در سي امين اجلاس مديران عامل صنعت پتروشيمي تاکيد شد:

رگولاتوري قدرتمند  ضرورت صنعت  پتروشيمي

مشعل- «هم افزايي براي توسعه»، شعار سي امين اجلاس مديران عامل صنعت پتروشيمي بود که دست درکاران و فعالان اين حوزه را در شهر تبريز گرد هم آورد تا آخرين مسائل روز اين صنعت از جمله وضعيت تامين خوراک، تعاملات مالي وجذب سرمايه هاي جديد، عرضه محصولات و رگولاتوري را بررسي کنند.

 سي امين اجلاس مديران عامل صنعت پتروشيمي افزون بر حضور رضا نوروز زاده، معاون وزيرنفت در امور پتروشيمي و اعضاي هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شاهد حضور مسعود پزشکيان، نايب رئيس مجلس و محمد حسين فرهنگي، نمايندگان تبريز در مجلس شوراي اسلامي بود. دور از انتظار نبود که در اين اجلاس، تحريم هاي احتمالي بين المللي هم از موضوع هاي مورد بحث در نشست باشد و کليد واژه «جنگ اقتصادي» در خلال سخنراني ها شنيده و بر آمادگي کامل براي رويارويي با اين تحريم ها تاکيد شود.

افزون بر اين، برخي پيامدها و خلأهاي ناشي از شيوه اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين اجلاس از زبان رضا نوروززاده در قامت معاون وزير نفت در امور پتروشيمي بيان شد و وي محوريت سخنان خود را به موضوع هايي همچون اصل 44 قانون اساسي و خوراک پتروشيمي ها  هم  اختصاص داد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين اجلاس با اشاره به مزيت هاي کشور گفت: ايران، کشوري نفتي است و بايد اين ظرفيت خدادادي و بالقوه به همت مردم همين سرزمين بالفعل شود و اين مقدمه اي شد تا نوروززاده، مسئله خوراک پتروشيمي ها را که از محورهاي سي امين اجلاس بود، مطرح کند: ايران نخستين دارنده منابع گاز دنياست، اما تنها 8 درصد از اين گاز در صنعت پتروشيمي استفاده مي شود و با همين مقدار اندک هم، درآمد ارزي بالايي ايجاد مي کند.

وي اگر چه با اشاره به مشکل خوراک واحد هاي پتروشيمي گفت: در مذاکره با وزارت نفت، مشکل را رفع مي کنيم، اما بخش ديگري از حل اين مسئله را ناشي از اصل 44 قانون اساسي در پتروشيمي ها خواند و گفت: يکي از مشکلات ما مربوط به اجراي اصل 44 است.  معاون وزير نفت در امور پتروشيمي خطاب به مسعود پزشکيان، نماينده مجلس حاضر در اجلاس گفت: بخشي از مشکل خوراک را بايد از طريق وزارت نفت و بخش ديگري از آن را بايد از طريق مجلس حل کنيم که ناشي از اصل 44 و خصوصي سازي است، ما خواهان بازنگري در اين قانون هستيم.

نوروز زاده گفت: معتقد نيستيم بايد رقيب بخش خصوصي شويم، اما اين صنعت به رگولاتوري قدرتمند براي سياست گذاري متمرکز نياز دارد.

نوروززاده در اين اجلاس خطاب به حاضران بر لزوم ارتباط بيشتر واحدها با بخش پژوهش و فناوري پتروشيمي تاکيد کرد و خواهان همکاري بيشتر آنان با يکديگر شد و افزود: محققان و دانشگاهيان بايد حلقه واصل شما باشند.

 

چقدر فرياد بزنيم رگولاتور مي خواهيم

مشابه سخنان نوروززاده درباره اصل 44 قانون اساسي و رگولاتوري از سوي احمد مهدوي، دبيرکل انجمن صنفي، کارفرمايي صنعت پتروشيمي تکرار شد.

مهدوي اظهار کرد: ايجاد رگولاتوري قدرتمند مي تواند بسياري از مشکلات صنعت پتروشيمي کشور را برطرف کند.

او با اشاره به اينکه اصل 44 گفته رگولاتوري بايد صورت گيرد، افزود: چند سال است از اين قانون مي گذرد؟ 10 سال؟ هر چه فرياد مي زنيم رگولاتور مي خواهيم و دولت را نيز قبول داريم، اما کسي به فرياد ما نمي رسد، واگذاري نامناسب را بايد در رگولاتوري حل کنيم.

