پژوهش و فناوري وزارت نفت

با احکام جداگانه معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت، مدير کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها، همچنين سرپرست اداره کل پژوهش اين معاونت، منصوب شدند. دراحکام جداگانه حييب الله بيطرف اميد شاکري به عنوان مدير کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها و احمد خان ‎بيگي نيز به عنوان سرپرست اداره کل پژوهش معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، معرفي و منصوب شده اند.

 

ساخت بيمارستان 270 تختخوابي در بندرعباس

پالايشگاه ستاره خليج فارس با هدف عمل به مسئوليت اجتماعي، بيمارستان 270 تختخوابي دربندرعباس را مي سازد. فريدون همتي، استاندارهرمزگان در آيين کلنگ زني اين بيمارستان با قدرداني از عوامل اجراي طرح مزبورگفت: بنگاه هاي بزرگ اقتصادي فعال دراين استان جنوبي نيز مي توانند درجهت عمل به مسئوليت اجتماعي، گام هاي مشابهي بردارند.محمدعلي دادور، مديرعامل پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس نيز با اشاره به اين که اين پالايشگاه توانسته نياز کشور در زمينه سوخت را تامين کند، افزود: احداث اين بيمارستان 270 تختخوابي با هدف عمل به مسئوليت اجتماعي و خدمت به مردم شريف استان هرمزگان انجام مي شود.به گفته مسئولان اجراي طرح، ساخت اين بيمارستان که مجهز به همه امکانات و تجهيزات روز است، درمحوطه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس انجام مي شود.ساخت اين بيماستان 270 تختخوابي دوسال زمان خواهد برد.

 

80 درصد پيشرفت در فاز يک پتروشيمي مسجدسليمان

مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان گفت: فازيک (اوره وآمونياک) پتروشيمي مسجد سليمان بيش از80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و پيش بيني مي شود درصورت فراهم شدن شرايط لازم، ابتداي سال آينده به بهره برداري برسد. يوسف داوودي با بيان اين که با افتتاح همزمان اين واحد پتروشيمي براي 1500 نفر به صورت مستقيم اشتغال زايي مي شود، افزود: تکميل زنجيره ارزش به عنوان يک راهبرد مورد توجه ويژه قراردارد و توسعه همزمان بخش هاي بالادستي و پايين دستي آن روند ايجاد شغل هاي جديد را شتاب خواهد بخشيد. وي تسريع فعاليت هاي نصب تجهيزات، لوله کشي و پيش راه اندازي واحدهاي يوتيليتي را از برنامه هاي امسال اعلام و اظهارکرد: به منظور رعايت استانداردها و دستورعمل هاي سازمان محيط زيست، طرح هايي نيز تدوين شده است. مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان با اشاره به ضرورت رعايت بهداشت و ايمني گفت: پيمانکار ملزم به رعايت همه قوانين و دستورعمل هاي مربوط به بهداشت حرفه اي و ايمني کارکنان شاغل در پروژه است و اين موضوع به صورت مدون و دوره اي کنترل مي‎شود. ماموريت شرکت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان جذب سرمايه براي توسعه مجتمع هاي پتروشيمي ومشارکت وسرمايه گذاري تخصصي بين المللي درسراسر زنجيره ارزش صنعت اوره، آمونياک و الفين ها در محيطي ايمن، نوآورانه و سازگار با محيط زيست به منظور تأمين پايدار ارزش هاي ذي نفعان است.

 

خدمات درماني به فرزندان ذکور بالاي 22 سال

در صورت ابلاغ دستورعمل جديد و پرداخت سرانه از سوي شرکت ها، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آماده خدمات رساني به فرزندان ذکور بالاي 22 سال است.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بيان اين که با وجود تدوين مقررات وزارت نفت درسال 96 دستورعمل پرداخت سرانه به شرکت ها ابلاغ نشد، افزود:با اين حال، ارائه خدمات درماني ازسوي اين سازمان تا يکم اسفندماه 96 ادامه يافت، اما با پرداخت نشدن سرانه از سوي شرکت ها و طرح اين موضوع درهيئت مديره سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، خدمات رساني به اين گروه قطع شد.

حبيب‎اله سميع گفت: درصورت تصميم جديد تدوين مقررات يا پرداخت سرانه ازسوي شرکت هاي مربوط، سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت آماده ارائه دوباره خدمات کامل به اين گروه است. مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي درسال 88 گفت: دراين مصوبه، فرزندان ذکور بالاي 22 سال فاقدشغل مي توانند زيرپوشش بيمه درماني والدين قرار گيرند و وزارت نفت در اين موضوع پيشگام شده است.

وي تصريح کرد: طبق مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران، به شرط پرداخت دوهزار و 750 تومان درماه ازسوي فرد شاغل و 2/2 درصد سرانه از سوي شرکت کارفرمابه سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، اين خدمات ارائه مي شود.

