فروش 3 ميليون ليتر فرآورده نفتي درجايگاه مرزي بيله سوار

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل گفت: درچهارماه نخست امسال فروش بنزين ونفت گازدرجايگاه مرزي بيله سوار، سه ميليون و 352 هزار ليتر بوده است.

سيدحجت مدني با بيان اين که اين ميزان به صورت فروش درباک و فروش از تلمبه بوده است، ميانگين فروش اين فرآورده ها را درمدت زمان ياد شده 29 هزار و 500 ليتر عنوان کرد. وي تعداد سوخت گيري خودرو(سبک وسنگين) درجايگاه مرزي بيله سوار را درچهار ماه نخست امسال 13هزاردستگاه اعلام و اظهارکرد: ازاين تعداد6 هزارو470 دستگاه خودرو ايراني و6هزار و530 دستگاه خودرو خارجي بوده است.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل درباره بروزبرخي شايعات درباره افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن نيزبا بيان اين که مشکلي در تامين و توزيع بنزين وجود ندارد، تاکيد کرد: مردم فهيم استان اردبيل به اين شايعات توجه نکنند.

 

تامين سوخت شناورهاي صيادي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهرگفت: سوخت مورد نيازشناورهاي صيادي استان بوشهر تامين شده است. نيک تاج افزود: با توجه به آغازصيد ميگو درآب هاي استان بوشهر، سوخت شناورها بر اساس قدرت موتور ومدت تلاش صيادي تعيين شده است. وي گفت: همزمان با آزادسازي صيد ميگو، ازسوم مرداد امسال سوخت مورد نياز دوهزار و 46 فروند شناورصيادي استان بوشهرتامين و توزيع شده است.  نيک تاج با اشاره به فعاليت يک هزار و 458 فروند قايق بنزيني و 567 موتورلنج با سوخت گازوئيل دراستان بوشهر ادامه داد: تامين حداقل سوخت اين شناورها براساس قدرت موتور، نوع صيدومدت تلاش صيادي تعيين شده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر گفت: توزيع سوخت شناورها به قيمت مصوب دراسکله هاي صيادي استان بوشهر انجام مي شود. وي مصرف سوخت سه ماه نخست امسال استان بوشهر را با توجه به افزايش پنج درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 171 ميليون و 104هزار ليتر اعلام و اظهار کرد: اين ميزان سوخت در بخش هاي کشاورزي، حمل و نقل، صيد و صيادي و صنايع مصرف شده است. وي با بيان اين که مصرف بنزين سه ماه نخست سال گذشته 142 ميليون و 444 هزار ليتربوده است، افزود: اين شاخص درمدت مشابه امسال با هشت درصد افزايش به 153 ميليون و 564 هزار ليتر رسيد. نيک تاج يادآورشد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر در سه نوبت کاري با بهره گيري از300 دستگاه نفتکش جاده پيما، سوخت مورد نياز بخش هاي مختلف را تامين و توزيع مي کند.

 

صرفه جويي در مصرف 76 مييلون ليتر بنزين با سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه اروميه از صرفه جويي در مصرف 76 ميليون ليتر بنزين با جايگزيني
 سي ان جي خبر داد. احمد مجرد با بيان اين که بهارامسال بيش از76 ميليون مترمکعب سي ان جي مصرف شده است، تصريح کرد: در بازه زماني ياد شده، به همين ميزان در مصرف بنزين صرفه جويي شده است.

وي تصريح کرد: اين ميزان صرفه جويي  به مرکز و شهرهاي شمال استان آذربايجان غربي مربوط مي شود.

مجرد سهم سي ان جي تعيين شده درسبد سوخت حمل ونقل اين حوزه عملياتي را 25 درصد اعلام و اظهار کرد: اين ميزان هم اکنون به 36 درصد رسيده است. وي توسعه و تجهيزجايگاه هاي سي ان جي در آذربايجان غربي را مطلوب خواند و افزود: آذربايجان غربي به لحاظ مصرف سي ان جي، پس از استان هاي تهران خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، اصفهان و فارس، رتبه ششم را در اختيار دارد.

