شوراي راهبردي پتروشيمي ها  همسو  با مسئوليت هاي اجتماعي

مشعل   شصت وچهارمين نشست شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي در ماهشهر، هفته گذشته با حضور رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي همراه بود که طي آن افزون بر مشخص شدن رئيس اين شورا، مصوباتي را پشت سر گذاشت. آنچه در اين نشست مورد تاکيد قرار گرفت، حرکت پررنگ تر در مسير اجراي مسئوليت اجتماعي بود که همگي بر آن اجماع داشتند.

رضا نوروز زاده هم که در سفري يک روزه به همراه برخي معاونان خود عازم ماهشهر شده بود، پس از ديدار با فرماندار اين شهرستان، در نشست شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي حضور يافت و در سخنان خود، اهميت موضوع مسئوليت اجتماعي را مورد تاکيد قرار داد. او کارکرد شوراي راهبردي پتروشيمي ها را به نوعي همان تداوم روند شرکت ملي صنايع پتروشيمي، همسو با مسئوليت اجتماعي دانست و گفت: رسالت شوراي راهبردي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، آگاه سازي مردم، برقراري ارتباط و تامين نياز آنهاست.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي از همان آغاز سرمايه گذاري و ساخت واحدهاي پتروشيمي در منطقه عسلويه، به طور جامع به همه مسائل نگاه کرده است. وي افزود: شرکت ملي صنايع پتروشيمي برخلاف بسياري از بخش ها که ايجاد کارخانه را در همان فنس محدود کردند، مسئوليت اجتماعي را در دستور کار خود داشته و با نگاهي جامع در اين مسير، جاده هاي بين کارخانه، کمربندي، پارک، هتل، امکانات رفاهي، درماني و ... را اجرايي کرده است.

نوروززاده تصريح کرد: وقتي براي ايجاد واحدهاي صنعتي به يک منطقه مي آييم، 30 هزار نفر به جمعيت اضافه مي کنيم، بنابراين بايد هزينه آن را نيز بپردازيم.

 وي کارکرد شوراي راهبردي را به نوعي همان تداوم روند شرکت ملي صنايع پتروشيمي همسو با مسئوليت اجتماعي دانست و گفت: رسالت شوراي راهبردي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي آگاه سازي مردم، برقراري ارتباط و تامين نياز آنهاست. وقتي اين شرکت ها را اداره مي کنيم، بايد بدانيم حاصل زحمات ما براي مردم است. وظيفه ما اين است که با مردم گفت وگو کنيم و حاصل زحمات ما را ببينند.

نوروززاده تاکيد کرد: وظيفه شوراي راهبردي اين است که با مردم ارتباط برقرار کند. مردم بايد در جريان سازندگي قرار بگيرند، اميدوارم همسو با مسئوليت اجتماعي که بر دوش ما قرار دارد، متعهد باشيم و مردم هم بدانند چه کرديم.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اينکه در شرايط حساسي قرار داريم، خطاب به کارکنان منطقه ويژه ماهشهر عنوان کرد: با توان اقتصادي که شما ايجاد کرديد، دولت با قدرت مي گويد مي توانيم مايحتاج مردم را تامين کنيم.

در اين جلسه، عبدالرضا غلامي، دبير شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي با تشريح اقدام هاي سال گذشته اين شورا گفت: حدود 70 ميليارد تومان مصوبه براي توسعه ماهشهر  ازسوي شورا در نظر گرفته شد که از اين ميزان 5/58 ميليارد تومان براي ايجاد زيرساخت مولد، که توليدکننده ثروت است، مانند شبکه راه آهن تخصيص يافت. از اين ميزان سه ميليارد و 500 ميليون تومان صرف ساخت ميني بيمارستان بندر امام خميني(ره) شد که در چند ماه آينده به بهره برداري مي رسد. در ادامه، محسن بيرانوند، فرماندار شهرستان بندر ماهشهر نيز در اين جلسه، سياست دولت را حمايت از بخش هاي اقتصادي و توسعه شهرستان عنوان کرد و گفت:  در گذشته به دليل فقدان برنامه مدون براي توسعه با وجود تخصيص اعتبار راهبردي، رشد شهرستان مشهود نبود. بر همين اساس برنامه اي 4 ساله با عنوان برنامه توسعه متوازن امور عمراني شهرستان بندر ماهشهر در 23 فصل، 54 برنامه و 295 پروژه تهيه شده است. در اين برنامه که بر اساس شاخص هاي توسعه يافتگي و نيافتگي و همچنين سند برنامه ششم توسعه تدوين شده است انتظار مي رود که بعد از 4 سال به يک نقطه مطلوب و متعادل در کشور دست يابيم.

