نگاهی به دستاوردهای  یکساله  صنعت نفت  در دولت دوازدهم

صنعت نفت ایران  سربلندتر از همیشه

مشعل    صنعت نفت ايران که از همان کارزار انتخابات رياست جمهوري 96، مطلع و سرليست افتخارات دولت يازدهم با فهرستي از دستاوردهاي بي سابقه طي چهار سال بود، از يکسال گذشته تا به امروز نيز بر مدار رشد و توسعه قرار داشته است.

اگر با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، اين آمار و ارقام توليد نفت و بازپس گيري سهم نفت در بازار صادرات و آمارهاي استثنايي در توليد گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش به عنوان بخشي از افتخارات دولت درخشيد؛ در يک سال اخير هم اين راه تداوم داشت.

مسير صنعت نفت تا جايي پيش رفته که تاثيرگذاري نفت کشور را در دنيا بر سر زبان ها انداخته و همين نواي خوش نفت، خواب بسياري را آشفته کرده است.

 به هر رو، برنامه ها و اقدام هاي صنعت نفت در بخش هاي بالادستي و پايين دستي با افزايش، حفظ و تثبيت توليد وارتقاي جايگاه ايران در عرصه بين المللي و بازار جهاني انرژي همراه شده تا اقتصاد وابسته به نفت هم متاثر از آن باشد. به اين موارد بايد طرح ها و پروژه هاي اكتشاف، توسعه، افزايش توليد، پايداري توليد، اقتصاد مقاومتي، طرح هاي زنجيره و پايين دستي را هم افزود.

با مسير طي شده اغراق نيست که عملکرد صنعت نفت کشور را يکي از برگ برنده هاي دولت دوازدهم بدانيم که يک سوي آن توليد پررونق طلاي سياه است که توليد نفت خام ايران نيز به شرايط پايدار رسيده و تثبيت شده است و سوي ديگر آن برداشت از گازي است که حالا ديگر گوي سبقت را از قطر هم ربوده ايم و افتتاح فازهاي مختلف پارس جنوبي، گواهي بر اين راه است.

يک سو نماد خودکفايي را با توليد بنزين پالايشگاه خليج فارس به نظاره نشستيم و آن سوتر شاخص هاي توليد و فروش و صادرات مجتمع هاي پتروشيمي را.

رد توفيقات صنعت نفت را در سطحي ديگر بايد در اجراي تمام زمينه ها و طرح هايي که به موجب سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي برعهده داشت، ديد که بارزترين شکل آن را مي توان در روستاهاي کشور سراغ گفت که حالا آمار بالاي 12 هزار روستاي گازرساني شده را نشان مي دهد و در سطحي ديگر مجتمع هاي پتروشيمي به چشم مي آيند که افزون بر توليد براي مردمان سرزمين هاي مختلف کشور، اشتغال هم به همراه آورده اند.

آمارهاي مختلف در صنعت نفت ايران، نشان از تغيير و بهبودي دارد که در شاخص هاي کلان اقتصادي هويداست تا رنگ اميد نفت همچنان نقطه اتکاي درآمدهاي کشور باشد.

اگر چه صنعت نفت کشور، در ادوار مختلف، فراز و نشيب هاي گوناگون را پشت سر گذاشته است؛ اما بدون اغراق بايد در يک جمله نوشت که  صنعت نفت ايران، امروز سربلندتر از هميشه است.