رئيس جمهوري: 

خودکفايي در توليد بنزين با صرفه جويي در مصرف محقق مي شود

رئيس جمهوري گفت: در توليد گازوييل به خودکفايي رسيده ايم و در توليد بنزين نيز با برنامه ريزي صحيح در مصرف، تا پايان سال به خودکفايي خواهيم رسيد.

حسن روحاني در ديدار صميمي با جمعي از اصحاب رسانه، با بيان اين که نگراني نسبت به آينده کشور ايرادي ندارد، گفت: آن نگراني خوب است که منتهي به عــــزم بيشتر، تصميم استوارتر، انسجام قوي تر و برنامه اي بهتر براي پيشبرد امور و رفع نگراني ها شود.

وي با بيان اين که به هيچ عنوان نااميدي در کشور را نمي پسندم، افزود: نااميدي پايان ماجراست و اگر تسليم شدن براي هر ملتي ناپسند و زشت است، نااميدي، تسليم شدن در برابر بدخواهان است. رئيس جمهوري با اشاره به برخي اظهارنظرها نسبت به اين که عنوان مي کنند، پاي صندوق راي رفتيم و نتيجه اي نديديم، عنوان کرد: هم صندوق انتخابات سال 92 و هم صندوق سال 96 دستاوردهاي بسيار روشني دارد که نمونه آن، آمار اخير بانک مرکزي درباره رشد اقتصادي است که بر اساس آن در سال گذشته، 4/4 درصد رشد اقتصادي داشتيم.

روحاني با اشاره به اين که پيشرفت روستاهاي کشور در بخش هاي مختلف از جمله گاز، قابل مقايسه با زمان قبل از دو صندوق راي گذشته نيست، گفت: در توليد گازوييل به خودکفايي رسيده ايم و در توليد بنزين نيز با برنامه ريزي صحيح در مصرف، تا پايان سال به خودکفايي خواهيم رسيد. وضع سرمايه گذاري در کشور، امروز برخلاف سال هاي قبل مثبت شده است.

رئيس جمهوري با طرح اين سوال که چرا بايد موضوع پشيمان بودن از صندوق راي را مطرح کنيم، افزود: صندوق راي، تنها راه حل مشکلات پيش روي ماست و جدا شدن از صندوق، يعني جنگ داخلي و تسليم شدن در برابر دشمن. شايد حل بعضي مشکلات سخت باشد، اما براي حل همين مشکلات نيز راهي جز رجوع به صندوق آرا نداريم.

وي با بيان اين که امروز بار سنگيني بر عهده اصحاب رسانه قرار دارد، گفت: امروز مشکل اصلي ما، مشکل اقتصادي، فرهنگي يا امنيتي نيست؛ بلکه مشکل اصلي امروز ما جنگ رواني است بزرگترين غم براي يک ملت، زماني است که رسانه هاي بيگانه، مرجع او باشند. در کمتر جايي ديده ام که يک ملت اين گونه به رسانه هاي بيروني اعتنا کنند، اين وضع بايد اصلاح شود و رسانه هاي داخلي، مرجع اطلاع رساني به مردم باشند.

روحاني از همه رسانه ها خواست که تمام توان و تلاش خود را براي صداقت و اداي امانت به کار گيرند و تصريح کرد: شما اصحاب رسانه، امانتدار افکار مردم هستيد. اصل و جوهره دين، صداقت و اداي امانت است و شما بايد بيش از هر کسي به اين مهم توجه کنيد.

 

قرائت گزارش قانون اصلاح الگوي مصرف در مجلس

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، گزارش اين کميسيون درباره نحوه اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي را در صحن علني مجلس قرائت کرد.

اسدالله قره خاني، در نشست علني روز سه شنبه، 29 خردادماه مجلس، حين قرائت گزارش کميسيون انرژي گفت: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، حاصل تلاش مستمر کميسيون انرژي در دوره هشتم و مصوب 4 اسفند سال 89 مجلس شوراي اسلامي است. هدف نهايي اين قانون مديريت و بهينه سازي کاربرد انواع انرژي به گونه اي است که بدون کاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي از اتلاف انرژي جلوگيري شود و ضمن افزايش بازدهي و بهره وري و استفاده اقتصادي از انرژي، به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست کمک شود.

وي افزود: همچنين قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي به دنبال آن بوده تا نگاه جديدي در مورد انرژي و اهميت آن در کشور نهادينه شود و نيز هماهنگي لازم را بين دستگاه هاي متولي و مسئول در حوزه انرژي از طريق فعال کردن شوراي عالي انرژي ايجاد کند. از سوي ديگر، بر اساس ماده 3 اين قانون، تعيين، اصلاح و بازنگري خط مشي هاي اساسي در مورد هر کدام از حوزه هاي توليد و مصرف انرژي ازسوي کارگروهي از وزراي نفت، نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري انجام شود.

