به روز رساني PLC ايستگاه هاي مخابراتي مارون اصفهان

نرم افزارهاي PLC ايستگاه هاي مخابراتي مسير خط لوله نفت خام مارون ـ اصفهان به روز رساني و رفع اشکال شد.

عليرضا رضايي، مهندس مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه اصفهان گفت: با توجه به حساسيت سيستم و لزوم ارتقاي ضريب اطمينان براي جلوگيري از قطع ارتباط صوت وديتا در مسير خط لوله نفت خام مارون ـاصفهان، سيستم نرم افزارهاي PLC تمام ايستگاه هاي مخابراتي اين مسير به روز رساني و رفع اشکال شده است. وي درباره اهميت نرم افزار PLC گفت:ولتاژفازها، فرکانس وجريان مصرفي سايت هاي مخابراتي ازطريق اين نرم کنترل مي شود؛ ازاين رو براي هر تکرار کننده مخابراتي اين منطقه، يک PLC تعريف شده است. اين کارشناس مخابرات افزود:در پي اشکال هاي فني موجود درنرم افزار ياد شده، گروهي ازهمکاران ماکرو ويو منطقه عملياتي اصفهان، تعميرات لازم را براي تنظيم دستگاه هاي کنترل ديزل ژنراتور(WOOD  WARD)  انجام داد. رضايي ادامه داد:براي تفکيک کردن شبکه هاي مختلف ازيکديگر با جداسازي تجهيزات شبکه راديو، مشکلات اين حوزه برطرف شده است. رضايي گفت: اين اقدام ها در يک ماه گذشته از سوي سه نفر ازکارشناسان بخش راديو معاونت مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان انجام شده است.

 

تغييرمسير در بخشي از خط لوله کرمانشاه – سنندج

پروژه تغيير مسير بخشي از خط لوله انتقال فرآورده کرمانشاه- سنندج درآينده نزديک باهمكاري شركت توسعه منابع آب ونيروي ايران عملياتي مي شود. رئيس مهندسي نگهداري وتعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب در حاشيه نشست مشترک با کارشناسان شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران گفت: با توجه به آبگيري سد مخزني «ژاوه» در مسير خط لوله 10 اينچ کرمانشاه- سنندج، حدود 3500 متراز اين خط به منظور ايمن سازي و جلوگيري از بروز آسيب هاي احتمالي، تغيير مسير خواهد يافت. بهزاد خدادوست با تاکيد بر رعايت اصول ايمني وحفظ حريم خط لوله دراين بخش ازمسيراظهار کرد:بنابر بررسي هاي انجام شده، لازم است در مقطعي ازمسير خط لوله ياد شده به دليل احتمال ريزش حريم خط ديوارحايل احداث و دربرخي نقاط نيز رفع تعارض انجام شود. وي تاکيد کرد: تغييرمسيربخشي ازخط لوله انتقال فرآورده نفتي کرمانشاه- سنندج به دليل تلاقي و عبور از رودخانه و به لحاظ مسائل زيست محيطي اهميت وحساسيت بالايي برخوردار است.

خدادوست با بيان اين که براي اجراي اين پروژه پيگيري ها و مکاتبات زيادي انجام شده است، تصريح کرد: به منظور اجراي طرح مزبور، از حريم خط لوله 14 اينچ اتيلن غرب به عنوان مسير جديد خط (با کسب مجوز از شرکت پتروشيمي) استفاده شده است. سيامک دارابي، رئيس بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب نيزدرباره تغييرمسيربخشي از خط لوله انتقال فرآورده کرمانشاه - سنندج گفت: به دليل همجواربودن اين خط لوله با خط لوله اتيلن غرب، محدوديت هاي زيادي براي هر دو خط از نظر سيستم هاي حفاظت کاتدي و رعايت حريم خط وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. دارابي يادآورشد: نقش واحد بازرسي فني، مشاوره به همکاران واحد تعميرات خط براي رعايت استانداردهاي تعريف شده است.

 

ترميم پوشش دوخط لوله  انتقال فرآورده درشمال غرب

رئيس واحد حفاظت از خوردگي منطقه شمال غرب از ترميم پوشش خطوط فراورده 10 اينچ انشعابي نيروگاه سلطانيه و 14 اينچ ري-تبريز خبرداد.

