امضاي تفاهم نامه پژوهشگاه صنعت نفت وصندوق حمايت از پژوهشگران

 پژوهشگاه صنعت نفت وصندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران با هدف افزايش توان علمي و فناوري پژوهشگران و توسعه همکاري‎هاي دوجانبه، تفاهم‎نامه امضا کردند. فلورشايق، رئيس فناوري و نوآوري پژوهشگاه صنعت نفت گفت: با توجه به برنامه هاي رئيس پژوهشگاه براي همکاري بيشتر با بازيگران عرصه نوآوري و فناوري، تفاهم نامه اي براي افزايش توان علمي و فناوري پژوهشگران امضا شد. شايق اجراي تحقيقات و پژوهش در صنعت نفت به‎منظور تحقق سياست ها و اولويت‎هاي تحقيقاتي اعلام شده پژوهشگاه بهره گيري از امکانات تحقيقاتي، ثبت جهاني اختراع ها درحوزه تحقيقاتي نفت وحمايت از برگزاري کارگاه هاي آموزشي داخلي و خارجي در حوزه تحقيقاتي صنعت نفت مطابق ضوابط صندوق را از مهم ترين محور هاي اين تفاهم نامه برشمرد. وي «چتر حمايتي صندوق» را يکي ديگر از موارد برجسته تفاهم نامه اخير عنوان و اظهارکرد: اعطاي گرنت پژوهشي، اعطاي گرنت سينرژي، اعطاي گرنت آغاز، حمايت از رساله هاي دکترا وحمايت از طرح هاي پژوهشي باهمکاري سازمان هاي بين المللي شامل بنياد پژوهش بنيادي روسيه (RFBR)، موسسه بين المللي تحليل کاربردي سيستم ها (IIASA)، شوراي جهاني پژوهش (GRC)، بنياد بين المللي علوم طبيعي چين (NSFC)، بنياد پژوهش آلمان (DFG) و آکادمي علوم چين (CAS) از مفاد اين چتر حمايتي است.

رئيس فناوري و نوآوري پژوهشگاه صنعت نفت گفت: امضاي تفاهم نامه پژوهشگاه صنعت نفت با صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران مسيري تازه است که پژوهشگران و نخبگان مي‎توانند به‎منظور طرح هاي پژوهشي پژوهشگاه، مسائل تحقيقاتي موردنياز صنعت را دنبال کنند و سطح علمي خود را افزايش دهند.

وي گفت: صندوق حمايت ازپژوهشگران و فناوران به‎منظور توليد علم، فناوري و تجاري سازي و بهره مندي از نتايج حاصل از کمک ها، خدمات حمايتي، مادي و معنوي به پژوهشگران و فناوران پايه گذاري شده است.

شايق تصريح کرد: پژوهشگاه که هم اکنون امکان استخدام نيروهاي جديد را ندارد، از توان نيروهاي نخبه براي پيشبرد طرح هاي تحقيقاتي خود بهره مند مي‎شود.

 

افتتاح 6 مدرسه در رامشير

شرکت بهره‎برداري نفت و گازمارون با هدف توسعه فرهنگي و اجتماعي ساکنان مناطق نفت‎خيز دربخش مشراگه شهرستان رامشير، 6 باب مدرسه افتتاح کرد. جهانگير پورهنگ، درآيين گشايش اين مدارس گفت: مسئوليت اجتماعي در کنارتوليد نفت وگازاهميتي ويژه دارد و مقوله آموزش وتوسعه اجتماعي و فرهنگي ساکنان مناطق نفت‎خيز کشور، از مواردي است که در اين حوزه بايد به آن اهتمام ويژه‎ شود. وي با بيان اين که کلنگ‎زني احداث 6 مدرسه دربخش غيزانيه، شهريور پارسال اجرايي شد و دهه فجر همان سال به بهره‎برداري رسيد، افزود: هم‎زمان، کلنگ احداث 6 باب مدرسه ديگر دربخش مشراگه شهرستان رامشير زده شد که امسال در آستانه آغازسال تحصيلي جديد به بهره‎برداري رسيد.