مجرد با بيان اين که درجهت تکريم ارباب رجوع، فعاليت هاي خوبي انجام شده است، افزود: به واسطه اين فعاليت ها زمان سوخت گيري در جايگاه هاي عرضه سي ان جي به کمتر از 5 دقيقه رسيده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه با اعلام در دست ساخت بودن سه جايگاه عرضه سي ان جي در شهرستان هاي اشنويه، اروميه، خوي و ماکو اظهار کرد: با بهره برداري از اين جايگاه ها ظرفيت تجهيزات سي ان جي منطقه عملياتي آذربايجان غربي به هفت هزار متر مکعب درساعت افزايش خواهد يافت.

 

تسطيح مسير خط لوله با هدف دسترسي آسان

رئيس واحد نگهداري وتعميرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق ازتسطيح مسيرخطوط انتقال فرآورده نفتي حدفاصل مرکز انتقال نفت يزد تا لوپ ميبد خبر داد.

سيد امين آل طه گفت: اين عمليات با هدف ايمن سازي و تسهيل دسترسي گروه هاي تعميراتي درمسيري به طول 50 کيلومتربا انجام شده است.

وي ايمن سازي وتسهيل دسترسي گروه هاي تعميراتي وعملياتي به مسير خطوط لوله درمواقع انجام تعميرات و شرايط اضطراري را مهم خواند و افزود: عمليات آزاد سازي وتسطيح مسيرخط لوله مزبوربا توجه به نشست زمين و وجود درختچه ها به عنوان موانع دسترسي آسان به اين خط لوله (يزد– ميبد) انجام شده است.

به گفته وي، عمليات تسطيح مسيرخط لوله يزد- ميبد حد فاصل مرکز انتقال نفت يزد تا لوپ ميبد، از کيلومتر 226 تا کيلومتر 276 انجام شده است.

 

تست پره هاي محور توربين به روش غير مخرب

سرپرست واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان از انجام تست پره هاي محورتوربين سولزرمرکز انتقال نفت شهيد مرزبان ايذه به روش غيرمخرب جريان گردابي خبر داد.

سيد کاظم بحريني با اشاره به اهميت پره هاي محور توربين ها گفت: به دليل شرايط حساس دما، فشار، سرعت بالا و برخورد ذرات، اين پره ها درمعرض ترک وشکستگي حتي در مقياس بسيار ريزکه با چشم غيرمسلح قابل شناسايي نيست، قرار مي گيرند.

وي با بيان اين که درصورت بروزهرگونه مشکل درپره ها به دليل سرعت بالا درمحورها (6 هزار دوردردقيقه) آسيب هاي جبران ناپذيري به آنها وارد مي سازد، تصريح کرد: طبق استاندارد ودستورعمل درطول تعميرات، لازم است بازرسي به روش تست غيرمخرب (NDT ) انجام شود.

بحريني گفت: پيش از اين روش، از روش تست مايعات نافذ (PT) استفاده مي شد اما ازسال گذشته به دليل مزايايي مانند دقت وسرعت بالاتر، روش تست جريان گردابي (Eddy Curren )جايگزين روش قبلي شده است.

سرپرست واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان با بيان اينکه استفاده ازجريان گردابي براي تست پره هاي توربين نخستين بار است که دراين منطقه و درسطح شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران انجام مي شود، تصريح کرد: تاکنون سه محور به اين روش تست شده اند.

به گفته بحريني دراين روش تست، وجود لايه هاي نازک، روغن و رنگ روي سطح قطعه در عملکرد آن تأثير ندارد.

وي تصريح کرد: بازرسي بهينه جهت آلياژهاي مغناطيسي وغيرمغناطيسي، اندازه گيري عمق اثر و عيب، نمايش آني نتيجه روي صفحه، همچنين حساسيت قابل تنظيم، قابليت ذخيره سازي اطلاعات و صرفه جويي  در زمان و هزينه، ازمزاياي استفاده ازتست به روش غيرمخرب جريان گردابي است.

 

فرآورش بيش از10ميليون بشکه ميعانات گازي در پارس جنوبي

درچهارماه نخست امسال 10ميليون و461 هزار و833 بشکه ميعانات گازي در پالايشگاه هاي اول وسوم مجتمع گاز پارس جنوبي فرآورش شده است. مديرپالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: در بازه زماني ياد شده 6 ميليون و811 هزاربشکه ميعانات گازي دراين پالايشگاه(فازهاي 4 و 5) فرآورش شده است. محمد شفيع موذني افزود: دربازه زماني ياد شده بيش از پنج هزار و 682 ميليون استاندارد مترمکعب گاز فرآورش شده است.

