چرخش توربين هاي ايستگاه رشت براي استان هاي شمالي

صداي توربين يعني آماده ايم

شرکت انتقال گاز ايران، سال گذشته تمام تلاش خود را به کار بست تا گازرساني به شمال کشور به بهترين شکل انجام شود و در اين مسير، ايستگاه تقويت فشار گاز رشت به عنوان يکي از تاسيسات راهبردي منطقه 9، نقش بسزايي در انتقال گاز داشت.با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ايران، در گام نخست اجراي خط لوله انتقال گاز رشت- سنگر در دستور کار قرار گرفت و اتصال اين خط لوله به ايستگاه رشت، زمينه ساز افزايش پايداري انتقال گاز مناطق شمال کشور شد. در ادامه، با بهره برداري از خط لوله انتقال گاز
 دامغان - نکا، دغدغه ها براي تامين گاز اين مناطق به طور کامل برطرف شد.رييس تاسيسات تقويت فشار گاز رشت با اشاره به وظيفه حياتي اين ايستگاه در زمستان سال گذشته و امسال مي گويد: خروجي اين تاسيسات به خط لوله 30 اينچ رامسر، 40 اينچ رامسر و 40 اينچ آستارا تزريق مي شود. يوسف کاظمي مي افزايد: با هدف آمادگي انتقال گاز در فصل زمستان، پروژه هاي متعددي در اين ايستگاه اجرا شده است. وي با اشاره به يکي از مشکلات اين ايستگاه اعلام مي کند: محوطه سازي ازجمله مشکلات بزرگ اين ايستگاه بوده است. بخشي از اين مشکل با پيگيري هايي که پارسال انجام شد، برطرف شده است. با اجراي اين پروژه، محوطه براي کارکنان بهره بردار توسعه يافته و امسال اين پروژه تکميل مي شود. اکنون 35 نيروي نوبت کاري و نيروي روزانه در اين ايستگاه مشغول به فعاليت هستند.

وارث خط اول سراسري 

در ادامه، رييس تعميرات يارد رشت مي گويد: فردي که در خط لوله مشغول به کار مي شود، به دليل حساسيت و ماهيت کار، از زندگي با آرامش فاصله مي گيرد.محسن جمالي مي افزايد: در شرايط و لحظاتي که نياز داريد براي مدتي کنار خانواده باشيد، عمليات هاي بلندمدت 72 ساعته به صورت اضطراري پيش مي آيد.کوچک ترين نقص در بخش نگهداري و بهره برداري از خطوط لوله مي تواند منجر به متضررشدن گستره افراد زيادي در چند شهر شود، از اين رو؛ فعاليت هاي شرکت انتقال گاز ايران با حساسيت ويژه دنبال مي شود.به گفته رييس تعميرات يارد رشت، وارث نخستين خط لوله سراسري (خط لوله اول سراسري) با 50 سال قدمت هستيم. از طرفي خط لوله سوم سراسري از مسيرهاي سخت گذر عبور مي کند که تردد و حضور در اين مسيرها براي انجام پروژه هاي تعميراتي از سختي هاي کار اين واحد به شمار مي آيد.جمالي مي افزايد: با همکاري واحدهاي حراست و حقوقي، مسئول نگهداري و صيانت از حريم اين خط لوله هستيم و سعي مي کنيم از ساخت وسازهاي غيرمجاز جلوگيري کنيم.

عملياتي هستيم

در ادامه، کارشناس واحد حفاظت از زنگ يارد رشت مي گويد: با بهره گيري از ترانس هايي که در اختيار داريم و بستر «آنودي» که در مسير خط لوله تعريف شده، تلاش مي کنيم از خوردگي خطوط لوله جلوگيري کنيم. مجيد بهاري مي افزايد: به منظور جلوگيري از خوردگي خطوط کار مي کنيم. ازسوي ديگر، وظيفه تعمير ترانس ها و برطرف کردن عيوب آن را نيز به عهده داريم. به گفته کارشناس واحد حفاظت از زنگ يارد رشت، تعداد ترانس هاي اين واحد بسيار زياد است و براي رسيدن به آنها بايد مسافت طولاني طي کنيم. بازديدها به صورت ماهانه انجام و عيوب آن برطرف مي شود. همکاران ما در اين مجموعه عملياتي هستند و براي انجام برنامه هاي تعميراتي مورد نياز از همه انرژي خود استفاده مي کنند.