رئيس واحد حفاظت از خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالغرب گفت:اين واحد درسه ماه نخست امسال، 15مورد ترميم پوشش نقاط خوردگي جوشکاري شده درخط 14 اينچ فراورده ايده لو- قره چمن را در دستور کار داشته است. داود چوپاني بااشاره به اينکه حفاظت و نگهداري از لوله ها يکي از مهمترين وظايف مناطق زيرمجموعه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است، افزود:عوامل مختلفي به مرور زمان وبه صورت تدريجي موجب خوردگي خط لوله مي شوند که با بازديدهاي به موقع مي توان از بروز اين پديده جلو گيري کرد. وي به ترميم پوشش خط 10 اينچ مسيرانشعابي نيروگاه سلطانيه زنجان اشاره نيز اشاره و تصريح کرد:خط لوله ياد شده در دو نقطه آسيب ديدگي داشت که با انجام عمليات ترميمي، اين مهم برطرف شده است.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب، از مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است که استان هاي البرز، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل حوزه عملياتي آن را تشکيل مي دهند. اين حوزه عملياتي تامين نفت خام پالايشگاه تبريز و بخشي از خوراك پتروشيمي تبريز، همچنين تامين فرآورده نفتي (سوخت) استان هاي زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل را به عهده دارد.

تامين سوخت هواپيما، سوخت نيروگاه هاي اردبيل و اروميه نيز، بخش ديگري از مسئوليت هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب است.

 

 

بهره مندي 50 شهر و 934 روستا از گاز

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: هم اکنون 50 شهر و 934 روستاي اين استان زيرپوشش گازطبيعي قرار دارد. منوچهر فلاح افزود: گازرساني به اين تعداد شهر و روستا با اجراي بيش از1900 کيلومترخط انتقال و15هزارکيلومتر خط تغذيه و شبکه توزيع محقق شده است. وي تصريح کرد: گازرساني به75 هزار خانوار شهري وروستايي نيز در دست اجراست و به زودي اين مهم محقق خواهد شد.

فلاح با اشاره به نقش موثرگازطبيعي درکاهش آلودگي هوا، جلوگيري از قطع درختان و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، بر ضرورت توسعه  گازرساني و تامين گاز مورد نياز صنايع استان کرمان تاکيد کرد. مديرعامل شرکت گازاستان کرمان همچنين با تاکيد براهميت توزيع گاز در اين استان گفت: از آنجا که ارائه خدمات ايمن به مشترکان، پيشاني فعاليت هاي اين شرکت است، ارتباط بامشترکان و خدمات رساني مطلوب به آنها بايد به عنوان اولويتي مهم پيگيري شود. فلاح با بيان اين که نيروگاه هاي توليد برق استان کرمان، بيشترين سهم مصرف را به خوداختصاص مي دهند، اظهارکرد:بهره برداري از نيروگاه کهنوج و درمدارقرارگرفتن بخش گازآن موجب شده است برق جنوب استان کرمان به مدد استفاده از اين انرژي(گاز) درچند سال گذشته قطع نشود. به گفته وي، هم اکنون 727صنعت وابسته به گاز دراين استان کرمان فعال است که باتوسعه گازرساني درجنوب وشرق استان کرمان، اين تعداد رشد چشمگيري را پيش رو دارد.

 

رونمايي از کتابخانه ديجيتال شرکت ملي گاز ايران

رئيس آموزش شرکت ملي گازايران از رونمايي وافتتاح کتابخانه ديجيتال اين شرکت خبر داد.

 اسحاق فرشيدي گفت: رونمايي ازاين کتابخانه ديجيتال، امکان عضويت در آن، همچنين استفاده ازآن در نمايشگاه داخلي کتاب درمرکزاطلاع رساني و کتابخانه مرکزي شرکت ملي گاز ايران (ساختمان آموزش) انجام شد.

وي تصريح کرد: مرکز اطلاع رساني و کتابخانه مرکزي شرکت ملي گاز ايران با هدف دسترسي به متن کامل منابع بدون محدوديت زماني، اقدام به گردآوري، ذخيره، سازماندهي، همچنين اشاعه اطلاعات و دانش، در قالب هاي ديجيتالي در بستر کتابخانه ديجيتال کرده است. رئيس آموزش شرکت ملي گازايران افزود: تاکنون بيش از دو هزارمنبع تخصصي دراين کتلابخانه ديجيتالي، نمايه سازي، اينترنت سازي و بارگذاري شده است.

به گفته فرشيدي، باانجام فعاليت هاي ياد شده اين تعداد نسخه کتاب آماده استفاده همکاران در محيط اينترانت شده است.

به گفته وي، اين مجموعه که به صورت روزانه درحال گسترش است، به زودي در بستر اينترنت، قابل دستيابي خواهد بود.

