عمليات هات تپ درانبار نفت شهيد رجايي

معاون فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس از انجام موفق عمليات هات تپ (انشعاب گيري گرم) درانبار نفت شهيد رجايي بندرعباس خبرداد.

محمد مهدي جامعي با بيان اين که اين عمليات به درخواست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان و دستور مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران انجام شده است، افزود: عمليات هات تپ درسه نقطه ازمنيفولد انبارنفت شهيد رجايي بندرعباس انجام شده است.

جامعي گفت: عمليات هات تپ دراين انبار نفت باهدف بهبود شرايط بهره برداري و افزايش جريان ورودي به پمپ هاي مرکزانتقال نفت بندرعباس صورت گرفته است.

وي تصريح کرد: اين عمليات شامل دومورد هات تپ باسايز 20 اينچ از خط اصلي 30 اينچ و يک مورد هات تپ باسايز 10 اينچ از خط اصلي 24 اينچ فرآورده نفتي مي شود.

جامعي تاکيد کرد: عمليات هات تپ انجام شده در انبار نفت شهيد رجايي بندرعباس بانظارت کامل واحدمهندسي نگهداري وتعميرات خط، براساس استانداردهاي شرکت ملي نفت ايران ودر حداقل زمان انجام شده است.

وي تاكيد كرد: اين پروژه با تلاش و همکاري علمي و عملي گروه هات تپ اعزامي از منطقه تهران، کارکنان واحدهاي مهندسي نگهداري و تعميرات خط و ترابري منطقه خليج فارس، کارکنان واحدهاي خدمات مهندسي، بهره برداري و ايمني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان انجام شد.

 

تغيير مسير براي افزايش انتقال ايمن فرآورده نفتي

مدير شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از تغيير مسير خط 8 اينچ انتقال فرآورده هاي نفتي درمحدوده گرگان خبر داد. سيدحميد حسيني گفت: اين عمليات باهدف انتقال پايدار، ايمن، سلامت مجاوران و حفظ محيط زيست انجام شده است. وي بااشاره به توسعه شهري وساخت وساز برخي شهروندان وسازمان ها در حريم قانوني خطوط لوله بر حفظ ايمني مجاوران خط تاکيد و تصريح کرد: پروژه تغييرمسيرخط لوله 8 اينچ انتقال فرآورده درمحدوده شهر گرگان از18ماه پيش پيگيري ومسير جديد با فاصله زياد از مناطق مسکوني ايجاد شده است. حسيني تاکيد کرد: با تغييرمسيرخط لوله مزبور، امنيت وسلامت مردم نيز شرايط ايمن تري پيدا کرده است.

 

ايمن سازي مسير خط لوله نفت شهر- کرمانشاه

رئيس نگهداري وتعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب گفت: با شن ريزي در مسيربخشي خط لوله نفت شهر کرمانشاه- ايمني اين خط لوله انتقال نفت افزايش يافت. بهزادخدادوست افزود: شن ريزي دراين مسير به منظور افزايش ضريب ايمني و جلوگيري ازتعرض معارضين درمحدوده پروژه، تعويض پوشش 15 کيلومتر ازخط لوله ياد شده از کيلومتر 94 تا 97انجام شده است. به گفته وي، عمليات شن ريزي درمسير خط لوله نفت شهر– کرمانشاه، با استفاده از تجهيزات و ماشين آلات منطقه غرب با دريافت مجوز برداشت از مصالح طبيعي محيط، شن ريزي محدوده ياد شده بدون پرداخت هزينه انجام شده است.