پورهنگ گفت: مدارس دو کلاسه فجرعالم، حضرت وليعصر (عج)، شهيد خياباني و شهيد رويهي غبيشاوي در بخش مشراگه روستاهاي بيت خلاف، بيت سوادي، بيت حميد و بيت الوان مسلم با هزينه افزون بر هشت ميليارد و 900 ميليون ريال و مدارس شاوه وحدت و معراج در روستاهاي بيت باوي و بيت صيوان با هزينه افزون بر دو ميليارد و 300 ميليون ريال تجهيز و بهسازي شده است.

مديرعامل شرکت بهره‎برداري نفت و گازمارون گفت: بسيج سازندگي شرکت بهره‎برداري نفت وگازمارون دو مدرسه و32مسجد در روستاهاي مجاور تاسيسات عملياتي را مرمت، تجهيز و بهسازي کرده است.

سيد مجيد حسيني‎نژاد، فرماندار شهرستان رامشير نيز گفت: کاستي‎ها را با کمک و همراهي هم برطرف مي کنيم و تلاش بر اين است که 35روستاي محدوده شهرستان رامشير تا پايان امسال بهسازي شود.

اقبال محمديان، نماينده رامهرمز و رامشير درمجلس شوراي اسلامي نيز از عمل به وعده مديرعامل شرکت بهره‎برداري نفت وگازمارون قدرداني کرد وافزود: مجاورت مردم باتاسيسات فرايندي، مسئوليت سنگيني را هم بر دوش ما به عنوان نماينده و هم بر دوش صنايعي مي‎گذارد که در منطقه فعاليت مي‎کنند واکنون مشاهده مي‎کنيم که اين شرکت در کنار توليد، توانسته است دل مردم را شاد کند و گامي موثر براي بهبود شرايط روستايي منطقه بردارد.

 

تعميرات اساسي مرکز اندازه گيري گاز ترش خانگيران

مدير امور فني شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق از تعميرات اساسي مرکزاندازه گيري گازترش خانگيران خبر داد.

محمد رضا سلطاني با بيان اين که اين عمليات باهدف افزايش و پايداري توليد و اطمينان از توليد حداکثري در فصل سرما انجام مي شود، تصريح کرد: تعميرات اساسي مرکز اندازه گيري گاز ترش خانگيران در31 مردادماه به حساس ترين مقطع خود رسيده است.

وي تصريح کرد: اين مهم با پيش بيني و تامين تجهيزات، ادوات، لوازم، ماشين آلات وديگرمنابع مورد نياز، با رعايت کامل موارد ايمني ودر نظر گرفتن زمان پيش بيني شده در حال انجام است.

مديرامور فني شرکت بهره برداري نفت و گازشرق افزود: تعميرات اساسي تاسيسات توليد و انتقال گازاين شرکت شامل تعميرات اساسي مراکز جمع آوري، چاه ها وخطوط لوله با هدف افزايش و پايداري توليد و اطمينان از توليدحداکثري درفصل سرما از فروردين ماه امسال آغاز شده است.

شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به عنوان يکي از سه شرکت تابع شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، علاوه برتامين نيازنيروگاه نکا و پتروشيمي بجنورد، گاز مورد نيازاستان‎هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، همچنين مازندران، گلستان و بخشي از سمنان را تامين مي‎کند.

 

پايان تعميرات اساسي مرکز بهره برداري سركان

رئيس برنامه ريزي تعميرات شركت بهره برداري نفت و گازغرب گفت: براساس برنامه ريزي هاي 5 ساله اين شركت و نياز مناطق عملياتي، تعميرات اساسي واحد بهره برداري سركان درموعد مقرربا موفقيت پايان يافت.

عسگري افزود: تهيه كالاي مورد نياز، برنامه ريزي و كنترل پروژه، نظارت وانجام مراحل عمليات تعميرات اساسي، باتکيه بر نيروهاي متخصص وپرتلاش اين شركت و بدون هيچ گونه برون سپاري، دركمتر از يك ماه انجام شده است.

