که تامين کالا و تجهيزات از خارج براي ما دشوار و گران است، بر اين اساس بايد کمک کنيم معضل و مشکل تامين کالا و تجهيزات خارجي برطرف شود. قطعا بايد از توان داخلي براي اين کار استفاده کنيم که محدوديت تامين تجهيزات برطرف و تهيه اقلام مورد نياز اقتصادي تر شود. در مواردي که اشاره شد، قيمت تمام شده توليد داخل از نمونه خارجي بسيار کمتر همچنين مطابق با استانداردهاست. ضمن اينکه تمام توان و تلاش خود را براي توليد محصول و کالاي برگرفته از دانش ايراني به کار مي گيريم،  اما در کنار آن حتما بايد کيفيت و رعايت استانداردها را نيز در نظر بگيريم.

 

ایجاد نهاد صدور گواهینامه کیفیت ایرانی

به گفته مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران، تحقق  اين برنامه نيز الزم هايي دارد که بايد در سطح وزارت نفت، نهادي با عنوان «صدور گواهينامه کيفيت» شکل بگيرد؛ اميدواريم که اين نهاد هرچه زودتر مستقر شود تا نگراني و دغدغه ارزيابي کيفي محصولات ايراني کمتر شود. در همه دنيا نهادهايي وجود دارند که محصولات را ارزيابي کيفي مي کنند. تاکنون به اين نهادها وابسته بوديم، اما زماني که چرخه توليد کالاي ايراني شکل مي گيرد، ما به نهادهاي ارزيابي کننده کيفيت داخلي نيز احتياج خواهيم داشت. تدبير بسيار خوبي است که در سطح وزارت نفت صورت گرفته تا اين نهاد را ايجاد کنيم. خوشبختانه شوراي راهبري در سطح وزارت نفت به وجود آمده و فرآيند مربوط به اين کار در معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت دنبال مي شود. نهاد مربوط به صدور گواهينامه کيفيت در انجمن نفت ايجاد شده است و تعدادي از اين موارد به صورت پايلوت انجام و در حاشيه نمايشگاه امسال چند گواهينامه کيفيت به شرکت ها اعطا شد. اين رويدادها بسيار خوب است و اين نهاد وظيفه اطمينان بخشي از کيفيت محصول ايراني را به عهده دارد. به اين ترتيب دغدغه و نگراني که بهره برداران و همکاران عملياتي داشتند، برطرف مي شود. اين موضوع به کاهش ريسک کالاهاي ايراني کمک مي کند. اگر اين چرخه شکل بگيرد، اميدوار مي شويم که استفاده از کالاي ايراني و محصولات فناورانه ايراني رشد داشته است.

 

تدبیر در داخلی سازی 10 قلم کالای اساسی

مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران در ادامه با اشاره به برنامه ريزي ها براي داخلي سازي 10 قلم کالاي اساسي صنعت نفت مي گويد: عضو شوراي راهبري 10 قلم کالاي صنعت نفت هستم، از اين رو در جريان کامل اتفاقات قرار دارم؛ اجراي اين طرح تدبير بسيار خوبي بوده است.

تاکنون برنامه ساخت داخل را انجام مي داديم، اما با داخلي سازي اين 10 قلم و ايجاد الگو، به صورت ريشه اي اين کار انجام مي شود. در رويه جديد به توسعه دانشي داخلي سازي اقلام و تجهيزات نيز توجه مي کنيم و قراردادهايي که در فاز جديد بسته شده، به همراه پيوست دانشي بوده است.

با توجه به اينکه يکي از آن اقلام در حوزه پيگ هاي هوشمند به شرکت ملي گاز ايران بازمي گردد، در جريان اين کار قرار دارد و اسناد مناقصه پيگ هوشمند در حال تهيه است. هم اکنون تجميع تقاضا انجام شده و اميدواريم اين مناقصه نيز به زودي برگزار شود و به عنوان يکي از شرکت هاي اصلي در اين صحنه حضور داشته باشيم. سابقه پيگ هاي هوشمند در شرکت ملي گاز ايران به 12 سال پيش بازمي گردد. اين تجهيز از فناوري بالايي برخوردار است و هم اکنون طرح جاري پژوهشي براي اين کار وجود دارد و تاکنون ساخت سه پيگ هوشمند که نسل هاي مختلفي هستند، انجام شده است. سه پيگ MFL، TFI و EGP ساخته و عمليات پيگراني آن به صورت آموزشي و آزمايشي انجام شده است. خوشبختانه نتايج اوليه اي که از اين کار گرفته ايم، بسيار رضايت بخش بوده است. نتايج عملياتي خط لوله به صورت آزمايشي انجام شده و در آخرين گام، اين پيگ با استانداردهاي واقعي تحت پايش قرار مي گيرد که اميدواريم هرچه زودتر اجازه اين کار داده شود تا اين پيگ ها در خط لوله رانده و نتايج آن دريافت و تحليل شود.