سميع افزود: تا سال 1391 اين سرانه پرداخت وپس از آن متوقف شده، اما خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ادامه داشته است.

وي با بيان اين که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درسال 93 (پس ازپذيرش مسئوليت درسازمان) پيگير پرداخت سرانه ها از سوي شرکت ها شده است، افزود:سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با سرانه هاي پرداختي شرکت ها اداره مي شود و ازاين طريق خدمات به جمعيت زيرپوشش ارائه مي کند؛ بنابراين، قانوني وعرفي نيست که براي خدمات رساني به فرزندان ذکوربالاي 22 سال، ازسرانه ديگر اعضاي خانواده استفاده شود.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت:جمعيت بالاي 22 سال فرزندان ذکور کارکنان صنعت نفت نزديک به 23 هزار نفر است که 17 هزار نفر از آنها فرزند کارکنان بازنشسته هستند.

 

توليد 5/16 ميليون ليتر بنزين يورو 4 با پايان تعميرات اساسي

مديرعامل پالايشگاه امام خميني (ره) شازند اراک گفت:با پايان يافتن زود هنگام فازنخست تعميرات اساسي، توليد روزانه بنزين يورو 4 دراين پالايشگاه به 5/16ميليون ليتر رسيد. عليرضاامين بابيان اين که تعميرات اساسي پنج واحد عملياتي پالايشگاه امام خميني (ره) 29 فروردين ماه امسال کليد خورد، تصريح کرد:با پايان اين عمليات درکمترازيک ماه، توليد بنزين يورو 4به حد اعلام شده (5/16 ميليون ليتر در روز) رسيده است. وي بنزين توليدي اين پالايشگاه را در دوره انجام تعميرات اساسي، 8 ميليون تا 12ميليون ليتر در روز اعلام کرد وگفت: واحدهاي تقطير، گاز مايع، تبديل کاتاليست، کاهش گران روي و تصفيه نفت سفيد، مجموعه واحدهايي است که تعميرات اساسي آنها انجام شده است. به گفته وي، تعميرات اساسي واحد تقطير 27 روز، واحد گازمايع 19روز و واحد تبديل کاتاليست نيز در 21 روز انجام شده است. امين مدت زمان تعميرات اساسي واحد کاهش گران روي وتصفيه نفت سفيد را به ترتيب26 و 23 روز اعلام و اظهار کرد: زمان تعميرات اساسي در برخي واحدها بي سابقه بوده است. مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند اراک تاکيد کرد: عمليات تعميرات اساسي اين پالايشگاه، بدون هيچ حادثه اي انجام شده است وهم اکنون توليد بنزين يورو 4 درآن با تمام ظرفيت انجام مي شود. وي آخرين تعميرات اساسي پالايشگاه امام خميني (ره) را مربوط به سال 92 اعلام و اظهار کرد:با توجه به اهميت استفاده از پيمانکار ونيروهاي بومي در روند اين تعميرات، 80 درصد ازنيروهاي به کارگرفته شده در اين فرآيند(تعميرات اساسي) بومي و ازشهرستان شازند بوده است. امين گفت: دو فازديگرتعميرات اساسي پالايشگاه نفت امام خميني (ره) امسال انجام مي شود ودرهرفاز، چهار تا 6واحد ديگر تعميراساسي خواهند شد.

 

  توزيع350 هزار ليتر  بنزين سوپر در اصفهان

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان از  توزيع 200 هزار تا 350 هزار ليتر بنزين سوپر در جايگاه هاي عرضه اين منطقه عملياتي خبر داد.

حسين صادقيان با بيان اين که بنزين سوپر، وارداتي است و تنها بخشي از آن به وسيله پالايشگاه نفت امام خميني(ره) شازند اراک تامين مي شود، افزود: با توجه به تعميرات اساسي اين پالايشگاه، توقف موقتي درعرضه بنزين سوپرايجاد شده که باپايان عمليات مزبور، اين مهم نيزبه روال عادي بازگشته است.

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان، تاخير ورود کشتي حامل بنزين سوپربه کشور و زمان بر بودن انتقال آن از بندرعباس به مرکز کشور را ديگر دلايل توقف موقت عرضه بنزين سوپر دراين منطقه برشمرد. صادقيان تصريح کرد:پايان يافتن تعميرات اساسي درپالايشگاه امام خميني (ره)شازند، عرضه بنزين سوپردرهمه جايگاه هاي متقاضي سوخت منطقه اصفهان انجام مي شود وهيچ مشکلي درتوزيع انواع سوخت وجود ندارد.

دراستان اصفهان، روزانه 5/5 ميليون ليتربنزين معمولي و يورو 4 توزيع مي شود که حدود 200 تا 350 هزار ليتر آن بنزين سوپر است.

