در نشست تعامل و انطباق هوشمندانه صنعت پتروشيمي  و اصحاب رسانه تأکيد شد

تداوم مسير توسعه پتروشيمي

  مشعل   نشست «تعامل و انطباق هوشمندانه صنعت پتروشيمي و اصحاب رسانه» به مناسبت روز خبرنگار در متن و حاشيه با تاکيد بر نقش محوري رسانه ها در توسعه اين صنعت همراه بود و در آن بر اهميت اطلاع رساني و اولويت هاي آن، همچنين اهميت صنعت راهبردي پتروشيمي تاکيد شد.

رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در اين نشست به نقش موثر اصحاب رسانه در پيشبرد اهداف صنعت پتروشيمي اشاره کرد و افزود: احساس و اعتقاد ما اين است که تنها راه مبارزه با فساد و نجات کشور، ارج نهادن به جايگاه خبرنگاران است.

وي تصريح کرد: نقش شما اصحاب رسانه به مراتب پررنگ‎تر از ديگر مراجع و نهادهاست و بايد قدر خودتان را بدانيد. آحاد جامعه از شما قشر خبري کشور انتظار دارد که نقدهاي گفته‎شده در جهت سازندگي و اصلاح امور کشور باشد، بنابراين توصيه مي‎کنم فعال باشيد، بنويسيد، پخش‎کنيد و اخلاق را رعايت کنيد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: خبرنگاران مي توانند منتشر کننده اخلاق و نشاط در جامعه باشند و راه نجات کشور و مبارزه با فساد، بها دادن به خبرنگاران است و هرچه خبرنگاران آزادتر باشند، فساد کمتر مي شود.

نوروززاده گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي پس از خصوصي سازي و اجراي اصل 44 بيشتر سياست گذاري صنعت را به عهده داشته و سرمايه گذاري و بنگاه داري به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي و غيردولتي واگذار شده و هر يک از هلدينگ‎هاي صنعت پتروشيمي داراي سرمايه هستند که با همت آنها مي‎توانيم شاهد پيشرفت روزافزون در صنعت پتروشيمي کشور باشيم.

وي با تاکيد بر تداوم توسعه صنعت پتروشيمي با وجود تحريم ها افزود: کشور، جنگ و تحريم را پشت سر گذاشته و با برنامه مقابل اين نابساماني مي ايستد و آمادگي کامل داريم تا برنامه هاي پيش بيني شده را ادامه دهيم.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزود: عرضه وتقاضاي کالاهاي پتروشيمي در جهان مشخص وتعريف شده است وحذف محصولات پتروشيمي ايران از بازار جهاني ممکن نيست.

وي ادامه داد: پيش بيني مي کنيم ارز حاصل از پتروشيمي ها در بازار ثانويه عرضه شود. البته بخشي از آن صرف هزينه هاي جاري خودشان مانند تجهيزات و کاتاليست شده و بقيه در بازار عرضه مي شود.

 مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ميزان عرضه وتقاضاي کالاهاي پتروشيمي در جهان مشخص و تعريف شده است وحذف محصولات پتروشيمي ايران از بازار جهاني ممکن نيست.

نوروزاده گفت: صادرات در چند ماه نخست امسال افزايش داشته و در حال حاضر نگران تحريم نيستيم.

وي اظهار اميدواري کرد هر چه بيشتر شاهد توسعه و بالندگي صنعت پتروشيمي باشيم و برنامه هاي توسعه کشور دراين حوزه مهم را با کمک هلدينگ ها و مجتمع هاي پتروشيمي محقق کنيم.

سربازان اقتصادي نيازمند حمايت خبرنگاران

جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ خليج فارس نيز در سخنان خود با اعلام اين که ما در يک جنگ اقتصادي قرار داريم و همه در اين زمينه متفق القول هستند که ابعاد اقتصادي جنگ بيش از بعد نظامي آن است، بر  اهميت و نقش رسانه ها در اطلاع رساني فضاي کنوني  تأکيد کرد.

ربيعي با اشاره به آيه «ن و القلم و ما يسطرون»، ابراز اميدواري کرد تا عملکرد خبرنگاران به گونه اي باشد که شايسته سوگند خداوند باشد.

او گفت: به عنوان فردي که عنوان سرباز در جبهه اقتصادي را يدک مي کشد، درخواست مي کنم که سربازان و افسران جبهه اقتصادي را کمک کنيد.

مديرعامل هلدينگ خليج فارس گفت: جبهه اقتصادي شامل دو بعد صادرات و توليد مي شود که صنعت پتروشيمي در هر دو بعد پيشتاز است.

مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس با ابراز تاسف از اين که در کشور با آفت نااميدي رو به رو هستيم، نقش رسانه ها را در انتشار اخبار نااميدکننده مورد انتقاد قرار داد و گفت: حدود 98 درصد از اخبار منتشر شده کشور نااميدکننده است؛ در حالي که بايد اين رويه را به سمت مثبت تغيير دهيم.

او يادآور شد: کشورمان ايران به اميد نياز دارد و با توجه به نعمات و برکات کشور اين موضوع سخت و دور از دسترس نيست؛ اما متاسفانه در چرخه نااميدي افتاده ايم.

