خودکفایی کالا در شرکت ملی گاز ایران و تشکیل و فعالیت این کمیته در منطقه، شناسنامه دار کردن قطعات و تجهیزات ساخته شده قبلی و ساخت داخل کالا نیز، از فعالیت های مهم کمیته یادشده خواهد بود.
معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه سه با اشاره به دشواری های کار در این مجموعه می گوید: از آنجا که شرکت انتقال، سازمانی وظیفه ای و بهره بردار است و جریان انتقال گاز باید مستمر و پایدار برقرار باشد؛ از این رو فعالیت های عملیاتی و نیازهای فنی آن ها نیز نمی تواند زمان زیادی داشته باشد و بالطبع ما نیز با وجود محدودیت هایی که وجود دارد، ناچاریم همیشه همه توان خود را به کار گرفته و خدمات مورد نیاز همکاران را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه دهیم که این موضوع با همکاری مجموعه همکاران پرتلاش این معاونت و استفاده از ظرفیت بالای تخصصی همکاران حوزه های عملیاتی و گاه خدمات بیرونی محقق می شود.

صرفه جويي در هزينه ها   با داخلي سازي تجهيزات
در ادامه، معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه سه، با اشاره به اينکه فعاليت هاي تعمير و نگهداري از ابتداي سال آغاز مي شود، مي گويد: براي اينکه تاسيسات در پاييز و زمستان در بهترين شرايط عملياتي قرار داشته باشند، بايد اقدام های اورهال و نگهداري همه تاسيسات از مدت ها قبل به انجام برسد، ازاين رو، تعميرات اساسي 15 فروردين هر سال آغاز و 100 درصد اهداف پيش بيني شده در بازه زماني هفت ماه محقق می شود.
رضا امامي درباره حجم بالاي فعاليت ها در بخش ذخيره سازي در معاونت عمليات ايستگاه ها تاکید می کند: در فصول گرم، گاز از طريق خطوط اصلي در مخزن ذخيره شده و در زمستان از طريق سايت ذخيره سازي سراجه 9 تا 10 ميليون مترمکعب گاز به خطوط اصلي تزريق مي شود. فرآيندهاي تزريق و برداشت در مخازن ذخيره سازي از پيچيدگي و حساسيت بالايي برخوردار بوده و نيازمند رعايت اصول ايمني و اجرا، از سوی کارشناسان کارآزموده و دقيق است.
معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه سه، درباره ويژگي هاي عمليات ايستگاه ها، نگهداري و اورهال تاسيسات مي گويد: حضور مهندسان باسابقه و خبره، از نقاط قوت مجموعه ماست که در تلفيق با نوآوري هاي همکاران جديد، ترکيبي کارآمد و پيشرو را در نيروي انساني معاونت پديد آورده، به طوري که این منطقه، کمترين مشکل را در انتقال مستمر گاز داشته است؛ باوجود اين به دليل گوناگوني برندهاي توربين در بخش تاسيسات، نياز به آموزش هاي حرفه اي براي به روز نگه داشتن اطلاعات و دانش فني اين عرصه تخصصي احساس مي شود.
امامي درباره موفقيت هاي معاونت عمليات ايستگاه ها در زمينه داخلي سازي تجهيزات مي گويد: محدوديت هاي تحريم سبب شد همکاران مجموعه در هم افزايي با شرکت هاي داخلي، ساخت قطعات و تاسيسات پيچيده و مهم را آغاز کنند؛ به گونه اي که امروزه سازندگان داخلي در سايه حمايت هاي وزارت نفت به درجه اي از پيشرفت رسيده اند که توانايي عرض اندام در منطقه را دارند. انواع مختلف فيلتر، اسکرابر، توربين ، کمپرسور و دراير هم اکنون در کارخانه هاي داخلي ساخته مي شود که خلق اين توانمندي هاي ارزشمند، مرهون تعامل دانشي همکاران ما و شرکت هاي خصوصي است. هم اکنون توانسته ايم با استفاده از توان متخصصان داخلي نوعي کارت که در سيستم هاي کنترل توربين بسيار کاربرد دارد، بسازيم. بومي سازي اين تجهيزات افزون بر صرفه جويي چشمگير در هزينه ها، اشتغال جوانان مستعد و هوشمند کشور و قطع وابستگي به کشورهاي غربي را در پي خواهد داشت.

