قبادناصري از راه طي شده يک شرکت کهنه کار مي گويد:
تحقق 105 درصدي برنامه توليد
در شركت نفت و گاز مسجدسليمان
حسين شيخ آزاديمنطقه مسجدسليمان با پيشينه اي افزون بر يكصدسال در زمينه اكتشاف و توليد نفت خام، دروازه ورود شركت هاي نفتي جهان به خاورميانه محسوب مي شود. اين شركت با ظرفيت توليد 169 هزار بشكه در روز، توليد صيانتي از مخازن «مسجدسليمان»، «پرسياه»، «عنبل»، «كارون»، «زيلايي»، «نفت سفيد»، «هفتكل»، «قلعه نار»، «كبود» و «لب سفيد» را به عهده دارد.شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان گاز توليدي از مخزن ژوراسيك و از محل گازهاي همراه توليد و به مبادي مصرف از جمله پتروشيمي رازي، تزريق در مخزن آسماري هفتكل و پالايشگاه گاز مسجدسليمان ارسال مي كند. شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در سال هاي اخير به صورت همزمان طرح هاي توسعه، احداث و نوسازي تاسيسات را با هدف افزايش توان توليد از يک سو و مجموعه اي از طرح هاي عمراني عام المنفعه را از سوي ديگر در مسجد سليمان به مورد اجرا گذارده است. به منظور آگاهي از آخرين اقدام ها و برنامه هاي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، گفت وگويي با قبادناصري، مديرعامل اين شركت ترتيب داده ايم كهمشروحآن در ادامه مي آيد:
عملكرد شركت نفت و گاز مسجدسليمان را از نظر تحقق برنامه توليد در نيمه نخست سال جاري تشريح کنيد.
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با فعاليت در گستره اي به وسعت 27 هزار كيلومتر مربع، يكي از وسيع ترين شركت هاي بهره برداردر سطح كشور محسوب مي شود. واحدهاي عملياتي و فرآورشي اين شركت در نقاط مختلف پراكنده اند و گاه در مناطق سخت گذر كوهستاني با راه هاي پر پيچ و خم و خطرناك قرار دارند، از اين رو توليد نفت، اين ماده راهبردي و منبع اقتصادي با دشواري بسيار صورت مي گيرد. وجود رودخانه هاي پرآب و خروشان همچون كارون، دز، شاوور، كرخه و كشخان، همچنين درياچه سد هايي همچون شهيد عباسپور – مسجدسليمان – گتوند عليا – دز – بالا رود – كرخه و همجواري اغلب واحدها با اين مخازن بزرگ آب شيرين، باعث شده است فرايند توليد و انتقال نفت همواره در اين شركت با حساسيت و ظرافت خاصي انجام و دنبال شود. با توجه به همه سختي ها و مشكلاتي كه وجود دارد، خوشبختانه طي نيمه نخست امسال به سقف توليد تعهد شده دست يافتيم و با زحمات و پشتكار فراوان همكاران ارجمنددر بخش هاي مختلف اعم از عملياتي / فني / خدماتي / پشتيباني و ستادي توانستيم فراتر از تعهدات تا سقف 105 درصد نفت توليد کنيم و اين محقق نمي شود مگر در سايه وحدت، وفاق، همدلي و از خودگذشتگي تمامي نيروها كه در مواقع بروز اشكال در يك خط لوله يا سيستم هاي بهره برداري، بموقع در محل حضور پيدا مي كنند و تا رفع مشكل آن در محل مي مانند و براي آنها ساعت 2 نيمه شب و 3 ظهر و سرما و گرما و عيد و تعطيلات و... معنايي ندارد و انگيزه شان فقط كار است و جلب رضايت خالق و خدمت به مردم.

در خصوص تحقق ميزان تزريق گاز به مخازن براي توليد صيانتي توضيح بفرماييد.
