«ما» جايگزين ضمير «من» در منطقه 6 انتقال گاز شده است

بی نیازی از خارج

مشعل - عنوان وسيع ترين منطقه عملياتي را با خود يدک مي کشد و وجود خطوط دريايي، آن را از ديگر مناطق متمايز کرده است.منطقه 6 عمليات انتقال گاز با دربرگيري 26 درصد از پهنه سرزميني کشور، استان هاي هرمزگان، کرمان، سيستان وبلوچستان و بخشي از استان يزد را تحت پوشش دارد.سه هزار و 400 کيلومتر خط لوله، سه ايستگاه تقويت فشار گاز و پنج مرکز بهره برداري با راهبري نيروي انساني جوان و با تجربه در مسير تامين نياز گاز استان هاي جنوب شرق کشور قرار گرفته و تاکنون از اين آزمون سربلند بيرون آمده اند.افزون بر پنج مرکز بهره برداري که هم اکنون در سطح منطقه فعال هستند، مرکز بهره برداري کرمان نيز امسال به اين منطقه تحويل مي شود. اين مرکز با پيشرفتي مطلوب در حال ساخت است و تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.ازسوي ديگر، با توجه به برنامه هاي دولت براي توسعه زيرساخت هاي گازرساني در استان سيستان وبلوچستان، شاهد افزايش خطوط انتقال گاز در آينده نزديک خواهيم بود.در ادامه، گفت وگو با کرم گودرزي، مدير منطقه 6 عمليات انتقال گاز و معاونان وي را مي خوانيم.

   در قالب تعميرات اساسي سال گذشته منطقه چه فعاليت هاي شاخصي انجام شده است؟

پارسال، در مجموع بيش از 6 هزار و 500 متر خط لوله اي را که امکان تعمير آن حتي از طريق کامپوزيت فراهم نبود، تعويض کرديم. همچنين بيش از 40 کيلومتر روي خط 12 اينچ قشم_ بندرعباس و 25 کيلومتر روي خط لوله سرخون_رفسنجان عمليات تعويض پوشش انجام داده ايم.

با استفاده از توان همکاران منطقه و با حداقل هزينه، تعميرات اساسي يک دستگاه کمپرسور نيز در تاسيسات تقويت فشار گاز انجام شده است. در اجراي اين پروژه از هيچ شرکت خارجي کمک نگرفته ايم. افزون بر موارد يادشده، تعميرات اساسي چهار دستگاه توربين گازي نيز انجام شده است.

خوشبختانه سال گذشته تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه در وضعيت خوبي قرار داشت و در بخش تاسيسات تقويت فشار مشکلي نداشتيم.

   لطفا از همکاري با شرکت هاي داخلي براي تامين اقلام مورد نياز تعميرات اساسي بگوييد.

در دنيا، هر کشوري که توانسته نياز خود را از منابع داخلي تامين کند، برنده بازي هاي بين المللي ازجمله سياسي و اقتصادي بوده است. ما نيز راهي نداريم جز اين که با تکيه بر توان داخل، اين مسير را بپيماييم.

در بحث اقتصاد مقاومتي که مقام معظم رهبري آن تاييد دارند، استفاده از توان شرکت هاي داخلي به عنوان يکي از راهکارهاي اصلي رسيدن به اهداف اين حوزه در دستور کار منطقه قرار گرفته است. اگر نتوانيم در اين مسير حرکت کنيم، به يقين به خارج وابسته خواهيم بود و اين موضوع با اقتصاد مقاومتي و اهداف تعريف شده آن ناهمخواني دارد.

در اين ميان، شرکت هاي داخلي نيز بايد به موازات توليد به فکر افزايش کيفيت باشند. نفت و گاز، صنعتي پرريسک است؛ بنابراين اقلامي که در آن استفاده مي شود، بايد از نظر ايمني ضريب بالا داشته و اصل کيفيت نيز در آن رعايت شده باشد.

   چه چالش هايي در منطقه 6 عمليات انتقال گاز وجود دارد؟

اعتقادي به وجود چالش ندارم، بلکه از آن به عنوان نقاط قابل بررسي و بهبود ياد مي کنم. بايد با برنامه ريزي، مشکلات موجود را حل کنيم.

مشکلات حريم مربوط به زمان اجراي خطوط لوله، از بزرگ ترين مشکلات اين منطقه به شمار مي آيد که متاسفانه از زمان اجرا تا تحويل موقت، تعيين تکليف نمي شود. اين مشکلات به ما انتقال داده مي شوند و بيش از 80 درصد مشکلات حريم ما مربوط به زمان اجراست.

همان گونه که نگهداري و بهره برداري را به نحو احسن انجام مي دهيم، زماني که خط تحويل منطقه مي شود، موضوع حريم را نيز مديريت مي کنيم.

حجم زيادي از خطوط لوله به ويژه 56 اينچ هفتم سراسري در نواحي استان هاي سيستان قرار دارد و انتظار مي رود به بحث حريم و حل وفصل مسائل حقوقي نيز توجه جدي شود. همچنان که حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران مي گويد: «اعتمادي که مردم به ما دارند و شرکت ملي گاز ايران براي خود ميان مردم ايجاد کرده است، نبايد خدشه دار شود».

