گزارش «مشعل» از آبرساني  شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به روستاييان اهواز

نفت ، آب ، زندگي

مشعل  روستاي «روزنه» از توابع اهواز، هفته گذشته با آبرساني شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون، حياتي ديگر يافت. اين را اهالي اين روستا مي گويند؛ وقتي براي گفت وگو با آنان به اين منطقه سفر مي کنيم.

رد آباداني را بايد از آب گرفت؛ هر جا که هست، با خود زندگاني و رفاه مي آورد. «روزنه» روستايي در 40 کيلومتري اهواز در منطقه نفت خيز کريت است؛ فاقد لوله کشي و شبکه آب که حالا با ورود تانکرهاي آبرساني از سوي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون، مردمان آن خرسندند و شکرگزار؛ چرا که تا پيش از اين در جست وجوي آب در گودال ها و حوضچه هاي آبي بودند؛ آن هم اگر خشکسالي برايشان ردي از آب باقي گذاشته بود. عمليات توزيع آب آشاميدني به وسيله دو تانکر 15 هزار ليتري در بين روستاهاي همجوار تاسيسات ازسوي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون از هفته هاي گذشته آغاز شده است.

محسن دهانزاده، مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در اين زمينه به «مشعل» مي گويد: اين اقدام با هدف تامين آب شرب روستاييان و جلب رضايتمندي اين قشر شريف و همچنين عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، طبق روال سال هاي گذشته از ابتداي تيرماه 1397 و با هماهنگي بخشداري غيزانيه آغاز شده و تا پايان آبان ماه ادامه خواهد داشت.  مسئوليت اجتماعي يا در سال هاي اخير، بيش از هميشه به عنوان يک ضرورت در مناطق نفت خيز کشور مورد توجه قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده تا مردمان ساکن در حوالي تاسيسات نفت و گاز بتوانند از اين توليد ثروت بهره مند شده و شرکت هاي نفت و گاز هم در برابر توليد ثروت خود در اجتماع مسئول باشند.

آبرسانی بزرگ ترین شرکت مناطق نفت خیز جنوب

 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون، با تامين 25 درصد نفت خام کل کشور، بزرگترين شرکت بهره بردار تابع مناطق نفت خيز جنوب است که مسئوليت راهبري و توليد صيانتي نفت، گاز و مايعات گازي را با توليد بيش از يک ميليون و 30 هزار بشکه نفت خام برعهده دارد و در مسير اجراي مسئوليت اجتماعي، کارنامه موفقي به نمايش گذاشته که توزيع آب آشاميدني در روستاهاي اطراف تاسيسات اين شرکت در گرماي تابستان از جمله اين اقدام هاست.

براي رسيدن به روستاي «روزنه»، به عنوان يکي از مناطقي که در مسير اهداف مسئوليت اجتماعي، از نعمت آب بهره مند شدند، با راهنمايي دهيار روستا، مسير را از اهواز دنبال مي کنيم. حرکت در بخشي از مسير، به دليل نداشتن جاده، سخت تر است و راه طولاني خاکي را پشت سرمي گذاريم تا به روستايي برسيم که چشم به روزنه هاي زيادي براي زندگي بهتر دوخته اند. از دور دو تانکر آبرساني به چشم مي آيند که روي آن، عبارت «آب آشاميدني» حک شده و در ميان غبار و گرد و خاک و گرماي داغ جنوب، نويدبخش خنکايي دلپذير است.

نماي روستا، بافتي کاملا خشک و بي آب است و اطراف آن تاسيسات نفتي به چشم مي آيد. با رسيدن تانکرهاي آبرسان، بچه ها خوشحال گرد آن جمع مي شوند. حميد، يکي از همين بچه هاست. آبي به صورتش مي زند و مي گويد: «آب که نبود، مشکل داشتيم.» دستانش در آبي است که در مخزن خالي مي شود و چشمانش براي گفت وگو سمت من، که تکرار مي کند: «خوشحالم.»