ربيعي تاکيد کرد بايد نسل آينده را اميدوار نگه داريم و از چرخه نااميدي فاصله بگيريم و آن را بشکنيم.

مديرعامل هلدينگ خليج فارس تصريح کرد: کشور نياز به اميد دارد و نسل آينده را بايد اميدوار نگاه داريم؛ متاسفانه همه در چرخه نااميدي افتاده ايم؛ اين چرخه را بايد شکست.

وي يادآور شد: کمتر از دو ماه قبل سهام پتروشيمي پارس، يکي از بهترين پتروشيمي هاي کشور را در بورس عرضه کرديم و در روز نخست 182 هزار نفر سهام دار اين شرکت شدند؛ سهم اين پتروشيمي در اين مدت کوتاه بيش از 65 درصد بازدهي داشته است. چرا اين خبر را نگوييم و مردم را اميدوار نکنيم؟

نيازمند حمايت از توليد هستيم

احمد مهدوي ، دبير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي نيز در اين نشست با تاکيد بر توجه و حمايت بيشتر از بخش توليد نقش رسانه ها را در اين عرصه مورد تاکيد قرار داد.

وي اظهار کرد: اگر تا پيش از اين دنيا با اهرم سازمان ملل عليه ايران قطعنامه صادر مي کرد، امروز به نقطه اي رسيديم که به دنيا ثابت کرديم اهل گفت وگو و تعامل هستيم، حتي اگر برجام براي ما دستاوردي نداشته باشد.

او با بيان اين که ما به توافقمان در برجام پايبند هستيم و اين خود يک دستاورد است، تغيير فضاي جهان به نفع ايران را در شرايط کنوني دنيا مورد اشاره قرار داد.

نعمت ها را بازگو کنيد

دبير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي در ادامه با اعلام اين که پيشرفت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران يک نعمت است و وظيفه شما مطبوعات اين است که آن را به بهترين شکل براي مردم به تصوير بکشيد، افزود: يکي از اين نعمت ها همين صنعت پتروشيمي ايران است که دستاورد منابع زيرزميني کشور است و بايد امتيازهاي آن را به جامعه منتقل کنيم.

به اعتقاد او، با نهادينه سازي توليد و توسعه صنعت پتروشيمي، اين صنعت مي تواند از نفت جلوتر برود.

 مهدوي در ادامه با تاکيد بر اين که رسالت خبرنگار اين است که با علم سخن بگويد و با علم قلم بزند، افزود: اگر واقعيات را به بهترين شکل به جامعه منتقل کنيد، رسالت خود را به درستي انجام داده ايد.

وي گفت: همراهي خبرنگاران به ويژه با بخش توليد، عبادتي بزرگ است.

مهدوي با انتقاد از مهجور ماندن بخش توليد در کشور اعلام کرد که توليد به ويژه در صنعت پتروشيمي کشور نيازمند حمايت است و اگر به آن نگاه ويژه شود، جايگزين نفت خواهد بود.

وي با تاکيد بر اين که خبرنگاري کار فکري و روحي بسيار سخت است، گفت: بايد بتوانيم نعمت هاي نظام و جمهوري اسلامي را هم براي ملت خود و هم براي دنيا به تصوير بکشيم. امروز خبرنگاران بايد نعمت ها را بازگو کنند، آن هم در اين دنياي پرتلاطم که ما هيچ گاه لحظه اي از توطئه هاي دشمن بي نصيب نبوديم؛ نمي گويم فقط مثبت بينديشيد و اگر مشکلي هست نگوييد.

وي ادامه داد: تصوير سالمي از جامعه و حرکت هاي جامعه در سياست، اقتصاد، فرهنگ و مديريت بايد به تصوير کشيده شود؛ اول خوبي ها، موفقيت ها و پيشرفت ها را بگوييد، در عين حال اگر چالشي وجود دارد، مسئولان بايد به آن بينديشند. دبير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با بيان اين که رئيس جمهور آمريکا آمده و گوشه اي از توافق برجام را خراب کرده است، اظهار کرد: با   وجود اين مي دانيم که قبل از توافق برجام، دنيا با اهرم سازمان ملل عليه ما رفتار مي کرد اما امروز اينگونه نيست. اين را بايد بگوييم که به دنيا ثابت کرديم که اهل تعامل و گفت وگو هستيم حتي اگر برجام هيچ براي ما نداشته باشد. به دنيا گفتيم که ما به توافقمان پايبنديم؛ اينها دستاورد است.

مهدوي تصريح کرد: پتروشيمي نعمتي است که خداوند به ما داده است بايد به کمک شما واقعيت هاي اين صنعت را به جامعه معرفي کنيم و نگذاريم بدون نظر کارشناسي و در نظرگرفتن واقعيت ها، به صنعت و توليد ضربه بزنند.

وي با بيان اين که خبرنگار بايد با علم قلم بزند و بنويسد و اگر علم و آگاهي نبود، از سخنان پيروي نشود، افزود: وقتي خبري درست نباشد جامعه ملتهب مي شود و رفع اين التهاب زمان براست.