قره خاني تصريح کرد: برخي دستگاه ها، بويژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نيرو اقدام هاي مناسبي را براي انجام تکاليف خود در اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي انجام داده اند. بر اساس شاخص هاي ارزيابي محاسباتي سازمان برنامه و بودجه، از سال 1390 تا 1394به واسطه اقدام هاي وزارت نفت، حدود 279 ميليون بشکه معادل نفت خام در آن دوره صرفه جويي به عمل آمده و از نظر آثار زيست محيطي به کاهش 136 ميليون تن دي اکسيد کربن منجر شده است.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس عنوان کرد: در نتيجه اقدام هاي وزارت نيرو نيز حدود 152 ميليون بشکه معادل نفت خام در بازه زماني مذکور صرفه جويي و از انتشار حدود 43 ميليون تن دي اکسيد کربن کاسته شده است، با وجود اين، مستند به گزارش نهايي سازمان برنامه و بودجه، در موارد متعددي نياز به همکاري بين دستگاهي براي اجراي احکام قانون ضروري است.

وي ادامه داد: از اهم مواردي که مغفول مانده، مي توان به عملکرد ناقص سازمان ملي استاندارد ايران در اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي بر برقي با همکاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت اشاره کرد، هرچند به اقدام هاي اين سازمان در حوزه تهيه و تدوين استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان و مصالح ساختماني اشاره شده است.

 

ازسوي هيئت وزيران 

آيين نامه اجرايي تامين سوخت کمکي نيروگاه هاي کشور تصويب شد

هيئت وزيران به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي کشور، نيرو و نفت، آيين نامه اجرايي بند «س» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصويب کرد.

اين آيين نامه اجرايي از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا به وزارتخانه هاي نفت، کشور، نيرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شد.

متن کامل تصويب نامه به شرح زير است:

ماده 1- وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابع مکلف است مطابق اين آيين نامه نسبت به تامين سوخت کمکي گاز مورد نياز نيروگاه هاي تبديل پسماند به انرژي به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان هاي کشور به ميزان 200 ميليون مترمکعب به ارزش دويست ميليارد (000/000/000/200)ريال با تعرفه نيروگاه هاي حرارتي اقدام کند.

ماده2- حداکثر گاز کمکي مورد نياز براي امحاي هر تن پسماند در روش هاي توليد برق موضوع اين آيين نامه شامل زباله سوز، گازي سازي و آتش کافت، در مناطق شمالي کشور 100 مترمکعب و در ساير مناطق کشور 80 مترمکعب است. ميزان گاز مورد نياز کمکي در فناوري هاي مذکور در هر مورد و در سقف ذکر شده توسط کارگروهي مرکب از نمايندگان وزارتخانه هاي کشور، نفت، نيرو و سازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود و در اختيار سرمايه گذار نيروگاه هاي تبديل پسماند به انرژي قرار مي گيرد.

ماده 3- برق توليدي نيروگاه هاي تبديل پسماند به انرژي در سقف گاز کمکي مذکور در ماده (2) اين آيين نامه به صورت تضميني و با نرخ تجديدپذير خريداري مي شود. در صورت مصرف گاز مازاد بر اين ميزان، برق توليدي به ازاي گاز اضافي مصرف شده بر اساس متوسط بازدهي (راندمان) نيروگاه هاي حرارتي و با نرخ بازار عمده فروشي برق خريداري مي شود.

ماده4- احداث خط انتقال اختصاصي گاز طبيعي (در صورت نياز) برعهده سرمايه گذار بخش خصوصي است.

ماده5- وزارت نفت موظف است ميزان گاز مصرفي ماهانه نيروگاه هاي تبديل پسماند به انرژي را با رعايت تعيين شده توسط کارگروه موضوع ماده (2) اين آيين نامه به وزارت نيرو اعلام و وزارت نيرو معادل برق توليدي آن را محاسبه و به خريدار برق (سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق) براي اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت کمکي و نيز برق توليدي به ازاي گاز اضافي مصرف شده موضوع مواد (2) و (3) اين آيين نامه اعلام کند.

ماده 6- عقد قرارداد با سرمايه گذاران بخش خصوصي بايد براساس ضوابط و مقررات قانوني و منطبق با چارچوب قرارداد ابلاغي وزارت کشور باشد.

ماده7- نيروگاه هاي تبديل پسماند به انرژي بايد استانداردهاي روز مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست مرتبط با آلايندگي تاسيسات تبديل پسماند به انرژي را رعايت کنند.