از راننده يکي از تانکرهاي آب آشاميدني، درباره جزييات اين اقدام سوال مي کنم، مي گويد: به اين روستا با دو تانکر 28 سرويس مي دهم. همه روستاها مخزن دارند و آنها را از ساعت 7 صبح تا 2 بعدازظهر آبرساني مي کنيم، علاوه بر اين بخش که تازه آبرساني به آن شروع شده، روستاهاي ديگري هم هستند که درمجموع 6 روستا مي شوند و در نوبت آبرساني قرار مي گيرند.

اين عمليات به وسيله دو تانکر 15 هزار ليتري که هرکدام روزانه دو نوبت به روستاهاي مورد نظر آب رساني مي کنند، انجام مي شود که در مجموع هر روز 60 هزار ليتر آب شرب در بين روستاهاي اطراف تاسيسات که فاقد آب لوله کشي هستند، توزيع مي شود.

مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در اين زمينه توضيح مي دهد: اين شرکت در کنار رسالت خطير توليد نفت و گاز طي سال هاي 94 و 95 نسبت به تأمين آب شرب روستاهاي بخش غيزانيه، در مجموع به ميزان 5 ميليون ليتر اقدام کرده و اين اقدام تاکنون ادامه دارد.

روستاييان براي هر سرويس، بايد مبالغي را به آب و فاضلاب پرداخت کنند که شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون آبرساني را به شکل رايگان انجام مي دهد.

با يکي از زنان اهالي روستا که نامش «آمريکا»ست، هم صحبت مي شوم. با لباسي سياه و بلند و با رويي خوش شروع به صحبت درباره مشکلات روستا و مطالباتشان مي کند. مي گويد، 65 ساله است و تمام عمرش را در همين روستا سپري کرده و همين جا هم خواهد ماند.

ادامه مي دهد: «آبرساني به روستا واقعا همه ما را خوشحال کرده است. دعاگوي مسئولان نفت هستم. دعاگوي شما هم هستم که به اينجا آمديد. ما در محروميت مطلق هستيم.»

او درباره مشکلات قبل از روانه شدن تانکرهاي آبرسان  به اين روستا توضيح مي دهد: «مشکل بي آبي، مشکل حادي است. تا پيش از اينکه تانکرهاي آب به اينجا برسند، از گودال هايي که آبي از آب باران در آن باقي مانده بود، استفاده مي کرديم، واقعا سخت بود. ظرف آب را روي شانه هاي مان حمل مي کرديم و مي آورديم. ما محروم و مظلوم هستيم و نگاهمان به دولت است که حالا خدا را شکر نفت برايمان تانکر آب تصفيه شده مي آورد.»

سلامت راننده های تانکر هم برایمان مهم است

اهميت آبرساني با اين دو تانکر، شايد براي خيلي از ما که هيچ گاه دغدغه اي براي يک نوبت آب آشاميدني يا تحمل تشنگي نداشته ايم، قابل تصور نباشد؛ اما براي اهالي اين نقطه از جنوب کشور به قدري است که اين زن جنوبي مي گويد: «باورتان مي شود وقتي تانکرهاي آب از روستا دور مي شوند و راننده ها مي روند، دل ما را هم با خود مي برند، نگران شان مي شويم که خداي ناکرده در اين جاده برايشان مشکلي پيش بيايد. ما براي اين آب آشاميدني که براي روستايمان مي آورند، دعاگوي شان هستيم تا سالم بروند و برگردند. زندگي ما به سلامت آنها وابسته است.»

خشکسالي که گريبان نقاط مختلف دنيا را گرفته، ايران را هم بي نصيب نگذاشته و رد آن در اين روستايي که قدمت آن به 150 سال پيش برمي گردد، به وضوح مشخص است.

آبرساني براساس مخازن اختصاصي

علي بالدي، دهيار روستاي روزنه به «مشعل» مي گويد: «به خاطر خشکسالي، دام ها تلف شده اند. اين آب را هم بيشتر براي مصارف دام مصرف مي کنند؛ چون مخارج زندگي شان با دام تامين مي شود. حاضرند خود تشنه بمانند؛ اما دام ها زنده باشند. روستاها بشدت با محروميت دست و پنجه نرم مي کنند. »

با اين حال به گفته او، خشکسالي باعث شده بسياري از مردم اينجا آهنگ مهاجرت کنند و به اهواز و .. بروند؛ دام ها را فروخته و باربري يا بنايي مي کنند؛ چون آبي نمي رسد که علفي سبز شود.

