پرداخت حق العمل به جای کارمزد

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از تغيير نحوه محاسبه کارمزد جايگاه داران سوخت خبر داد.

محمدرضا موسوي خواه گفت: کارمزد جايگاه داران عرضه سوخت از اين پس به صورت حق العمل محاسبه مي شود و آنان مي توانند حق العمل خود را به طور مستقيم از مصرف کنندگان دريافت کنند. وي با بيان اين که سال هاي طولاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درگير پرداخت کارمزد به جايگاه داران بود، افزود: با تلاش هاي وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، امسال درآيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه کل کشور مصوبه اي گنجانده شد که براساس آن ازاين پس به جايگاه داران حق العمل پرداخت مي شود.  مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در توضيح بيشتراين موضوع گفت: هم اکنون بيش از 3600 جايگاه سوخت درکشور فعال است که تاکنون کارمزدآنها باتوجه به مبادي تامين سوخت، پراکندگي جغرافيايي و سطح جايگاه محاسبه و پرداخت مي شد.

موسوي خواه با بيان اين که پرداخت کارمزد چه از نظر نيروي انساني و چه از نظرعمليات حسابداري، وقت وانرژي بسياري به خود اختصاص مي داد، تصريح کرد: با شيوه جديد، جايگاه داران حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده به صورت مستقيم از مردم دريافت مي کنند. وي با اشاره به پرداخت 120 ميليون توماني کارمزد ماهانه به جايگاه داران تصريح کرد: پيش از اين بنزين با نرخ تکليفي هرليتريک هزار تومان به جايگاه دار فروخته و مبلغ آن پس از وصول به خزانه واريز مي شد. به گفته مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران: در روش قبلي( پرداخت کارمزد) اين شرکت براي پرداخت کارمزد به جايگاه داران بايد به خزانه مراجعه وبودجه دريافت مي کرد و پس از انجام محاسبات دقيق کارمزد جايگاه داران را پرداخت مي کرد. موسوي خواه، روش پرداخت کارمزد را وقت گير و پرهزينه خواند و افزود: براي پرداخت کارمزد جايگاه داران در هر دوره بايد 3600 رقم چک صادر و اسناد مربوط به آن نگهداري دائم شود که هم از نظر نيروي انساني وهم به لحاظ نگهداري اسنادمالي، با مشکلات متعددي همراه بود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي افزود: درشيوه جديد، سوخت با رقمي پايين تر ازنرخ تکليفي به جايگاه دار فروخته مي شود و جايگاه دار نيز فرآورده را با نرخ تکليفي هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه مي کند؛ به اين ترتيب تفاوت آن را هنگام عرضه فرآورده به مردم، دريافت مي کند.

به گفته وي، براي مثال فرآورده به جايگاه دار 960 تومان فروخته مي شود و جايگاه دار آن را به مردم هزار تومان مي فروشد و 40 تومان را به عنوان کارمزد هنگام فروش فرآورده دريافت مي کند. موسوي خواه با مهم خواندن اجراي اين طرح تصريح کرد:بابهره گيري ازاين شيوه (حق العمل) بخش مهمي ازمشکلات مالي جايگاه داران برطرف وبخش عمده اي از محاسبات مالي شرکت ملي پخش نيز کاسته مي شود.

توزیع 159 میلیون لیتر فرآورده نفتی در فصل نخست سال

در سه ماه اول سال 1397 افزون بر 159ميليون ليتر انواع فرآورده در منطقه تربت حيدريه توزيع شد.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از توزيع بيش از159ميليون ليترانواع فرآورده در سه ماه نخست امسال خبر داد.

جواد بلندي افزود: اين ميزان توزيع فرآورده نفتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزايش داشته است.

وي مصرف بنزين در اين بازه زماني را با 5 درصد افزايش نسبت به سه ماه نخست سال قبل، 63 ميليون ليتر اعلام و اظهار کرد: بهار امسال، مصرف گازوييل نيز به 93 ميليون ليتررسيد که ازرشد 17 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد. بلندي گفت: گاز مايع به عنوان يکي ديگر از فرآورده هاي توزيعي در اين منطقه افزايشي بوده است و درسه ماه نخست امسال با يک درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به6 هزار تن رسيد. مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه با اشاره به مصرف نفت کوره در اين منطقه گفت: بهار امسال مصرف نفت کوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشت؛ به طوري که در اين مدت مصرف آن به کمتر از 525 هزار ليتر رسيد. به گفته بلندي، مصرف نفت سفيد نيز در بهار امسال به سه ميليون و 500 هزار ليتر رسيد که 32 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.