وي با بيان اينکه براي توسعه صنعت پتروشيمي نيازمند حمايت دولت و مجلس هستيم، اين مسئله را گوشزد کرد که واگذاري ها نامناسب بوده و بايد آن را در رگولاتوري حل کنيم؛ ما مي خواهيم مجلس که در راس امور است، درگير صنعت پتروشيمي شود.

دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي افزود: امروز صنعت پتروشيمي در اجزاي زندگي مردم دنيا نفوذ کرده و به آن نيازمند دارند. صنعت پتروشيمي در دنيا جايگاهي خاص دارد، اما به آن معنا نيست که دنيا ايستاده تا ما توليد و صادر کنيم.

مهدوي با اعلام اينکه دنيا به دنبال مزيت هاست، اين مسئله را گوشزد کرد که اگر ما در ايران نفت و گاز داريم، قطر فقط گاز و عربستان فقط نفت دارد و روسيه هم که مشابه ايران از نفت و گاز برخوردار است، از بازارهاي دنيا دور است.

دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با تاکيد بر اينکه ما مي توانيم با تحريم مقابله کنيم و مشکل نداريم، افزود: جنگ اقتصادي وزنه هايي به پاي ما بسته است؛ ما با ديگراني در حال دويدن هستيم که آزادند، کفش هاي سبک به پا دارند و بعد در داخل هم برايمان مشکل ايجاد مي کنند.

وي افزود: از تحريم ترسي نداريم و همچون کوهي استوار در مقابل آن ايستاديم؛ همان گونه که قبل از برجام، تحريم را دور زديم و هيج محصول پتروشيمي روي زمين نماند، اما بايد بدانيد که در داخل، جزيره اي مديريت کردن کشور، ما را با مشکل روبه رو کرده است.

 

در سال هاي آتي مشکل خوراک نداريم

مديران مجتمع هاي پتروشيمي در اين اجلاس با طرح موضوع هاي متنوع و مختلف به تشريح مسائل شرکت هاي تحت مديريت خود پرداختند؛ مسائلي از خوراک پتروشيمي ها گرفته تا موانع و مشکلات پيرامون آن و ساير مسايل موجود در اين حوزه، علي محمد بساق زاده، مدير طرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، اخباري اميدوارکننده در سخنراني خود در اجلاس سي ام داشت و گفت: اقدام هاي بسيار خوبي براي تامين خوراک پتروشيمي ها انجام شده است و اکنون درعسلويه مشکل تامين گاز متان نداريم، درمورد تامين متان در ديگر مناطق نيز بايد تمهيدات لازم را بينديشيم.

به گفته او، در سال 1400 حدود 7 ميليون تن اتان مازاد داريم و اگر طرح ها به بهره برداري برسند، حدود يک ميليون تن مازاد مي ماند.

به گفته بساق زاده، شرکت ملي گازايران درصدد ارسال گاز بيشتر به پتروشيمي هاست و با همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و تعامل با شرکت هاي پتروشيمي، همکاري بسيار نزديک و مطلوبي را در مسير تامين خوراک مجتمع هاي توليدي دارد.

 از سوي عضو هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي اين خبر داده شد که واحد الفين پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي بوشهر و ... به تدريج وارد مدار مي شوند؛ ما مشکل خوراک در سال هاي آتي نداريم، همچنين بايد بر اين نکته تاکيد شود که درمورد ميعانات گازي و NGL بايد به تعهدهاي خود عمل کنيم.

آنچه از سوي بساق زاده بر آن تاکيد شد، اشاره به اين موضوع بود که بايد اقدام هاي لازم را انجام دهيم تا خوراک ها را به ارزش افزوده بالاتر تبديل کرد و بتوانيم با تکميل زنجيره ارزش محصولت نهايي را توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کنيم.

 

تاکيد مجلس بر تکميل زنجيره ارزش

بخش ديگري از سخنراني ها به ضرورت تکميل زنجيره ارزش اختصاص داشت که همگي بر ضرورت آن متفق القول بودند؛ با اين حال اين موضوع در سخنراني دو نماينده مجلس شوراي اسلامي که در طول اجلاس حضور يافتند، چشمگيرتر بود.

مسعود پزشکيان، نايب رئيس اول و نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي در سخنان نخستين روز اجلاس تاکيد کرد: نفت، گاز و پتروشيمي بزرگ ترين مزيت کشور است، به شرط آنکه خام فروشي نکنيم و با حرکت به سمت تکميل زنجيره ارزش موفق تر خواهيم بود. او بر سرمايه گذاري در مزيت هاي طبيعي موجود کشور تاکيد و اعلام کرد که بهترين سرمايه گذاري، سرمايه براي منابع زير پايمان است.