او ادامه مي دهد: «امسال با همت مسئولان دولت و شرکت نفت، تانکرهاي آبرساني به ما آب مي دهند که واقعا ما را خوشحال کرده اند. حال ما، حال همان فرد تشنه اي است که به او آب مي دهند و سيرابش مي کنند. اين تانکرها هر کدام 2 سرويس مي دهند و در مجموع 4 بار به اينجا مي آيند و مخازن ما را پر و مردم و بچه هاي اين روستا را خوشحال مي کنند.»

بالدي درباره جزييات و شيوه آبرساني از سوي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون توضيح مي دهد: «حجم تانکرهاي آب 15 هزار ليتر است که هر مخزن، يک سرويس مي گيرد. به دليل جمعيت زياد روستا به هر کدام يک سرويس مي دهيم تا همه تامين شوند و باز از نو آغاز مي شود. تقسيم بندي آب براي هر خانواده، براساس مخازن بتني است. ما هم طبق آماري که داريم، اسامي را به راننده اعلام مي کنيم که به نوبت، مخازن آنها را پر مي کند. يک روز قبل اسامي را مي دهيم که به مخازن کدام خانوارها مراجعه کنند.»

دعاگوي نفت هستيم

يکي ديگر از ساکنان اين روستا «آقا فاتح» است؛ پيرمردي 70 ساله که مي گويد: «پيش از رسيدن اين تانکرها، از گودال هاي آب که از باران پر شده، استفاده مي کرديم. آن هم سختي خود را داشت. مشکل آب، سختي زندگي در اين محروميت را دوبرابر کرده بود. الان آب اين تانکرها کفاف ما را مي دهد و از مسئولان تشکر مي کنيم. درخواست داريم نگاه ويژه اي به مردم محروم داشته باشند تا زندگي ما هم تغيير کند و بهتر شود.

بي آبي حق ما نيست

«تريکه» از زنان ساکن در روستاي «روزنه» که از ساليان دور در اين روستا زندگي مي کند، مي گويد که بي آبي حق ما نيست و انتظار بيشتري براي حل ساير مشکلات داريم. ادامه مي دهد: «صاحب اين زمين ها و تاسيسات، ما هستيم و همه شرکت ها و چاه هاي نفتي درمنطقه ماست و بهره مندي از آن هم حق ماست. براي شست وشو و استحمام همه از آب باران استفاده مي کرديم که گل آلود بود و حالا با ورود تانکرها، اين مشکل حل شده است. »

محروميت ناشي از فاصله با شهر

شاهين هاشمي، بخشدار غيزانيه است که روستاي روزنه هم در محدوده مديريتي او قرار دارد. مي گويد: «در بخش غيزانيه به خاطر بعد مسافت، پراکندگي روستاها و پيگيري نکردن مردم روستا، محروميت باقي مانده است.» او ادامه مي دهد: «آبرساني با تانکر، حداقل اقدامي است که با همکاري بخش نفت مي توانيم انجام دهيم تا دست کم مشکلات آنها از اين نظر برطرف و پروژه اصلي اجرا شود. »

هاشمي درباره منطقه غيزانيه توضيح مي دهد: «از 80 روستا 40 روستا تحت پوشش شبکه آب هستند که به شکل نوبت بندي از آب استفاده مي کنند و اگر خط لوله آب مشکل نداشته باشد، از اين خط لوله روزانه 6 ساعت آبرساني مي شود و در 5 روستاي پايين دست هم شبکه داخلي آب وجود ندارد. »

بزرگترين پروژه آبرساني با همکاري صنعت نفت

با اين حال قرار است در منطقه غيزانيه، با همکاري صنعت نفت (از جمله شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون) پروژه آبرساني که بخشدار غيزانيه آن را بزرگترين پروژه آبرساني مي نامد، اجرا شود. اين پروژه، خط لوله 52 کيلومتري است که از سال 93 تعريف شده و هزينه 30 کيلومتر از آن، از سوي صنعت نفت تامين مي شود.

