يکم شهريور روز  پزشک گرامي باد

پزشکان نجات دهندگان جامعه

مشعل    در دنياي امروز، كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه نكند؛ زيرا يكي از علايم حيات و زنده بودن ملت ها، توجه به مفاخر گذشته فلسفي، علمي، فرهنگي، ادبي، سياسي، اجتماعي و ملي کشور خود است، اين گذشتگان بودند که با وجود سپري شدن روزگار، سير زمان، وقوع حوادث ناگوار و با هزاران خون دل اين ميراث را براي آيندگان خود بجا گذاشته‏اند و بايد آن را گرامي و عزيز بدارند و بارور کنند.از اين رو روز اول شهريورماه، به پاس بزرگداشت نام ابوعلي سينا، ستاره پرفروغ عرصه طب در ايران ، روز پزشک نامگذاري شده و رنگ سفيد را به دليل نماد پاکي، بي گناهي و خلوص براي آن برگزيدند تا بيماري که به پزشک مراجعه مي کند با اعتماد به او، درمان خود را ادامه دهد.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور سهم عمده اي از درمان مردم جامعه را بر عهده دارد، اما در کنار آن بهداشت و درمان صنعت نفت نيز خدماتي را به کارکنان و اهالي بومي نفت و گاز خيز خود ارائه مي دهد.

به گفته علي بهزادي، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، استانداردهايي براي کارهاي سخت و زيان آور در نظر گرفته شده است، اما براي پزشکان اين گونه نيست؛ زيرا با جان انسان ها ارتباط دارد. نجات جان انسان، به معناي نجات جان يک جامعه است و سختي کار پزشک بر کسي پوشيده نيست. اين گروه در سخت ترين شرايطي که کمتر کسي قادر به ارائه خدمات است، حضور مي يابد و تمام تلاش خود را براي کاهش درد بيمار و برگشت سلامت او مي کند تا به زندگي عادي خود باز گردد، از اين رو مي توان گفت که پزشکان شرايط کار راحتي ندارند و با تنش ها و استرس هايي رو به رو هستند؛ زيرا براي جان انسان ها نمي توان قيمتي تعيين کرد. 

کمترين اشتباه و خطا به بيمار صدمه مي زند. بايد پذيرفت که يک پزشک با هر سطحي از توانايي که دارد، با استرس هايي مواجه است تا در پايان درمان، هم خودش و هم بيمار راضي باشند.

او به پزشکان جوان توصيه مي کند تا در مرحله اول به حرف بيمار خوب گوش دهند و توجه کنند و بعد به اثربخشي درمان بيماري او بپردازند. بسياري از بيماران با خوب گوش کردن و توجه داشتن، بسياري از مشکلات شان بر طرف مي شود. اعتماد در رابطه ميان بيمار و پزشک حرف اول را مي زند.

 اگر بيماري به پزشک خود اعتماد کند، به طور قطع اثربخش درمان بيشتر خواهد بود. ايجاد اين اعتماد در مرحله نخست با گوش کردن به حرف مريض ايجاد مي شود. متاسفانه شاهد هستيم که در سيستم هاي آموزشي جديد، اين موضوع زياد تمرين نمي شود. بايد پزشک به گونه اي با بيمار خود برخورد کند که بيمار او را به عنوان يک مددکار و کمک کننده ببيند. اگر يک پزشک بتواند چنين فضايي را براي بيمار خود فراهم کند، او به درمان اعتماد و توصيه هاي پزشک را گوش مي کند.

 

آموزش حين خدمت

بهزادي در زمينه ارتقاي سطح دانش پزشکان مي گويد: به طور منظم در بخش ها، برنامه هاي هفتگي دارند و مشاوران تخصصي بر بالين بيمار حضور دارند و در مورد بيماري او بحث و تبادل نظر مي کنند. با اين روش هم مريض ها بهترين درمان را خواهند داشت و هم پزشکان دانش خود را ارتقا مي دهند، ضمن آنکه همکاري نزديکي با دانشگاه آزاد داريم. يک هفته در ميان نيز جلسه هايي براي بيماران بدخيم داريم. او مي افزايد: آموزش هاي مدوني را براي تمام گروه هاي درماني خود داريم که شامل پزشک عمومي، پزشک تخصصي و گروه هاي پرستاري است که سالانه انجام مي شود و آموزش حين خدمت نيز دارند.