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، راهبري از مخازن گازي ژوراسيك مسجدسليمان - بنگستان لب سفيد - بنگستان كارون - بنگستان قلعه نار و مخزن كوه آسماري را به عهده دارد. توسعه و توليد از اين مخازن، برنامه ريزي شده، ولي در مخازن بنگستان كارون، همچنين مخزن كوه آسماري به مرحله اجرا نرسيده است. ميزان توليد گاز در اين شركت هم اكنون 250 ميليون فوت مكعب در روز است كه بخشي از آن براي تأمين خوراك مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر – بخشي براي تأمين خوراك پالايشگاه گاز مسجدسليمان – بخشي براي خوراك كارخانه گاز و گاز مايع 600 اهواز و حدود 27ميليون فوت مكعب در روز نيز براي تزريق در ميدان نفتي هفتكل مصرف مي شود.در پاسخ دقيق تر به اين پرسش بايد بگويم پروژه تزريق گاز به ميدان نفتي هفتكل اولين پروژه تزريق گاز در ايران و خاورميانه است كه از سال 1355 عمليات تزريق از كلاهك گازي مخزن آسماري ميدان نفت سفيد در آن آغاز شد. علت آن هم به کاهش فشار مخزن و نازک شدن ستون لايه نفتي در ميدان هفتكل باز مي گردد كه با نظر مهندسان و متخصصان مناطق نفت خيز جنوب اين طرح اجرايي شد. با اجراي اين طرح، ضريب بازيافت اين ميدان از 5/25 به 5/28 درصد افزايش يافت و اين 3 درصد افزايش ضريب بازيافت، موجب افزايش توليد 216 ميليون بشكه نفت بيشتر از ميدان هفتكل شد.

چه تعداد پروژه در آن شركت براي حفظ و پشتيباني از توليد در دست اجراست؟
همچنان كه توليد براي ما مهم است، پايداري و پشتيباني از آن هم از اهميت بسياري برخوردار است؛ بنابراين پروژه هاي حمايت از توليد هم از رئوس و اولويت هاي اساسي هيئت مديره اين شركت است. بر همين اصل، پروژه هاي مختلفي با اعتبار 166 ميليارد تومان از سوي مديريت هاي مختلف در قالب شرح نياز تهيه و در هيئت مديره شركت تعريف و تصويب شده اند. كه بخشي از اين پروژه ها شامل احداث مراكز پزشك ياري در واحدهاي بهره برداري لب سفيد،قلعه نار، نفت سفيد، هفتكل و هفت شهيدان با اعتبار حدود 5 ميليارد تومان – احداث ايستگاه هاي ايمني و آتش نشاني در مجتمع هاي هفت شهيدان و هفتكل با اعتبار 5/3 ميليارد تومان – خريد 16 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني با اعتبار 7/13 ميليارد تومان – تعمير و بهسازي9 كيلومتر خط لوله رو زميني بدليل افزايش سطح ايمني با اعتبار 3 ميليارد تومان– ترميم و بهسازي حدود 21 كيلومتر جاده و پل دسترسي به چاه ها و تأسيسات صنعتي واقع در حوزه عملياتي با اعتبار افزون بر 3 ميليارد تومان، همچنين خريد و نصب 8 دستگاه الكتروپمپ انتقال نفتو خريد يك دستگاه فرآورش سيار ( MOT ) – طراحي و احداث سيستم اطفاي آتش در واحد بهره برداري عنبر با اعتبار 6/3 تومان و برخي پروژه هاي ديگر است. پروژه ديگري كه شرح نياز آن از سوي همكاران تهيه و براي تصويب در هيئت مديره شركت ملي نفت و دريافت رديف بودجه به تهران ارسال شده، پروژه ترميم و بهسازي جاده هاي حوزه عملياتي شركت بهره بردار ي نفت و گاز مسجدسليمان با برآورد 283 ميليارد تومان است. تمام حوزه عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و تأسيسات فرآورشي و چاه ها و اماكن صنعتي آن در مناطق سخت گذر كوهستاني واقع شده اند كه داراي راه دسترسي بسيار سخت و پرپيچ و خم و گاه عرض جاده ناكافي و قوس هاي بسيار است كه چالش هاي بسياري را براي همكاران بخش هاي به ويژه هنگام تعميرات يا حضور اكيپ هاي عملياتي / پشتيباني ايجاد مي كند. كسب مجوز اجراي اين پروژه مي تواند كمك شاياني به پشتيباني از توليد کند.

پروژه هاي افتتاح شده و قابل افتتاح در سال جاري کدامند؟
بعد از توافق هسته اي كه به لغو تحريم هاي نفتي منجر شد، بازگشت به سطح توليد پيش از تحريم ها، سپس افزايش توان توليد، جزء سياست هاي شركت ملي نفت ايران قرار گرفت؛ از همين رو ضرورت پروژه هاي پشتيباني از توليد، اهميتي دوچندان يافت. بر همين اساس، طي يكي دو سال گذشته بيشتر در اين حوزه تلاش داشتيم تا بتوانيم به توان توليد مجموعه بيفزاييم. همه پروژه هايي كه در سئوال پيشين شما اشاره شد، فعالند و در تلاش هستيم كه تا پايان امسال به بهره برداري برسند؛ هر چند که برخي از آنها تكميل هم شده اند و بهره برداري از آنها آغاز شده است.

