باشگاه خبر

پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

95 درصد مجاری سوخت تهران «ممتاز» و «درجه یک» است

  معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران گفت: بيش از 95 درصد جايگاه هاي عرضه فرآورده اين منطقه، «ممتاز» و «درجه يک» است. سعيد برخوردار افزود: با توجه به اجراي طرح درجه بندي جايگاه ها و پايش منظم و مستمرمجاري عرضه فرآورده دراين حوزه عملياتي، درصد بالايي ازاين جايگاه ها موقف به کسب رتبه ممتاز و درجه يک شدند. وي با بيان اين که طرح رتبه بندي جايگاه هاي سوخت در دومقطع زماني 6ماهه انجام مي شود، تصريح کرد: بنابرارزيابي هاي انجام شده در نيمه نخست امسال، 206 جايگاه استان تهران، «ممتاز» و 26 جايگاه نيز «درجه يک» شناخته شدند.

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران تصريح کرد: در طرح درجه بندي جايگاه هاي سوخت، فهرستي مصوب از شاخص ها از جمله سلامت و کارآيي ديسپنسرها، نازل هاي سوخت، دوربين هاي مداربسته، استانداردهاي فني، ايمني، فعال بودن نمازخانه زيباسازي و محوطه سازي جايگاه، نظافت سرويس هاي بهداشتي و... پيش بيني شده که مجاري عرضه سوخت براساس آنها ارزيابي و رتبه بندي مي شوند.  منطقه تهران داراي 308 باب جايگاه عرضه سوخت مايع در کلانشهر تهران و نواحي مربوط است که 247 باب جايگاه در طرح درجه بندي ارزيابي شده است. اين ارزيابي ها باهدف نظارت مستمر بر روند عرضه سوخت ودر جهت تکريم ارباب رجوع وصيانت از حقوق شهروندي، هر سال در دو نوبت انجام مي شود.

 

خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران

سلول خورشیدی در ایستگاه حفاظت کاتدی نیروگاه باقرشهر

رئيس واحدبرق شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از به کارگيري سلول خورشيدي درايستگاه حفاظت کاتدي خط لوله 12 اينچ انتقال فرآورده نيروگاه باقرشهر خبر داد. رضا کريمي فرجاد، اجراي اين طرح درمرکز انتقال نفت تهران را باتوجه به نبود ايستگاه حفاظت کاتدي روي خط لوله مزبورمهم برشمرد و افزود: استفاده ازسلول خورشيدي در ايستگاه حفاظت کاتدي خط لوله 12 اينچ نيروگاه باقرشهر، بهمن سال گذشته کليد خورده و ارديبهشت امسال به پايان رسيده است. وي هدف ازاجراي اين طرح را انتقال پايدارفرآورده هاي نفتي، بهينه سازي، کاهش و مديريت مصرف انرژي، همچنين حذف هزينه هاي برق مصرفي و برخورداري از توليد انرژي طبيعي و پاک برشمرد.

رئيس واحدبرق شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت تهران گفت: اين طرح با تکيه برتخصص نيروهاي منطقه تهران وصرف هزينه 195ميليون ريال انجام شده است.

کريمي فرجاد صرفه جويي حاصل ازاجراي طرح استفاده ازسلول خورشيدي ايستگاه حفاظت کاتدي خط لوله 12 اينچ نيروگاه باقرشهر را 500 ميليون ريال اعلام کرد.

خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران يکي از مناطق دوازده گانه، قطب انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي از جنوب به شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور محسوب مي شود.  گستره سوخت رساني از طريق تاسيسات اين حوزه عملياتي، استان هاي تهران، البرز، قزوين، گيلان ومبادي استان هاي سمنان، مازندران و زنجان را در بر مي گيرد.

 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران

حمایت مالی از پایان نامه های دکترا  و کارشناسی ارشد

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي گفت: اين شرکت ازپايان نامه هاي دکترا و کارشناسي ارشد با موضوع هاي مرتبط فرآورده هاي نفتي، حمايت مالي مي کند. مجتبي شکوري در جلسه کميته پژوهش افزود: اين شرکت درجهت تحقق برنامه هاي حمايتي از پژوهشگران، باهدف ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد و ارتقاي پژوهش هاي مرتبط، همچنين بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه دانشگاهي وتشويق استادان و دانشجويان به انجام فعاليت هاي تحقيقي – پژوهشي، از رساله هاي دکترا و کارشناسي ارشد حمايت مالي خواهد کرد. شکوري تصريح کرد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي تاکنون بيش از هفت رساله دکتري و پايان نامه کارشناسي را حمايت مالي کرده است. در ادامه اين جلسه، تيمورمنش، دبيرکميته پژوهش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز، گزارشي از اقدام هاي اين کميته را درخصوص مصوبات پيشين ارائه کرد. دراين جلسه، پروژه پژوهشي «رابطه مديريت دانش وعملکرد سازمان با نقش ميانجي گري ساختار سازمان (ارگانيکي ومکانيکي) بارويکرد معادلات ساختار «از سوي يکي از دانشجويان کارشناسي ارشد معرفي شد.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق

تعویض خوردگی خط لوله 14 اینچ لوپ رفسنجان-کرمان

رئيس واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق باتاکيد برانتقال ايمن فرآورده هاي نفتي درخطوط انتقال، از تعويض نقاط خورده شده درخط لوله 14 اينچ لوپ رفسنجان–کرمان خبر داد. اصغر طالبي زاده گفت: اين عمليات(تعويض) به دنبال شناسايي نقاط خورده شده، تخليه سيال و برش سرد خط لوله مزبورانجام شده است.

