عزم شركت نفت و گاز آغاجاري در اجراي مسئوليت هاي اجتماعي

تحقق رؤياي آب درسرزمين سوزان

ايوب درويشي   وقتي صحبت از گرماي بالاي 50 درجه به ميان مي آيد، بي گمان نفس آدم تنگ مي شود؛ زيرا تصور حضور در اين گرما بسيار سخت و طاقت فرساست، بخصوص وقتي در اين شرايط با آهن، واحدها و تاسيسات عملياتي سروکار داري و كار و تلاش با جديت ادامه دارد. صحبت از خوزستان است؛ جايي كه بحران كم آبي آن، اين روزها نقل هر مجلسي شده و هر كس در ذهن خود براي نجات آن به دنبال راه چاره اي است.

اميديه، شهري در استان خوزستان كه هميشه ركورددار گرم ترين شهر جنوب يا شايد بهتر بتوان گفت، كشور است.  سرزميني كه گنج بزرگ نفت و گاز آغاجاري را در دل خود جاي داده و به عنوان گذرگاه حياتي نفت جنوب ايران شناخته شده و گرماي سوزان آن، مجال انجام هر کاري را از انسان مي گيرد؛ چون از ساعت 10 صبح به بعد، ديگر نمي توان براحتي وسادگي قدم برداشت و آب در اين گرما، در سريع ترين زمان ممكن تبخير مي شود!  به اطراف شهر كه نظر بيندازي، خشكسالي و كم آبي بوضوح به چشم مي آيد و اين وضعيت بحراني و گرما، وقتي بيشتر نمود پيدا مي کند كه بداني سال بسيار كم باراني بوده و بحران آب به عنوان يك مشكل جدي، مطرح است.

رفع کمبود آب يک آرزو  بود

تصور اينكه در اين خشكسالي، بحران آب حل شود، درنگاه اول يك رؤياي دست نيافتني است؛ اما وقتي فعل «خواستن» صرف مي شود، متوجه مي شوي كه مردان بزرگي، سكاندار اين شركت هستند كه مي توان به آنها اعتماد كرد و به آرزوهاي بزرگ مثل تحقق رؤياي آب درسرزمين سوزان دست يافت. سال ها با شروع فصل بهار و احساس گرما، كم كم آثار خشكسالي و زرد شدن سبزه ها و درختان نمايان شده و با فرا رسيدن فصل تابستان و گرماي شديد، كمبود آب براي خانواده هاي كاركنان و همشهريان به دغدغه اي بزرگ تبديل مي شود. از ابتداي فروردين ماه، آب مصرفي منازل سهميه بندي مي شود و زمان آب دهي، صبح ها بين 3-2 ساعت و بعدازظهرها هم به همين ميزان و شايد كمتر است. با همه اين مشكلات، كاركنان شركت نفت و گاز آغاجاري با تعهدي مثال زدني در ادارات، تأسيسات و كارخانجات همچنان به فعاليت ادامه مي دهند و يك لحظه در انجام كار کوتاهي نمي کنند.  تا همين سال گذشته، رفع كمبود آب يك آرزو بود؛ اما وقتي مي شنوي که قرار است با همت مديران تلاشگر نفت وگاز آغاجاري، آب مصرفي خانواده ها تأمين شود، روحيه اي دوچندان مي گيري. اوايل سال 96 بود كه پروژه تأمين آب اميديه و منازل كاركنان، با تأكيد مديرعامل شركت نفت و گاز آغاجاري كليد خورد. احداث خط لوله انتقال آب به اميديه و منازل و مناطق شركتي در دستور كار قرار گرفت و با حمايت و پيگيري هاي مستمر مسئولان شرکت تمامي امكانات و تجهيزات براي اجرايي شدن اين پروژه عام المنفعه بسيج شدند و با كار و فعاليت شبانه روزي در كمتر از 8 ماه، 23 كيلومتر خط لوله انتقال آب از جايزان به شهرستان اميديه احداث شد.

احياي دوباره چاه ها

خط لوله قديمي تأمين آب كه فرسوده بود و كارايي نداشت، جمع آوري شد و چاه هاي توليد آب مصرفي نيز كه فاقد آب دهي بودند، مورد بررسي قرارگرفتند. اولين اقدام در اين زمينه، احياي دوباره چاه هاي آب و راه اندازي و در سرويس قراردادن تلمبه هاي انتقال آب بود كه با پيگيري هاي مستمر مجموعه مديريت عمليات و كارشناسان نگهداري و تعميرات، كار راه اندازي و در سرويس قرارگرفتن دوباره تلمبه خانه و چاه هاي آب در كمتر از 6 ماه انجام شد.