یک هزار  نفر - ساعت آموزش در 3 ماه

رئيس واحد، بهداشت، ايمني محيط زيست (اچ اس اي) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود گفت: درسه ماه نخست امسال 1081 نفر - ساعت آموزش در اين شرکت برگزار شده است.

عباس نوري با مهم برشمردن برگزاري دوره هاي آموزشي و نقش آن در پيشگيري از حوادث و مقابله با خطرهاي احتمالي افزود: در بازه زماني ياد شده 689 نفرشامل کارکنان، راننده هاي نفتکش و افراد شاغل در جايگاه هاي عرضه سوخت دردوره هاي آموزشي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود شرکت داشته اند. وي بازديد دوره اي پيام آموزشي، الزام هاي ايمني تأسيسات، آموزش تئوري وعملي خاموش کردن آتش، بازديد دوره اي الزام هاي ايمني جايگاه ها و آشنايي با انواع آتش و روش هاي خاموش کردن آن، همچنين بازديدهاي ادواري ازجايگاه ها و آشنايي با تصفيه فاضلاب را از سرفصل هاي آموزشي سه ماه نخست امسال در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود برشمرد.

نوري گفت: 198 نفر - ساعت از آموزش هاي ارائه شده درسه ماه نخست امسال در زمينه بهداشت، 725 نفر – ساعت در زمينه ايمني، 150 نفر - ساعت محيط زيست و هشت نفر - ساعت نيز در زمينه پدافند غير عامل و مديريت بحران بوده است.

 

افزايش ايمني خطوط لوله با سيستم نشت ياب

سرپرست شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالغرب گفت: اجراي پروژه سيستم نشت ياب ايمني خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي را دراين حوزه عملياتي افزايش داده است. علي جمشيدي گفت:اجراي طرح مزبور با خريد ودريافت مجوز نصب و راه اندازي 6 لينک راديويي به همراه سوئيچ و رک هاي مربوط در نيمه دوم سال 1395 کليد خورده است. وي افزود:با احداث ايستگاه مخابراتي قره داغ و نصب تجهيزات ارتباطي آن، احداث هفت حوضچه انشعابي به منظور نصب تجهيزات اندازه گيري در هفت نقطه شامل PT/T T/FT نصب و راه اندازي نرم افزار LDS در مرکز انتقال نفت تبريزهمراه با وارد کردن اطلاعات مسير خط لوله تبريز- اروميه،در دستور کار قرار گرفت. جمشيدي گفت:بابهره گيري از سيستم نشت ياب،هرگونه تغييردرفلو، فشار و دماي خطوط لوله انتقال فرآورده نفتي تبريز-مراغه ومياندوآب- اروميه ازطريق ارتباط راديويي به صورت آنلاين،به اتاق کنترل مرکزانتقال نفت تبريز مخابره مي شود. به گفته وي، اطلاعات دريافتي ازخطوط لوله يادشده به وسيله نرم افزار مربوط ثبت،آناليز وهر گونه نشت مواد نفتي گزارش مي شود. سرپرست شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالغرب، خطاي اين سيستم را کمتر ازيک درصد خواند و افزود:اعلام نشت، اعلام زمان و مکان دقيق نشت،همچنين مشخص کردن مقدار نشت با تلرانس بسيار خوب، ازجمله ويژگي هاي اين سيستم نشت ياب است.

نصب وراه اندازی 10 دستگاه شیرکنترل در 21 روز

10 دستگاه شير کنترل درمرکز انتقال نفت شازند و فشارشکن شهيد مهدوي در مدت زمان 21 روز نصب و راه اندازي شد. رئيس واحد ابزاردقيق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي هدف ا زانجام اين عمليات را بهينه سازي سيستم کنترل فشار شکن ها، کاهش صدا و لرزش روي خط لوله عنوان کرد و افزود: نصب اين شيرهاي کنترل موجب مي شود بهره بردارفعاليت هاي حوزه عملياتي خود را با سهولت بيشتر انجام دهد. علي هزاوه اي نصب و راه اندازي شيرهاي کنترل رايکي از مهم ترين عمليات ها در سطح شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران خواند و کاهش زمان توقف هاي ناخواسته را به منظورتعميرات، از ديگر اهداف اين عمليات برشمرد. وي جداسازي شيرهاي کنترل قبلي بااستفاده ازماشين آلات سنگين و افراد باتجربه در اين حوزه،همچنين نصب و تنظيم هاي سخت افزاري و نرم افزاري شيرهاي کنترل جديد رابنابر توقف برنامه ريزي شده وراه اندازي آنها را مراحل انجام اين عمليات برشمرد.

