روايت «مشعل» از فعاليت اچ اس اي در زمان تعميرات اساسي پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي

شرايط ايمن با  کلاه زردها

مشعل - سميه راهپيما- قبل از ورود به فضاي سايت پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي، مجهز به تجهيزات ايمني شامل کفش و کلاه مي شوم. با به پا کردن کفش ها سنگيني اش را احساس مي کنم، با همين تجهيزات، وارد فضاي سايت پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي مي شوم که فازهاي 15 و 16 را در دل خود جاي داده است. زمان ورود، کلاه هايي با رنگ هاي زرد، قرمز و سفيد نظرم را به خود جلب مي کند. هر کدام از آنها نشان از فعاليتي خاص دارد؛ زرد علامت اچ اس اي، قرمز نشانه آتش نشاني و سفيد علامت کارگران و کارکنان است. اين کارگران، در دماي بيش از 55 درجه به تعميرات اساسي يا همان اورهال مشغول هستند، به همين دليل براي رفع گرمازدگي، مخازني حاوي آب در قسمت هاي مختلف پالايشگاه گذاشته شده و کارکنان، هر چند دقيقه يکبار براي رفع عطش به سمت آن مي روند. همچنين اوج کار بين ساعت 7 تا 13 است و ادامه فعاليت به بعد از ظهر و زماني که گرماي هوا فروکش مي کند، موکول مي شود. بايد گفت که اچ اس اي در تعميرات اساسي نقشي مهم دارد و تمهيدات لازم براي آن در نظر گرفته مي شود تا در مدت زمان تعيين شده، اين تعميرات بدون حادثه به پايان برسد. به دليل اهميت اچ اس اي در تعميرات اساسي، هفته نامه «مشعل» به پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي رفته و گزارشي از فعاليت هاي اچ اس اي در تعميرات اساسي آن تهيه کرده است که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

پالايشگاه يک سال کار مي کند که در طول آن، مشکلاتي براي برخي تجهيزات پيش مي آيد و برخي از آنها هنگام توليد تعمير مي شوند؛ اما لازمه انجام برخي تعميرات، خروج پالايشگاه از مدار توليد است که به اصطلاح به آن «تعميرات اساسي» گفته مي شود.

با توجه به شرايط اقليمي کشورمان و براي تضمين پايداري توليد گاز در فصل زمستان، پالايشگاه نيازمند برنامه اي از پيش تعيين شده است تا در يک زمان فشرده، تعميرات اساسي انجام شود و با شروع فصل سرما مشکلي در گازرساني پيش نيايد. به همين دليل براي تعميرات اساسي در پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي همانند اورهال هاي ديگر، بايد دو برابر تعداد کارکنان خود، نيروي کمکي وارد پالايشگاه شود، از اين رو احتمال بروز هر حادثه اي وجود دارد که نقش اچ اس اي در اين زمان بسيار پررنگ مي شود براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکلي، بايد سلامت بهداشت، توانايي کارکنان و ... مورد ارزيابي قرار گيرد، همچنين آموزش هايي مانند آشنايي با H2S يا همان سولفيد هيدروژن و واکنش در شرايط اضطراري داده شود و ازسلامت کارکنان نيز بايد اطمينان حاصل شود تا در کاري که به آنها سپرده مي شود، مشکلي پيش نيايد. بعد از حصول اطمينان، براي تمامي کساني که مي خواهند وارد پالايشگاه شوند، کارتي صادر و کارشان در قسمت هاي مختلف مانند ماشين آلات دوار، ماشين آلات ثابت، کار در ارتفاع، کار در سطح زمين و حفاري (بر اساس نياز پالايشگاه) و ... تعيين مي شود.

 

کنترل رفت و آمدها

پالايشگاه هاي گازي و اغلب صنايع و تاسيسات صنعتي، از ديدگاه اچ اس اي معمولا داراي دو منطقه صنعتي و غيرصنعتي هستند. به دليل وجود مخاطرات متعدد و شرايط خاص منطقه صنعتي، كنترل تردد در اين ناحيه، از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين دليل در اين پالايشگاه از سيستم مبتني بر باركد استفاده شده كه با اختصاص يك باركد به هر نفر، تمامي اطلاعات فردي، آموزشي و ايمني او تحت آن كد ذخيره و تمامي ترددها با به كارگيري نرم افزاري كه براي اين سيستم برنامه نويسي شده، كنترل مي شود. يعني هرروز لوازم استحفاظ فردي کارکنان چک مي شود تا حتما مجهز به آن باشند، همچنين بايد مطمئن شد که کارکنان با خود موبايل، سيگار، فندک و ... حمل نمي کنند. براي انجام كارهاي برنامه ريزي شده در مدت زمان 10 روزه تعميرات اساسي پالايشگاه ششم، تعداد چهار هزار و 639 پروانه كار صادر شده است.

