باشگاه خبر

شرکت ملي نفت ايران

تصویب پروژه‎های مطالعاتی طرح استقرار مدیریت خوردگی

استقرار مديريت خوردگي در اين شرکت را تصويب کرد. بنابراعلام معاونت برنامه ريزي وتلفيق طرح ها و برنامه هاي برنامه ريزي تلفيقي، اجراي اين پروژه ها به زودي آغاز مي شود. ازميان 6 طرح مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي درشرکت ملي نفت ايران، سه طرح ارتقاي کيفيت سيستم هاي حفاظت کاتدي، رنگ و پوشش و استفاده از بازدارنده هاي خوردگي(دربخش هاي خشکي و دريايي صنايع بالادستي نفت و گاز) در اولويت اجرا قرار دارند.

اين طرح ها به ترتيب ازسوي شرکت هاي نفت مناطق مرکزي ايران، نفت و گاز اروندان و نفت فلات قاره ايران، با نظارت کارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي اجرا مي شوند. تدوين شاخص هاي کليدي عملکرد براي ارتقاي سطح کيفي حفاظت از تأسيسات شرکت ملي نفت ايران، مهم ترين هدف اين طرح هاست. هادي ابراهيم فتح آبادي، نماينده شرکت ملي نفت ايران درکميته مديريت خوردگي وزارت نفت و رئيس کارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي درشرکت ملي نفت ايران درباره خودارزيابي طرح استقرار مديريت خوردگي گفت: چشم انداز، خط مشي، اهداف کلان و برنامه هاي اجرايي اين طرح سال گذشته تدوين شده است. وي تصريح کرد: مرحله خود ارزيابي اين طرح نيز، ابتداي امسال انجام و نتايج آن به معاونت پژوهش و مهندسي وزارت نفت اعلام شده است. با توجه به قدمت تأسيسات نفت و گازشرکت ملي نفت ايران و هزينه هاي هنگفت خوردگي دراين تأسيسات، همچنين ضرورت پايداري توليد سيالات هيدروکربوري، موضوع تعمير ونگهداشت، بازرسي فني وکنترل خوردگي از اهميت ويژه برخوردار است.

 

وزارت نفت

انتصاب در  معاونت پژوهش وفناوری وزارت نفت

باحکم معاون مهندسي، پژوهش وفناوري وزير نفت، کريم سلحشور به عنوان رئيس کميسيون دائمي هيئت امناي دانشگاه صنعت نفت منصوب شد. دراين حکم، حبيب ا... بيطرف به استناد آيين نامه داخلي هيئت امناي دانشگاه صنعت نفت، همچنين اختيارات تفويضي از جانب وزير نفت، سلحشور را به مدت چهارسال به اين سمت منصوب کرده است. بررسي کارشناسي موضوعات ارجاعي ازسوي هيئت امنا، رئيس دانشگاه ياهريک از اعضاي هيئت امنا به کميسيون بررسي بودجه تفصيلي دانشگاه صنعت نفت به منظورطرح در هيئت امنا از جمله مسئوليت هاي کميسيون دائمي هيئت امناي دانشگاه صنعت نفت است. بررسي ساختارتشکيلاتي دانشگاه صنعت نفت، بررسي اصلاحيه هاي بودجه تفصيلي، حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه موسسه و سياست تعيين شده از سوي هيئت امنا، حداکثرتا سقف 10درصد و گزارش نهايي آن به هيئت امنا، همچنين ارزيابي گزارش عملکرد سالانه دانشگاه صنعت نفت وتجزيه وتحليل آن به منظورتهيه گزارش توجيهي ازعملکرد دانشگاه براي استحضار اعضاي هيئت امنا، از ديگر مسئوليت هاي اين کميسيون است.