صرفه جويي چشمگير با تعميرات در سرويس
در ادامه، مسئول هماهنگی عملیات خطوط لوله منطقه سه با بيان اينکه هنگام پيک مصرف در فصل زمستان بیش از 120 ميليون مترمکعب تنها در استان هاي تهران و البرز مصرف مي شود، مي گويد: اين موضوع ايجاب مي کند که همکاران خطوط لوله با پايش دائمي خطوط، تدابيري اتخاذ کنند که مشکلي در تامين گاز پايتخت و ساير شهرهاي تحت پوشش ايجاد نشود. افزون بر اين، عبور خطوط انتقال صادرات و همچنين خطوط انتقال گاز به شمال، شرق و غرب کشور از این منطقه، نشان از حساسيت عمليات در اين منطقه دارد.
به گفته بهمن رهروان، تاسيسات موجود در منطقه سه، در بخش خطوط لوله شامل سه هزار و 614 کيلومتر خط انتقال، 230 دستگاه شير قطع خودکار، 123 ايستگاه حفاظت کاتديک، 78 دستگاه لانچر و ريسيور، سه ايستگاه کنترل فشار است که در گستره هفت استان کشور قرار داشته که امور نگهداري و تعميرات اين تجهيزات زير نظر سه مرکز بهره برداري تهران، قزوين، ساوه و يک مرکز تعميرات در کوه نمک قم انجام مي شود.
مسئول هماهنگی عملیات خطوط لوله منطقه سه، با تشريح اقدام های پيشگيرانه اين مجموعه که در مسیر برنامه هاي پايداري جريان گاز در حال اجراست، مي گويد: اجراي پيگراني هوشمند يکي از اقدام هاي خوب مجموعه در سال هاي گذشته بوده است. در سال هاي گذشته براساس نتايج و گزارش هاي خروجي پيگراني هوشمند، تعميراتي فشرده را به انجام رسانديم؛ به طوري که سال گذشته، 709 شاخه لوله را پس از حفاري، بررسي کرديم که به تعمير و تعويض حدود 250 نقطه منجر شد. در بخش هاي سيويل نیز، پس از انجام بازديدهاي ادواري، نقاط بحراني شناسايي شده و حدود 43 مورد تعميرات در مورد اين نقاط به اجرا درآمد.
رهروان با برشمردن اقدام هاي شاخص تعميراتي منطقه سه در سال گذشته مي گويد: تعويض بخشي از خط لوله 56 اينچ ساوه از برنامه هاي مهم سال گذشته بود که کلاس خط لوله را از A به D رساند. با توجه به احداث ايستگاه جديد ساوه، نياز به ارتقای کلاس احساس مي شد که با اجراي سه ماه پروژه فشرده موفق به تعويض 470 متر از خط شديم. نصب لانچر ريسيور نيروگاه شهيد رجايي نيز، از ديگر برنامه هاي تعميراتي سال گذشته بوده است.
وی در تشريح برنامه هاي اجرا شده براي کاهش موانع پايداري شبکه مي گويد: با توجه به قديمي بودن و وجود انشعاب هاي فراوان در خط اول سراسري، 99 درصد انشعاب هاي اين خط را با رابط هاي جديد اجرا کرديم تا پايداري شبکه بيشتر شود. از سوي ديگر، با توجه به نتايج خروجي بازديدهاي ادواري از شيرهاي قطع خودکار، 22 مورد تعمير را نيز در بخش شير به اجرا رسانديم. در بحث پايداري شبکه نيز با توجه به قديمي بودن خط 40 اينچ اول سراسري، حدود 30 کيلومتر از پوشش هاي معيوب خط تعويض شد و اين درحالي است که در خط 30 اينچ اول تهران نيز، 10 کيلومتر از پوشش خط تعويض شد. افزون بر همه اين موارد، ارزيابي پوشش و برطرف کردن معايب خطوطي که قابليت پيگراني ندارند و پيگراني تميز کننده خطوط فرعي به ميزان 623 کيلومتر از ساير اقدام ها در سال 96 بوده است.
مسئول هماهنگی عملیات خطوط لوله منطقه سه در پايان با بيان اينکه نگاه به مقوله تعميرات با آنچه در گذشته انجام مي شد، تفاوت اساسي پيدا کرده است، مي گويد: سابقا تنها نگاه فني غالب بود؛ درحالي که امروزه ارزيابي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي نيز، اهميت فراواني دارد. انجام تعميرات در سرويس نيز از جمله برنامه هاي معاونت است به طوري که بدون قطع گاز، قطعه معيوب تعويض شود. اين گام مهم که صرفه جويي قابل توجهي در بر دارد، با تجهيز به دانش فني روز در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در خط سوم آذربايجان (خروجي ساوه) عملياتي شده است.