 

توافق براي تشکيل پرديس تخصصي گوگرد درسرخس

مديرعامل پالايشگاه گاز هاشمي نژاد و رئيس پارک علم وفناوري استان خراسان رضوي براي تشکيل پرديس تخصصي گوگرد درمنطقه سرخس توافق کردند. سيد مجيد منبتي درنشست رئيس جديدپارک علم و فناوري خراسان رضوي گفت: از آنجا که شرکت هاي دانش بنيان درعرصه اقتصادي کشورنقش مهمي دارند، لازم است تاثيرگذاري ومحصولات دانش بنيان اين شرکت ها درجامعه نمايان شود. سيدمجيد منبتي برآمادگي اين مجتمع گازي در زمينه افزايش همکاري با شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري تاکيد و تصريح کرد: گوگرد يکي از محصولات جانبي و با ظرفيت بالاي اين مجتمع است که شرکت هاي دانش بنيان مي توانند دراين عرصه حضور يابند و محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر توليد کنند. وي همکاري شرکت هاي دانش بنيان با پالايشگاه گاز راگامي براي افزايش اشتغال وسرمايه گذاري به ويژه درمنطقه سرخس خواند و افزود: درمقطع کنوني، کسب وکارها ازسطح صنعت فراتر رفته است وپارک علم و فناوري مي تواند در حوزه هاي جديد وارد شود.  رضا قنبري، رئيس پارک علم و فناوري استان خراسان رضوي نيز گفت: پارک علم و فناوري استان از ظرفيت هاي قانوني خود براي تشکيل پرديس تخصصي گوگرد درسرخس استفاده خواهد کرد.

 

تفاهم نامه همکاري ميان صنعت و دانشگاه

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان از امضاي تفاهم نامه همکاري با دانشگاه کردستان خبر داد. احمد فعله گري گفت: با امضاي اين تفاهم نامه، همکاري براي گازرساني شهري و روستايي، مطابق باشرايط ويژه جغرافيايي وتوپوگرافي استان کردستان استان آغاز شد.

به گفته وي، امضاي اين تفاهم نامه همکاري بين شرکت گازاستان کردستان ودانشگاه کردستان، گازرساني به بخش هاي مختلف اين استان رابا کيفيت، سرعت و دقت بيشتري پيش خواهد برد.

فعله گري با بيان اين که گاز صنعتي پرخطر همراه با استانداردهاي فراوان است، برآشنايي کارشناسان با اين استانداردها به منظور اجراي پروژه هاي گازرساني و حفظ و نگهداري تاسيسات تاکيد کرد.

وي افزود: در اجراي پروژه هاي گازرساني، توانمندي و ظرفيت بسيار مناسبي وجود دارد که مي تواند مبناي مطالعه، تحقيق و تفحص استادان و پژوهشگران دانشگاه کردستان قرار گيرد. مديرعامل شرکت گازاستان کردستان با بيان اين که استاندارد پروژه هاي گازرساني درشرکت ملي گازتدوين مي شود، اظهار کرد: اجراي طرح هاي گازرساني در هر شهر و روستا براساس موقعيت هاي خاص آن منطقه برنامه ريزي مي شود و دراستان کردستان نيز براي روزآمد وبومي کردن اين استانداردها به همکاري نزديک بين شرکت گاز و دانشگاه استان کردستان نياز داريم. به گفته فعله گري، آموزش کارکنان، استفاده از روش هاي نوين و ابداعي در زمينه گازرساني و نگهداشت شبکه، همچنين استفاده ازظرفيت آزمايشگاه هاي پيشرفته دانشگاه کردستان، اجراي پروژه هاي پژوهشي و تحقيقاتي، بهره مندي ازدانش استادان فني ازجمله مفاد تفاهم نامه بين شرکت گاز استان کردستان و دانشگاه کردستان است.