وي گفت: در همين بازه زماني، گاز دريافتي از پالايشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبي، بيش از298 ميليون استاندارد مترمکعب بوده است.

موذني همچنين مقدار گازتزريقي به خطوط سراسري را ازابتداي امسال تاپايان تيرماه، پنج هزارو135ميليون استاندارد مترمکعب گاز اعلام کرد.

مديرپالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي نيز گفت: درچهار ماه نخست امسال سه ميليون و 650 هزار و 833 بشکه ميعانات گازي دراين از پالايشگاه اول فرآورش شده است.

مهرداد عبدي افزود: درهمين بازه زماني، بيش ازسه هزارو717ميليون استاندارد مترمکعب گاز دريافت شده است.

وي همچنين گفت: ميزان گازشيرين تزريق شده به شبکه سراسري خط گاز درچهار ماه نخست امسال، سه هزار و 260 ميليون استاندارد متر مکعب بوده است.

 

کاهش حداکثري آلاينده هاي زيست محيطي پالايشگاه خانگيران

مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران) از اجراي پروژه عظيم زيست محيطي با هدف کاهش آلايند هاي زيست محيطي در اين مجتمع گازي خبر داد.

سيد مجيد منبتي درحاشيه مراسم تجليل ازمحيط بانان برگزيده کشور که با حضوراستاندارخراسان رضوي برگزارشد، با اشاره به پيگيري پروژه هاي کلان زيست محيطي دراين پالايشگاه افزود: بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل، حذف حداکثري پساب هاي خروجي، همچنين کاهش پسماندهاي توليدي وجلوگيري از هدر رفت انرژي ازجمله طرح هايي است که با هدف کاهش آلاينده هاي زيست محيطي اجرا مي شوند. وي مديريت وبازچرخاني آب وپساب ها، همچنين پايش لحظه اي آناليز پساب در تصفيه خانه پالايشگاه را از محورهاي ويژه و حساس در روند فعاليت پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد برشمرد.

عليرضا رشيديان، استاندار خراسان رضوي نيزگفت: امروزه دنيا با چالش هاي زيست محيطي ازجمله گازهاي گلخانه اي، افت آب خو ان ها، نشست دشت ها، همچنين توليد پسماندهاي خطرناک، کانون هاي فرسايش بادي داخلي و خارجي و فرسايش خاک رو به رو است.

وي افزود: خراسان رضوي با جمعيت 6 ميليون و 400 هزار نفر وسهم 11 درصدي درصنعت، همچنين سهم 6 درصدي از ارزش افزوده کشور و 13 درصدي درتوليدات کشاورزي مشکلات متعددي در حوزه محيط زيست دارد که بايد در جهت کاهش آنها گام هاي زيادي برداشته شود.

 

بهره مند ي 1250 واحد صنعتي از گاز

مديرعامل شرکت گازاستان لرستان گفت: هم اکنون 1250 واحد صنعتي دراين استان ازگاز به عنوان سوخت اصلي استفاده مي کنند که161واحد آنها صنعتي عمده وبقيه صنعتي جزء هستند.

غلامرضا لطفعليان با اشاره به بهره مندي6 نيروگاه و48 جايگاه عرضه سي ان جيدر استان لرستان افزود: امسال نيزبراي گازرساني به150 واحد صنعتي برنامه ريزي شده است.

وي بابيان اين که توسعه گازرساني به صنايع موجب کاهش مصرف سوخت هاي آلاينده اي مانند گازوييل و مازوت شده است، افزود: اين مهم بر بهبود کيفيت هوا ومحيط زيست تاثير بسزايي داشته است.

لطفعليان مصرف گازصنايع استان لرستان را درسال گذشته 33 درصد اعلام واظهارکرد: اميدواريم اين ميزان، در سال جاري وسال آينده افزايش يابد.

 مديرعامل شرکت گازاستان لرستان دربخشي ديگربا اشاره به بدهي 140ميليارد توماني مشترکان به اين شرکت افزود: 54 درصد بدهي اين بدهي مربوط به مشترکان صنعتي است.

وي باتاکيد برتعامل حداکثري شرکت گازاستان لرستان بامشترکان صنعتي تاکيد کرد: توسعه گازرساني مرهون پرداخت بدهي هاست و مشترکان بخش هاي مختلف با پرداخت به موقع گازبهاي مصرفي خود مي توانند اين شرکت را در اجراي طرح هاي گازرساني ياري کنند.

