در گفت وگو با دو عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح شد؛

نقش خودروسازان   در  مصرف بي رويه بنزين

مشعل: موضوع مهار مصرف بنزين که مطرح مي شود، برخي پاي ساخت خودروهاي داخل را به ميان مي کشند و گلايه هاي زيادي را از بعد استاندارد و کيفيت در اين حوزه مطرح مي کنند. از جمله برخي از نمايندگان مجلس که معتقدند، صنعت خودروسازي کشور با وجود سرمايه گذاري فراواني که براي آن شده است، با استانداردهاي دنيا بويژه در زمينه مصرف انرژي فاصله زيادي دارد. افزون بر آن، بسياري از کارشناسان هم بر اين مساله صحه مي گذارند که ميزان قابل‎توجه مصرف و هدررفت انرژي در کشور در بخش‎ حمل ونقل به ساخت خودروهاي داخل اختصاص دارد. به اعتقاد منتقدان خودروهاي ساخت داخل، با وجود آنکه استانداردهاي مصرف سوخت، در طول سال هاي اخير روند رو به رشدي را طي کرده و با توليد بنزين يورو چهار و پنج همراه بوده است؛ اما خودروسازان از اين قافله عقب مانده و همچنان خودروهايي با مصرف سوخت ثابت توليد مي کنند؛ تا جايي که اختلاف ميان مصرف واقعي سوخت محصولات توليدي با استانداردهاي موجود از جمله دلايل ارتقاي رتبه مصرف انرژي کشور بويژه بنزين در سال هاي اخير است.

مصرف بالاي سوخت خودروها و هدر رفت بيت المال

رضا عليزاده، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با «مشعل» مي گويد: متاسفانه صنعت خودروسازي در کشورمان نتوانسته خود را به سطح موردنياز از نظر استاندارد، مسايل زيست محيطي و ارتقاي کيفيت قطعات برساند و ما هنوز با استانداردهاي جهاني در بخش آلايندگي، سلامت زيست محيطي و مصرف سوخت فاصله داريم که اين فاصله از هر نظر براي منافع ملي ما ضرر دارد.

به اعتقاد وي، با وجود سرمايه گذاري بالا در صنعت خودروسازي، حمايت هاي مالي که طي دو دهه اخير از اين صنعت شده است و همچنين ايجاد محدوديت براي واردات خودرو تا سازندگان داخلي بتوانند در فضايي بدون رقيب فعاليت کنند، متاسفانه هنوز به نتيجه مورد نظر نرسيده ايم. او در اين زمينه توضيح مي دهد که شايد اين حمايت ها از صنعت خودروسازي غيراصولي بوده است؛ چرا که صنعت نيازمند رقابت است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اشاره مي کند: پس از 40 سال حمايت بي نظير از اين خودروسازان، نتيجه چنداني عايد نشده است؛ نه کيفيت مناسبي دارند و نه از نظر قيمت توانستند رقابت کنند.

به اذعان او، اکنون شرايط به گونه اي است که نه خريدار راضي است و نه فروشنده. نکته مهمتر آنکه آلايندگي و مصرف بالاي سوخت خودروها، هزينه هاي متعددي را بر جامعه تحميل کرده است.

او که مصرف بالاي سوخت خودروها را هدررفت بيت المال تلقي مي کند، توضيح مي دهد: با وجود تاواني که از بيت المال، جيب و جان مردم پاي خودروسازان داديم، موفقيت چنداني نداشته ايم.

عليزاده البته اشاره مي کند که نبايد اقدام ها و دستاوردهاي صنعت خودروسازي را هم ناديده گرفت که نياز و مصرف داخل را تامين مي کنند؛ اما ضمن آن مي گويد که اگر بخواهيم نگاهي منطقي داشته باشيم، انتظار مردم و مسئولان از سرمايه گذاري که براي خودروسازان شده، برآورد نشده است. آنچه مسلم و واضح است، هم مصرف سوخت نسبت به استانداردهاي جهاني در توليد خودروهاي داخلي بالاست و هم  ميزان آلايندگي زياد است. اين ارقام به شکل معناداري بالاست.

