1000 کيلومتر خط لوله گاز احداث مي شود

پیشتازی در مسیر تعهد

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران همچنان تاثيرگذار در صنعت گاز كشور به پيش مي رود و با ايجاد زيرساخت هاي لازم براي اين صنعت تلاش مي كند تا افزون بر امكان استفاده از انرژي پاك و ارزان براي مصرف كنندگان، سهمي در حفظ محيط زيست و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم داشته باشد. اين مجموعه در سال 97 اجراي يکهزار و 10 كيلومتر خط لوله را هدف گذاري كرده و با اصلاح فرايندهاي زماني، مالي و اجرايي، سعي در تحقق اين هدف بزرگ دارد.  محسن مظلوم فارسي باف، مديربرنامه ريزي و كنترل پروژه شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در گفت وگو با « مشعل »  بر عمل به تعهدات تاكيد كرده و اهداف پيش رو را قابل دستيابي
 مي داند.

با توجه به تعهداتي كه بنابر اولويت هاي شركت ملي گاز ايران به عهده شركت مهندسي و توسعه گاز ايران گذاشته شده است، عملكرد مجموعه را در سال جاري چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوشبختانه در مسير اجرا توانسته ايم اغلب چالش ها را پشت سر بگذاريم و در مسير عمل به تعهدات گام برداريم. با توجه به روندي كه از ابتداي سال تاكنون پيموده ايم، به نظر مي رسد در حال دستيابي به اهداف تعريف شده هستيم.

 تكانه هاي اقتصادي اخير، مجموعه هاي اجرايي كشور را در پياده سازي پروژه ها با موانعي روبه رو ساخته است. آيا براي غلبه بر مشكلات تمهيداتي انديشيده ايد؟

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران فارغ از چالش هاي ديگر مجموعه هاي اجرايي كشور نيست، اما راهكارهايي همچون انضباط مالي، تامين كالا از انبار شركت، تسهيل فرآيندها، پيگيري هاي جدي مجريان و ستاد، رويكردهاي جديد در حوزه اجرا و كنترل پروژه ها و حمايت از سازندگان داخلي را دنبال كرده ايم و با اولويت دادن به پروژه هايي كه حساسيت بيشتري دارند، سعي كرده ايم پروژه ها را در موعد مقرر به سرانجام برسانيم.

 چه عواملي در مــوفـقـيت شـرکــت تاثير داشته است؟

شركت در بحث رهبري سازماني بسيار موفق عمل كرده است. مديرعامل، همدلي خوبي در سازمان ايجاد كرده است و با پيگيري هاي دلسوزانه و مجدانه امور پروژه ها، توانسته است حس تعلق را در لايه هاي گوناگون سيستم برانگيزد و كاركنان را به مشاركت در برنامه هاي سازمان تشويق كند. خوشبختانه احساس مسئوليت در قبال سرنوشت پروژه ها و پيگيري راهبردهاي سازمان در ميان مديران به فرهنگ تبديل شده و همكاران حوزه اجرا نيز، تلاش هاي ستودني در مسير اجراي مطلوب پروژه ها دارند.

 لطفا توضيحاتي درباره پيشرفت خط لوله انتقال گاز ششم به عنوان يكي از مهم ترين پروژه هاي سال جاري  ارائه کنيد.

عمليات اجرايي خط ششم به پايان رسيده است. البته بخش مهمي از خط اصلي و انشعابات خط ششم در غرب كشور تكميل   شده است. امسال نيز، قطعات باقيمانده به طول 100 كيلومتر از خط اصلي و 35 كيلومتر از خطوط انشعابي را به پايان رسانديم.