در حوزه کنترل حريم، بحث پيشگيري و کنترل هاي لازم و اطلاع رساني براي مردم در خصوص اين که اين خطوط لوله انتقال گاز به عنوان سرمايه ملي هستند و همه بايد از آن محافظت کنيم و آنها را در اين حفاظت شريک کنيم، مي تواند موثر باشد.

   شرکت انتقال گاز ايران براي دستيابي به جايگاه واقعي خود به عنوان يکي از شرکت هاي مهم و تاثيرگذار زيرمجموعه شرکت ملي گاز ايران که وظيفه انتقال پايدار، ايمن و اقتصادي گاز را دارد، بايد چه فعاليت هايي انجام دهد؟

از نظر حجم تاسيسات، تجهيزات و عملياتي که اين شرکت انجام مي دهد، شرکتي بزرگ است و بيش از 36 هزار کيلومتر خط لوله در قطرهاي مختلف دارد؛ بنابراين راهي نداريم جز اين که در انتقال و نگهداري خطوط لوله و تاسيسات از سيستم هاي نوين مديريتي دنيا استفاده کنيم.

بايد جا پاي شرکت هاي بزرگ بگذاريم و اگر قرار است در آينده به عنوان شرکتي در کلاس جهاني مطرح شويم، بايد برنامه ها، اهداف و چشم اندازمان نيز همچون شرکتي بزرگ ديده شود. نبايد خودمان را کوچک ببينيم و سيستم هاي مديريتي را به نحو احسن پياده سازي و اجرا کنيم و بايد روي کيفيت تاکيد داشته باشيم. شرکت ملي گاز ايران و شرکت انتقال گاز ايران بايد در مسير کيفي سازي اجرا و ارائه خدمات گام بردارند. کيفي سازي بايد به عنوان يکي از سياست هاي اصلي شرکت در دستور کار قرار گيرد.

   در حوزه روزآمدکردن تجهيزات و نرم افزارهاي کاربردي منطقه چه فعاليت هايي انجام شده است؟

بدون شک در دنياي امروز، اگر بخواهيم پيشرفت کنيم، بايد به علم روز دنيا مجهز باشيم. نمي توانيد تجهيزات را به روز نکنيد و انتظار داشته باشيد در دنياي امروز رقابت کنيد. انتظار نداشته باشيد از نرم افزارهاي روز دنيا استفاده نکنيم و بتوانيم هزينه هاي خود را کنترل کنيم. ما بايد در سيستم انتقال گاز براي هر فعاليتي که انجام مي دهيم، سود و زيان خود را در نظر بگيريم. هيچ راهي وجود ندارد جز اين که شرکت را به نرم افزارهاي روز دنيا در حوزه هاي مختلف مجهز کنيم. خوشبختانه منطقه 6 عمليات انتقال گاز، زيرساخت هاي مناسبي در جهت ارتقاي سيستم ها و نرم افزارهاي موجود دارد و منطقه اي جوان، اما باتجربه و سيستم پذير است. اين موارد به عنوان ابزاري خوب در دستان ماست تا بتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم و در حوزه کارآمدي حرکت کرده و نقش موثري داشته باشيم.

   آيا به طور اختصاصي با شرکت هاي دانش بنيان و پارک هاي علم و فناوري همکاري داريد؟

بله. اين شرکت ها شناسايي شده اند و همکاري نزديکي با آنها داريم و از توانشان در حوزه هاي مختلف بهره گرفته ايم. شرکت هايي را که مي توانيم از توان آن ها بهره بگيريم، در قالب بانک اطلاعاتي، شناسايي و تهيه کرده ايم.

تاکنون بومي سازي و خريد دستگاه هاي برش سرد از شرکت هاي دانش بنيان انجام شده و از عملکرد اين تجهيزات رضايت نسبي وجود دارد. همچنين مواردي را که رضايت نداشتيم ، به صورت مستند و مکتوب به آنها اعلام کرده ايم.

   در پايان اگر نکته اي باقي مانده بگوييد.

اعتقاد راسخ دارم به اين که بايد ضمير «ما» را به خوبي در سازمان صرف کنيم. با صرف ضمير «ما» و نه ضمير «من» مي توانيم راحت حرکت کنيم. سازمان هاي ما امروز به استفاده از همفکري و همدلي از خرد جمعي نياز دارند و اگر توانستيم «ما» را خوب صرف کنيم و آن را در کنار يکديگر نگهداريم، يقين سازمان هايي موفق خواهيم داشت.

معاونت مهندسي و خدمات فني؛ مغز متفکر

در ادامه، سرپرست معاونت مهندسي و خدمات فني منطقه 6 با اشاره به برنامه «نت» منطقه در سال گذشته مي گويد: نگهداري و تعميرات و تجهيزات منطقه براساس برنامه در جريان است و اواسط اسفند هر سال به پايان مي رسد. برنامه هاي تعميرات سال 97 نيز ابلاغ شده و برنامه هاي «نت» امسال نيز براساس برنامه زمان بندي در جريان است.