مسعود پزشکيان در ادامه سخنان خود گفت: ما اکنون در يک وضعيت جنگي (جنگ اقتصادي) قرار داريم و در برابر چنين جنگي بايد همه نيروها دست به دست هم دهند. وضعيتي وجود دارد و همه بايد در صحنه باشيم و به هم کمک کنيم تا بتوانيم مقاومت کنيم.

وي با اشاره به اعلام آمادگي مجلس براي کمک به اين صنعت تاکيد کرد: ما دلمان سربلندي و استقلال کشور را مي خواهد، دلمان مي خواهد اولين باشيم و اولين شدن را مفت به آدم نمي دهند.

پزشکيان همچنين بر مشارکت بازيگران مختلف در صنعت پتروشيمي تاکيد و اظهار کرد: اکنون وضعيتي وجود دارد که همه بايد در صحنه باشند و به هم کمک کنند، در اين صورت شايد بسياري از مشکلات راحت تر حل شود.

وي يادآور شد: اگر اجازه ورود ابزار و کالاهاي مختلف را به ما نمي دهند، مغزها و ايده ها را وارد کشور کنيم، نخبگان خود را هم جدي بگيريم.

 از خام فروشي به جايگاه هاي بالاتر برسيم

محمد حسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز در سي امين اجلاس مديران عامل صنعت پتروشيمي با اعلام حمايت مجلس از صنعت پتروشيمي و تاکيد بر اينکه جايگاه صنعت پتروشيمي در اقتصاد مشخص است، گفت: در صنعت پتروشيمي از خام فروشي مي خواهيم به جايگاه هاي بالاتر برسيم.

او تاکيد کرد: بايد اعتماد مردم را جلب کنيم تا نقدينگي به سمت بازار و توسعه پتروشيمي هدايت شود.

فرهنگي با اعلام حمايت مجلس شوراي اسلامي ازتوسعه صنعت پتروشيمي گفت: از هر تفاهم نامه اي که براي بهبود شرايط پتروشيمي ها باشد، استقبال مي کنيم؛ مسئولان تشنه راه حل هستند، نهادهاي مدني مانند انجمن هاي تخصصي نيز مي توانند سرآغاز اقدام هاي مفيد و يافتن راه حل هاي عملياتي باشند.

 

بهار توليد در صنعت پتروشيمي ايران

سي امين اجلاس مديران صنعت پتروشيمي با آخرين گزارش عملکرد توليدي اين صنعت همراه بود که از سوي قدرت اله فرج پور، مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي ارائه شد؛ گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي حکايت از پشت سرگذاشتن فصلي بهاري با آمار و توليدي اميدوارکننده دارد.

مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي با ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست امسال اعلام کرد: مجتمع هاي پتروشيمي در سه ماه نخست امسال 2/13 ميليون تن برابر با 77 درصد ظرفيت اسمي توليد واقعي داشته اند.

توليد گروه هاي محصولات صنعت پتروشيمي در ساله 97 بر پايه مواد پايه و شيميايي شامل 4/5 ميليون تن ( 41 درصد)، خوراک و سوخت 4/3 ميليون تن ( 26 درصد)، مواد پليمري 7/1 ميليون تن ( 12 درصد کل)، کودهاي شيميايي 6/1 ميليون تن ( 12 درصد)، آروماتيک ها 1/1 ميليون تن (8 درصد) است.

مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي همچنين با اعلام ميزان توليد کود اوره در سه ماه نخست سال 97 توضيح داد: در اين مدت 52/1 ميليون تن کود اوره توليد شده که سهم مجتمع پرديس 615 هزار تن، رازي 107 هزار تن، خراسان 156 هزار تن، کرمانشاه 191 هزار تن و شيراز 450 هزار تن است.

به گفته فرج پور، بسياري از پتروشيمي ها از جمله پرديس، اروند، کاويان و اميرکبير در سال جاري افزايش توليد دارند.

طبق گزارش فرج پور، مجتمع هايي که بالاتر از 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل توليد کرده اند شامل شرکت پتروشيمي پرديس با1ميليون تن، شرکت پتروشيمي اروند با551 هزار تن، شرکت پتروشيمي بوعلي سينا با 410 هزار تن، پتروشيمي کاويان با 409 هزار تن، پتروشيمي اميرکبير328 هزار تن، پتروشيمي تندگويان284 هزار تن، پتروشيمي غدير89 هزار تن، پتروشيمي فرساشيمي86 هزار تن، پتروشيمي کارون57 هزار تن، پتروشيمي شيمي بافت43هزار تن، رجال28 هزار تن، پتروشيمي آبادان20 هزار تن، آريافسفريک19 هزار تن تخت جمشيد11 هزار تن، پتروشيمي قائد بصير11 هزار تن، پتروشيمي اهتمام جم با 9 هزار تن و پتروشيمي فارابي با 4هزار تن هستند.

