مشعل 883 - صفحه اول

«مشعل» الکترونيکي مي شود

نشريه کارکنان صنعت نفت، قدمتي به بلنداي تاريخ اين صنعت دارد. از «خبرهاي روز» و «اخبار هفته» در سال هاي پيش از ملي شدن تا «نفت بين خودمان»، «آيينه»، «يادداشت روز» و «نامه صنعت نفت» که پس از پيروزي انقلاب اسلامي انتشار آن با نام هاي «پيک نفت» و «مشعل» تداوم يافت، خانواده بزرگ نفت از طريق اين رسانه ديرپا، افزون بر آگاهي از آخرين سياست ها، رويدادها، موفقيت ها و دستاوردهاي صنعت، با سياست گذاران و مديران نيز در ارتباط بودند.

در همه اين سال ها، نشريه کارکنان صنعت نفت، به عنوان رسانه پيشرو در حوزه نشريات درون سازماني، ضمن بهره گيري از دانش و فناوري هاي نوين همواره کوشيده است باهدف اثرگذاري مطلوب تر، نحوه ارائه محتوا و حتي قالب و شکل خود را با شرايط اجتماعي، اقتصادي و نيازهاي روز مخاطب هماهنگ سازد.

اما اين روزها که کشور شرايطي ويژه را تجربه مي کند و توجه به صرفه جويي و کاهش هزينه ها به عنوان يک اولويت راهبردي در اجراي سياست اقتصاد مقاومتي، ضرورتي ملي تلقي مي شود، «مشعل» نيز انتشار الکترونيک را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي فني انتشار الکترونيک «مشعل» و دسترسي آسان تر و سريع تر مخاطبان به اين نشريه، اين تغيير شکل انتشار، افزون بر صرفه جويي در هزينه هاي کاغذ و حل مشکل هميشگي توزيع، تقويت ارتباط دوسويه با مخاطب را در پي خواهد داشت.

يقين داريم چون هميشه، با حمايت و همراهي کارکنان صنعت نفت، نشريه «مشعل» به صورت الکترونيک در کنار تقويت نقش آن به عنوان پل ارتباطي بين خانواده بزرگ صنعت نفت، از طريق شتاب بخشيدن به روند اطلاع رساني و فراهم آوردن تعامل بيشتر و امکان همکاري نزديک تر، باکيفيت مطلوب تر و کارآمدتر در خدمت خانواده صنعت نفت خواهد بود.

اميدواريم مخاطبان صاحب نظر و مسئوليت شناس، با ارائه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده خود، مثل هميشه پشتيبان ما در انجام رسالت خطير اطلاع رساني و بازتاب بي کم وکاست زحمات بي دريغ و تلاش هاي ثمربخش تک تک کارکنان صنعت نفت در جاي جاي ايران اسلامي باشند.

به همه تلاشگران بي ادعاي نفت، خدا قوت مي گوييم و دست همکاري و حمايت شما را به گرمي مي فشاريم.