رئيس برنامه ريزي تعميرات شركت بهره برداري نفت و گاز غرب افزود: فعاليت هاي تعميرات در پنج گروه تعميرات خطوط لوله، مكانيك، برق، ابزار دقيق، كارگاه مركزي، با همكاري ادارات بهره برداري، بازرسي فني، بهداشت،ايمني و محيط زيست (اچ اس اي ) و خدمات در ستاد و مناطق عملياتي انجام شده است.

وي با بيان اين که تعميرات اساسي سركان شامل مخازن تفكيك گر، برج گوگردزدا، مخزن بهره برداري، مخزن ذخيره هوا، مخزن ذخيره گاز و پيش گرمكن ها مي شود، تصريح کرد: اين عمليات با نظر واحد بازرسي فني و وضعيت هرمخزن شامل مراحل بخار زني، تميز كاري، چربي زدايي، سندبلاست و رنگ آميزي انجام شده است.

دراين تعميرات اساسي عيوب شناسايي شده در مخازن شامل خوردگي، زنگ زدگي، رنگ پريدگي و...برطرف و Fir Tube و پيش گرمكن، جداسازي پس از تميز كاري و رفع ايراد نصب شد.

 

بازنگري در عملکرد ايمني با پايش اثربخشي

مدير اچ اس اي و فوريت‎هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران گفت: نظام مديريت ايمني، بهداشت، ايمني  و محيط زيست(اچ اس اي) اين شرکت از طريق «پايش اثربخشي»، ارزيابي و بازنگري مي‎شود.

سعيد قرباني درباره خط مشي بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت ملي حفاري گفت: در اين ارتباط به‎منظور دستيابي به بهبود مستمر، برنامه‎ريزي و اجراي مميزي‎هاي دوره اي، مورد اهتمام است. وي افزود: شرکت ملي حفاري يکي از شرکت‎هاي تابع شرکت ملي نفت است که درچهار دهه فعاليت به عنوان بزرگ‎ترين شرکت ايراني در زمينه حفاري چاه‎هاي اکتشافي، توسعه اي- توصيفي، تعمير و تکميل چاه‎هاي نفت، گاز و خدمات جانبي در مناطق خشکي و دريايي پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت کشور بوده است. مدير اچ اس اي شرکت ملي حفاري گفت: از آنجا که شرکت ملي حفاري به حفظ سلامت کارکنان و تجهيزات در برابر مخاطرات‎کاري، اهتمام به مسئوليت‎هاي اجتماعي وحفاظت محيط زيست متعهد است، بنابراين نظام مديريت، بهداشت، ايمني و محيط‎ زيست در تلاش است که چارچوب قوانين، مقررات واستانداردهاي داخلي و خارجي، براي الزام‎هاي کارفرما باشد. قرباني گفت: در اجراي خط‎‎مشي تعريف شده، پيشگيري و کاهش حوادث و حرکت به سوي حذف بيماري‎ها، آسيب‎هاي انساني، مسموميت‎هاي ناشي از کار و آسيب هاي وارد شده به تجهيزات و تاسيسات، تعهد به پيشگيري از آلودگي محيط زيست در بخش‎هاي هوا، آب، خاک و صوت، همچنين بهينه‎سازي مصرف منابع آب و انرژي مورد تاکيد است.

وي افزود: افزايش آگاهي طرف‎هاي ذينفع درباره مسائل مرتبط با بهداشت، ايمني ومحيط زيست، حرکت به منظور دستيابي به توسعه پايدار، شناسايي مخاطره ها، ارزيابي و کاهش ريسک عوامل بالقوه آسيب‎رسان و جاذبه هاي بارز زيست‎محيطي به پايين ‎ترين حدممکن و قابل قبول، از موارد طرح شده براي تحقق اين موضوع است. مدير اچ اس اي شرکت ملي حفاري گفت: حصول اطمينان از تعهد کارکنان سطوح مختلف و پيمانکاران درباره الزام‎هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست، استمرار و پايداري ارائه خدمات در شرايط ويژه با رعايت ملاحظات بهداشت، ايمني و محيط زيست و بهبود فرآيند شناسايي، انتخاب، ارزيابي و بازبيني صلاحيت پيمانکاران، تامين کنندگان خدمات، کالا و مواد و سازندگان قطعات مورد نياز شرکت بر اساس شاخص‎هاي اچ اس اي، از ديگر مسائل مرتبط با خط مشي تبيين شده است.