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است آلايندگي هاي خروجي نيروگاه هاي مذکور را به صورت مستمر پايش و در صورت عدم رعايت استانداردهاي مورد تاييد، مراتب را به وزارت نيرو جهت توقف خريد تضميني برق تا زمان رفع آلايندگي هاي خروجي نيروگاه اعلام کند.

ماده8- تما مي طرح ها و پروژه هاي نيروگاهي پسماند انرژي پيش از اجرا و در مرحله مطالعات امکان سنجي و مکان يابي بايد از لحاظ اثرات زيست محيطي با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست اقدام شود.

ماده9- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است گزارش اجراي اين آيين نامه را در مقاطع زماني 6 ماه و به همراه پيشنهادهاي لازم براي رفع موانع در صورت لزوم به هيئت وزيران ارائه کند.

 

وزير نفت در وين:

نفت يک سلاح و اوپک يک سازمان سياسي نيست

«نفت يک سلاح نيست که به عنوان ابزاري سياسي عليه برخي کشورها مورد استفاده قرار گيرد. اوپک هم يک سازمان سياسي نيست و لازم است هر گونه استفاده از نفت به عنوان يک سلاح يا ابزار عليه برخي کشورها را محکوم کند.»

اين رويکرد و موضع بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان در بدو ورود به هتل کمپينسکي وين، در جمع خبرنگاران است که در واکنش به رفتارهاي مداخله جويانه رئيس جمهوري آمريکا اعلام شد که به سياسي شدن بازار نفت منجر شده است.

وزير نفت بر اين مسأله تاکيد کرد که براي من و برخي اعضاي اوپک بسيار مهم است که بازار نفت غيرسياسي باشد، براساس منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان عمل کند و مبتني بر عرضه و تقاضا پيش برود.

وي افزود: اوپک سازماني نيست که از دستورهاي رئيس جمهوري آمريکا پيروي کند. ترامپ فکر مي کند مي تواند آنچه را مي خواهد، به اوپک تحميل کند و با توسل به اعمال تحريم‎ها عليه دو عضو مهم سازمان، بازار را با مخاطره مواجه سازد. به همين منظور از اوپک توقع دارد تغييراتي در تصميمات خود بدهد تا به کاهش قيمت‎ها کمک کند.

 وزير نفت در پاسخ به اين سوال که آيا با پيشنهاد مشخصي به نشست 174 اوپک در وين آمده است، گفت: پيشنهاد مشخصي نيست، اما موضع مشخصي در اين نشست داريم.

وي با بيان اين که تصميم گيري درباره اتمام توافق کاهش توليد، به اجماع اعضاي اوپک نياز دارد، ادامه داد: اوپک، سازماني مستقل است و يک سازمان آمريکايي نيست و تفاوت بسيار مهمي بين اوپک و IEAو EIA وجود دارد. اوپک سازماني نيست که دستور کارش را از آمريکا بگيرد و آن را اعمال کند. اوپک بخشي از وزارت انرژي آمريکا نيست.

زنگنه گفت: رئيس جمهوري آمريکا با تحريم هايي که عليه برخي بنيانگذاران عضو اوپک ايجاد کرده، سبب اختلال در بازار نفت شده است.

به گفته وي، اگر بازار نفت بر اساس بنيان‎ها نباشد، توليدکنندگان و مصرف کنندگان از اين شرايط سود نمي برند و ضروري است اوپک از تصميم‎هاي سياسي به دور باشد و هرگونه استفاده سياسي از نفت را براي فشار بر کشورها محکوم کند. معتقدم هيچ چراغ سبزي نبايد مبني بر عملياتي کردن تصميم ترامپ به آمريکا نشان داد.

زنگنه با بيان اينکه ايران هيچ محدوديتي براي مذاکره با وزرا و شرکت‎هاي خارجي ندارد، گفت: سعي مي کنم با بيشتر آنها مذاکره کنم.

 

پرداختن به افزايش توليد اوپک، چراغ سبز به آمريکاست

وزير نفت همچنين در جمع خبرنگاران گفت: پرداختن به موضوع افزايش توليد نفت اوپک، چراغ سبز به تصميم هاي آمريکاست، در حالي که اکنون با عدم تعادل در بازار نفت مواجه نيستيم و نيازي به افزايش توليد نيست.

وي با بيان اينکه در مقطع کنوني با هيچ افزايش توليدي موافق نيستم، زيرا هم اکنون در بازار عدم تعادل نداريم، ضمن اين که قرار نبود در جلسه اوپک در مورد افزايش توليد بحثي داشته باشيم، گفت: پرداختن به اين موضوع نشان دادن چراغ سبز به تصميم هاي آمريکاست.