 

افتتاح و کلنگ زني 185 پروژه گازرساني

مديرعامل شرکت گاز استان گلستان از بهره برداري وشروع عمليات اجرايي 185 طرح گازرساني درهفته دولت امسال خبرداد. محمدرحيم رحيمي بابيان اين که عمده اين طرح ها به بخش صنعتي مربوط مي شود، افزود: دراين بازه زماني، بهره برداري وعمليات اجرايي 17 طرح گازرساني روستايي و168طرح گازرساني دربخش صنايع آغاز شد. وي تصريح کرد: با گازرساني به12روستا در هفته دولت امسال، شمار روستاهاي بهره مند از گازبه 852 مورد رسيده است. رحيمي گفت: اعتبار کلي طرح هاي گازرساني مربوط به هفته دولت، حدود 400 ميليارد ريال برآورد شده است. وي افزود: تاکنون بيش از500هزارمشترک زيرپوشش خدمات شرکت گازاستان گلستان قرارگرفته اند که پنج هزار مشترک آن مربوط به امسال است.  رحيمي شمارخانوارهاي زيرپوشش گازدراستان گلستان را نيز557 هزارو660 خانوار اعلام و اظهارکرد: درسال جاري چهارهزار و937 خانوار زيرپوشش گاز قرار گرفته اند. به گفته مديرعامل شرکت گازاستان گلستان، هم اکنون 100درصد خانوار شهري و94درصد خانوار روستايي اين استان ازاين انرژي پاک استفاده مي کنند. وي بابيان اين که همه 30 شهر استان گلستان زيرپوشش گاز قراردارند، شمار روستاهاي گازرساني شده را840 مورد اعلام و اظهار کرد: گازرساني به 37 روستا نيز در مرحله اجرا قرار دارد.

 

گاز گيلان و افتتاح 59 طرح در هفته دولت

هفته دولت امسال، 34 روستا و 25 واحد صنعتي عمده استان گيلان با اعتبار افزون بر 116ميليارد ريال به بهره برداري رسيد. مديرعامل شرکت گازاستان گيلان افزود: با اجراي اين طرح ها شمارمشترکان گاز دراين استان به يک ميليون و28 هزار مشترک افزايش يافته است. حسين اکبراعتبارهزينه شده براي گازرساني به34 روستاي بهره برداري شده در هفته دولت را بيش از109 ميليارد ريال اعلام کرد. به گفته وي، با گازرساني به اين روستاها، مجموع روستاهاي بهره مند از گاز در استان گيلان به يک هزار و 942 روستا و درصد بهره مندي خانوار روستايي به 2/94 درصد رسيده است. مديرعامل شرکت گاز استان گيلان به گازرساني 25 واحد صنعتي عمده در هفته دولت امسال اشاره و تصريح کرد: براي گازرساني به اين واحدهاي صنعتي 7.1 ميليارد ريال هزينه شده است. به گفته وي، با گازرساني به اين 25 واحد صنعتي عمده، مجموع صنايع عمده زيرپوشش گاز دراستان گيلان به يک هزار و400 واحد افزايش يافته است. مديرعامل شرکت گازاستان گيلان يادآورشد: با احتساب مشترکان صنعتي جزء، شمارواحدهاي صنعتي بهره مند ازگاز طبيعي، به پنج هزار و 325 واحد رسيده است.  اکبرتاکيد کرد: فعاليت هاي گسترده گازرساني دراستان گيلان گازرساني به ويژه در بخش روستايي ومناطق دورافتاده آن سبب رونق اقتصادي مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده است.

 

بهره مندي 3 هزار خانوار روستايي از گاز

مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گفت: درگراميداشت هفته دولت، سه هزارخانوار روستايي اين استان با بهره برداري از 63 طرح گازرساني، زيرپوشش گاز طبيعي قرار گرفتند.

سيد رضارهنماي توحيدي افزود: براي گازرساني به اين روستاها، بيش از 182 ميليارد ريال هزينه شده است.

وي همچنين از بهره برداري ساختمان اداري و پست امداد آبش احمد و ساختمان شماره 2 ملکان با اعتبار 16 ميليادر ريال در هفته دولت خبر داد.

به گفته توحيدي، در هفته دولت امسال دو ايستگاه سي جي اس با صرف 90 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.

توحيدي گفت: عمليات اجرايي فاز دوم گازرساني به 80 واحد صنعتي نيز در هفته دولت آغاز شده است.