 

بهره برداري از 240 طرح گازرساني تا پايان امسال

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان با بيان اين که بيش از340 طرح گازرساني دراين استان هدف گذاري شده است، از بهره برداري240 طرح آن در سال جاري خبر داد.

 احمد فعله گري گفت: اين طرح ها شامل گازرساني به شهرها، روستاها، صنايع و فعاليت هاي عمراني و جاري است.

وي بااشاره به اين که استان کردستان 30 شهر و1690روستا دارد، افزود: تاکنون 29 شهر و 1131 روستاي اين استان گازرساني شده اند.

 به گفته فعله گري هم اکنون نيزعمليات گازرساني به 125روستا در دست اجراست که 10مورد آن درمرحله مناقصه و و اگذاري به پيمانکار قرار دارد. وي تصريح کرد: گازرساني به 80 روستا نيز دردست طراحي است و 15 روستاي ديگر نيز در دست بررسي قرار دارد. فعله گري گفت: باتوجه به اهداف راهبردي گازرساني روستايي، پيش بيني مي شود تا پايان سال آينده همه روستاهاي بالاي 20 خانوار زيرپوشش گاز قرار گيرند.

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنين اظهارکرد: پيش بيني مي شود تا پايان امسال بيش از120روستاي اين استان ازگازطبيعي بهره مند شوند وبا نصب 14هزار و500 انشعاب جديد، بيش از16هزارخانوار روستايي در قالب بند «ق» زيرپوشش گازطبيعي قرار گيرند.

فعله گري با اشاره به هدف گذاري جذب 22 هزارمشترک درسال گذشته گفت: دراين بخش فراتر از برنامه عمل وبيش از 33 هزارمشترک جديد جذب شد که 10 هزار 761 مورد آن روستايي بود.

مديرعامل شرکت گازاستان کردستان، شمارکنوني مشترکان بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي اين استان را 497 هزار و 504 مورد اعلام کرد.

 

اتصال مسير نفت خام جنوب به خط تبريز - ري

رئيس نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: خط انتقال نفت خام جنوب به ورودي پمپ هاي خط 14 اينچ ري – تبريز به هم متصل شد. عليرضا بيات افزود: اين عمليات با انجام جوشکاري 13سرلوله 12 اينچ و با همکاري بخش هاي مختلف ستادي و عملياتي از جمله روابط عمومي، ترابري، اچ اس اي و امور اداري در مدت زمان دوشبانه روز انجام شده است. به گفته وي، تخليه و شست و شوي خط، تأمين تجهيزات و اقلام مورد نياز در تلمبه خانه نفت اصلي، مجموعه فعاليت هاي انجام شده در اتصال مسير نفت خام ارسالي از جنوب به ورودي پمپ هاي خط 14 اينچ ري - تبريز است. بيات تصريح کرد: با اجراي اين عمليات، امکان انتقال نفت خام منطقه تهران که پيش ازاين فقط با خط لوله 16 اينچ انجام مي شد، به وسيله خط لوله 14 اينچ تبريز امکان پذير شده است.

 

توليد تجاري پتروشيمي مرجان به زودي آغاز مي شود

پتروشيمي مرجان (متانول هفتم) گام هاي نهايي خود را براي توليد تجاري متانول بر مي دارد. با تلاش شبانه روزي کارگران و مديران پتروشيمي مرجان، (واحدASU توليد اکسيژن) پتروشيمي مرجان براي توليد متانول در مدار قرار گرفت. پيش از اين قرار بود يوتيليتي واحدهاي پتروشيمي فاز دوم عسلويه مانند فاز يک، به صورت متمرکز تامين شود، اما با توجه به روند پيشرفت پتروشيمي مرجان و زمان بر شدن روند خصوصي سازي پتروشيمي دماوند، پتروشيمي مرجان با تغيير راهبرد و براي جلوگيري از تاخير در توليد، اقدام به ساخت واحد ASU کرده است. پتروشيمي مرجان از جمله طرح هاي برنامه پنجم شرکت ملي صنايع پتروشيمي است که با ظرفيت روزانه 5 هزارتن(سالانه يک ميليون 650 هزار تن) در فاز 2 منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي عسلويه در استان بوشهر آخرين مراحل راه اندازي خود را پشت سر مي گذارد.