طبق آمار ارائه شده از سوي مريم مهدي نژاد، رئيس امور استاندارد و تدوين معيار در بخش حمل ونقل   شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، بيشتر خودروهاي داخلي به دليل کيفيت پايين، داراي آلودگي زياد و مصرف بالاي سوخت هستند؛ به طوري که در سال 1396 ميانگين مصرف سوخت خودروهاي کشور 7.7 ليتر به ازاي هر 100 کيلومتر بوده است.

به گفته او، 47 درصد سوخت مصرفي در بخش حمل ونقل به بنزين و 35 درصد به گازوييل اختصاص داشته است.

سيد جواد حسيني کيا، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با «مشعل» خاطرنشان مي کند که موظف هستيم، در توليد خودروهاي داخلي متناسب با استانداردهاي روز دنيا حرکت کنيم.

پيشنهاد جديد براي جمع آوري خودروهاي فرسوده

کيفيت؛ همه ماجرا در زمينه مصرف بالاي بنزين در بخش خودروسازي نيست و بخشي از مشکل، به آمار بالاي خودروهاي فرسوده بازمي گردد.

ايرنا گزارش داده که بر اساس اطلاعات موجود اکنون 7.7 درصد خودروهاي کشور، فرسوده هستند که شامل بيش از يک ميليون و 350 هزار دستگاه خودرو مي شود. اين خودروها به اعتقاد کارشناسان 60 تا 100 درصد بيشتر از خودروهاي صفر کيلومتر، سوخت مصرف مي کنند که با اسقاط آنها سالانه 400 ميليون ليتر سوخت صرف جويي مي شود. اين گزارش اشاره دارد که به عنوان نمونه بر اساس گزارش هاي رسمي، در سال 1393 بيش از 300 هزار دستگاه خودروي فرسوده در کشور اسقاط شد که کاهش 13 هزار ميليارد ريالي در هزينه هاي اقتصادي را به همراه داشت.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، مساله از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده را يکي از تکاليف در زمينه کاهش مصرف بنزين اعلام کرده و به «مشعل» مي گويد: بتازگي پيشنهادي از سوي برخي از نمايندگان در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مطرح شده که براساس آن به ازاي توليد هر خودرو در داخل و يا واردات آن از خارج، چهار خودروي فرسوده جمع آوري شود.

به گفته او، کليات اين طرح در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و اکنون جزييات آن در حال بررسي است که ممکن است با تغييراتي همراه باشد.

عليزاده با يادآوري اينکه اکنون آلايندگي در کلانشهرها يک مشکل جدي است، اظهار اميدواري مي کند که خودروسازان توجه بيشتري به کيفيت محصولات و کاهش آلايندگي کنند و برنامه مناسب تري براي کاهش مصرف سوخت در توليدهاي خود داشته باشند.

او مي گويد: خودروسازان بايد جواب مردم را با برنامه ريزي و کيفيت مناسب تر، بهتر از اين بدهند. مردم ما اين همه حمايت کردند و با قيمت هاي بالا، خودروهاي متوسط داخلي را خريدند.

سيد جواد حسيني کيا، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز خاطرنشان مي کند که موظف هستيم در توليد خودروهاي داخلي، متناسب با استانداردهاي روز دنيا حرکت کنيم و خودروهاي توليد داخل، متناسب با بنزين يورو 4 و يورو 5 باشد. از سويي اگر توليد خودروهاي داخل، متناسب با استانداردهاي   دنيا نباشد، اجازه شماره گذاري خودرو داده نشود.

او اين نکته را هم يادآوري مي کند که دولت هم بايد با ارائه وام، به ارتقاي سطح توليدات خودروسازان داخل کمک کند و اشاره مي کند که در اين زمينه، کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم ورود کرده و جلساتي داشتيم تا کار کارشناسي انجام شود.

بايد منتظر ماند و ديد که معضل هميشگي رشد مصرف بنزين با پيگيري مجلس به چه سمت و سويي خواهد رفت.