15 هزار يورو صرفه جويي با بهره گيري از توان داخل

در ادامه، معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 6 مي گويد: در اين منطقه از نيروهاي جوان، باتجربه، متعهد و کارآمد بهره مي بريم. تحصيلات آکادميک و تجربه اي که اين نيروها به دست آورده اند سبب شده است اين معاونت از اين ظرفيت ها در جهت دستيابي به اهداف راهبردي منطقه که انتقال پايدار، مطمئن، ايمن و مستمر گاز طبيعي است، گام بردارند.

مصطفي حسين زاده مي افزايد: ايستگاه ها قلب منطقه به شمار مي آيند و اکنون سه ايستگاه وظيفه انتقال گاز اين منطقه را به عهده دارند.

وي با اشاره به تعميرات اساسي تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه اظهار مي کند: سال گذشته، تعميرات کلي يک دستگاه توربين گازي و تعميرات متوسط سه توربين با موفقيت انجام شد. تعميرات کلي يکي از کمپرسورهاي گاز نيز با صرف کمترين هزينه انجام شده و با توجه به موارد يادشده، سالي پرکاري براي واحد تعميرات اساسي و ايستگاه ها بود.

بازديدهاي دوره اي و فعاليت هاي کاليبراسيون منطبق با برنامه سالانه منطقه انجام شده که بسيار حائز اهميت است. بهره برداري مطلوب و تعميرات موردي اضطراري نيز از سوي واحد تعميرات ايستگاه ها پيگيري و بدون وقفه اجرا مي شود.

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 6 با اشاره به برنامه هاي توسعه منطقه اعلام مي کند: در آينده و در طرح توسعه خط هفتم سراسري، تاسيسات جديد تقويت گاز احداث مي شود که دو ايستگاه در اين منطقه قرار دارد و پيشنهادهاي خود را دراين زمينه ارائه کرده ايم.

حسين زاده با اشاره به چالش هاي اين معاونت مي گويد: به کوشش همکاران و حسن نيت مديريت منطقه، مديرعامل و همکاران ستاد با چالش خاصي روبه رو نيستيم و سعي کرده ايم مشکلات را حل کنيم و در اين ميان و در مسير رفع چالش ها، روي پاي خود ايستاده ايم.

به گفته وي، پيش ازاين براي حضور کارشناس خارجي در تاسيسات و بهينه کاوي برخي سيستم هاي کنترلي حدود 15 هزار يورو هزينه مي کرديم؛ در حالي که اکنون توانسته ايم اين کار را با بهره گيري از نيروي انساني منطقه انجام دهيم.

از سوي ديگر، تابلوهاي برق يکي از ايستگاه ها، قديمي و قطعات آن از مدار توليد خارج شده که با بررسي هاي متعدد و شناسايي شرکت هاي داخلي توانمند، فقط با 40 ميليون تومان با همکاري امور تدارکات کالاي منطقه، ساخت اين اقلام از سوي شرکت هاي داخلي انجام شد و بيش از يک ميليارد تومان صرفه جويي دراين زمينه حاصل شد.

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 6 تاکيد مي کند: با شناسايي شرکت هاي توانمند، فعاليت هاي گسترده اي در حوزه داخلي سازي تجهيزات از سوي اين معاونت انجام شده که افزون بر صرفه جويي هاي کلان اقتصادي، زمينه ساز بي نيازي از خارج نيز شده است. سياست هاي خودکفايي و صرفه جويي به چند روش ازجمله ساخت قطعات، بردها از سوي کارکنان منطقه، بومي سازي، جايگزيني و... در منطقه 6 عمليات انتقال گاز پيگيري مي شود.

حسين زاده با بيان اين که جابه جايي توربين از منطقه 8 عمليات انتقال گاز به بندرعباس، از ديگر اقدام هاي مهم اين منطقه به شمار مي آيد، مي گويد: با توجه به نياز توربين در يکي از ايستگاه ها و پس از برگزاري نشست هاي کارشناسي، يکي از توربين هاي منطقه 8 براي اين موضوع مناسب تشخيص داده و اين توربين به بندرعباس منتقل شد. با انجام اين پروژه از خريد مجدد توربين يدک 9 ميليارد توماني جلوگيري شد و اين توربين قابليت اطمينان ايستگاه را افزايش داد.

در موردي ديگر، جابه جايي و نصب توربين با شرايطي خاص در 12ساعت انجام شد که در نوع خود يک رکورد محسوب مي شود.

وي در پايان مي گويد: همکارانم افزون بر انجام مسئوليت هاي سازماني، در زمينه هاي علمي و پژوهشي نيز، فعاليت دارند و اين اطلاعات را با ديگر همکاران به اشتراک مي گذارند. با ايجاد شرايط انگيزشي، اين کار توسعه مي يابد و سعي کرده ايم به گونه اي عمل کنيم که اين همکاران در حوزه کاري خود مطالعه و تحقيق نيز داشته باشند.

 

تامين قطعات از شرکت هاي داخلي، اولويت نخست منطقه

در ادامه، معاون عمليات خطوط لوله منطقه 6 مي گويد: سال گذشته عمليات پيگراني دو هزار و 100 کيلومتر از خطوط منطقه انجام شده است.