 

شرکت ملي حفاري

ارائه خدمات فنی - مهندسی بدون حضور دکل

شرکت ملي حفاري ايران براي نخستين بار اجراي پروژه هاي افزايش، حفظ و نگهداشت توليد نفت را از طريق ارائه خدمات يکپارچه فني و مهندسي از صفر تا 100 بدون حضور دکل حفاري عهده دار شد. اين خدمات در حيطه مسئوليت معاونت مديرعامل درامور فني و مهندسي ارائه مي شود و در اجراي آن مديريت ها و بخش هاي مختلف پشتيباني شرکت همکاري و همياري دارند.  نخستين پروژه ازاين دست، بنابرتوافق شرکت ملي حفاري ايران و شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) درميدان نفتي آزادگان جنوبي اجرا مي شود که عمليات آن ازشهريور سال گذشته آغاز شده است. مديرپروژه خدمات فني يکپارچه ميدان نفتي آزادگان جنوبي درشرکت ملي حفاري ايران دراين باره گفت: اين پروژه با هدف توليدي کردن 50 حلقه چاه دراين ميدان اجرا شده و تاکنون بااحياي هفت حلقه چاه، توليد نفت ازآن، هشت هزار و 200 بشکه در روز افزايش يافته است. رامتين طهماسبي پور افزود: همسو با اجراي اين پروژه دراين مدت، با انجام اسيدکاري گسترده روي چاه شماره 107به عنوان نخستين چاه کانديداي اسيدکاري گسترده، با همکاري مديريت خدمات سيمان و انگيزش چاه، دبي چاه پس ازآزمايش سطحي ودرون چاهي وجريان دادن به آن، روزانه حدود 400 بشکه افزايش يافته است. وي با بيان اين که هم اکنون نيز احياي سه حلقه چاه ديگر در مراحل اجرا قرار دارد، گفت: شرکت ملي حفاري ايران آماده همکاري و ارائه خدمات فني ومهندسي بدون حضور دستگاه حفاري به تمام شرکت هاي بهره بردار در زمينه عمليات احياي چاه هاي آماده توليد يا درحال بهره‎برداري است که به دلايلي دچار افت توليد مي شوند.

 

پالايشگاه نفت آبادان

توجه به نیروی انسانی؛ تحقق افزایش بهره وری

مديرعامل جديد پالايشگاه آبادان گفت: افزايش بهره وري، رشد شاخص هاي مهم و افزايش توليد با توجه وخدمت به نيروي انساني امکان پذير است. سيدعلي اکبرميرقادري با بيان اين که هرچه به منابع انساني يک مجموعه بيشترتوجه شود، بهره وري آن نيزافزايش خواهد يافت، افزود: افزايش بهره وري پالايشگاه نفت آبادان باکمک کارکنان آن محقق خواهد شد وآن را به يک پالايشگاه نوين وسرآمد تبديل خواهد کرد. وي تاکيد کرد: برنامه هاي اين پالايشگاه ادامه فعاليت هاي قبلي باهدف افزايش توليد فرآورده سبک، کاهش فرآورده کم ارزش و ارزان، کاهش مصرف انرژي، همچنين افزايش بهره وري وارائه خدمات بيشتربه نيروي انساني به عنوان يکي از اصلي ترين منابع شرکت خواهد بود.  ميرقادري بابيان اين که هنوزمشکلات زيادي درشهر وپالايشگاه آبادان وجوددارد، تصريح کرد: اين مشکلات به تدريج وباهمکاري مديران شرکت و مديران محلي برطرف خواهد شد. وي با اشاره به نيروي متعهد ومتخصص در پالايشگاه نفت آبادان، اظهار کرد: راه اندازي برخي واحدهاي پيشرفته اين پالايشکاه نظير RCDبه وسيله نيروهاي پالايشگاه آبادان انجام شده است و اگر همکاري آنها نبود، راه اندازي اين پالايشگاه که توليد بنزين آن هم اکنون روزانه 18 ميليون ليتر با استاندارد يورو 4 است، امکان پذير نبود. سيدعلي اکبرميرقادري به تازگي باحکم عليرضا صادق آبادي، معاون وزير نفت ومديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به عنوان مديرعامل جديد شرکت پالايش نفت آبادان منصوب شده است.

 