خط لوله انتقال آب از جايزان به اميديه درمسير خود با مشكل جدي معارض روبه رو بود كه با حضور بموقع نيروهاي حراست و بدون كمترين توقف درحين عمليات، رفع معارض انجام شد و احداث خط با سرعت بيشتري ادامه يافت.

براي تأمين پيمانكار خط نيز با اقدام بموقع امور حقوقي و قراردادها، در سريع ترين زمان ممكن قرارداد دستور كاري انجام و به پيمانكار مربوط دستور شروع كار داده شد و همزمان، تأمين اعتبار لازم انجام و با پيگيري هاي مستمر مديريت امور فني پروژه، بدون كمترين توقف اجرايي شد.

با توجه به مسير كوهستاني و   پرپيچ وخم جايزان به اميديه و سخت گذر بودن مسير، كار   به شکل گسترده اي صورت گرفت و تمامي مراحل احداث جاده به منظور فراهم آوردن شرايط مطلوب براي احداث خط لوله انتقال آب وهمچنين جوشكاري و اتصال خطوط از سوي كارشناسان و كاركنان   امور مهندسي و ساختمان و با همكاري خطوط لوله و ترابري با استفاده از امكانات داخلي شركت انجام شد و روزهاي آخر خرداد امسال بود که خط به طوركامل احداث وبه مخازن ذخيره آب در بالاترين نقطه شهراميديه متصل و آرزوي ديرينه محقق شد. 12تيرماه 97، روز باشكوهي بود و باحضور همه مديران و مسئولان دلسوز شركت و شهرستان، آب به منازل كاركنان شركت و همشهريان اميديه منتقل شد و افتخار ديگري در كارنامه شركت آغاجاري ثبت شد. ابراهيم پيرامون، مديرعامل شركت نفت و گاز آغاجاري  از نخستين روزهاي مديريت در منطقه سوزان آغاجاري و مشاهده وضعيت بد آب مصرفي منازل و مناطق شركت و بخش بزرگي از شهرستان اميديه، عزم را جزم کرد تا با كار مستمر نيروهاي توانمند شركت، كمبود آب آشاميدني اين منطقه را جبران کند.

توصيه به صرفه جويي

او در اين خصوص مي گويد: «باتوجه به  خشكسالي هاي اخير و كمبود آب در مناطق و منازل شركتي و همچنين بخشي از شهرستان اميديه، مشكلاتي براي كاركنان وخانواده آنان و همشهريان اميديه از لحاظ تامين آب آشاميدني ايجادشده بود كه طرح تأمين آب از منبعي مطمئن از اوايل سال 96 در دستور كار قرارگرفت و با پيگيري هاي مستمر مجموعه مديريت و ادارات شركت آغاجاري، طرح انتقال آب از جايزان به اميديه با احداث 23 كيلومتر خط لوله شروع و با مشاركت بخش هاي مختلف همانند مديريت فني، عمليات، امورمالي، مهندسي و ساختمان، خط لوله، ترابري، حراست و امورحقوقي و با بهره گيري از امكانات داخلي شركت در كمتر از يك سال و با هزينه اي معادل 150ميليارد ريال اجرا و بهره برداري از آن در تيرماه 97 باحضور مديران شركت و مسئولان محلي آغاز شد که اين مهم، حاصل تلاش همه همكاران خدوم شركت نفت و گاز آغاجاري و همراهي تمامي مسئولان شهرستان بوده است.» پيرامون مي گويد: «نكته حائز اهميت، صرفه جويي دراجراي اين پروژه ارزشمند است كه با تأمين لوله هاي 16 اينچ انتقال آب، انجام عمليات احداث جاده و ساير اقدام هاي مورد نياز ازمنابع داخلي شركت، ضمن تسريع در انجام پروژه، سود وصرفه قابل توجهي از نظر كاهش هزينه هاي مستقيم عايد شركت شد.» مديرعامل شركت نفت و گاز آغاجاري ادامه مي دهد: «با بهره برداري از اين پروژه، كمبود آب تا حدقابل توجهي جبران و زمان آب دهي به منازل نيز بيشتر شده است؛ ولي توصيه اكيد اين است که همه خانواده ها و عموم همشهريان، در مصرف اين نعمت خدادادي، صرفه جويي کنند تا بتوانيم به اميد خدا از فصل تابستان و گرماي طاقت فرساي آن به سلامت عبور کنيم.»