 

 

ساخت داخل اولويت اصلي پالايشگاه ششم است

رئيس تعميرات پالايشگاه ششم مجتمع گازپارس جنوبي گفت: استفاده از کالاها و تجهيزات ساخت داخل دراولويت اصلي اين پالايشگاه قرار دارد. باغبان با اشاره به تاکيدهاي مقام معظم رهبري بر حمايت ازکالاي داخلي افزود: با توجه به تحقق اين شعارکليدي که راهگشاي برون رفت از تحريم هاي ظالمانه و تقويت اقتصاد کشور است، حمايت از توليدکنندگان وسازندگان داخلي دردستور کار پالايشگاه ششم مجتمع پارس جنوبي قرار گرفته است. رئيس تعميرات پالايشگاه ششم مجتمع گازي پارس جنوبي با تاکيد براين که لازمه ايجاد اقتدار درحوزه اقتصادي، تکيه بر توان داخلي و حمايت از خدمات و کالاهاي توليد کننده داخلي است، افزود: هم اکنون بخش قابل توجي از تجهيزات مورد نياز اين پالايشگاه در زمينه نگهداشت، نوسازي و تعمير تأسيسات، از طريق شرکت ها وپيمانکاران داخلي انجام مي شود. به گفته وي، ساخت «آنالايزراکسيژن» براي نخستين بار در کشور، از مصداق هاي حمايت ازتوليد کنندگان وسازندگان داخلي است که با همکاري مشترک توليد کنندگان داخلي و مهندسين ابزار دقيق پالايشگاه ششم است انجام مي شود.

باغبان همچنين اظهارکرد:با توجه به تحريم هاي ظالمانه استکبار جهاني عليه جمهوري اسلامي، پس ازتحويل فازهاي 15و16به دليل تأمين نشدن قطعات دوسالانه اين پالايشگاه، بيش از60 درصد فعاليت هاي تعميراتي نيازمند قطعات يدکي، به وسيله واحد تعميرات پالايشگاه ششم و همکاري توليد کنندگان داخلي ساخته و تأمين شده است. اين مقام مسئول با بيان اين که هم اکنون نيز، طرح هاي مهمي با همکاري توليد کننده داخلي دردست اجراست، ساخت پوشش هاي نانوبه منظور افزايش حرارت درمبدل هاي حرارتي را ازجمله اين طرح ها برشمرد. به گفته باغبان اين فناوري، کاهش چشمگيرمصرف انرژي را در پي دارد.

 

 

ايمن سازي خط هفتم سراسري

ايمن سازي خط لوله هفتم سراسري درمنطقه 10عمليات انتقال گازايران با موفقيت پايان يافت. مديرمنطقه 10 عمليات انتقال گازايران گفت: درخطوط لوله و تاسيسات گاز عواملي مانند سايش وبلاياي طبيعي، خطوط لوله را به يکي از اولويت هاي مهم اين منطقه بدل کرده است. حميدخدري با بيان اين که افزايش پايداري خطوط لوله سراسري انتقال گاز براساس برنامه زمانبندي انجام مي شود، تصريح کرد: باتوجه به ضرورت تعميرات درخط لوله هفتم سراسري و رويکرد اين منطقه در حوزه مسائل زيست محيطي، همچنين جلوگيري ازقطع گاز، به ايمن سازي اين خط لوله اقدام شده است.

وي شناسايي نقاط آسيب پذير، حفاري و خاکبرداري، هماهنگي واحد هاي عملياتي (بازرسي فني، بهداشت، ايمني ومحيط زيست نسبت) و عايق کاري محل مورد نظر را مجموعه فعاليت هاي ايمن سازي خط لوله هفتم سراسري برشمرد.

به گفته مديرمنطقه 10عمليات انتقال گازافزايش راندمان، حفظ يکپارچگي خطوط لوله انتقال گازوجلوگيري ازهدررفت اين سرمايه ملي، از مهم ترين اهداف اين عمليات بوده است.

خدري همچنين از انجام عمليات «اصلاح مسير رفت و برگشت ايستگاه دريافت وارسال توپک» خط لوله ششم سراسري با هدف افزايش ايمني درمحدوده استحفاظي مرکز بهره برداري خطوط لوله خورموج خبر داد.

وي تصريح کرد: «ونت» و «درين» ازقسمت هاي موثرايستگاه ارسال کننده و دريافت کننده گاز محسوب مي شود که تخليه مايعات وضايعات باقي مانده از پيگراني خطوط لوله را انجام مي دهد.

به گفته خدري، درفرايند اين عمليات که بااستفاده ازتوان داخلي انجام شد، افزون برکاهش هزينه ها، صرفه جويي قابل توجه ارزي و زماني محقق شده است.