وي با تاکيد براين‎که مجموعه کارکنان شرکت ملي حفاري با رعايت اصول اچ اس اي براي دستيابي به اين خط مشي با بهره‎گيري از حداکثر توانايي‎ها بايد همه تلاش خود را به کار گيرند، گفت: اين خط مشي مانند ديگر اجزاي سامانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت در صورت تغيير در اهداف سازماني و پس از بررسي، بازنگري و روزآمد خواهد شد.

 

لزوم شتاب گيري اجراي پروژه‎هاي منطقه خارک 

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از بخش هاي مختلف واحدهاي عملياتي منطقه خارک بازديد و بر شتاب در اجراي طرح‎ها و پروژه‎هاي اين منطقه تاکيد کرد. حميد بورد درسفر به منطقه عملياتي خارک از طرح جمع آوري پيت نفتي و ساخت مخزن اسکيمر که به همت مجموعه نيروهاي منطقه عملياتي خارک اجرايي شد، همچنين مراحل پيشرفت وتجهيز پروژه «سامانه کنترل (DCS) اتاق کنترل جديد کارخانه هاي ابوذر و فروزان» که از سوي واحد نوسازي وتعميرات منطقه خارک در حال انجام است، ديدن و بر شتاب گيري روند رفع نيازمندي هاي مرتبط با راه اندازي اين پروژه ها تاکيد کرد. بورد همچنين با حضور درنيروگاه برق منطقه خارک، به بررسي چالش هاي موجود و بررسي ميداني مراحل تعميرات اساسي مخزن شماره 3 ذخيره نفت در منطقه پرداخت. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران همچنين ازکمپ پيمانکاران اين شرکت وپروژه نوسازي سکوهاي چاه هاي ميدان دورود ودکل حفاري Well Target 2 ديدن کرد ودر جريان موقعيت و پيشرفت عمليات نصب جکت اف -18 ميدان فروزان قرار گرفت.

 

دو برابر شدن شاغلان پالايشگاه آبادان

مديرعامل پالايشگاه آبادان گفت: با اجراي طرح هاي توسعه اي، شمار شاغلان اين پالايشگاه به دو برابر عدد کنوني خواهد رسيد.

سيدعلي اکبر ميرقادري افزود: هم اکنون4هزار نفر در پالايشگاه آبادان و بخش هاي وابسته به آن(قيرسازي، روغن سازي وبندر صادراتي) به فعاليت مشغول هستند.

وي گفت: بااجراي طرح هاي پايين دستي دراين پالايشگاه، تعداد افراد شاغل اين مجموعه و بخش هاي وابسته به آن، به 30 هزار نفر مي رسد.

ميرقادري تصريح کرد: به همت وزارت نفت درتحقق اين طرح ملي، در پنج سال آينده شاهد اشتغال زايي قابل توجهي به ويژه دراستفاده از نيروي کار متخصص و توانمند بومي در شهر آبادان خواهيم بود.

وي با اشاره به پيشينه فعاليت پالايشگاه آبادان گفت: کلنگ ساخت اين پالايشگاه نفت به دنبال کشف نخستين چاه نفت در مسجد سليمان، درسال 1287 شمسي به زمين زده شد و در سال 1291نيز با ظرفيت 2500بشکه در روز به بهره برداري رسيد. پس از وقوع جنگ تحميلي، پالايشگاه آبادان به دليل بمباران هوايي رژيم بعث تعطيل شد و همه کارکنان درسنگر پالايشگاه به صورت شيفتي و شبانه روزي، براي حفظ منابع کشور مبارزه کردند.

 پس ازجنگ، اين پالايشگاه به همت نيروهاي متخصص داخلي، بازسازي، نوسازي و راه اندازي شد و امروز به عنوان بزرگترين پالايشگاه نفت، توليد 26درصد از مجموع فرآورده هاي نفتي مورد نياز داخلي و صادراتي کشور را به عهده دارد.