 

هلدينگ خليج فارس آماده تقويت مسئوليت هاي اجتماعي

جعفر ربيعي ، مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، مسئوليت اجتماعي را بخشي از وظايف شرکت هاي پتروشيمي اعلام کرد و گفت: هرگز نبايد هزينه هاي تصويب شده براي مسئوليت اجتماعي را هزينه اي تحميلي بدانيم؛ بلکه بايد آن را به عنوان وظيفه قبول کنيم.  وي افزود: مسئوليت اجتماعي، اقدامي منطقي است که اگر به شکل صحيح آن را پياده کنيم، در بخش توليد نيز موفق تر خواهيم بود.

 به اعتقاد وي، بخشي از مشکلات اين حوزه با اجراي وظايف در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، ايجاد نخواهد شد. ربيعي در ادامه اظهار کرد: مصوبات شوراي راهبردي از وظايف اصلي ماست و بايد با رضايت کامل آنها را انجام دهيم.

 وي تأکيد کرد: ترجيح ما اين است که اجراي پروژه ازسوي نهادهاي دولتي باشد و تنها تأمين اعتبار را ما تقبل کنيم.

تاکيد بر تامين اعتبار براي تجهيز واحدهاي اچ اس اي

همچنين در اين جلسه سعيد باغباني، مدير اچ اس اي شرکت ملي صنايع پتروشيمي   گفت: تامين اعتبار براي تجهيز واحدهاي اچ اس اي مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بايد در اولويت قرارگيرند.

 او گفت: پيگيري اچ اس اي يک اقدام ضروري در صنعت است و جدا از بهداشت و پدافند غيرعامل ، ايمني از شاخصه هاي مهم آن بوده و تامين حداقل تجهيزات براي اطفاي حريق، بايد براي واحد هاي منطقه در نظر گرفته شود.

 نوروززاده در جمع بندي اين جلسه از واحد هاي پتروشيمي منطقه خواست تا تعهدات خود در راستاي مسئوليت اجتماعي را انجام دهند و گفت: کارگروهي متشکل از پتروشيمي هاي بندر امام خميني، رازي، تندگويان، مارون، اميرکبير ،  فناوران و فجر با محوريت منطقه ويژه تشکيل شود تا فرمول تسهيم هزينه براساس حجم توليد و سود و جمعيت شاغل را اصلاح کند و رضايت شرکت ها جلب شود. وي در مورد تامين اعتبار براي ايمني نيز گفت: کارگروه تشکيل شده در زمينه نحوه خريد و تامين اعتبار و مالکيت تجهيزات تصميم گيري کند. مي تواند يک اچ اس اي متمرکز نيز وجود داشته باشد.

نوروززاده ضمن بيان نبود بنادر خشک در کشور گفت: راه آهن کشور تنها براي جابجايي مسافر ساخته شده است و امکانات حمل ونقل بار را در نظر نگرفته است و توسعه راه آهن مي تواند يکي از موارد زير ساختي در منطقه باشد که بايد توجه شود.

در اين جلسه همچنين اميد شهيدي نيا، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به عنوان رئيس شوراي راهبردي مديران شرکت هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر تعيين شد.

ضمن اينکه تعهدات انجام مسئوليت اجتماعي در بازه زماني چهار سال با پيشنهاد فرماندار ماهشهر بررسي شد و چارچوب کلي آن به تاييد حاضران رسيد و مقرر شد، کارگروهي متشکل از شرکت هاي پتروشيمي منطقه، آن را بررسي کنند. 

