تحولات صنعت نفت د ر هفته اي که گذشت

استقبال تهران از مذاکره   درباره تکميل خط لوله آي پي

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت اعلام کرد: تهران از ادامه مسير مذاکره با اسلام آباد درباره تکميل خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان استقبال مي کند. اميرحسين زماني نيا گفت: روابط تهران و اسلام آباد همواره تاريخي و برادرانه بوده و پيوندهاي ديني و فرهنگي دو کشور، بزرگ ترين پشتوانه روابط دوستانه دو دولت، به ويژه در مناسبات اقتصادي است.

وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران انرژي و گاز را عاملي براي توسعه همکاري هاي منطقه اي و همبستگي با همسايگان، از جمله پاکستان مي داند.معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت با اشاره به نشانه هاي مثبتي که به تازگي در اين زمينه از دولت منتخب مشاهده مي شود، ادامه داد: در همين زمينه و در شرايط جديد، از ادامه مسير مذاکرات درباره تکميل و راه اندازي خط لوله انتقال گاز به پاکستان استقبال مي کنيم.بخش ايراني خط لوله آي پي (IP) به طول 900 کيلومتر با هزينه 5/2 ميليارد دلار ساخته شده و براي تکميل آن نيز بايد حدود يک ميليارد دلار ديگر سرمايه گذاري شود، اما بخش دوم اين خط لوله در خاک پاکستان به طول 780 کيلومتر هنوز ساخته نشده است.

مشارکت بخش خصوصي در حوزه سوآپ

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: سوآپ و صادرات فرآورده هاي نفتي براي توانمندسازي بخش خصوصي و با همکاري اين بخش انجام مي شود.

سيدمحمدرضا موسوي خواه در نشست هم انديشي با شرکت هاي فعال در حوزه صادرات و سوآپ فرآورده هاي نفتي گفت: همزمان با فراخوان عمومي براي شناسايي شرکت هاي فعال در حوزه صادرات و سوآپ فرآورده هاي نفتي، اين نشست با حضور شرکت هاي فعال در اين حوزه برگزار شد. وي در اين نشست که با هدف تبيين رويکردها و برنامه هاي جديد شرکت برگزار شد، به برخي مزاياي سوآپ فرآورده اشاره و اعلام کرد: درآمدزايي براي کشور، کمک به حفاظت محيط زيست، حفظ امنيت انرژي و کاهش حوادث جاده اي، برخي مزاياي اين حوزه به شمار مي رود.

 وي با اشاره به موازنه مثبت توليد و مصرف فرآورده در کشور گفت: با توجه به اين مهم، سوآپ جزء اولويت هاي راهبردي شرکت نيست، اما شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به منظور توانمندسازي بخش خصوصي علاقه مند است با استفاده از تجارب پيشين و ظرفيت هاي قانوني و زيرساخت هاي موجود براي اجرايي شدن اين مهم اقدام کند.

تداوم فعاليت اروپايي ها در صنعت پتروشيمي ايران

مدير سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: تاکنون هيچ شرکتي به طور رسمي ارتباطش را با ما قطع نکرده است، به طوري که تعدادي از شرکت هاي اروپايي به ما اعلام کرده اند به دنبال کسب مجوز از اتحاديه اروپا و کشورهاي خود مطابق برجام براي حضور در صنعت پتروشيمي ايران هستند.

حسين عليمراد با اشاره به اين که به زودي توافق نهايي براي حضور يک کنسرسيوم بزرگ آسيايي در صنعت پتروشيمي ايران امضا خواهد شد، افزود: اين کنسرسيوم معتبر آسيايي اعلام کرده که تحريم هاي آمريکا تاثيري در روند فعاليت هاي آنها نخواهد داشت و در حال مذاکره نهايي براي نحوه حضور در کشور و نيز يافتن شريکان ايراني هستند که همسو با اين روند، چند هلدينگ معتبر نيز به آنها معرفي شده است.

وي تصريح کرد: اين کنسرسيوم هم اکنون چند طرح بزرگ نفتي و پتروشيمي را در قاره آسيا راه اندازي کرده و ما نيز اين کنسرسيوم را پايش و پس از آن اطمينان حاصل کرديم.

عليمراد با بيان اين که شرکت اصلي آنها به ثبت رسيده است، گفت: آخرين هماهنگي ها با وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز بانک عامل ازسوي اين کنسرسيوم در ايران انجام شده و پيش بيني مي کنيم با توجه به هماهنگي هاي انجام شده با همه ارکان دولت، فرآيند حضور و سرمايه گذاري با همکاري همه متوليان بدون هيچ مشکلي نهايي شود.

مدير سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: حضور و سرمايه گذاري اين شرکت و همکاري با بخش خصوصي نويدبخش تداوم توسعه در صنعت پتروشيمي ايران خواهد بود.

 

  سمينار شناسايي و ارزيابي شيل گازي برگزار شد

سمينار نهايي پروژه پژوهشي «شناسايي و ارزيابي منابع شيل گازي در توالي هاي رسوبي ژوراسيک مياني تا کرتاسه زيرين در ناحيه لرستان» باحضور روسا وکارشناسان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران برگزار شد.

