مسئوليت 3500 ميليارد  ريالي صنعت  نفـت  

مشعل - صنعت نفت ايران به عنوان بزرگترين صنعت کشور، در عمر حدود 110 ساله خود، اقدام هاي اثربخشي را که با مسئوليت اجتماعي اين صنعت همسو بوده، در مناطق نفت خيز و گازخيز کشور، انجام داده است. امروزه حجم گسترده اي از اين اقدام ها در قالب پروژه هاي عمراني، آموزشي، بهداشتي، درماني، محيط زيستي، اشتغال زايي و... در نقاط مختلف کشور به ويژه مناطق عملياتي صنعت نفت در دست اجراست که با گذر زمان توسعه يافته و امروز اثرهاي مثبت آن قابل لمس است.

عبدالحميد امامي، مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز روز يکشنبه (28 مردادماه) در نشست خبري با بيان اين که نخستين مؤلفه لازم براي تأسيس يک مجموعه صنعتي، توجه به بخش هاي محيط زيستي است که اين مؤلفه به شدت در صنعت نفت مورد توجه است، گفت: در نتيجه احداث يک مجموعه صنعتي در يک منطقه شاهد افزايش اشتغالزايي به صورت مستقيم و غيرمستقيم هستيم، ضمن آنکه درآمد منطقه صنعتي به دليل دريافت عوارض هاي شهرداري و ساير بخش هاي تجاري افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اين که اجراي پروژه هاي صنعتي و نفتي در مناطق مختلف افزون بر افزايش درآمد، سطح فرهنگي، آباداني و اشتغال زايي، عوارضي نظير آلودگي هاي خاک، هوا و اجتماعي را نيز به دنبال دارد، وي گفت: صنعت نفت از سال 79 با جديت و سازمان يافته براي کاهش عوارض منفي توسعه تاسيسات نفتي اقدام به سرويس دهي وارائه خدمات به مناطق محروم و مجاور تاسيسات نفتي کشور کرده است.

امامي با بيان اين که وجود صنعت و پروژه هاي نفتي در يک منطقه مي تواند موجب ارتقاي سطح فرهنگ منطقه موردنظر شود، ادامه داد: با حضور نيروي انساني تحصيلکرده در يک منطقه شاهد ارتقاي سطح فرهنگي هستيم، اما به هر حال هر فعاليت صنعتي عوارض و آلودگي هايي در پي دارد که تنها به مسائل زيست محيطي محدود نيست بلکه دامنه اجتماعي منطقه را نيز مي تواند دربر گيرد.به گفته وي، جهت گيري بودجه براي مسئوليت هاي اجتماعي در صنعت نفت 5 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که در حال حاضر 3 درصد از محل فروش نفت و گاز به مناطق نفت خيز  جنوب و محروم اختصاص مي يابد؛ اين رقم ساليانه به 3500 ميليارد ريال رسيده است.امامي يادآور شد: منابع اختصاصي با عنوان طرح هاي مسئوليت اجتماعي وزارت نفت در قالب پروژه هاي آموزشي، بهداشتي، عمراني و... با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي ذيربط و استانداري مناطق مختلف هزينه مي شود.

وي افزود: براي اجراي پروژه ها و طرح هاي تعريف شده با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي ذيربط، طرح از سوي مشاوران دستگاه ها بررسي و با تاييد کارشناسان وزارت نفت در حوزه مديريت بر نظارت طرح ها پايش و در نهايت هزينه پرداخت مي شود. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، حوزه مسئوليت اجتماعي وزارت نفت را آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، آموزش عالي، بهداشت و درمان، کميته امداد و بهزيستي، راه و ترابري، آب و برق نام برد که سال هاست از سوي وزارت نفت براي اجراي پروژه ها هزينه پرداخت شده است و کارنامه قابل قبولي نسبت به ديگر دستگاه هاي اجرايي دارد.

وي ادامه داد: تاکنون سه همايش در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت با حضور وزير نفت برگزار شده است که نشان از اهميت ويژه اين مسئله براي صنعت نفت دارد، اين در حالي است که طبق قانون، وزارت نفت سه درصد از درآمدهاي نفتي و گازي خود را بايد به بخش مسئوليت اجتماعي در مناطق محروم و کمتر بهره يافته از رفاه اختصاص دهد.مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز اظهار کرد: با وجود اقدام هاي گسترده وزارت نفت در زمينه مسئوليت اجتماعي، متاسفانه اطلاع رساني خوبي از اين اقدام ها صورت نمي گيرد و گاه صنعت نفت به بي توجهي به مناطق نفت خيز  متهم مي شود که اين موضوع با توجه به اقدام ها، طرح هاي در دست اجرا و منابع اختصاصي به هيچ عنوان صحت ندارد.

اجراي 815 پروژه در حوزه مسئوليت اجتماعي

امامي ادامه داد: براساس برنامه 5 ساله تصويب شده از سال 95 تا کنون 815 پروژه در حوزه مسئوليت اجتماعي در دست اقدام داريم که در حال اجراست؛ اين پروژه ها 2 هزار و 511 ميليارد تومان اعتبار به خود اختصاص داده و تا به حال يک هزار و 63 ميليارد تومان براي آن ها هزينه شده است.

اجراي 56 پروژه آموزشي

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در ادامه به پروژه هاي در دست اجراي بخش آموزش در مناطق پارس جنوبي و غرب کارون اشاره کرد و گفت: 56 پروژه در اين بخش با کمک آموزش و پرورش در دست اجرا داريم که شامل ساخت 45 مدرسه، 4 هنرستان فني و حرفه اي، 3 سالن ورزشي، يک کتابخانه و يک پروژه تامين وسايل آموزشي و کمک آموزشي است.