گام صنعت پتروشيمي در انتقال دانش و تجربه

مشعل  مراسم جشن پايان تحصيل دوره هاي آموزشي MBA و DBA کارکنان صنعت پتروشيمي، هفته گذشته با حضور رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شد.

رضا نوروززاده، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سفر به ماهشهر، با حضور در جشن فارغ التحصيلي اولين دوره DBA و MBA کارکنان شرکت هاي پتروشيمي منطقه بندر ماهشهر با ابراز خرسندي از حضور در جمع فرهيختگان منطقه، بر انتقال دانش و تجربه و حرکت به سمت جانشين پروري در صنعت پتروشيمي کشور تاکيد کرد.

وي گفت: هدف از آموختن علم مديريت، پيدا کردن راهي براي حل مسئله است. مدير کسي است که بتواند راه حل پيدا کند و اين دوره هايي که شما پشت سر مي گذاريد،   مي تواند در اين مسير باشد.

وي افزود: برگزاري دوره هاي آموزشي در اين سطح در محيط هاي صنعتي، براي اين است که فرهنگ جانشين پروري تحقق يابد و به جاي مديران هم نسل ما (که از صنعت نفت خارج مي شويم) مديراني جوان تر و کارآزموده تر جايگزين شوند.

نوروززاده اين نکته را يادآوري کرد، همه به اين نتيجه رسيدند که سرمايه اصلي، ماشين نيست؛ انسان است. ما در گذشته فکر مي کرديم که بايد ماشين را حفظ کرد؛ اما واقعيت حفظ انسان هاست.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: خوشبختانه در زمينه آموزش نيروي انساني در کشور، کار بسيار بزرگي صورت گرفته است.  معاون وزير نفت خاطرنشان کرد: گستردگي آموزش علم در کشور و تربيت انسان ها، موجب افزايش سطح کيفيت زندگي و تعاملات مردم مي شود. اميدواريم با کمک اين نيروي انساني فرهيخته و کارآمد، صنعت به سمت تعالي هدايت شود.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي اظهار اميدواري کرد که به کمک نيروي انساني فرهيخته، پاسخگوي زحمات استادان دانشگاه ها باشيم و بتوانيم در پيدا کردن راه حل مشکلاتي که داريم و برايمان ايجاد مي کنند، موفق باشيم و کشور را آنطور که شايسته اين مردم است، اداره کنيم.

عبدالرضا غلامي، مدير شرکت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي در اين مراسم با برشمردن اهداف اين دوره هاي آموزشي، به راهبري موثر مجموعه هاي صنعت، طراحي و هدايت و رهبري تحول در سازمان ها بعد از خصوصي سازي، توانايي درک روندها و برنامه ريزي براي مديريت آينده، آشنايي با محيط کسب و کار جهاني، آشنايي با چالش هاي پيش روي صنعت پتروشيمي، توانايي ديدگاه استراتژيک و بهبود سيستم، بهبود مهارت اجتماعي و ارتباطي و رويکرد نوين رهبري اشاره کرد.

او گفت: اين دوره براي اولين بار در ماهشهر و با همکاري ما در امور اداري و پشتيباني و دانشگاه براي محتواي درسي و دعوت از استادان برگزار شد و 28 نفر در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا فارغ التحصيل شدند.  در پايان اين مراسم، از نفرات برگزيده اول تا سوم دوره MBA و DBA و همچنين عليرضا علوي تبار، از استادان مطرح دانشگاه تقدير شد.   

با حضور معاون وزير نفت در امور پتروشيمي

طرح آزمایشی نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در ماهشهر افتتاح شد

طرح آزمايشي نيروگاه خورشيدي 20 کيلو واتي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر، با حضور سيدرضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي افتتاح شد.