درباره اقدام هاي آن شركت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي و اقدام هاي عام المنفعه چه کارهايي انجام شده يا در حال انجام است؟
در خصوص اقدام هاي عام المنفعه، همان گونه كه استحضار داريد، شهر مسجدسليمان كه ميدان نفتي مسجدسليمان در آن واقع شده، قديمي ترين شهر نفتي ايران با سابقه صنعتي 109 ساله است كه با توليد بخش عمده اي از نفت كشور و حتي جهان در دهه هاي اول اكتشاف و توليد نفت، سهم بسيار بزرگي در رونق و توسعه اقتصادي كشور دارد. هفتگل، دومين شهر نفتي خاورميانه كه ميدان نفتي آن با فاصله زماني كوتاهي پس از مسجدسليمان كشف شد، در حوزه عملياتي اين شركت قرار دارد. به دليل برخي كاستي ها، شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان به نيابت از وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران خود را موظف دانست خدماتي را به عموم شهروندان ارائه کند. بخشي از اين خدمات مقارن با 100 سالگي نفت در قالب پروژه هاي عمراني و عام المنفعه در زادگاه نفت تعريف و اجرا شد. پس از يك دوره كوتاه كه به دليل تحريم ها، فروش نفت و درآمد ارزي با مشكلاتي مواجه شد، اين خدمات متوقف و بعد از توافق هسته اي برجام و بازگشت دوباره و قدرتمندانه ايران به بازارهاي جهاني فروش نفت با تلاش هاي بي وقفه بيژن عالي پور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و پيگيري هاي مجدانه حاج علي عسكر ظاهري نماينده مردم شهرستان هاي مسجدسليمان، لالي، هفتكل و انديكا در مجلس شوراي اسلامي و عنايت هاي شيخ الوزراي كابينه دولت، مهندس زنگنه، با مصوبات هيئت مديره شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در اجراي برخي پروژه هاي عام المنفعه در شهرهاي واقع در حوزه عملياتي اين شركت موافقت شد. اين پروژه ها كه در بخش هاي مختلف عمران شهري – بهداشت و درمان – محيط زيست – فرهنگي ورزشي – راه هاي مواصلاتي و... هستند، اعتباري بيش از174 ميليارد تومان دارند و اجراي آنها مي تواند موجب شود تا مردم شريف و قدرشناس شمال خوزستان كه حوزه عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در آن واقع شده است، از ثمرات و بركات نفت، اين نعمت ارزشمند خدادادي به خوبي بهره مند شوند. برخي پروژه ها به اين شرح است:
تعريض و مرمت جاده تل بزان از ايستگاه پشت برج تا نقطه اتصال به جاده فعلي شهرستان انديكا – ترميم و بهسازي جاده مالكريم به تمبي همراه با احداث 2 دهانه پل جديد – احداث باقيمانده تعريض جاده ورودي مسجدسليمان از سمت اهواز حد فاصل دو راهي لالي تا امام زاده بي بي بتولي – تعمير و بهسازي جاده هاي درون و برون شهري حوزه عملياتي– احداث استخر سرپوشيده شهر لالي - احداث استخر سرپوشيده نفتون مسجدسليمان – احداث بولوار 5 بنگله تا ميدان شهداي نفت و احداث پل جديد – احداث 10 قطعه زمين چمن مصنوعي در حوزه شهرهاي عملياتي – احداث غسال خانه انديمشك – احداث حسينيه شهداي سليران نرگسي – آبرساني به روستاهاي بخش عنبر – تكميل بيمارستان 32 تختخوابي نفت مسجدسليمان – مرمت و بهسازي جاده نرگسي – مرمت و بهسازي جاده بيدروبه به بالارود – ترميم و بهسازي جاده مسجدسليمان به ايذه از مسير جريك به امام زاده سيد صالح (ع)– احداث ساختمان موزه صنعت نفت – احداث پارك موزه نفت به مساحت حدود 8 هكتار در كنار كارخانه برق و حاشيه رودخانه تمبي - تجهيز آزمايشگاه انتظامي مسجدسليمان – احداث پلي كلينيك شهر هفتكل. در خصوص عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، اين يك تعريف جديد در سطح وزارت نفت يا دست كم شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيست. با نگاهي به اقدام هاي اين شركت بزرگ و شركت هاي تابع آن درمي يابيم، كه از بدو شكل گيري و فعاليت، صنعت نفت در اين عرصه پيشرو بوده است. در شركت بهره بردار ي نفت و گاز مسجدسليمان، همايش ها و سمينارها و اقدام هاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي و غيره اي كه برگزار مي شود، يك پاي ثابت آن نفت است. به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين اقدام هاي مشاركت موثر و سازنده داريم و اين چيزي نيست جز عمل به مسئوليت هاي اجتماعي.