پتروشيمي شازند

تعویض کاتالیست واحد شیمیایی پتروشیمی شازند

مديرعامل شرکت پتروشيمي شازند از تعويض کاتاليست واحد توليد محصولات شيميايي(EO/EG) در اين شرکت مادر تخصصي خبر داد.ابراهيم ولدخاني افزود: مواد شيميايي اکسيد اتيلن و اتيلن گليکول دراين واحد توليد و در صنايع پزشکي، بهداشتي، پاک کننده ها، ضد يخ و الياف مصنوعي مصرف مي شود. وي با حساس برشمردن واحد توليد محصولات شيميايي پتروشيمي شازند، تصريح کرد: اين واحد توليدي به دليل تحريم ها وتعويض نشدن کاتاليست موجود، باظرفيت حدود 60 درصد فعاليت مي کرد. به گفته ولدخاني، واحد مزبور(EO/EG) با تامين 95 تن کاتاليست جديد در مدار توليد قرار گرفته است.مديرعامل شرکت پتروشيمي شازند اظهارکرد: تعويض اين کاتاليست و تعويض دودستگاه ازبرج هاي اين واحد موجب شده است که توليد در واحد EO/EGو واحد «دواتيل هگزانول» به 100درصد برسد.وي همچنين ازجايگزيني سيستم جديد کنترل هوشمند دي سي اس در پتروشيمي شازند خبرداد وافزود: اين جايگزيني با توجه به عمربالاي سيستم هاي کنترلي وايمني واحد هاي «پي بي آر» و«بي دي» و با هدف جلوگيري از بروز خطر و توقف در توليد انجام شده است.ولدخاني گفت: با استفاده ازکاتاليست جديد، براي نخستين باردرايران، گريد پليمري PE100 دردو نوع سفيد وسياه در شرکت پتروشيمي شازند توليد شده است.وي بابيان اين که توليد PE100 با کاتاليست جديد به منظور جلوگيري از واردات اين محصول وخروج ارز از کشور انجام شده است، تصريح کرد: اين محصول بيشتربراي توليد لوله هاي گازرساني کاربرد دارد.مديرعامل شرکت پتروشيمي شازند ادامه داد: اين محصول درسطح جهاني قابل رقابت با مشابه خارجي است و توليد آن مي تواند به خودکفايي کشور در اين زمينه کمک کند.وي افزود: در سال هاي گذشته مواد اوليه بسياري به ارزش 200 ميليارد ريال در انبارهاي شرکت موجود بود که با توليد اين محصول اين مواد اوليه در چرخه توليد قرارگرفت وبيش از 200 ميليون دلار براي شرکت سودآوري داشت.

 

نفت و گاز کارون

مشارکت در کاهش مصرف برق اهواز

شرکت بهره‎برداري نفت و گاز کارون با همکاري شرکت توزيع نيروي برق اهواز، در طرح کاهش مصرف برق کلانشهراهوازمشارکت کرده است.

در نتيجه اقدام هاي اين شرکت باهدف کاهش پيک مصرف برق براي همکاري با شرکت توزيع نيروي برق اهواز، پيک مصرف برق نواحي کوي فدائيان اسلام به طورميانگين 44درصد (معادل 5/4 مگاوات) و در ناحيه صنعتي کارون 8/46 درصد (معادل 4/2 مگاوات) در بازه زماني اوج مصرف کاهش يافته است.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون در اين باره گفت: اين اقدام ها همسو با اجراي مصوبات کارگروه برق کميته بحران و مديريت خشکسالي و مشارکت حداکثري در طرح کاهش پيک مصرف برق انجام شده است.

محسن دهانزاده گفت: شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون افزون برامضاي پنج تفاهم نامه باشرکت توزيع نيروي برق اهواز با عنوان کاهش بار برنامه ريزي شده 24 ساعته، چند تفاهم نامه ديگر با بخش هايي مانند ذخيره عملياتي وکاهش باربرنامه ريزي شده عمومي وسايرمصارف، با شرکت توزيع برق منطقه اي اهواز امضا کرده است.

مسئوليت تأمين و پايش برق مناطق اداري، مسکوني و صنعتي مناطق نفت خيز جنوب و هماهنگي هاي لازم با شرکت توزيع برق درشهر اهواز به عهده شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون است واين شرکت به صورت مستمر به ترويج فرهنگ اصلاح الگوي مصرف برق به منظور کاهش شاخص شدت مصرف انرژي اقدام مي‎کند.

بنابربخشنامه ابلاغي دولت، ساعت کارسازمان هاي دولتي استان خوزستان دربازه زماني 19خرداد تا 15 شهريورامسال، تغييريافته و اين تصميم به منظور کاهش مصرف برق در واحدهاي اداري و صنعتي در بازه زماني پيک مصرف ابلاغ شده است.

 

نفت و گاز آغاجاري

راه اندازی توربوپمپ جديدواحد بهره برداري رامشير

توربوپمپ جديد واحد بهره برداري رامشير باحضورابراهيم پيرامون، مدير عامل و جمعي از مديران شركت بهره برداري نفت و گازآغاجاري راه اندازي شد.