اميد شهيدي نيا، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر، روز (سه شنبه، دوم مردادماه) در مراسم بهره برداري از طرح آزمايشي نيروگاه خورشيدي 20 کيلوواتي اين منطقه گفت: طرح آزمايشي نيروگاه خورشيدي 20 کيلوواتي مي تواند جايگزيني مطمئن در مناطقي همانند جنوب کشور باشد، از اين رو توسعه آنها مي تواند در دستور کار قرار گيرد.

وي افزود: با توجه به استعداد جغرافيايي منطقه که در تمام فصول از نور خورشيد بهره مند است، استفاده از آن به عنوان عوامل توليد انرژي مطرح است، از اين رو نخستين پروژه 20 کيلو واتي را ايجاد کرديم.

 مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر عنوان کرد: در همين حال طرح 100 کيلو واتي را براي مصارف اداري اجرا کرديم که بزودي کليد مي خورد، ضمن اينکه مطالعات نيروگاه بادي نيز در دستور کار قرار دارد. اميدواريم اين اقدام، الگويي براي مصارف خانگي و صنعتي باشد.

ماهشهر من را به آینده امیدوار کرد

عليرضا علوي تبار، از استادان مطرح دانشگاهي، طي سخناني در   مراسم جشن پايان تحصيل دوره هاي آموزشي MBA و DBA کارکنان صنعت پتروشيمي، با استثنايي خواندن اين دوره دانشگاهي اظهار کرد: اين دوره هاي آموزشي، اگر چه با هدف کاربردي طراحي شده بود؛ اما به لحاظ تئوريک هم سعي شد همه مباحث پوشش داده شود و در واقع مي توان با کمال اطمينان اعلام کرد که هيچ بحث تئوري در سطح دکترا و کارشناسي ارشد نبوده که در اين دوره مطرح نشود.

وي افزود:فرض ما اين بود که دوستان قرار است مسئله حل کنند و اگر کسي بخواهد مسئله حل کند، بداند که بايد خوب بپرسد، کجا به دنبال پاسخ ها بگردد، چگونه نگاه کوتاه مدت و جاري را به نگاه بلندمدت و ساختاري تبديل کند، حساسيت ها را با جهان متحول امروز همسو کرده و در يک کلام بتواند جهاني فکر و محلي عمل کند که براي اينکار هم لازم است تئوري را بداند و کاربرد آنها را ياد بگيرد.

علوي تبار گفت: از ديگر ويژگي هاي اين دوره (اگر من را استثنا کنيد)، حضور استادان و چهره هاي برجسته ملي بود که تجربه هاي مديريتي موفقي دارند و بيشتر از مروج يک تئوري، خودشان در اين زمينه ها صاحب سبک هستند.

او در بخش ديگري از سخنان خود اعلام کرد: از زماني که به ماهشهر آمدم، فهميدم که ايران صنعت دارد. قبل از آن با شک و ترديد نگاه مي کردم که مي توانيم جزء کشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شدن باشيم؛ اما به ماهشهر که آمدم، فهميدم ما بحمدلله صنعت داريم.

علوي تبار در اين زمينه گفت: در اينجا يک صنعت جدي و پر قدرت با نيروهاي پرتوان وجود دارد و اين موضوع از نااميدي هاي تاريخي من کم مي کند. وقتي به ماهشهر فکر مي کنم، به آينده اميدوار مي شوم و انشاءالله اين اميدواري تداوم داشته باشد. در مجموع تصور من اين است که دوره آموزشي استثنايي داشتيم و اميدوارم ادامه يابد تا ما افرادي را در صنعت مان داشته باشيم که بتوانند مسئله حل کنند، افق هاي بلند و دغدغه هاي ملي و نسبت به آينده نگراني داشته باشند و در جهان پررقابت امروز منافع ملي ايران را تامين کنند.  اين استاد مطرح دانشگاه گفت: ماهشهر، براي من يک اميد است. آدم هايي اينجا هستند که مي توانند دنيا را تغيير دهند، ايران را تغيير دهند و همين من را اميدوار مي کند وبراي من باعث افتخار است که در اين دوره حضور داشتم.