وزير نفت با بيان اين که از نظر من حتي 500 هزار بشکه هم نبايد به توليد نفت اضافه شود، افزود: بر اساس توافق قبلي، قرار بود حدود 2 ميليون بشکه کاهش توليد داشته باشيم که هم اکنون در عمل شاهد 3 ميليون بشکه کاهش توليد هستيم، بنابراين اگر اعضاي اوپک يک ميليون بشکه نفت وارد بازار کنند، ديگر مشکلي نبوده و نيازي به افزايش توليد نيست.

اکنون قيمت ها براساس تصميم هاي سياسي است

زنگنه در پاسخ به اين که نظر شما درباره خروج روسيه از توافق کاهش توليد چيست، گفت: اين ميل خود آنهاست. روس ها کاملا داوطلبانه به تصميم کاهش توليد پيوستند و هيچ تعهدي در اين ارتباط ندارند. موضوع صحبتم غيراوپک نيست. بحث من تنها در مورد اوپک و تصميم هاي آن است. وي ادامه داد: بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي، هيچ گونه بي تعادلي در بازارهاي جهاني نفت خام مشاهده نمي شود، اما شرايط مربوط به سال آينده، موضوع ديگري است. ما يک توافق و تصميم معتبر داريم و معتقديم هيچ گونه مشکلي در بازار وجود ندارد، اما بر اساس تنش هاي سياسي، شاهد بي ثباتي و تنش در بازار هستيم.

زنگنه با بيان اين‎که تصميم ترامپ مبني بر خروج از برجام، مهم ترين دليل افزايش قيمت هاي نفت است، به طوري که پس از اعلام آن، قيمت نفت افزايش 6 دلاري را شاهد بود، ادامه داد: اکنون قيمت ها براساس بنيان ها نيست، بلکه بر اساس تصميم هاي سياسي است.

وزير نفت با بيان اين‎که ما با سطح کنوني قيمت ها مشکل نداريم، گفت: رئيس جمهوري آمريکا مشکلي با قيمت هاي بالا ندارد، زيرا اين سطوح قيمتي سبب افزايش توليد شيل اويل مي شود، اما در افکار عمومي اين گونه جلوه مي کند که مخالف است و از اوپک مي خواهد که شرايط را تغيير دهد و اوپک را مقصر اين شرايط جلوه مي دهد، در حالي که اين شرايط را اوپک به وجود نياورده، بلکه اين دولت آمريکاست که مسبب اين شرايط است و حال هم شرايط بايد ازسوي خودشان اصلاح شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: اوپک يک سازمان بين المللي و متعلق به 14 عضو است و از هيچ جايي دستور نمي گيرد.

وي در پاسخ به اين سوال که پيش بيني شما در خصوص کاهش توليد و صادرات نفت ايران با اعمال تحريم‎هاي آمريکا چيست، گفت: ما تلاش مي کنيم به هر قيمتي که شده، حداقل اثرپذيري را در بخش توليد و صادرات نفت داشته باشيم.

وزير نفت همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا درخواست ايران مبني بر در دستور کار قرار گرفتن موضوع تحريم ايران و ونزوئلا در نشست روز جمعه، از سوي رئيس اوپک رد شده است، گفت: خير رد نشده است. هم ما (ايران) و هم ونزوئلا درخواست کرده ايم و برخي اعضاي ديگر هم حمايت کرده‎اند.

 

بازار نفت نبايد سياسي باشد

بحث ما اين است که بازار نفت نبايد سياسي باشد و اوپک هم يک سازمان سياسي نيست و به همين دليل هم بايد با هرگونه سياسي شدن بازار و استفاده سياسي از ابزار نفت عليه توليدکنندگان يا حتي مصرف کنندگان مخالفت شود.

وزير نفت که براي شرکت در هفتمين سمينار بين المللي و يکصد و هفتاد و چهارمين نشست سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) هفته گذشته عازم وين شد، پيش از عزيمت به وين نيز عنوان کرد: مشکل فعلي بازار نفت، عمدتا تنش‎هاي سياسي است که ازسوي رئيس‎جمهوري آمريکا در فضاي سياسي بين‎المللي ايجاد شده است، نه عدم توازن عرضه و تقاضا.

زنگنه افزود: به اعتقاد ما، ترامپ براي فعال نگه داشتن توسعه شيل اويل در آمريکا موافق قيمت‎هاي بالاي نفت است، اما براي فرار از فشار افکار عمومي مردم آمريکا در برابر بالا رفتن قيمت نفت، بخصوص بعد از  خروج آمريکا از برجام، به اوپک حمله مي‎کند.

گزارش کامل هفته نامه «مشعل» از هفتمين سمينار بين المللي اوپک شماره بعد منتشر خواهد شد.