 

مهار آتش روستای   بیدرویه
همسو  با اهداف  مسئولیت اجتماعی

رئيس مرکز انتقال نفت شهيد يوسف زاده باغبان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: به دنبال آتش سوزي در روستاي بيدرويه شهرستان انديمشک، کارکنان اين شرکت با هدف عمل به مسئوليت اجتماعي که براي خود قائل است، اين حادثه را مديريت و آتش را خاموش کردند. سيروس طاقي با بيان اين که آتش سوزي مربوط به محل سکونت و دامداري يکي ازاهالي روستاي بيدرويه بوده است، تصريح کرد: به محض دريافت خبرآتش سوزي،گروه ايمني و آتش نشاني مرکز انتقال نفت شهيد يوسف زاده باغبان به محل اعزام و موفق به مهار آتش شد. وي با تاکيد براين که مرکز انتقال نفت شهيد يوسف زاده باغبان، همواره در عرصه مسئوليت اجتماعي پيشگام است، افزود: اين مرکز انتقال نفت به عنوان بخشي کوچک ازبدنه بزرگ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، همواره تلاش مي کند در انجام فعاليت هاي همسوومنطبق بامسئوليت هاي اجتماعي، با هدف کمک به مردم ساکن در اين حوزه عملياتي سهيم و پيشتاز باشد.

افزایش عمر خطوط لوله گاز با استفاده از راهکار  نو

پروژه پژوهشي «بهبود فناوري توليد آندهاي جريان تزريقي به منظور بهبود مقاومت نسبت به خوردگي، سطح خوردگي، خواص مکانيکي، گسيختگي هاي اتصال و چگالي جريان» با هدف افزايش عمر خطوط لوله انتقال گاز اجرا مي شود. مديرعامل شرکت انتقال گاز درباره اجراي اين پروژه گفت: با توجه به کاربرد وسيع سيستم هاي حفاظت کاتدي درخطوط لوله و تجهيزات شرکت ملي گاز، بهينه سازي اين سيستم با هدف دستيابي به بازدهي بالاتر اهميت بالايي دارد؛ به همين سبب، براي نخستين بار، تحقيقات جامعي در اين زمينه انجام مي شود. سعيد توکلي با بيان اين که اين پروژه مي تواند سبب افزايش عمر، بالا بردن کيفيت (حفاظت بهتر از تجهيزات و خطوط انتقال) و بي نيازي از واردات کالا و خدمات وکاهش هزينه ها شود،افزود:استفاده از روش حفاظت کاتدي از نوع جريان تزريقي بااستفاده از آندهاي چدن پرسيليس، يکي ازروش هاي پرکاربرد درمحافظت ازلوله هاي زيرزميني و تجهيزات در معرض خوردگي است. وي با اشاره به اين که دستورعمل هاي بهينه سازي شده براي توليد اين آندها تدوين و نمونه عملي آن آزمايش شده است، تصريح کرد: بهبود کيفيت و درنتيجه عمربالاتر آندها واتصالات آن مي تواند تاثير بسزايي در صرفه جويي اقتصادي شرکت داشته باشد و زمينه را براي خودکفايي و توسعه هاي بيشتر مهيا کند. توکلي گفت: اين پروژه پس ازشناسايي عوامل وشرايط محيطي موثر بر آندهاي جريان القايي،بررسي ترکيب آلياژي و روش ساخت آند چدن پرسيليس در ايران و طبقه بندي انواع خرابي هاي آن، بررسي تاثير عوامل محيطي بر طول عمر مفيد آندها و ... اجرايي مي شود.

«رودان » و «درگهان» گازدار می شوند

مديرعامل شرکت گازاستان هرمزگان گفت:شهرهاي رودان ودرگهان زيرپوشش گاز قرارمي گيرند. حيدرپروين با بيان اين که اين شرکت در نظر دارد امسال گازرساني به بندر عباس را به 5 فاز برساند و شبکه گازرساني در بندخمير، بستک و دشتي را نيز کامل کند،افزود:عمليات گازرساني به شهرهاي درگهان و رودان آغاز شده است وامسال به مجموعه شهرهاي گازدارمي پيوندند. وي گفت:هم اکنون6شهربندرعباس(3 فازاز14فاز)،حاجي آباد،پارسيان، بندرخمير(1فازاز2فاز)،بستک (1 فازاز 2 فاز) و قشم (1 فاز از 2 فاز) زيرپوشش گازطبيعي گاز گرفته اند. پروين افزود: شرکت گاز استان هرمزگان درحال پيگيري براي دريافت مجوز گازرساني به 6 شهر جديد قلعه قاضي، تخت، رويدر، زيارتعلي، سوزا و هشتبندي است.

مديرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با بيان اين که طراحي گازرساني به اين شهرها آغازشده است، تصريح کرد:درصورت دريافت مجوز، عمليات اجرايي گازرساني به اين 6 شهر، اواخر امسال آغاز خواهد شد. وي با اشاره به برنامه گازرساني به شرق اين استان گفت: گازرساني به شهرستان هاي ميناب،جاسک وسيريک منوط به اجراي خط 56 اينچ صادرات گازبه کشورعمان است. به گفته وي، با اجراي اين خط ازسوي شرکت ملي گاز ايران، گازرساني به اين شهرستان ها در برنامه عملياتي شرکت قرارخواهد گرفت.

پروين، همچنين گازرساني به صنايع بزرگ و کوچک استان هرمزگان را از ديگر برنامه هاي مهم اين شرکت برشمرد و افزود: سال گذشته با گازرساني به 16 واحد صنعتي در مصرف 200 هزار ليتر سوخت مايع صرفه جويي شده است، از اين رو، گازرساني به اين بخش اهميت زيادي دارد.

رادیوگرافی صنعتی منیفولد مرکز انتقال نفت قزوین

مسئول واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از انجام بازرسي فني منيفولد جديد مرکز انتقال نفت قزوين با استفاده از راديوگرافي صنعتي خبر داد.  مهران مصفا گفت:اين عمليات باهدف اطمينان ازصحت جوشکاري در منيفولد اين مرکز انتقال نفت انجام شده است. وي با اشاره به اين که از راديوگرافي صنعتي براي تست نقاط جوش، آشکار کردن ترک و شکاف در لوله ها و اتصالات استفاده مي شود، افزود:استفاده ازاين روش تاحد زيادي به کشف و آشکارسازي نقاط معيوب منجرمي شود.  به گفته مصفا بابهره گيري از راديوگرافي صنعتي  که باهمکاري شرکت راديوگرافي صنعتي ايران انجام شده است،با اطمينان بيشتري مي توان از صحت عملکرد و سالم بودن يک قطعه يا سيستم هاي وابسته سخن گفت.   وي با بيان اين که اشکالات جوشکاري هاي انجام شده در دراز مدت مي تواند با تنش هاي مختلف به شکست خط، پارگي آن،پاشش مواد نفتي، آتش سوزي و آسيب هاي جاني ومالي فراوان منجر شود، تصريح کرد: اين موضوع ما را ملزم مي سازد تا براي جلوگيري ازچنين مواردي،پس از پايان عمليات اتصال(جوشکاري)خطوط لوله، از راديو گرافي صنعتي استفاده کنيم. مصفا با مهم برشمردن انجام راديو گرافي صنعتي افزود:شناسايي اشکالات حين عمليات جوشکاري و ترميم آنها مي تواند مانع از شکستگي خط و پاشش و هدررفت فرآورده،آلودگي محيط زيست،همچنين جلوگيري از تأثير مخرب بربافت گياهي و جانوري، آتش سوزي،ازبين رفتن تجهيزات و آسيب جدي به سلامت انسان ها شود؛ازاين راديوگرافي صنعتي، روشي سودمند و باصرفه اقتصادي فراوان است.

 

ارسال روزانه 285 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها

مديرديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران گفت: از ابتداي تابستان تاکنون روزانه 285 ميليون متر مکعب گازبه بخش نيروگاهي کشور تحويل شده است. مهدي جمشيدي دانا افزود:به منظورکمک به توليد و توزيع برق درشبکه سراسري با برنامه ريزي وهماهنگي هاي انجام شده دراين زمينه،هم اکنون گاز به ميزان کافي به شبکه نيروگاهي کشور ارسال مي شود. وي با بيان اين که دردوهفته گذشته روزانه به طورميانگين 285 ميليون مترمکعب گازبه نيروگاه هاارسال شده است،اظهارکرد:اين ميزان،هم اکنون ظرفيت کامل شبکه نيروگاهي کشور براي دريافت گاز است. شرکت ملي گازايران درسال 96،بيش از 67.5ميليارد مترمکعب گازبه نيروگاه هاي توليد برق کشورارسال کرده واين ميزان بيش از90 درصد نياز شبکه نيروگاهي کشور به سوخت بوده است.