خطوط لوله با رنگ مسئوليت اجتماعي

شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، يکي از زيرمجموعه هاي صنعت نفت است که با بهره گيري از14هزاركيلومتر خط لوله، 186 مركز انتقال نفت و 296 ايستگاه مخابراتي، روزانه حجم بالايي ازنفت خام و انواع فرآورده نفتي را در كشور انتقال مي دهد و سهمي بسزا درپايداري انرژي دارد. اين شرکت افزون برانتقال روزانه ميليون ها ليترانواع فرآورده نفتي و حرکت دادن آن در طول هزاران کيلومترخط لوله، به مسئوليت اجتماعي نيز توجه ويژه دارد واين مهم را در قالب بسيج سازماني انجام مي دهد. حسين حيدري، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مناسب ترين گزينه براي تشريح فعاليت هاي بسيج اين شرکت درحوزه مسئوليت هاي اجتماعي است. آنچه مي خوانيد، ماحصل گفت وگو با او دراين حوزه است.

حيدري که31سال ازعمرخود را در بخش هاي مختلف خطوط لوله و مخابرات نفت گذرانده است، درباره مسئوليت اجتماعي از منظربسيج اين شرکت مي گويد: بسيج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت به موازات مسئوليت خطير و بدون وقفه انتقال فرآورده هاي نفتي به نقاط مختلف کشور، عمل به مسئوليت اجتماعي را سرلوحه کارخود قرارداده و دراين مسيرگام هاي بلندي برداشته که کمک رساني به مردم آسيب ديده استان کرمانشاه در زلزله سال گذشته، نمونه اي ازآنهاست. او زلزله را نه خود جنگ، اما شبيه به شرايط جنگي توصيف مي کند و مي افزايد: دراين شرايط که عده اي، عزيزان خود را ازدست مي دهند و خانه و کاشانه مردم به تلي ازخاک بدل مي شود، حضورافراد آموزش ديده و کمک رساني به آنان، نقش بسيارمهمي دارد.

 

ارسال 860 كانكس به غرب كشور

درپي زلزله کرمانشاه وخسارت هاي جاني ومالي آن، به دستورمقام معظم رهبري امدادرساني به مردم آسيب ديده، ابعاد گسترده تري مي گيرد و نيروهاي امدادرسان به مناطق مختلف ازجمله سرپل ذهاب گسيل مي شوند.

درکناراعزام نيروهاي عملياتي امدادرسان و ارسال کمک هاي مردمي به مناطق زلزله زده، بسيج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نيز به عنوان عضوي کوچک ازصنعت نفت و جامعه بزرگ ايران، باهدف عمل به مسئوليت اجتماعي، درمنطقه سرپل ذهاب حضور مي يابد و امدادرساني به زلزله زدگان ازهمان ساعات ابتدايي وقوع اين حادثه تلخ در دستور کار قرار مي گيرد.

حيدري در اين باره نيز مي گويد: جمع آوري و دپوي اقلام در مرکزانتقال نفت پايطاق، تهيه، جمع آوري وارسال 860 کانکس به منطقه سرپل ذهاب براي اسکان مردم آسيب ديده، همچنين ساخت 76باب سرويس بهداشتي و حمام درنقاط مختلف سرپل ذهاب، بخشي ديگر از فعاليت هاي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت در حوزه مسئوليت اجتماعي است.

وي درباره ديگرظرفيت هاي نيروهاي اعزامي به مناطق زلزله زده تصريح مي کند: ضرورت هاي مناطق زلزله زده ايجاب مي کرد تا افزون برموارد ياد شده، به بخش هاي ديگر مانند سيم کشي برق منازل و احداث سايت بلوک زني با ارسال دو دستگاه بلوک زن از منطقه اصفهان نيز توجه شود.

ارسال بيش ازيک کاميون شامل دهها دستگاه آبگرمکن، همچنين جمع آوري و ارسال بيش از10 تريلي سيمان و پنج کاميون کاشي سراميک به مناطق زلزله زده، ديگر اقدام هايي است که حيدري از آنها به عنوان بخش ديگري از فعاليت هاي خطوط لوله ومخابرات نفت درحوزه مسئوليت اجتماعي ياد مي کند.

 

آب رساني به مناطق جنوبي کشور

حيدري اصالتا اصفهاني است و زاينده رود پرآب گذشته را که اين روزها حال خوشي ندارد، به ياد دارد و خوب مي داند آب به خصوص از نوع آشاميدني آن که مردم خوزستان تا مدتي پيش با آن به دليل مواردي مانند شوري و گل آلود بودن مشکل داشتند، چه موهبتي است.

وي مي گويد: بحران كم آبي استان خوزستان و مشكلاتي مانند شوري آب، گل آلود بودن آن، همچنين در دسترس نبودن آب سالم و آشاميدني موجب اختلال درزندگي مردم اين استان شده بود؛ به همين دليل گروه جهادي حوزه مقاومت بسيج شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران بانگاه سازنده درقالب مسئوليت اجتماعي، همزمان بااعلام بحران آب درجنوب كشورازسوي رسانه ها، با اعزام به مناطق جنوبي کشور، فعاليت در زمينه آب رساني را در دستور کارقرارداد؛ به طوري که تاکنون كمك هاي خوبي ازسوي هيئت مديره ستاد، همچنين، مديران و پايگاه هاي بسيج مناطق، به ويژه خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان، ناحيه فني آبادان و كاركنان جهادگر انجام شده است.

حيدري برگه هاي يادداشت خود رانگاه مي کند تاچيزي ازقلم نيفتد؛ تمايل دارد بيشتر از تلاش همکارانش بگويد و ادامه مي دهد: اعزام روزانه دو تانكرآب رساني 30 هزار و19هزار ليتري به روستاهاي صيداوي، چويبده، سادات، تنگه 1، 2، 3 و... در سه نوبت، اعزام 5 تريلر آب معدني دو ليتري و توزيع آن بين اهالي روستاهاي حومه منطقه چوبيده وذوالفقاري آبادان، همچنين اعزام يك دستگاه تريلرحاوي 5تانكر پنج هزار ليتري آب به منظور استقرار دائم در روستاها، بخش هايي از فعاليت هاي حوزه آب رساني به مناطق جنوبي کشور است.

وي همچنين اعزام تيم جهادي بسيج براي آبرساني درمنطقه آبادان و خرمشهر، جمع آوري كمك هاي نقدي همكاران به منظورخريد ظروف 20 ليتري آب و توزيع ميان مردم روستاهاي خرمشهر و آبادان و...را از ديگر اقدام هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درحوزه مسئوليت اجتماعي برمي شمارد و در ادامه مي افزايد: اعزام تيم جهادي بسيج براي آب رساني درمنطقه آبادان وخرمشهر، جمع آوري كمك هاي نقدي همكاران به منظورخريد ظروف 20 ليتري آب و توزيع ميان مردم روستاهاي خرمشهر و آبادان و... از ديگر اقدام هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درحوزه مسئوليت اجتماعي است.

حرف هاي زيادي هست که گوياي فعاليت هايي غيراز انتقال فرآورده هاي نفتي با خط لوله است؛ حرف هايي که بخشي از آن رنگ و بوي سازماني دارد و بخشي ديگر به رنگ مسئوليت اجتماعي است، اما به اين بسنده مي شود که «بسيج» به عنوان يک نيروي مردمي سازمان يافته در دل سازمان ها توانسته است در هر دو جبهه موفق عمل کند.