محمود منيري با اشاره به تعميرات اساسي منطقه اظهار مي کند: انجام تعميرات اساسي و تعويض خط لوله 12 اينچ قشم_ بندرعباس به طول دو هزار و 794 متر، انجام تعميرات اساسي و اضطراري خط لوله 24 اينچ سرخون_ رفسنجان و تعويض يکهزار و 955 متر اين خط، تعميق لوله و ايمن سازي خط لوله 30 اينچ غرب بندرعباس به طول 420 متر، ازجمله برنامه هاي تعميراتي اين منطقه در سال 96 به شمار مي آيد.وي ادامه مي دهد: تعميق لوله و ايمن سازي خط لوله 24 اينچ سرخون_ رفسنجان و تعويض 63 متر از خط، انجام اتصال اينتركانكشن خط لوله 12 اينچ تاسيسات گورزين به خط 20 اينچ سوزا و اجراي غلاف و ايمن سازي خط لوله 12 اينچ زرند و 6 اينچ، از ديگر پروژه ها به محسوب مي شوند.معاون عمليات خطوط لوله منطقه 6 با اشاره به چالش هاي اين معاونت مي گويد: منطقه 6 ازجمله مناطق نوپا در ميان ديگر مناطق بوده و به لحاظ اقليمي در سه استان محروم و در حال توسعه كرمان، هرمزگان و سيستان وبلوچستان به ويژه در بخش صنايع قرار دارد كه اين موضوع نيازمند رشد روزافزون و انتقال انرژي است؛ از اين رو، از مهم ترين چالش هاي پيش روي منطقه، مي توان به ايجاد زيرساخت ها در حوزه اماكن و ماشين آلات و منابع انساني به منظور توسعه و امكان حفظ و حراست و نگهداشت خطوط و تاسيسات اجراشده وابسته به آن براي انتقال پايدار و ايمن گاز با صنايع و مصرف كننده ها اشاره کرد.

منيري در پايان تاکيد مي کند: با توجه به تاكيدهاي مقام معظم رهبري و در همسويي با سياست هاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامي و نظر به توانمندي هاي فني و صنعتي موجود در شركت ها و صنايع داخلي، اولويت و سياست اصلي منطقه بر مبناي تامين قطعات و تجهيزات و خريد خدمات از شركت هاي داخلي، در جهت حمايت از توليدكننده هاي داخلي با نظرداشت رعايت استانداردها و حفظ كيفيت بوده كه خوشبختانه اثرها و ثمرهاي آن در بخش هاي مختلف صنعت داخلي كشور نيز كاملا مشهود است.

بهره گيري از ابزارهاي ارتباطي نوين براي پوشش فعاليت هاي منطقه

در ادامه، سرپرست روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز مي گويد: يکي از مشکلات اساسي روابط عمومي، روزمرگي و درگيري با فعاليت هاي عادي و جاري است. اين موضوع سبب مي شود روابط عمومي از برنامه ريزي هاي کلان و پيش بيني شده غافل شود.

به گفته روح الله خدري، موازي بودن وظايف با واحدهاي فرعي در سازمان و گسترش وظايف، از ديگر چالش هاي موجود در روابط عمومي است. باتوجه به اين که گستره فعاليت هاي روابط عمومي دردرون و بيرون سازمان بسيار فراگير است، ارتقاي جايگاه و سطح تشکيلات آن بايد به گونه اي باشد که بتواند در فضاي ارتباطي مناسب به رسالت خود عمل کند.

وي با اشاره به فعاليت هاي روابط عمومي در حوزه فرهنگ سازي حريم اعلام مي کند: روابط عمومي منطقه درجهت فرهنگ سازي حريم خطوط لوله به حوزه تبليغات ورود کرده و با طراحي و تهيه كاتالوگ، دفتر نقاشي و بازي هاي سرگرم كننده، با طرح حفظ رعايت حريم خطوط لوله فشار قوي جهت توزيع در بين ساكنان مجاور خطوط به ويژه دانش آموزان اقدام كرده است.

سرپرست روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز بابيان اين که «نظرسنجي» از فعاليت هاي روابط عمومي محسوب مي شود، مي گويد: تاکنون نظرسنجي از واحدهاي خدماتي و پشتيباني ازسوي اين امور انجام شده است.

خدري تاکيد مي کند: روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز درسال 96 با راه اندازي شبکه هاي مجازي در جهت تسهيل و شتاب  بخشيدن به بازتاب فعاليت ها و اقدام هاي همه واحدها و همكاران اقدام كرده است. همچنين با تهيه برنامه اي جامع وكامل مشتمل بر زمان تقويمي، عنوان برنامه، واحدهاي همكار، هزينه پيش بيني شده، هزينه واقعي و همچنين تحليل برنامه ها توانسته ايم به برنامه تقويمي منظم اقدام كنيم.

به گفته وي، در هشتمين جشنواره روابط عمومي هاي برترصنعت نفت موفق به كسب رتبه برتر در بخش ارتباطات رسانه هاي شده ايم و در هفتمين جشنواره نيز در بخش تبليغات رتبه سوم را به دست آورده ايم.

سرپرست روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز با اشاره به برنامه چابك سازي و پويايي اين امور مي گويد: هرچه روابط عمومي پوياتر باشد، رشد وتعالي مجموعه را به همراه دارد و آنچه مسلم است، مهم ترين وظيفه روابط عمومي پويا و فعال، تلاش براي انتشار فعاليت ها و اهداف سازماني است.خدري ادامه مي دهد: روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز نيز در همکاري بارسانه هاي جمعي و انتقال و بازتاب رويدادها و اقدام هاي ارزشمند همکاران در واحدهاي مختلف، با برنامه ريزي منظم و هدفمند درون سازماني و برون سازماني به اين مهم دست مي يابد.

وي در پايان اظهار مي کند: روابط عمومي منطقه6 عمليات انتقال گاز، متشكل از نيروهاي متعهد، جوان و باتجربه است كه تمام توان خود را براي بازتاب اقدام ها و فعاليت هاي منطقه در بخش هاي مختلف و همچنين اجراي برنامه هاي فرهنگي، ملي و مذهبي به کار گرفته اند و با استفاده از تجهيزات، ابزارها و كانال هاي ارتباطي گوناگون، درجهت رضايت مندي همكاران اقدام كرده است.