در اين پروژه، منابع شيل گازي براي نخستين بار در ايران، بر اساس اطلاعات زمين شناسي ناحيه اي و مطالعات اکتشافي قبلي، سازندهاي گرو و سرگلو در ناحيه لرستان به عنوان هدف مطالعات اکتشافي اين منابع در نظر گرفته شد. طرح پژوهشي انجام شده، براساس روش هاي متداول و روزآمد مورد استفاده در اکتشاف و ارزيابي منابع شيل گازي از سوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران و با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت با حمايت مالي مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت 46 ماه انجام شد.

در اين طرح منابع شيل گازي در سازندهاي سرگلو و گرو در ناحيه لرستان شناسايي و ارزيابي شد. اين پروژه شامل مطالعات و تحليل زمين شناسي، ژئوشيمي و ژئومکانيکي افق هاي مستعد با استفاده از نمونه هاي چاه و سطحي و همچنين ارزيابي و تفسير پتروفيزيکي، ژئوفيزيکي، بررسي هاي ساختاري و تکامل اين بخش از کمربند چين خورده-رانده زاگرس مي شود. با انجام مدل سازي دو بعدي حرارتي- تدفين و مدل سازي استاتيک زمين شناسي، امکان وجود منابع شيل گازي در اين ناحيه بررسي و مناطق و افق هاي با قابليت توليد گاز، از توالي هاي مورد مطالعه معرفي شد. همچنين تخمين اوليه اي از حجم ذخيره گاز، به صورت گاز آزاد، گاز جذب شده و گاز برجا ارائه شد.

 

نياز شبکه هاي گازرساني به نگهداري و مهندسي دوباره

معاون امور برنامه ريزي و پشتيباني مديريت گازرساني شرکت ملي گاز با توجه به روند رو به پايان توسعه زيرساخت و گازرساني در برخي استان ها، بر لزوم برنامه ريزي براي نگهداري و مهندسي دوباره شبکه هاي گازرساني تاکيد کرد. غلامرضا مشايخي درباره روند رو به پايان گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور گفت: توسعه زيرساخت ها و گازرساني به روستاها و شهرها مانند استان خراسان شمالي به پايان رسيده و اکنون لازم است براي افزايش بهره وري و مهندسي دوباره براي شبکه گازرساني سراسر کشور اقدام شود. وي افزود: منابع انساني مهم ترين سرمايه هاي هر سازماني هستند که به منظور افزايش بهره وري بايد در جهت افزايش رفاه و آرامش فکري و روحي کارکنان کوشيد.

بر اساس اين گزارش، درصد گازرساني شهري و روستايي در سال هاي اخير با رشدي چشمگير همراه بوده، به گونه اي که پيش بيني شده است تا پايان فعاليت دولت دوازدهم ميزان گازرساني شهري به 99 درصد و ميزان گازرساني روستايي به 90 درصد افزايش يابد. به عنوان نمونه، اکنون ضريب نفوذ گاز طبيعي در شهرها و روستاهاي استان خراسان شمالي به ترتيب 100 و 90 درصد است و تا پايان امسال با بهره برداري از پروژه هاي گازرساني به روستاها، پرونده گازرساني در اين استان بسته خواهد شد.

 

فروش  شرکت قشم اير هنوز نهايي نشده است

مسئول کميته مطالبات وزارت نفت از مذاکره با چند خريدار براي فروش شرکت هواپيمايي قشم اير (اموال بابک زنجاني) خبرداد و گفت: بخش خصوصي اصفهان نيز يکي از خريداران اين شرکت هواپيمايي است. سيد اصغر هندي در گفت وگو با شانا درباره اين که آيا هواپيمايي قشم اير به عنوان يکي از اموال بابک زنجاني به بخش خصوصي اصفهان واگذار شده است، اظهار کرد: هم اکنون چند خريدار خواهان خريد اين شرکت هواپيمايي هستند که مذاکرات با آنها ادامه دارد. وي افزود: بخش خصوصي اصفهان که حمايت استانداري را نيز با خود دارد، از جدي ترين خريداران اين خط هوايي است، اما هنوز مذاکرات با آنها نهايي نشده است. شرکت هواپيمايي قشم که در سال 1388 از سوي هلدينگ توسعه سورينت قشم متعلق به بابک زنجاني خريداري شد، در سال 1393 در ازاي بدهي اين مجرم نفتي، به شرکت ملي نفت ايران واگذار شد. اين مجرم نفتي که حدود 2 ميليارد يورو به شرکت ملي نفت ايران بدهکار است، با وجود وعده هاي متعدد شريکان خارجي اش نتوانسته بدهي اش را پرداخت کند. وکيل مدافع اين مجرم نفتي نيز اين روزها به دنبال معکوس جلوه دادن واقعيت است. محسن مهرعليزاده، استاندار اصفهان اما به تازگي از خريد شرکت هواپيمايي قشم   خبر داده و گفته موافقتنامه اين خريد امضا شده و مي توانيم بگوييم اين شرکت هواپيمايي متعلق به استانداري اصفهان است. وي افزوده است: بر اساس توافقنامه بايد مراحل بعدي خريد انجام شود و استانداري قراردادهاي آن را امضا کرده است.