نخبه پروري در صنعت نفت

امامي افزود: «طرح نخبه پروري و تقويت بنيه علمي دانش آموزان در مناطق پارس جنوبي و غرب کارون» يکي از اين صد ها پروژه و طرح هايي است که از سال 96 به پيشنهاد وزير نفت اجرايي شد و نتيجه آن پس از يکسال، کسب رتبه هاي برتر کنکور سال 97 از سوي نفتي ها و مناطق نفت و گاز خيز کشور است.

امامي با تاکيد بر رتبه هاي پذيرفته شده کنکور سراسري «طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان در مناطق پارس جنوبي و غرب کارون» از کسب بيش از 40 رتبه زير هزار در کنکور سراسري امسال در مناطق پارس جنوبي و غرب کارون خبرداد.

وي ادامه داد: از دو سال گذشته براي افزايش توانمندي جوانان در مناطق نفت خيز و به پيشنهاد وزير نفت، طرح هاي آموزشي در منطقه پارس جنوبي و غرب کارون به مرحله اجرا در آمد که در طرح ياد شده 280 نفر در منطقه پارس جنوبي و 200 نفر در غرب کارون از افراد کم بضاعت که حداقل معدل 15 را داشتند، با عدالت نسبي قابل قبول انتخاب شدند و زيرپوشش اين طرح قرار گرفتند و آموزش آنها از سوي اساتيد مجرب آغاز شد.

امامي ادامه داد: از تعداد 280 نفر دانش آموز منتخب در پارس جنوبي 31 نفر حائز رتبه يک تا هزار، يک نفر رتبه زير صد، 151 نفر ديگر رتبه يک تا 20 هزار و 129 نفر رتبه بالاي 20 هزار را در کنکور سراسري سال 97 کسب کردند که پيش بيني مي شود با ارائه مشاوره هاي خوب در بهترين دانشگاه هاي کشور قبول و ادامه تحصيل دهند. در غرب کارون از 200 نفر منتخب 9 نفر حائز رتبه يک تا هزار، 2 نفر رتبه زير صد، 94 نفر زير 20 هزار و 106 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که شواهد نشان مي دهد تمامي دانش آموزان شرايط انتخاب رشته در دانشگاه هاي برتر کشور را به دست آورده اند.

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز افزود: به لحاظ جنسيتي طبق نرم موجود در جامعه از اين تعداد دانش آموزان منتخب در پارس جنوبي، 57 درصد به دختران و 43 درصد به پسران و در غرب کارون 68 درصد به دختران و 32 درصد به پسران اختصاص يافت.

 اگر طبق پيش بيني ها ساليانه 20 درصد رشد در برنامه هاي توسعه اي داشته باشيم، هر ساله شاهد حضور تعداد بيشتري از دانش آموزان مناطق محروم و نفتي در کنکور و در نتيجه در دانشگاه هاي برتر و معتبر کشور خواهيم بود.

تسهيلات ويژه براي اسکان کارکنان اقماري

امامي در ادامه با اشاره به طرح ساماندهي کارکنان اقماري صنعت نفت گفت: اين طرح با حساسيت تمام در جريان است و مطالعات دقيقي درباره آن صورت گرفته است.

وي افزود: طرح اسکان کارکنان اقماري با پيگيري وزير نفت با هدف ساماندهي و رفع مشکلات خانوادگي کارکنان در دست پيگيري است تا محيطي سالم براي آنان و خانواده هايشان فراهم شود. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز اظهار کرد: طرح اسکان با توجه به مزايا و معايب آن براي مناطقي که داراي زيرساخت و شرايط مناسب اسکان دائم است، اجرايي خواهد شد که در اين زمينه از اواخر سال گذشته، تسهيلات ويژه ‎اي در شوراي اداري مصوب شد.

امامي ادامه داد: با رايزني‎‎هاي انجام شده با بانک مسکن براي مناطق هدف که در منطقه پارس و ديگر مناطق هستند و جمعيت زير 200 هزار نفر دارند، تسهيلاتي در دو بخش براي کارکنان اسکان موقت و اسکان دائم در نظر گرفته شده است. تسهيلات به مبلغ 40 ميليون تومان با سود بسيار پايين است که واجدان شرايط مي‎توانند از اين تسهيلات بهره‎مند شوند.

وي تاکيد کرد: با رايزني هاي صورت گرفته، اين تسهيلات تا سقف 80 ميليون تومان قابل افزايش است و همگي کارکنان که مشمول طرح اسکان دائم شوند، از سوي بانک مسکن خانه اولي محسوب مي شوند و امکان دريافت اين تسهيلات را خواهند داشت.

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز افزود: به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح اجتماعي کارکنان و افراد بومي مناطق، پروژه‎هايي از جمله خانه‎هاي بهداشت، بيمارستان و مجموعه‎هاي ورزشي در دست اجراست که همزمان با اسکان کارکنان، اين امکانات نيز در اختيار آنان قرار داده خواهد شد.

وي گفت: هدف از اجراي اين طرح، توانمندسازي شهرهايي مانند عسلويه، جم، کنگان، سرخس، هويزه و سوسنگرد است که قابليت سکونت دارند، البته اين به معناي شهرک سازي نيست بلکه هدف، اسکان کارکنان اقماري و توانمندسازي خانواده‎هاي بومي است.

وي با بيان اين که اسکان کارکنان در بافت شهري صورت مي گيرد و تنها شهرهاي هدف توسعه داده مي شوند تا کارکنان از شرايط مناسب زندگي و امکانات برخوردار شوند، گفت: به طور مثال شرکت ملي نفت براي تامين آب آشاميدني شهر جم تاکنون 118 ميليارد تومان با احداث 28 کيلومتر خط لوله و راه اندازي تاسيسات پمپاژو آب شيرين کن هزينه کرده است.