دهانزاده، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون از واگذاري 6 کيلومتر خط لوله 12 اينچ به آبفاي روستايي براي تأمين آب شرب روستاهاي بخش غيزانيه در سال1395 و همچنين کار گذاشتن1300 متر خط لوله 6 اينچ براي آبرساني به روستاي «مشرحات» به عنوان بخش ديگري از اقدام هاي شرکت نفت و گاز کارون در امر آبرساني به روستاها نام مي برد و مي گويد: «براي کمک به طرح آبرساني به روستاهاي بخش غيزانيه، اين شرکت با هماهنگي مناطق نفت خيز جنوب و پس از اخذ مجوزهاي لازم، پرداخت مبلغ 60 ميليارد ريال بابت احداث 30 كيلومتر خط لوله آب آشاميدني را متعهد شد که تا کنون نيمي از آن کارسازي شده است.»

او مي گويد: «برنامه ريزي اين است که تا آخر امسال، اين پروژه بزرگ نهايي شود. با اجراي اين پروژه، سيکل آبرساني در اين بخش حل مي شود ودر بخش هايي مشکل تامين آب باقي خواهد بود.»

اقدام هاي اصلاحي تعميرات خط لوله

مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون، همکاري با سازمان آبفا در اجراي پروژه 55 كيلومتري خط انتقال آب به روستاهاي بخش غيزانيه را اقدام مهم ديگري از اين شرکت برمي شمارد و مي گويد: «خط لوله 55 كيلومتري انتقال آب به روستاهاي بخش غيزانيه در نقاط متعددي، با خطوط اصلي نفت و گاز اين شرکت تلاقي دارد که همسو با عام المنفعه بودن اين پروژه و طي بررسي هاي کارشناسي و برگزاري جلسه مشترک با کارشناسان سازمان آبفار، دستورعمل هاي فني اجراي پروژه در نقاط تلاقي به آن سازمان داده شد و در حال حاضر اين پروژه در حال اجراست. وقتي در حال ترک روستاي روزنه هستيم، خداحافظي اهالي روستا با مطالباتي همراه مي شود. تکميل حسينيه و ساخت محلي براي پارک بازي بچه هاي روستا از خواسته هاي آنهاست. مي گويند که بچه هاي کوچک، حسرت و آرزوي بازي در يک پارک را دارند.

افتتاح پروژه خط لوله انتقال آب به شهرستان امیدیه

پروژه احداث خط لوله 16 اينچ انتقال آب از جايزان به اميديه با هزينه اي معادل 150 ميليارد ريال به طول 23 كيلومتر از سوي شركت نفت و گاز آغاجاري افتتاح شد. ابراهيم پيرامون، مديرعامل شركت نفت وگاز آغاجاري در اين زمينه گفت:« احداث 23 كيلومتر خط انتقال آب از جايزان به اميديه براي تأمين آب مورد نياز منازل و مناطق شركتي و شهرستان اميديه گام مهمي در خدمت رساني و تحقق مسئوليت هاي اجتماعي است.» وي ادامه داد«اجراي اين پروژه درشرايط خشكسالي وبحران آب در كمتر از يكسال با بسيج امكانات داخلي شركت آغاجاري وبا صرفه جويي بسيارخوب، حكايت از عزم جهادي نيروهاي خدوم اين شركت دارد.

 مهران رفيعي، فرماندار شهرستان اميديه نيز درآيين افتتاح اين پروژه ضمن قدرداني از تلاش هاي شركت نفت و گاز آغاجاري در اجرايي کردن اين طرح گفت: «اجراي اين پروژه، خدمت بزرگي ازسوي شركت نفت و گاز آغاجاري است كه با تأمين آب موردنياز شهرستان، دغدغه كمبود آب دراين شرايط بحراني وخشكسالي برطرف شده و مناطق ومنازل شركت وعموم همشهريان ازاين نعمت خدادادي بهره مند شده اند.»