هرکارمند، يک خبرنگار
در ادامه، رئیس روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز با بيان اينکه روابط عمومي هاي شرکت انتقال بايد راهبرد خود را متناسب با شرايط اقليمي و آداب و سنن منطقه تحت ماموريت، تدوين کنند، مي گويد: افکار عمومي بايد با نقش آفريني مردم شکل بگيرد و اشاعه پيدا کند. اينکه ما محتوايي را پشت درهاي بسته و بدون مشارکت مخاطبان توليد کنيم و به مردم برسانيم، قطعا بازخورد خوبي نخواهد داشت؛ از اين رو سياست ما اطلاع رساني و فرهنگ سازي با مشارکت مردم است که در اين راستا شعار «هرکارمند، يک خبرنگار» را در گستره استان هاي تحت پوشش عملياتي کرده ايم.
به گفته مهدي ستايشگر، کارمندان ما مي توانند رويدادهاي عملياتي، ورزشي و فرهنگي محل کارشان را از طريق روابط عمومی به همکاران اطلاع رساني کنند. اين موضوع افزون بر پوشش لحظه اي اخبار سازمان، بازخوردهاي خوبي نظير ارتقای عوامل انگيزشي را رقم زده است.
وی درباره فرهنگ سازي حريم خط لوله می گوید: سابقا فرهنگ سازي در مدارس روستاهاي مجاور خطوط انجام مي شد که با توجه به صرف وقت و هزينه هاي بالا، دشواري رفت وآمد و نياز به تعداد بالاي نيروي انساني قابل توجيه و مقرون به صرفه نبود. اما از سال 94 تصميم گرفتيم در میان دانش آموزان مدارس نمونه شهر تهران فرهنگ سازي کنيم، زيرا اين آينده سازان در سال هاي آتي مي توانند در قواي سه گانه و مسئوليت هاي کليدي مملکت تاثيرگذار باشند. پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش، فرهنگ سازي در اين مدارس آغاز شده و معتقديم برنامه هاي درازمدت که براي سنين پايه طراحي شده اند؛ به گونه اي موثرتر و کارآمدتر به بار مي نشينند. در عين حال بنابر مذاکرات با دهياري ها مقرر شد فرهنگ سازي حريم در مدارس روستايي نيز با مشارکت دهياران انجام شود.
ستايشگر با اشاره به فاصله زياد استان هاي منطقه سه از يکديگر تاکيد مي کند: اخيرا ياردهاي عملياتي موظف شده اند فردي را براي پاسخگويي به استعلام هاي حريم به کار بگمارند، درحالي که سابقا افراد مجبور بودند براي اخذ استعلام هاي حريم از شهرهاي دور و نزديک به تهران بيايند. اکنون ياردهاي عملياتي که در هر شهر مستقر هستند، مي توانند خود راسا کار استعلام ها را انجام دهند و خدمتگزاري کنند.
رئیس روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز، درباره اقدام های مجموعه تحت مسئوليتش در زمينه مسئوليت اجتماعي مي گويد: در بحث هاي طرح تکريم و نظام سرآمدي نيز ورود کرده و دستاوردهاي خوبي نظير کسب تنديس برنز در جشنواره طرح تکريم سال 94 را رقم زده ايم.  پیش از  ورود به فصل سرما وظيفه خود مي دانيم که اصول مصرف بهينه را به مردم گوشزد کنيم و سهمي هرچند کوچک در فرهنگ سازي داشته باشيم، ازاين رو، در مکاتبه با ائمه جمعه شهرهاي تحت پوشش، از آنها درخواست کرده ایم در خطبه ها موضوعات فرهنگي را منعکس کنند تا اين انرژي پاک و سبز براي نسل هاي آينده باقي بماند.
وی در پايان به روند شتابان توسعه روابط عمومي الکترونيک اشاره مي کند و مي گويد: براي همگام شدن با تحولات اخير در عرصه روابط عمومي سعي کرديم با برگزاري کلاس هاي آموزشي در زمينه هاي عکاسي، فيلمبرداري، فيلمنامه نويسي، کارگرداني و تدوين پاسخي مناسب به نيازهاي مخاطبان امروزي بدهيم. به داشتن نيروهاي متخصص و دلسوز در مجموعه خود افتخار و گاهي جاي خود را با آنان عوض مي کنم تا هم قدرت تصميم گيري و تصميم سازي ام بيشتر شود و هم توانايي تصميم گيري در همکارانم را تقويت کنم.