حافظ محيط زيست 

در ادامه، رييس حمل ونقل بهره برداري خطوط لوله استان گيلان مي گويد: با توجه به حساسيت هاي زيست محيطي در استان هاي شمال کشور، ماشين آلات منطقه را به صورت مرتب سرويس مي کنيم. دانش مجيدي مي افزايد: حضور در محيطي سرسبز با هواي پاک ازجمله مزيت هاي فعاليت در اين منطقه به شمار مي آيد که اين موضوع در روحيه و نشاط کارکنان نقش بسزايي دارد. از طرفي اين موضوع حساسيت خاص خود را دارد و بايد وسايل، ماشين آلات و ... که براي عمليات اعزام مي شوند نيز، کمترين آسيب را به اقليم و محيط زيست منطقه وارد کنند.

به گفته وي، حساسيت بالاست و اين موضوع مشکلات کار را افزايش مي دهد. در ديگر مناطق اگر قطره اي روغن از ماشين روي زمين بريزد، شايد مشکلي نداشته باشد و مشخص نشود، اما در اين منطقه حتي يک قطره روغن نيز به چشم مي آيد و سريع مشخص مي شود.

آماده عمليات شبانه روزي

در ادامه، جوشکار يارد رشت مي گويد: در فرآيندي که در ايستگاه انجام مي شود، وظيفه جوشکاري هاي مورد نياز خط لوله يا پايپينگ را به عهده داريم و اين کار به صورت روتين انجام مي شود. عليرضا زارعي مي افزايد: از ايستگاه رشت به سمت آستارا، لوشان و گرگان حوزه استحفاظي اين يارد است و در اين بخش، دو جوشکار و دو مکانيک مشغول به کار هستند و براي استمرار گاز در 24 ساعت شبانه روز در حال خدمات رساني به هموطنان هستيم.وي با اشاره به سختي کار اين واحد اعلام مي کند: منطقه اي گسترده را تحت پوشش داريم و عمليات مورد نياز را چهار نفر انجام مي دهند.

 دود سمي جوشکاري، بارندگي هاي فصلي و آماده سازي پايپينگ ها نيز از ديگر سختي هاي کارمان است که با تلاش همه همکاران به نحو مطلوب آن را اجرايي مي کنيم.جوشکار يارد رشت ادامه مي دهد: برخي نقاط منطقه سخت گذر است و با سختي زياد بايد در نقاطي که نياز به تعميرات دارند، حاضر شويم.

  آماده سازي محيط عمليات 

در ادامه، راننده و اپراتور ماشين آلات سنگين يارد رشت مي گويد: کار با دستگاه هاي ساختماني همچون بيل، لودر و سايدبوم را به عهده داريم و در صورتي که نشتي در خطوط وجود داشته باشد، با رعايت اصول ايمني، حفاري نقطه مورد نظر را انجام دهيم تا عمليات رفع نشتي از سوي واحد تعميرات انجام شود.

فريبرز کاظمي مي افزايد: تردد در مسير خطوط با ماشين آلات سنگين و آماده سازي محيط مناسب براي اجراي عمليات، حساسيت ويژه دارد که با توجه به بارندگي هاي فصلي بسيار سنگين تر مي شود. به دليل ماهيت کاري ، زودتر از ديگر واحدها در نقطه اي که قرار است عمليات در آن اجرا شود، حاضر مي شويم و محيط را آماده مي کنيم.