وي با مهم برشمردن حفظ وصيانت تاسيسات وخطوط لوله انتقال فرآورده نفتي تصريح کرد: حفظ و نگهداشت خطوط لوله وتاسيسات جانبي آنها همانند طب پزشکي است وتشخيص به موقع و زودهنگام خوردگي در آنها موجب جلوگيري از هدر رفت هزينه هاي بسيار مي شود. رئيس واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق با بيان اين که تعويض و ترميم خوردگي خط لوله لوپ 14 اينچ رفسنجان –کرمان نيزبا همين هدف انجام شده است، انجام پيگ راني هوشمند را از فعاليت هاي مهم درتشخيص خوردگي و ترميم اين خط لوله برشمرد. وي گفت: باتوجه به پيگ راني انجام شده روي خط لوله مزبور، 20 کيلومتر آن به وسيله هوا تخليه و تعويض شده است. سيدامين آل طه، رئيس نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق نيزبا اشاره به انجام تعميرات پيشگيرانه روي خطوط لوپ 14اينچ رفسنجان –کرمان گفت: با تخليه کامل اين خط لوله از سيال نفتي، تعميروتعويض نقاط خوردگي شناسايي شده درمحدوده فنس شيربين راهي کيلومتر47 تا 22 نيزانجام شده است. حراست، اچ اس اي، خدمات، ترابري وبهره بردار، واحدهايي است که در انجام عمليات تعميرنقاط خوردگي خط لوله لوپ14اينچ کرمان– رفسنجان با يکديگر همکاري کرده اند.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

تلاش برای استقرارمدیریت تعالی سازمانی

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال گفت: باتوجه به هدف گذاري انجام شده براي استقرارمديريت تعالي سازماني، از ابتداي امسال تاکنون چهاردوره آموزشي آشنايي بامدل جايزه تعالي وخودارزيابي برگزارشده است.

سيدحميدحسيني تصريح کرد: اين دوره هاي آموزشي باهدف آشنايي بيشتر کارکنان با اين مدل مديريتي، درسطوح مختلف(مديريت، معاونت، روساي واحدها و کارشناسان روسا، معاونان) برگزار شده است.

وي گفت: باتوجه به برنامه‎ريزي انجام شده براي استقرارمدل تعالي سازماني و مشارکت درجايزه سرآمدي وبهبود مستمر وزارت نفت، فعاليت هاي مختلفي به هدف ارتقاي استانداردهاي مورد نياز براي دستيابي به مدل مديريتي تعالي سازماني در دست اجراست. مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال   اظهار کرد: با بهره‎گيري از اين آموزش‎ها، افراد موثر درسطح مديريت ارشد سازمان و کارشناسان علاقه مند، درقالب پنج گروه(رهبري، خط‎ مشي و راهبرد، کارکنان، شراکت‎ها ومنابع همچنين فرآيندها، محصولات وخدمات) سازماندهي شده اند. به گفته حسيني، اين گروه ها جلسات مستمر و منظمي دارند که خروجي آنها، فرآيند خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني و تعريف پروژه‎هاي بهبود خواهد بود.

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال تصريح کرد: بر اساس برنامه ريزي، اظهارنامه ئي اف کيو ام، پس از تدوين، به دبيرخانه جايزه تعالي ارسال خواهد شد.

وي چشم انداز استقرار اين مدل مديريتي را ارزش ‎افزايي، اثربخشي رويکردها، همچنين ارتقاي استعداد کارکنان وتحقق اهداف سازمان براي خلق آينده‎اي پايدار برشمرد.

حسيني گفت: با اجراي کامل وصحيح مديريت تعالي سازماني، همچنين خود ارزيابي از سوي همه کارکنان، نقاط قوت وضعف، زمينه‎هاي قابل بهبود سازمان شناسايي وبراساس آن، برنامه‎ريزي‎ بهبود تدوين مي‎شود.

 

پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد

گوگرد هاشمی نژاد در رینگ بورس کالای ایران

مديرعامل شرکت پالايش گازشهيدهاشمي نژاد ازعرضه و معامله گوگرد دانه بندي توليدي اين شرکت باحجم 5 و10هزارتن در رينگ صادراتي بورس کالاي ايران خبر داد.

سيد مجتبي منبتي افزود: اين نخستين باراست که محصولات گوگردي پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد به منظور فروش صادراتي به خريداران خارجي وصادرکنندگان در بورس کالاي ايران عرضه و معامله مي شود. وي تصريح کرد: در دو بازه زماني خرداد ماه امسال، 5 هزار تن گوگرد دانه بندي با ارزش 116 دلار براي هر تن و مقدار 10 هزار تن با ارزش 125 دلار براي هر تن، در رينگ صادراتي بورس کالاي ايران معامله شد.