اميدواريم اين پروژه کمک زيادي به استفاده از توان داخلي در همه اندازه ها و نسل هاي مربوط به پيگ هوشمند در کشور کند.

 

تاسیس مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت گاز

مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران در ادامه اعلام مي کند: يکي ديگر از اقدام هاي مدبرانه وزارت نفت، تاسيس مراکز تحقيقاتي و تخصصي بود. اين مراکز کارکرد مشخصي همچون عمق بخشيدن به دانش مورد نياز در حوزه فرآيندي يا تجهيزاتي دارند. فعاليت هايي که در اين مراکز بايد انجام مي شد، از سطح دانشگاه فراتر بود. دانشگاه حمايت گر علمي و دانشي است، اما ما خلايي داشتيم و آن ارائه دانش فني بود که طبيعتا دانشگاه ها ساختار لازم براي اين کار را ندارند اما مي توانند حامي آن باشند. دانشگاه ها پاسخگو و ارائه دهنده بخش هاي دانشي هستند اما دانش فني فراتر از اين است و نياز به فعاليت هايي از جنس طراحي، مهندسي و نظارت عاليه بر امور تحقيقاتي دارد. اين وظايف در حيطه فعاليت هاي مراکز تحقيقاتي قرار گرفت و موضوع هاي اولويت دار شناسايي شد و براي شرکت ملي گاز ايران چند موضوع مهم را در قالب فعاليت اين مراکز تعيين کرديم. مرکز تحقيقات ال ان جي، يکي از موضوع هاي مهم بود که پس از تدوين برنامه جامع اقدام هاي آن، اوايل امسال اين به تصويب هيئت مديره شرکت ملي گاز ايران رسيد و هدف گذاري و برنامه ها و اولويت هاي آن شناسايي شده است. در اين زمينه، تفاهمنامه اي با يک کنسرسيوم کره اي امضا شد و طراحي مفهومي آن پايان يافته و وارد مرحله طراحي پايه براي ساخت يک واحد ميني ال ان جي ايزوکانتينر با قابليت جابه جايي با ظرفيت 15 تن در روز شده است. مرکز تحقيقات توربين نيز به همين ترتيب است و پس از چند نشست، برنامه هاي جامع آن تصويب شد. از چهار موضوعي که در قالب مراکز تحقيقات تخصصي به شرکت گاز سپرده شده بود، برنامه جامع اقدام هاي دو مورد از آنها تصويب شد.

برنامه جامع اقدام هاي مرکز تحقيقات فرآورش گاز و اندازه گيري هوشمند نيز در حال تدوين است و به زودي تصويب مي شود. بسيار جدي با اين مراکز برخورد کرده ايم و به نظر مي رسد نتايج بسيار خوبي به دست آيد.

در سال هاي گذشته، همزمان با توسعه صنعت نفت، شرکت هاي داخلي نيز به فناوري هاي روز دنيا دست يافته اند و توليدات اين شرکت ها در بسياري از موارد با شرکت هاي خارجي قابل رقابت است. ادامه اين روند، افزون بر پيشرفت اجراي پروژه هاي صنعت نفت در زمينه کاهش خروج ارز از کشور و اقتصادي شدن اجراي پروژه ها نيز تاثير گذار است.

صنعت نفت که در همه حوزه ها پيشتاز بوده، توانسته است در بخش هاي مختلف، شعار امسال را محقق کند و با ادامه اين روند، شاهد شکوفايي بيش از پيش شرکت هاي توانمند داخلي خواهيم بود.

 

جعفر توفيقي: صنعت نفت نيازمند رويكرد فناورمحور است

پژوهشگاه صنعت نفت با بهره گيري از زبده ترين نيرو هاي انساني متخصص، پيشرفته ترين تجهيزات فناورانه و انباشت 60 سال دانش و تجربه، امروز تمام قد در خدمت صنعت نفت کشور است.

جعفر توفيقي در نشست مشترک با غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور مهندسي و توسعه، با هدف «توسعه همكاري ها و گسترش تعاملات في مابين»، به نقش پژوهش در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: نقش پژوهش و فناوري در توسعه صنعت نفت، نقشي حياتي و اجتناب ناپذير است و با توجه به راهبردي بودن اين صنعت در كشور، نيازمند نگرش و رويكرد دانش پايه و فناور محور در اين حوزه هستيم.

وي با ابراز خرسندي از حضور مديران ارشد صنعت نفت در اين مجموعه، به معرفي حوزه هاي مختلف تحقيقات فناورانه در پژوهشگاه پرداخت و افزود: پژوهشگاه صنعت نفت، خود را براي پاسخگويي به انتظارات مديران وزارت نفت آماده مي کند.