 

  بهره برداري از واحد تصفيه گازوييل در   پالايشگاه بندرعباس 

مديرعامل پالايشگاه نفت بندرعباس از آمادگي واحد تصفيه نفت گاز طرح افزايش ظرفيت و بهبود کيفيت پالايشگاه بندرعباس براي بهره برداري خبر داد.

هاشم نامور گفت: واحد تصفيه نفت گاز با هيدروژن، يکي از واحدهاي طرح افزايش ظرفيت توليد و بهبود کيفيت پالايشگاه بندرعباس است که مراحل نهايي تکميل عمليات اجرايي و پيش راه اندازي را پشت سر مي گذارد و با کاهش گوگرد موجود در نفت گاز به کمتر از 50 پي پي ام سبب توليد نفت گاز با استاندارد يورو 4 مي شود. وي افزود: واحد تصفيه نفت گاز هيدروژني 2 کوره دارد که کوره شماره يک با موفقيت راه اندازي شد و کوره شماره 2 نيز در حال آماده سازي نهايي براي راه اندازي است. مديرعامل پالايشگاه نفت بندرعباس با بيان اين که کوره بخش مهمي از واحد است که ايمني و اتصال درست آن با اتاق کنترل اهميت بالايي دارد، تاکيد کرد: با تلاش و همت شبانه روزي متخصصان پالايشگاه، همه اتصالات ابزار دقيق، بخش سوخت، اتصالات داخلي، بازرسي هاي مکانيکال و قسمت هاي راهبري کوره با رعايت کامل ايمني و بر اساس استانداردهاي فني با موفقيت اجرا و به منظور راه اندازي تحويل واحد بهره بردار و مهندسي پالايش شد.  مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس با اشاره به اين نکته که واحد تصفيه نفت گاز هيدروژني به طور کلي در مرحله تکميل عمليات اجرايي و پيش راه اندازي قرار دارد، افزود: ديگر بخش هاي اين واحد شامل راکتورها و همچنين کمپرسور گاز گردشي آن در مراحل نهايي آماده سازي قرار دارد. واحدهاي بنزين سازي و بخش تصفيه نفتاي سبک و واحد ايزومريزاسيون اين طرح با تلاش کارکنان متعهد و متخصص پالايشگاه بندرعباس پارسال به بهره برداري رسيد و واحد گرانول سازي گوگرد نيز ماه گذشته راه اندازي شد.  کاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي، بهبود عملکرد اقتصادي، بهينه سازي مصرف انرژي، استفاده حداکثري از ظرفيت ها، افزايش ظرفيت توليد بنزين، فراهم شدن زمينه اشتغال و ارتقاي سطح دانش و تجربه نيروي انساني، از مزاياي بهره برداري از اين طرح است. 

 

تصفيه پساب گل حفاري به روش الکتروانعقادي براي نخستين بار

سيستم تصفيه پساب گل حفاري به روش الکتروانعقادي براي نخستين بار در چاه اکتشافي مينو راه اندازي شد.  حميد طاوسي، رئيس اچ اس اي مديريت اکتشاف با اشاره به اين که امروزه پساب هاي صنعتي در زمره مهم ترين پساب هاي آلاينده محيط زيست و منبع آلودگي قرار دارند، گفت: تخليه اين پساب ها در محيط زيست، افزون بر تخريب، آلودگي منابع آب هاي زيرزميني و سطحي و آلودگي خاک و گياهان، هزينه هاي سنگيني به کشور تحميل مي کند. وي افزود: آلودگي هاي ناشي از حفاري چاه هاي نفتي و پسماندهاي گل حفاري مقادير زيادي از ترکيبات شيميايي را از طريق کنده ها و گل حفاري وارد محيط زيست مي کند که مي تواند آثاري جبران ناپذير به همراه داشته باشد. به گفته طاوسي، سيستمي بر اساس روش الکتروانعقادي در قالب کانتينر 40 فوتي طراحي کرده ايم تا با قرارگيري آن در کنار دکل هاي حفاري و حوضچه هاي گل حفاري، تصفيه پساب هاي گل حفاري را به خوبي انجام دهد. وي اظهار کرد: با به کارگيري سيستم تصفيه پساب گل حفاري، مواد آلاينده شيميايي، آلي، معدني، روغني و فلزات سنگين به طور چشمگير حذف مي شود و پساب تصفيه شده بر اساس استانداردهاي سازمان حفاظت از محيط زيست ايران آماده بازگشت و تخليه در آب هاي سطحي يا استفاده مجدد است. به گفته رئيس اچ اس اي مديريت اکتشاف، اين سيستم، قابليت تصفيه پساب گل حفاري از 100 تا 240 متر مکعب در روز را دارد.