 

گازرساني به 189 روستا در هفته دولت

مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان غربي گفت: درگراميداشت هفته دولت امسال بهره برداري و عمليات اجرايي گازرساني به 189روستا آغاز شد. عليرضا شيخي افزود: با بهره برداري از طرح هاي گازرساني روستايي در هفته دولت، 18 هزار خانوار زيرپوشش گاز قرار گرفته اند. وي اعتبار هزينه شده براي اتصال 189 روستاي استان آذربايجان غربي به شبکه گازطبيعي کشور را بيش از880 ميليارد ريال اعلام کرد. شيخي همچنين ازافتتاح  پروژه هاي گازرساني به18واحدصنعتي وسه ايستگاه عرضه سي ان جي در هفته دولت خبر داد. مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان غربي بااشاره به آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 47 روستا افزود: با گازرساني به اين روستاها بيش از سه هزار خانوار زيرپوشش گاز طبيعي قرار خواهند گرفت. وي گفت: تامين گاز116واحد صنعتي و مصرف کننده عمده، ديگر طرح هايي هستند که در هفته دولت عمليات اجرايي آنها آغاز شده است.

 

  رکورد تازه در ترميم خطوط انتقال گاز

مديرمنطقه 8 عمليات انتقال گاز گفت: با تعويض بخشي از خط لوله 16 اينچ اردبيل- پارس آباد، درمدت 12 ساعت، رکوردي تازه درعمليات تعويض و تعمير خطوط انتقال گاز ثبت شد.

يداله بايبوردي افزود: با استناد به اطلاعات دريافتي از پيگ راني هوشمند و اطمينان ازمعيوب بودن بخشي ازاين خط لوله انتقال گاز، بنا به ضرروت، عمليات تعويض و ترميم پيش ازشروع فصل سرد دردستور کار قرار گرفت تا از بروز هرگونه مشکل به ويژه در زمستان جلوگيري شود. وي باتاکيد بر پيش بيني تمهيدات درکميته بحران تشکيل شده درشرکت گاز استان اردبيل براي انجام عملياتي ايمن گفت: اين عمليات با تکيه بر تخصص و تلاش شبانه روزي نيروهاي بخش هاي مختلف فني، امدادي، ايمني و...اعزامي از تبريز به منطقه پارس آباد، بدون قطع جريان گاز و ايجاد مشکل براي شهروندان اين نيروها در کوتاه ترين زمان ممکن انجام شد.  به گفته بايبوردي براي انجام عمليات تعويض و تعمير بخش مورد نظر درخط لوله 16 اينچ اردبيل- پارس آباد، 24 ساعت زمان پيش بيني شده بود که با تلاش بي وقفه مجموعه واحدهاي عملياتي مستقر در منطقه، اين زمان به نصف کاهش يافت و رکوردي تازه در حوزه تعميرات خط انتقال گاز ثبت شد.

مديرمنطقه 8 عمليات انتقال گازتاکيدکرد: مجموعه عمليات انجام شده روي خط لوله مزبور باهماهنگي ديسپچينگ شرکت ملي گاز، شرکت گاز استان اردبيل و کميته بحران شهر اردبيل انجام شد.

 

آغاز توليد پايدار متانول در پتروشيمي مرجان

همزمان باعملياتي شدن همه واحد ها، توليد پايدار متانول خالص در پتروشيمي مرجان آغاز شد.

عمليات انتقال محصول، انبار و ارسال به اسکله براي صادرات، به عهده شرکت پتروشيمي مخازن سبز عسلويه است.

پتروشيمي مرجان ازجمله طرح هاي برنامه پنجم شرکت ملي صنايع پتروشيمي است که با ظرفيت 5 هزار تن در روز (سالانه يک ميليون و 650 هزارتن) در فاز دوم منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي عسلويه در استان بوشهر توليد خود را آغاز کرده است.