توفيقي با ابراز خرسندي از حضور مديران ارشد صنعت نفت در اين مجموعه با اشاره به تاکيد وزارت نفت بر جنبه هاي عملياتي فعاليت هاي پژوهشي در 4 سال گذشته، پژوهشگاه را انباشتي از 60 سال دانش و تجربه در صنعت نفت و گاز کشور دانست و تاکيد کرد که پژوهشگاه صنعت نفت، امروز با بهره گيري از زبده ترين نيرو هاي انساني متخصص و پيشرفته ترين تجهيزات فناورانه، از توانايي بالايي در خدمتِ تمام قد به صنعت نفت کشور برخوردار است.   رييس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به سخنان وزير نفت مبني بر اين كه دستگاه هاي اجرايي بايد براساس تقاضا و درخواست صنايع فعاليت كنند، ادامه داد: اين سخنان، نشان از باور عميق به نقش پژوهش و فناوري در تبديل صنعت نفت، از يك صنعت عملياتي به يك صنعت دانش پايه و فناور محور دارد و پژوهش و فناوري، مهم ترين ابزار اين تحول محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: اين مجموعه با هدف ارائه خدمات به صنعت در تلاش است تا بازنگري هايي را در برنامه هاي راهبردي خود انجام دهد و تعاملات گسترده اي را با مشتريان و ذي نفعان خود داشته باشد تا اينكه نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي و در نهايت تصميمات بهينه اتخاذ شود.

توفيقي با بيان اينكه در حال حاضر، رقابت ميان مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها بسيار گسترش يافته است، گفت: در چنين فضا هايي، پژوهشگاه صنعت نفت بايد كيفيت دانش و فناوري خود را افزايش و هزينه ها را نيز كاهش دهد و علاوه بر اينكه به فضا هاي رقابتي مي انديشد، بايد همكاري با شركت ها و دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي را در دستور كار خود قرار دهد.

وي افزود: از آنجا كه پژوهشگاه درصدد است كه در مسير تعالي سريع تر حركت كند و پاسخگوي انتظارات وزير و مديران ارشد وزارت نفت باشد، از تمامي پيشنهادها و نقطه نظراتي كه به پيشبرد اهداف اين مجموعه منجر مي شود، استقبال مي كند.

 

ضرورت تعامل بیشتر با شرکت های عملیاتی و توسعه ای

مديريت صنعت نفت انتظار دارد، پژوهشگاه صنعت نفت به طور موثرتري با شركت هاي عملياتي و توسعه اي همكاري كند تا در زمينه افزايش ضريب برداشت و بالابردن بازيافت مخازن، نتايج بهتري حاصل شود.

روز شنبه (دوم تير ماه) غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور مهندسي و توسعه، به همراه سيد صالح هندي، مدير اكتشاف و ابراهيم علوي طالقاني، مدير پژوهش و فناوري اين شرکت از دستاوردهاي فناورانه پرديس هاي سه گانه پژوهشگاه صنعت نفت بازديد كردند. غلامرضا منوچهري، پس از بازديد با بيان اين كه پژوهشگاه صنعت نفت، سابقه طولاني در پژوهش هاي فناورانه دارد و با مديران و كارشناسان ممتاز خود مي تواند پشتوانه موثري براي صنعت نفت به حساب آيد، گفت: مديريت صنعت نفت انتظار دارد كه پژوهشگاه به طور موثرتري با شركت هاي عملياتي و توسعه اي همكاري كند تا در زمينه افزايش ضريب برداشت و بالابردن بازيافت مخازن، نتايج بهتري حاصل شود.

وي با تاكيد بر اين كه پژوهشگاه صنعت نفت، مطالعات عملياتي در حوزه مخزن را آغاز كرده است، تصريح كرد: مياديني نظير يادآوران و آزادگان براي اولين بار از سوي پژوهشگاه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته كه نتايج آن به عنوان پشتوانه موثري براي ذخاير كشور، مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

 معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران به ساخت افزايه هاي حفاري در پژوهشگاه نيز اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در اين زمينه، همكاري هاي مناسبي بين اين مجموعه و شركت هاي توسعه اي وزارت نفت و پيمانكاران حفاري وجود دارد و توصيه مي كنم كه اين برنامه به صورت يك طرح و مدل تجاري طراحي شود تا اين دستاورد كه در زماني طولاني حاصل شده است، درصنعت حفاري كشور به نحو احسن مورد بهره برداري قرار گيرد.

وي بر اهميت بهره گيري از فناوري ديجيتال نيز تاكيد كرد و افزود: پژوهشگاه صنعت نفت بايد در زمينه استفاده از نرم افزار هاي روز دنيا، ثبت، ضبط و پردازش اطلاعات، مهندسي مخزن و ازدياد برداشت، استفاده حداكثري داشته باشد.

منوچهري در پايان به جايگاه پژوهشگاه صنعت نفت نيز اشاره و تصريح کرد: اين مجموعه بايد با استفاده از ظرفيت هاي بسيار خوبي که دارد، تعاملات بيشتري با صنعت برقرار کند تا بيش از اين، شاهد حضور اين پژوهشگاه در محيط هاي توسعه اي و اجرايي باشيم.