همچنين مجتمع هايي که بالاتر از 90 درصد ظرفيت اسمي (بر اساس عملکرد درصد توليد به اسمي) توليد کرده اند، مشتمل بر پتروشيمي قائدبصير، شيمي بافت، کرمانشاه، پتروشيمي خراسان، شرکت پتروشيمي نوري، پتروشيمي شيراز، پتروشيمي آرياساسول، پتروشيمي تبريز، پتروشيمي پليمرکرمانشاه، پتروشيمي خارک و تخت جمشيد هستند.

طبق اعلام مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، با توجه به بهره برداري از طرح هاي جديد، بهبود عملکرد و رفع موانع توليد نسبت به عملکرد سال 96، 17 درصد توليد بيشتر درسال جاري درنظر گرفته شده است و حدود نيمي از آن تا راه اندازي طرح هاي جديد پتروشيمي و 9 درصد هم مشکلات در مسير توليد است.

به گفته او، تحقق برنامه هاي پيش بيني شده براي سال 97 مستلزم تثبيت شرايط فازهاي پارس جنوبي، همکاري مجتمع ها درتامين اتيلن مورد نياز خط اتيلن، همکاري مجتمع ها درتامين خوراک بين مجتمعي، برنامه ريزي و آموزش منابع انساني و راه اندازي واحدهاي جديد در دست اجراست.

بازديد معاون وزير نفت از طرح ها و مجتمع هاي پتروشيمي آذربايجان

رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي، فرصت اجلاس سي ام را مغتنم شمرده و در حاشيه آن از چند طرح و مجتمع پتروشيمي بازديد کرد و در جريان آخرين وضعيت پيشرفت آنها و طرح هاي توسعه اي قرار گرفت که مجتمع پتروشيمي تبريز و مهاباد، همچنين طرح پتروشيمي مياندوآب و انشعاب خط لوله اتيلن غرب ازمياندوآب تا تبريز از جمله آنها بود.

سخنان معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با تاکيد بر استفاده از توان سازندگان داخلي و حل مشکلات و تقويت آنها همراه بود. وي همچنين بر استفاده از دانش دانشگاهيان و پژوهش و فناوري پتروشيمي تاکيد کرد. نگاهي گذرا به گزارش هاي دريافتي از اين طرح ها و مجتمع ها خواهيم داشت:

 

رکوردزني پتروشيمي تبريز

پتروشيمي تبريز به گفته سياوش درفشي، مديرعامل اين مجتمع در سه ماه نخست امسال رکورد توليد را زده و با افزايش 53 هزار تني توليد و رشد 15 درصدي، 277 ميليارد تومان صادرات داشته است.

مديرعامل مجتمع پتروشيمي تبريز با اشاره به فروش محصولات اين پتروشيمي به کل کشور گفت: سال گذشته 40 درصد از محصولات مان را در داخل کشور فروختيم که 20 درصد آن در تهران توزيع شده است. همچنين به 33 کشور دنيا در آسيا و اروپا صادرات داريم و بازارهايي در افريقا و استراليا داشتيم که مي خواهيم آنها را دائمي کنيم.

 

دستاوردهاي ساخت داخل در مهاباد

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در جريان بازديد از پتروشيمي مهاباد، از توانمندي هاي ساخت داخل اين مجموعه بازديد کرد که موفق شدند بسياري از قطعات توليدي موثر را بومي سازي کنند که از جمله مي توان به دستگاه تست وکيوم با دقت يک به 10هزار بار درگرم براي تست PSV هاي فشار پايين اشاره کرد. طراحي و ساخت اين دستگاه به کوشش پتروشيمي مهاباد و با يک پنجم قيمت نمونه هاي مشابه انجام شده است.

 

واحد HD پتروشيمي مياندوآب تا پايان سال

پتروشيمي مياندوآب در حال حاضر از پيشرفت 69 درصدي برخوردار است و واحد HD آن قرار است تا پايان امسال به مرحله پيش راه اندازي برسد.

 

آخرين وضعيت خط اتيلن غرب

30 کيلومتر از پروژه انشعاب فاز 2 خط اتيلن غرب از مياندوآب تا عجب شير، نقشه برداري و 21 کيلومتر مسير سازي شده است. همچنين با استفاده از دستگاه حفاري ترينچر، ساخت کشور ايتاليا، امکان حفاري روزانه يک تا يک و نيم کيلومتر به دست آمده و در صورت آماده سازي مسير 70 روزه کار تمام مي شود.