 

توسعه خدمات پيشگيري

بهزادي مي گويد: بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران، سيستم درمان را براي بيماران  انتخابي کرده است و مي توانند در کنار خدماتي که ما ارائه مي دهيم از خدمات بخش خصوص نيز استفاده کنند. با اين روش رقابت ميان مراکز خدمت مستقيم ايجاد مي شود؛ اما با وجود فراهم کردن چنين شرايطي، بيش از 80 درصد بيماران ما ترجيح مي دهند در بيمارستان نفت خدمات دريافت کنند، از اين رو افزايش کيفيت خدمات و به روز کردن تجهيزات را در دستور کار داريم و تا کنون در اين زمينه موفق بوده ايم.  وي به رسالت بهداشت و درمان صنعت نفت تهران اشاره مي کند و مي افزايد: ما بر توسعه خدمات پيشگيري تاکيد داريم و آن را در بخش پزشک خانواده، طب صنعتي و در گروه هاي تخصصي ويژه مانند اطفال، زنان و دندانپزشکي در اولويت اصلي قرار داده ايم و همکاران ما براي اين اولويت ها برنامه ريزي مي کنند.  رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران با اشاره به مسئوليت اجتماعي مي گويد: بهداشت و درمان استان تهران، فراتر از کاري که انجام مي دهد، ارائه خدمات اورژانس در يک گروه خيريه است، همچنين با همکاري بسيج بهداشت و درمان کادر درمان به مناطق حاشيه استان تهران اعزام مي شوند و خدمات سرپايي ارائه مي کنند.

 

افزايش خدمات کيفي

او با اشاره به اينکه ديگر توسعه کمي در بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران نداريم، مي افزايد: سعي کرده ايم تا خدمات کيفي ارائه کنيم، اکنون 5 مرکز خانواده در سطح شهر تهران داريم که از اين تعداد، توسعه 3 مرکز را در برنامه خود قرار داده ايم و توسعه دو مرکز ديگر را به دليل کم بودن جمعيت تحت پوشش متوقف کرده و در حال ارزيابي آن براي آينده هستيم. ما موظفيم از بعد تخصصي و تجهيزات به روز باشيم.

بهزادي مي گويد: استان هاي زنجان، قم، قزوين و کرج زير مجموعه بهداشت و درمان استان تهران هستند و سعي کرده ايم مراکز طرف قرار داد را کم کنيم و مراکزي داشته باشيم که بتوانند بهترين خدمات را به کارکنان صنعت نفت ارائه کنند.

وصيت لويي پاستور

وي به وصيتنامه لويي پاستور اشاره و توصيه مي کند تا پزشکان آن را سر لوحه کار خود قرار دهند. بهزادي ادامه مي دهد: لويي پاستور مي گويد: «در هر حرفه و شغلي که هستيد، نه اجازه دهيد که به بدبيني هاي بي حاصل آلوده شويد و نه بگذاريد که بعضي لحظات تاسف بار که براي هر ملتي پيش مي آيد، شما را به ياس و نا اميدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمايشگاه ها و کتابخانه هايتان زندگي کنيد. نخست از خود بپرسيد که من براي يادگيري خود چه کرده ام؟ سپس همچنان که پيش تر مي رويد، بپرسيد که من براي کشورم چه کرده ام؟ و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شادي بخش و هيجان انگيز برسيد که شايد سهم کوچکي در پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد؛ اما صرف  نظر از هر پاداشي که زندگي به تلاش هايمان بدهد يا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا مي رسد هر کدام از ما بايد اين حق را داشته باشيم که با صدايي بلند بگوييم من آنچه در توان داشته ام، انجام داده ام.»