 پيشرفت پروژه ها در خط نهم سراسري هم اكنون چه وضعيتي دارد؟

خط نهم سراسري، حد فاصل دهگلان - مياندوآب به طول 230 كيلومتر و با قطر 56 اينچ را در دست اجراست كه از پيشرفت خوبي برخوردار است. همچنين پروژه خط رابط سايت هاي 1و2 پارس جنوبي با قطر 56 اينچ در طرح نهم در حال اجراست كه 28 كيلومتر طول دارد. خط انتقال اتان نيز به عنوان خط لوله اي راهبردي و درآمد زا براي شركت گاز در اين طرح دنبال مي شود كه از برنامه زمان بندي جلوتر است. اين خط لوله 46 كيلومتري كه 43 كيلومتر آن به صورت 40 اينچ و سه كيلومتر ديگر در قطر 30 اينچ در حال اجراست، وظيفه انتقال اتان استحصال شده از سايت 2 پارس جنوبي به پتروشيمي هاي واقع شده در سايت 1 را به عهده دارد.

 لطفا درباره پيشرفت پروژه هاي پالايشگاهي شركت توضيح دهيد.

سه پروژه عمده شركت در اين زمينه يعني واحد توليد مركاپتان، ميترينگ و پست پشتيبان 132 کيلوولت برق، امسال به بهره برداري مي رسند. واحد توليد مركاپتان از مشتقات گوگردي ميعانات گازي پارس جنوبي هم اكنون در مرحله پيش راه اندازي است كه با انجام استارت آپ تجاري در دو ماه آينده وارد فاز توليد مي شود. مركاپتان به عنوان ماده بوداركننده گاز طبيعي در محدوده CGS هاي شهري تزريق مي شود تا گاز بي بوي طبيعي به گاز بودار تبديل شود و قابليت آشكارسازي داشته باشد. از معدود كشورهاي دنيا هستيم كه به فناوري توليد مركاپتان دست يافته ايم و واحد توليد صنعتي ماده بوداركننده را به بهره برداري مي رسانيم. ديگر پروژه پالايشگاهي، پياده سازي سامانه هاي اندازه گيري گازهاي خروجي از پالايشگاه هاي اول، دوم، سوم و پنجم پارس جنوبي است كه از جمله پروژه هاي پيچيده شركت به شمار مي آيد و با درايت مجموعه مديريتي سازمان و تلاش همكاران در حوزه اجرا تا آبان ماه امسال به بهره برداري مي رسد.

پست پشتيبان برق، از ديگر پروژه هاي مهم شركت در حوزه پالايشگاه هاست كه اخذ برق از نيروگاه هاي پارس جنوبي و توزيع آن در ميان واحدهاي مصرف كننده را به عهده دارد و به زودي به بهره برداري مي رسد.

 از روند تكميل خطوط مخابرات و فيبر نوري خطوط انتقال برايمان بگوييد.

مخابرات و اسكادا در خط سوم آذربايجان به طول حدود يک هزار كيلومتر امسال به پايان مي رسد. اين خط مخابراتي از منطقه ساوه تا بيجار امتداد يافته و پس از عبور از آذربايجان هاي شرقي و غربي به منطقه مرزي نودوز ارمنستان مي رسد. اين پروژه هم اكنون حدود 100 درصد پيشرفت دارد و هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

 پروژه هاي تاسيسات تقويت فشار گاز هم اكنون چه وضعيتي دارند؟

ساخت ايستگاه هاي خورموج و آب پخش روي خط پنجم سراسري امسال به پايان مي رسد. براي احداث سه ايستگاه تقويت فشار خط ششم نيز تا پايان سال برنامه ريزي كرده ايم، ضمن آنكه براي تكميل واحدهاي ارسنجان و خيرگو واقع در خط هشتم نيز برنامه داريم.

 طرح تاسيسات زيربنايي هم اكنون چه پروژه هايي در دست اجرا دارد؟

احداث دو يارد تعميراتي در خرم آباد و كرمان را در دست اجرا داريم كه از پيشرفت مناسبي برخوردارند. بازسازي و نوسازي تاسيسات مرتبط با بندر سيراف نيز براساس برنامه به پيش مي رود. در حوزه تاسيسات زيربنايي، احداث دو جاده دسترسي به تاسيسات نائين و كاشان در دست اجراست كه تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.