استقبال بازار داخلي  از گوگرد هاشمي نژاد

مديرعامل شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد همچنين از استقبال صنايع داخلي در استفاده از محصول گوگرد اين مجتمع در بازار داخل خبرداد.

منبتي گفت: گوگرد يکي ازمحصولات جانبي اين مجتمع است که از فرآورش گاز ترش به دست مي آيد و طي فرآيندي در واحدهاي بازيافت، با درجه خلوص 99/98 درصد توليد مي شود.

وي بابيان اين که پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد، بزرگترين توليد کننده گوگرد است، اظهارکرد: اين پالايشگاه با توليد روزانه 2400 تن، قطب گوگرد خاورميانه محسوب مي شود.

منبتي اظهارکرد: 70 درصد گوگرد پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد ازسال ها پيش به صورت خام به کشورهاي چين وهند صادرشد، اما با رصد بازارجهاني، موضوع فروش گوگرد مذاب به بازار داخلي، از سال قبل مطرح و با آن موافقت شده است.

وي با تاکيد بر توجه به هدف کاهش صادرات گوگرد و استفاده از آن در صنايع داخلي اظهارکرد: با توجه به استقبال خوب صنعتگران وکشاورزان دراستفاده ازگوگرد توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد، هم اکنون   70درصد گوگرد اين پالايشگاه در صنايع داخلي مصرف مي شود.

وي تصريح کرد: اين ميزان استفاده گوگرد درصنايع داخلي، تاثير مثبتي در رشد شاخص هاي اقتصادي داشته است.

 

گاز استان کردستان

هر دو روز، گازرسانی به یک روستا

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: هدف ميان مدت اين شرکت در سال 97 گازرساني به يک روستا در هر دو روز است. احمد فعله گري افزود: تحقق اين هدف موجب مي شود که استان کردستان در رديف استان هاي سبز قرار گيرد.

وي با بيان اين که استان کردستان ازموقعيت جفرافيايي وتوپوگرافي ويژه اي برخوردار است، اظهار کرد: وجود موانع طبيعي مثل کوه ها، دره هاي عميق، همچنين رودخانه هاي پرآب وسطوح شيب دار، انجام پروژه هاي گازرساني را مشکل مي سازد، با وجود اين موانع، گازرساني به 180 روستاي جديد دربرنامه امسال قرار گرفته است.

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: ازمجموع 30 شهر داراي سکنه اين استان، 29شهر زيرپوشش گازقرار دارند و تنها شهرباقي مانده فاقد گاز (به دليل قرار گرفتن در بستر سد)چناران است.  به گفته وي، از1663روستاي داراي سکنه امکان گازرساني به 1500 روستا فراهم و از اين تعداد هزار و 131 روستا گازرساني شده است.

 فعله گري اظهار کرد: هم اکنون يک ميليون و 530 هزار نفراز جمعيت استان کردستان از گازطبيعي برخوردارند که 6/95 درصد ازکل جمعيت اين استان را شامل مي شود.

وي درباره گازرساني به واحدهاي صنعتي استان کردستان نيز گفت: هم اکنون گازرساني به 150واحد توليدي در دست اجراست و بخش عمده فعاليت دراين بخش آنها از جمله گازرساني به کارخانه هاي توليد آسفالت، مرغداري و واحدهاي کشاورزي آغاز شده است. 

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي

رفع افت سیگنال رادیویی ازایستگاه های مخابراتی 

معاون شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزي گفت: افت سيگنال راديويي ايستگاه هاي مخابراتي راهگرد- قم با تلاش و حضوربه موقع اين واحد خدماتي برطرف شد.

محمدرضا ناطقي دليل اين افت سيگنال را باد شديد و هم خورن تنظيم آنتن مخابراتي4/2متري نصب شده درارتفاع سي متري دکل ايستگاه مخابراتي راهگرد عنوان کرد.

وي با مهم برشمردن نقش ايستگاه هاي مخابراتي در برقراري ارتباطات راديويي بخش هاي عملياتي وستادي تصريح کرد: رفع افت سيگنال ايجاد شده درايستگاه هاي مخابراتي راهگرد و قم با همکاري وپشتيباني اتاق راديوي منطقه تهران و نيروهاي تعميرات دکل انجام شده است.

معاون شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه مرکزي تصريح کرد: آنتن ايستگاه مخابراتي قم نيز، با هماهنگي معاون مخابرات منطقه تهران باهدف اطمينان از تداوم ارتباط ميان ايستگاه هاي مخابراتي شمال وجنوب كشور آچارکشي شده است.

ناطقي با بيان اين که عمليات رفع اشکال افت سيگنال درايستگاه هاي مخابراتي مزبور در شرايط نامناسب جوي انجام شده است، اظهار کرد: ايستگاه هاي راهگرد و قم ايستگاه هاي مخابراتي مهم صنعت نفت هستند که درمحدوده عملياتي خطوط لوله ومخابرات نفت مناطق تهران و مرکزي در مسير شمال به جنوب واقع شده اند.