در اين مراسم پيرامون باقدرداني ازتلاش عوامل اجراي اين طرح اظهارکرد: اين پروژه باهدف تثبيت توليد و صرفه جويي درمصرف انرژي (با توجه به وضعيت مصرف برق دراستان خوزستان) اجرا شده است.

وي تصريح کرد: همه مراحل اجراي اين پروژه بااستفاده از توان و امكانات بومي شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري دركوتاه ترين زمان وكمترين هزينه انجام شده است.

پيرامون هزينه اجراي اين طرح را درصورت برون سپاري، بيش از50 ميليارد ريال اعلام واظهار کرد: با تلاش شبانه روزي همكاران عملياتي، نصب و راه انداري توربوپمپ واحد بهره برداري رامشير با صرف هزينه پنج ميليارد ريال انجام شده است.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري تصريح کرد: درصدد هستيم اقدام ارزشمند در ديگر تأسيسات زيرمجموعه شركت آغاجاري اجرا شود.

 

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 

اهدای 200 دستگاه کولر آبی به مردم سر پل ذهاب

کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 200 دستگاه کولرآبي به مردم زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب اهدا کردند. همزمان با شروع فصل گرما و افزايش دما به ويژه در مناطق زلزله زده، با همکاري بسيج ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و مشارکت کارکنان سي و هفت گانه اين شرکت، کولرهاي اهدايي براي استفاده مردم آسيب ديده اززلزله سرپل ذهاب، به اين منطقه ارسال شد.

21 آذرماه سال گذشته، زلزله اي به بزرگي 3/7 درمقياس ريشتراستان کرمانشاه درغرب کشور را لرزاند وموجب شد شماري از هموطنان اين خطه جان خود را از دست بدهند.  اين زلزله مهيب، علاوه برخسارت هاي جاني، موجب شد خسارت هاي مالي فراواني به بارآيد.  با گذشت بيش ازهفت ماه ازآن واقعه تلخ، سيل کمک هاي مردمي براي امدادرساني به مردم آسيب ديده استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد و کارکنان نهادها وسازمان هاي مختلف ازجمله شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز، دراين کار خداپسندانه مشارکت دارند.  اهداي200دستگاه کولرآبي به مردم شهرستان سرپل ذهاب ازجمله اين کمک هاست.

 

شرکت ملي نفتکش

نجات 13 دریانورد  گرفتار در آب های بین المللی

کشتي نفتکش «آرک» شرکت ملي نفتکش ايران 13دريانورد گرفتار در آب هاي بين المللي را نجات داد.

درپي انتشار اطلاعيه درخواست امداد و نجات دريايي ازسوي مرکز فرماندهي عمليات نجات دريايي پاکستان درساعت دقيقه 10 و 45صبح 30 خردادماه(20 ژوئن) فرمانده و کارکنان کشتي نفتکش «آرک» بدون فوت وقت به منظورنجات جان 13دريانورد شناور صيادي «النعيمي» وارد عمل شدند.

 کاپيتان محمد برنجي، فرمانده کشتي آرک درگزارشي به امورعمليات شرکت ملي نفتکش ايران، پس ازدريافت اعلام خطرازسوي مرکز امداد و نجات کراچي بااعلام آماده باش درشرايطي که درحال عزيمت به خليج فارس بود، براي نجات جان سرنشينان اين کشتي صيادي، به سمت موقعيت تغيير مسير داد.

  ‎اين عمليات درشرايط بسياربدجوي دردرياي طوفاني وبا پيچيدگي هاي فني بسيارزيادي انجام شد.

درعمليات نجات 13سرنشين کشتي صيادي «النعيمي» کشتي آرک که در شرايط بسيار بد جوي وطوفاني انجام شد، با انجام مانورهاي بسيارفني، تارسيدن بالگرد نيروي دريايي پاکستان، ضمن حفاظت از کشتي صيادي مزبور، موادغذايي و آب به داخل آن منتقل و عمليات نجات در ساعت 17 همان روز به پايان رسيد.

 در طول اين عمليات، کشتي نفتکش افرامکس آرک با ناوهاي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران درارتباط راديويي بوده است و موفقيت نفتکش آرک نيز از سوي اين ناوها به فرماندهي چابهار گزارش شد.