حميدرضا بني اسدي ادامه مي دهد: تاکنون يکهزار و 200 شناسنامه فني معادل 86 درصد تجهيزات تاسيسات تقويت فشار گاز جمع آوري و به نرم افزار IPCMMS تزريق شده است. استفاده از نرم افزار IPCMMS به منظور بهبود مديريت نگهداري و تعميرات به عنوان روشي نوين با هدف نيل به مديريت دارايي فيزيکي در شرکت انتقال گاز ايران نهادينه شده است.

بني اسدي تصريح مي کند: به کارگيري روش هاي نوين ازجمله PMO و RCM براي تدوين برنامه هاي تعميرات و نگهداري، RCA براي روش هاي ريشه يابي علل خرابي تجهيزات و ثبت اطلاعات حاصله در نرم افزار IPCMMS به منظور بهبود مديريت «نت» و کاهش توقفات، از ديگر فعاليت هاي اين معاونت در حوزه به کارگيري از روش هاي نوين به شمار مي آيد.

وي مي افزايد: پروژه هاي تعويض پوشش خطوط لوله منطقه شامل 60 کيلومتر از خطوط 12، 22 و 24 اينچ منطقه که خطوط اصلي هستند، از مهم ترين پروژه هاي امسال به شمار مي آيد.

سرپرست معاونت مهندسي و خدمات فني منطقه 6 با اشاره به بهره گيري از روش هاي نوين در فرايند هاي عملياتي منطقه اعلام مي کند: با بهره گيري از تجربيات همکاران، پوشش هاي تقويتي کامپوزيتي در جهت تقويت خطوط لوله در برابر خوردگي مورد استفاده قرار گرفته است. در پروژه اي ديگر، هوشمندسازي سيستم ايستگاه هاي حفاظت کاتديک در دستور کار قرار گرفته و تاکنون سه ايستگاه و در مرحله بعد، پنج ايستگاه و سال آينده نيز 20 ايستگاه هوشمندسازي مي شود.وي اعلام مي کند: از پروژه هايي که سال گذشته از سوي اين معاونت اجرا شده، مي توان به طراحي، نظارت و اجراي ساختمان IOC با اعتبار بيش از 20 ميليارد ريال، نظارت و اجراي پروژه تغيير کاربري سوله انبار کالا به سوله ورزشي و آموزشي با اعتبار بيش از 20 ميليارد ريال و مطالعات پايه و تفصيلي، طراحي و تهيه شرح کار بيش از 10 پروژه عمده به منظور اجرا در سال 97 با اهداف اصلاح و بهبود عملکرد سيستم هاي موجود در بخش هاي مختلف خطوط و تاسيسات اشاره کرد.

وي با بيان اين که اين منطقه فعاليت هاي گسترده اي در حوزه بومي سازي و خودکفايي اقلام و تجهيزات در مسير اقتصاد مقاومتي داشته است، تاکيد مي کند: ساخت سيستم پيش گرمايش ژنراتور، تعمير و آزمايش کارت PLC با استفاده از سيمولاتور، ساخت شارژر ژنراتور يکي از ايستگاه هاي تقويت فشار گاز، ايجاد تغييرات در برنامه سيستم کنترل تاسيسات تقويت فشار گاز و خودکفايي در تامين قطعات و تعميرات اساسي تابلوهاي برق سوئيچ روم تاسيسات، تعمير و راه اندازي سيستم F&G سوئيچ گير، ازجمله اين فعاليت ها به شمار مي آيند.به گفته سرپرست معاونت مهندسي و خدمات فني منطقه 6، در مسير بومي سازي تجهيزات منطقه، ارتباط تنگاتنگي با شرکت هاي دانش بنيان داريم و تاکنون ساخت پنل کنترل عمل کننده شيرهاي بين راهي، بهسازي سيستم کنترل شير بين راهي خط 10 اينچ کوهبنان، ساخت کارتريج فيلتر شير بين راهي و ساخت جيرينگ درهاي لانچر - رسيور از طريق اين شرکت ها انجام شده است.وي تاکيد مي کند: معاونت مهندسي و خدمات فني در مطالعات پايه، نظارت بر طراحي و اجراي خطوط لوله انتقال گاز خط يازدهم سراسري و تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه خط هفتم سراسري در دست اجرا از سوي مجريان، همچنين پيگيري تحويل و تحول خطوط لوله گاز تا مرحله تحويل دائم در دستور کار قرار دارد.بني اسدي با اشاره به تمديد گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه IMS در سال گذشته به صدور گواهينامه ISO50001 مي گويد: با توجه به الزام استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در دستگاه هاي دولتي، طراحي نيروگاه خورشيدي براي مراکز بهره برداري خطوط لوله سرخون و سيرجان و همچنين ساختمان جديد اداره مرکزي منطقه در دستور کار قرار دارد.