 پروژه هاي طرح خط لوله هفتم سراسري گاز عمدتا در مناطق کمتر توسعه يافته اجرا مي شود. با توجه به اولويت سياست هاي محروميت زدايي دولت، لطفا اشاره اي به  دستاوردهاي اين طرح داشته باشيد.

همسو با سياست هاي دولت و ابلاغيه هاي شركت ملي گاز ايران، استان سيستان و بلوچستان در صدر اولويت هاي اجراي خطوط انتقال قرار گرفته كه در اين ميان، پروژه گازرساني به زابل از اولويت خاصي برخوردار است. اين خط به طول 220 كيلومتر و در قطرهاي 36 و 24، حد فاصل زاهدان - زابل احداث مي شود؛ اميدواريم كه اين خط طي مدت يك سال و نيم آينده به بهره برداري كامل برسد.از ديگر پروژه هاي مرتبط با سيستان و بلوچستان، خط لوله 530 كيلومتري خاش و نواحي اطراف آن در قطرهاي 6 تا 20 اينچ است كه اكنون مراحل انتهايي طراحي را مي گذراند.

 لطفا درباره ديگر خطوط لوله اي كه در اولويت راه اندازي قرار دارند، توضيح دهيد.

يكي از پروژه هاي كليدي و مهم خطوط انتقال، پروژه تربت حيدريه-كاشمر است كه به طول 77 كيلومتر و قطر 16 اينچ در دست اجراست. با راه اندازي اين پروژه، افت فشار گاز در نواحي استان خراسان رضوي به طور كامل برطرف مي شود. خط سربيشه_ نهبندان نيز به طول 127 كيلومتر و قطر 12 اينچ و خط سيمكان به طول 50 كيلومتر در هفته دولت به بهره برداري مي رسند. پروژه هاي خطوط انتقال گاز دماوند، جيرفت و بيرم، از ديگر پروژه هاي مهم هستند كه در زمان مقرر افتتاح و تزريق گاز خواهند شد.

 داخلي سازي تجهيزات پروژه ها نقش بسزايي در كاهش هزينه ها و قطع نياز به واردات هنگام تحريم ها دارد. چه موفقيت هايي در عرصه توليد داخل داشته ايد؟

لوله ها، شيرآلات و توربوكمپرسورها، از مهم ترين اقلام و تجهيزات كالايي در پروژه ها به شمار مي آيند كه خوشبختانه توان ساخت همه اين تجهيزات در داخل كشور فراهم شده است. . هم اكنون با سه كارخانه لوله سازي طرف قرارداد هستيم و همه نيازهاي لوله اي و پوشش از طريق شركاي داخلي تامين مي شود. در زمينه شيرآلات نيز انبار شركت بسيار غني است و بنابر نظر مديرعامل، اولويت را به استفاده حداكثري از موجودي انبار داده ايم. البته بيشتر شيرآلات هم داخلي سازي شده اند كه در صورت لزوم از توان كارخانه هاي داخلي استفاده خواهيم كرد. در حوزه تامين توربوكمپرسور ها نيز قراردادهاي خوبي با دو شركت داخلي امضا شده كه به توسعه فناوري و خودكفايي كشور در زمينه توربوكمپرسور منجر شده و بسياري از ايستگاه ها با تكيه بر توان اين شركت ها راه اندازي شده اند.

همسو با سياست هاي دولت و ابلاغيه هاي شركت ملي گاز ايران، استان سيستان و بلوچستان در صدر اولويت هاي اجراي خطوط انتقال قرار گرفته كه در اين ميان، پروژه گازرساني به زابل از اولويت خاصي برخوردار است. اين خط به طول 220 كيلومتر و در قطرهاي 36 و 24، حد فاصل زاهدان - زابل احداث مي شود؛ اميدواريم كه اين خط طي مدت يك سال و نيم آينده به بهره برداري كامل برسد