال در استان، استفاده بهينه از محصولات توليدي پالايشگاه گاز و تبديل آن به محصولات ارزشمند پتروشيميايي با ارزش افزوده بيشتر از جمله اهداف اجراي اين طرح بوده  است.

پتروشيمي لرستان

پتروشيمي لرستان با ظرفيت سالانه 330 هزار تن اتيلن سبک و سنگين خطي روز 14 ارديبهشت ماه 95 با حضور معاون اول رئيس جمهوري افتتاح شد. پتروشيمي لرستان در زميني به مساحت 130 هکتار احداث شده است. خوراک طرح به ميزان 324 هزار تن در سال، از محل خط لوله اتيلن غرب تامين مي شود. اين پروژه با سرمايه گذاري 399 ميليون دلاري احداث شده و ارزش محصولات آن بر پايه قيمت روز 329 ميليون دلار است.

پتروشيمي اسيدسولفوريک اروميه

 پتروشيمي اروميه 10 خرداد ماه 95 از سوي رييس جمهور به بهره برداري رسيد. توسعه زنجيره 9 واحد پايين دستي نيز در کنار واحد اسيد سولفوريک اجرا خواهد شد. واحد اسيد سولفوريک پتروشيمي اين مجتمع، سالانه 50 هزارتن ظرفيت توليد دارد و سرمايه گذاري انجام شده براي اين طرح 10 ميليون دلار بوده، ضمن اينکه ارزش محصولات اين پتروشيمي بر پايه قيمت روز، چهار ميليون دلار است.

پتروشيمي اروميه به دليل دارا بودن زمين، نيروي انساني و يوتيليتي، ظرفيت افزايش توليد را دارد

پتروشيمي مهاباد

مجتمع پتروشيمي مهاباد 11 خرداد 95 و با حضور رئيس جمهور به طور رسمي گشايش يافت. اين پتروشيمي به منظور توسعه توليدات پتروشيميايي در کشور، ايجاد کار و اشتغال و توليد مولد و همچنين توسعه صادرات پترو شيميايي ، استفاده بهينه از منابع گازي کشور و ايجاد ارزش افزوده روي سرمايه هاي ملي با مشارکت پتروشيمي ايران و سرمايه گذاري بخش خصوصي شکل گرفت. مجتمع پتروشيمي مهاباد، يکي از طرح هاي پتروشيمي دوازده گانه در امتداد خط لوله اتيلن غرب محسوب مي شود که ارزش محصولات آن بر پايه قيمت روز 329 ميليون دلار  و سرمايه گذاري انجام شده براي اين طرح 388 ميليون دلار است.

پتروشيمي شهداي مرودشت

پتروشيمي شهداي مرودشت 29 تير 95 و با حضور معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. اين طرح که با سرمايه گذاري 627 ميليون دلار به اجرا  درآمده و به بهره برداري رسيده، با دانش فني شرکت هاي آمونياک کازاله سوئيس و تويو ژاپن و از سوي شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي (پيدک) طراحي و نصب شده است.

مراحل طراحي تفصيلي، مهندسي خريد، اجرا، پيش راه اندازي و راه اندازي اين طرح را متخصصان ايراني انجام دادند.

طرح آمونياک و اوره شهداي مرودشت، از مهمترين طرح هاي پتروشيمي کشور است که براي 500 نفر به طور مستقيم و چهار تا پنج هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايي به همراه داشت. ارزش محصولات اين طرح بر پايه قيمت روز 264 ميليون دلار است.

واحد SBR/PBR واحدتخت جمشيد

واحد SBR/PBR  واحدتخت جمشيد  بهمن ماه 95   از سوي معاون اول رئيس جمهور افتتاح شد. شرکت پتروشيمي تخت جمشيد در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي قرا دارد که در فاز نخست، 45 هزار تن توليد شامل SBR و PBR را در چرخه توليد دارد. واحد PBR با ظرفيت 35 هزار تن در سال و براي 700 نفر در زمان ساخت و 200 نفر در زمان بهره برداري اشتغالزايي کرده است، توليدات اين واحد براي تامين مواد اوليه صنايع لاستيک سازي مورد استفاده قرار مي گيرد و ليسانس واحد PBR از سوي شرکت اسپک بومي سازي شده است. مجتمع پتروشيمي تخت جمشيدTJPC شامل يک واحد توليد الاستومر استايرن بوتا دين رابر SBR به روش پليمريزاسيون امولسيوني سرد به ظرفيت 30 هزار تن در سال با تکنولوزي GOODYEAR و يک واحد توليد پلي بوتادين رابر PBR به روش پليمريزاسيون محلولي با کاتاليست زيگلر ناتا به ظرفيت 18 هزار تن در سال با تکنولوژي BF GOODRICH است.

پتروشيمي کارون

آيين بهره برداري از فاز 2 پتروشيمي کارون با راه اندازي واحد توليد محصول دي متيل فنيل دي ايزوسيانات (MDI) با ظرفيت سالانه 40 هزار تن 18 بهمن 95 با حضور معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد. فاز 2 پتروشيمي کارون داراي 5 واحد است  که  هزينه انجام 2 فاز  آن 407 ميليون دلار، ارزش محصولات آن بر پايه قيمت روز 116 ميليون دلار  و ارزش محصولات در پايه قيمت سال 90 حدود 90 ميليون دلار است.