برخي واحدهاي اين پالايشگاه نفت با استفاده از قديمي ترين فناوري هاي تصفيه نفت خام فعال است وبرخي واحدها نيزروزآمد شده اند و با فناوري هاي نوين پالايش نفت خام در حال توليد فرآورده هايي مانند گازمايع، روغن موتور، بنزين، انواع سوخت هواپيما، نفت سفيد، گازوييل، قير، گوگرد و ديگر فرآورده هاي نفتي هستند.

 

مبارزه با قاچاق سوخت وظيفه سازمان هاي متولي است

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، در واکنش به اشخاصي که وزارت نفت را مقصر رونق قاچاق سوخت مي دانند، تصريح کرد: وزارت نفت وظيفه مبارزه با قاچاق سوخت را به عهده ندارد و بهتر است هرسازمان و نهادي به جاي آن که تقصير را گردن ديگران بيندازد، به وظايف خود عمل کند. سيدمحمدرضا موسوي خواه درباره انتشار اخباري مبني بر افزايش قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور وسرازير شدن کارت هاي مهاجر به استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، تنها وظيفه توزيع مطلوب سوخت درسراسر کشور را به عهده دارد و مبارزه با قاچاق سوخت و کنترل مصرف، از وظايف اين شرکت نيست. موسوي خواه با تاکيد بر اين که هرسازماني بايد به وظيفه خود عمل کند، اظهار کرد: اگر هرسازمان به خوبي به وظيفه خود عمل مي کرد موضوع قاچاق سوخت در کشور پديدار نمي شد، اما متاسفانه برخي عادت کرده اند وظايف خود را ناديده انگاشته و ديگران را مقصر جلوه دهند. وي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي را متولي اصلي پخش انواع فرآورده درسراسر کشورخواند و تاکيد کرد: پايش توزيع فرآورده به عهده اين شرکت نيست وشرکت ملي پخش با آن که وظيفه اي براي مراحل پس از توزيع سوخت مانند مبارزه باقاچاق ندارد، اما در همه بخش ها با هر سازمان و نهادي، همکاري خوبي دارد. وي ادامه داد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران همه بخش هاي سازماني خود را به کار گرفته است تا با قاچاق سوخت مبارزه و توسعه خارج ازشبکه را به منظور توزيع مناسب سوخت کنترل کند که امروز شاهد اين نابساماني نباشد.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اين که مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسئولان مربوط به خود را دارد، تاکيد کرد: اين موضوع هيچ ارتباطي به وزارت نفت ندارد. وي گفت: وقتي شاهد مهاجرت کارت هاي سوخت به استان هاي مرزي هستيم يعني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي کار خود را به درستي انجام داده است و قاچاقچيان سوخت مجبور شده اند براي تامين سوخت مورد نياز خود، کارت هاي مردم را خريداري کنند، زيرا در استان هاي مرزي، سوخت گيري فقط با کارت سوخت خود شخص انجام مي شود.

 

 مهر ابطال بر 56 هزار کارت سوخت

موسوي خواه با بيان اين که از اعداد و ارقام دقيق ميزان قاچاق سوخت، اطلاع نداريم و تنها براساس داده هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي عمل مي کنيم، تصريح کرد: از ابتداي امسال تا پايان مردادماه، حدود 56 هزار کارت سوخت در استان سيستان و بلوچستان باطل شده است.

وي يادآورشد: ممکن است تعداد کارت هاي مهاجر بيش ازاين عدد باشد، اما بر اساس داده هاي خودمان صحبت مي کنيم.

موسوي خواه با قدرداني ازهمکاري هاي برخي نهادهاي مربوط به مبارزه با قاچاق سوخت دراستان سيستان وبلوچستان، اظهارکرد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تعداد کافي نيروي انساني در اختيار ندارد که در مرزها و همه جايگاه ها از آنان به عنوان ناظر استفاده کند.

وي تاکيد کرد: دستگاه هاي نظارتي بايد کار خود را به خوبي انجام دهند و در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت به ما کمک کنند.