کنترل ايمني کارکنان در تاسيسات مهم است، از اين رو گروه هاي ايمني به صورت چهره به چهره خطرهاي کارهاي مختلف را به کارکنان قسمت هاي مختلف مي گويند و بدون تاييد واحد ايمني، هيچ کاري شروع نمي شود.

فضاهاي سربسته ممکن است حاوي گازهاي خطرناک باشد، بنابراين گروه هاي آتش نشاني در زمان تعميرات اساسي آماده باش هستند و به گروه هاي نجات نيز آموزش هاي خاص داده شده و کنار آنها حضور دارند تا اگر اتفاقي مانند گرما زدگي يا ضعف جسماني و سرگيجه افتاد، خدمات رساني کنند.

کلينيک پالايشگاه، زير نظر بهداشت و درمان صنعت نفت با پرستار و پزشکي که در زمان تعميرات اساسي به آنها اضافه مي شود، همواره آماده به کار هستند تا با يک تلفن، در مدت زمان 2 تا 3 دقيقه در زمان بروز حادثه، در محل حادثه حضور داشته باشند و مصدوم ها و کساني را که آسيب ديده اند، درمان کنند.

سلامت کارکنان نيز از سوي کارشناسان بهداشت حرفه اي مورد پايش قرار مي گيرد؛ زيرا در گرماي زياد، بدن آب زيادي از دست مي دهد و در اين شرايط، کارشناسان مراقبت هاي خودشان را دارند و قبل از بروز حادثه اي، آنها را شناسايي و خدمات رساني مي کنند.

 

نقش محيط زيست در تعميرات اساسي

محيط زيست نقش مهمي در زمان تعميرات اساسي دارد؛ زيرا گاهي اوقات که تخليه ها قبل از تعميرات انجام مي شود، بايد برخي مواد نفتي و سمي دفن شوند. به همين دليل محيط زيست وارد عمل شده و دستور عمل هاي خود را صادر مي کند تا مواد زائد پساب ها و پسماندها جمع آوري و به روش هاي تعيين شده، از پالايشگاه خارج و دفن شوند.

با توجه به مواردي که اشاره شد، مي توان گفت منطقه پارس جنوبي از چند نظر با مناطق مختلف کشور متفاوت است که مهمترين شاخص، گرماي آن است. کمتر پالايشگاهي در کشور وجود دارد که دماي بيش از 45 درجه را تجربه کند. به همين دليل مشکلاتي براي کارکنان به وجود مي آيد. در اين زمينه محمد علي غلامي، رئيس اچ اس اي و پدافند غير عامل پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي که کارش را از سال 62 آغاز کرده است، مي گويد: « بيشتر کارکنان اين قسمت، دچار گرمازدگي مي شوند، در اين شرايط ممکن است کسي در ارتفاع کار کند و به دليل گرمازدگي و ضعف جسماني از ارتفاع سقوط کند و ...، براي پيشگيري از اين اتفاق ها، توزيع آب مناسب داراي الکتروليت، محلول هيدراته کننده خوراکي (ors) و مواد قندي را تهيه مي کنيم.»

 

خط مقدم عمليات

هواي بسيار گرمي در فضاي سايت حاکم است و کارکنان براي رفع گرمازدگي و کاهش دماي بدن شان اطراف منبع هاي آبي که از سوي واحد اچ اس اي در نظر گرفته شده، جمع مي شوند و بعد از خوردن آب، دوباره به سمت کارشان بر مي گردند. قطره هاي عرق و خستگي در صورتشان ديده مي شود. يکي از آنها داريوش بابايي است که در فازهاي 15 و 16 مجتمع گاز پارس جنوبي فعاليت مي کند. او مي گويد: «ما به خاطر حفظ سلامت خودمان، نکات ايمني را رعايت مي کنيم و تا زماني که مجوز کار از سوي واحد اچ اس اي به ما داده نشود، کارمان را شروع نمي کنيم، همچنين اگر کلاه و کفش ايمني نداشته باشيم، اجازه ورود به سايت را نداريم.»