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان با توجه به وجود انبار شهيد منتظري، ازموقعيت ويژه اي برخوردار و آن را به يک منطقه معين بدل کرده است.اين شرکت به عنوان يکي از6 منطقه درجه يک کشور، مسئوليت نگهداشت و ذخيره سازي نزديک به 15درصد از ظرفيت ذخيره سازي کل کشور را به عهده دارد و 30 درصد سوخت مناطق و استان ها را تامين مي کند.

اين منطقه عملياتي با 12 ناحيه، تعدادي انبارنفت، مخازن تعبيه شده در آنها و ناوگاني متشکل از1762دستگاه تانکرنفتکش جاده پيما، روزانه ميليون ها ليترانواع فرآورده نفتي را در اصفهان وديگر استان هاي کشور جابه جا مي کنند تا سوخت به موقع در اختيار مصرف کنندگان قرارگيرد.

 

آغاز انتقال نفت خام سبک کرکوک به انبار نفت دره شهر

نخستين محموله نفت خام سبک کرکوک عراق درمخازن تاسيسات و عمليات انبار نفت شهيد داريوش رضايي نژاد دره شهر تخليه شد.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام با بيان اين که اين محموله 670 هزار ليتر است، تصريح کرد: اين عمليات، طبق تفاهم نامه وزارت نفت دو کشور ايران وعراق مبني برسوآپ نفت خام سبک حوزه شمالي کشورعراق (کرکوک) از طريق ايران (انبارنفت دره شهر) انجام شده است.

علي اصغرچاغروندي همچنين بااشاره به اين که محموله نفت خام کرکوک از طريق مرز خسروي و جاده ترانزيتي اسلام آباد- پلدختر به دره شهر منتقل شده است، افزود:اين محموله با22 دستگاه نفتکش جاده پيما، حمل و در مخازن انبار نفت شهيد داريوش رضايي نژاد دره شهر تخليه شده است. وي با تاکيد برآمادگي زيرساخت هاي ايجاد شده براي تحويل نفت خام سبک کرکوک اظهار کرد: اين تاسيسات از اواخرسال گذشته به منظور سوآپ نفت خام آماده شده و در فاز نخست، انتقال روزانه 30 هزار بشکه نفت خام ازعراق به انبار نفت دره شهر در نظر گرفته شده است.

 مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام تصريح کرد: در فازدوم اجراي عمليات سوآپ نفت خام کرکوک به انبارنفت دره شهر، انتقال روزانه 60 هزار بشکه نفت خام به اين انبارپيش بيني شده است.

چاغر وندي گفت:نفت خام سبک دريافتي وتخليه شده در انبارنفت دره شهربه وسيله خط لوله به پالايشگاه هاي شمالي کشورمنتقل و به عنوان خوراک مصرف مي شود.

 

رونمايي از کارتخوان هاي جديد جايگاه هاي سوخت 

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از رونمايي کار تخوان هاي جديد درجايگاه هاي سوخت خبر داد.

سيدمحمدرضا موسوي خواه با بيان اين که رونمايي ازاين کارتخوان ها با نصب تجهيزات جديد درجايگاه هاي سوخت انجام مي شود، حذف هزينه هاي تامين و نگهداشت ازدوش دولت رامهم ترين مزيت کارت خوان هاي جديد برشمرد.

وي بااشاره به ضرورت به روزرساني سامانه هوشمند سوخت تصريح کرد: در پياده سازي وتجهيزکارتخوان هاي جديد ازفناوري روز بهره گرفته شده؛ به گونه اي که پرداخت هزينه سوخت بدون دخالت نيروي انساني امکان پذيرخواهد بود.

موسوي خواه توزيع سوخت وانجام عمليات هاي بانکي راازقابليت هاي کارتخوان هاي جديد برشمرد وافزود:با مجهز شدن نازل هاي جايگاه هاي سوخت به سيستم توزيع سوخت و پرداخت همزمان، شهروندان مي توانند ازطريق خدمات بدون کارت ويا با کارت بانکي، هزينه سوخت خودرو خود را حتي از طريق تلفن همراه پرداخت کنند.

وي افزود:دراستفاده ازکارتخوان هاي جديد نيازي به تغيير زيرساخت نخواهد بود و انتقال اطلاعات با استفاده ازفيبرنوري انجام مي شود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران باتاکيد براين که بنابرمصوبه مجلس شوراي اسلامي، اين شرکت موظف است عرضه بنزين و نفت گاز رابا اولويت کارت سوخت انجام دهد، تصريح کرد:اين مهم هم اکنون دربخش نفت گاز با استفاده از سامانه پيمايش انجام مي شود و به روز رساني تجهيزات جايگاه هاي بنزين ونفت گاز در دستور کار شرکت ملي پخش قرار دارد.

وي با بيان اين که همه خودروها کارت سوخت دارند، گفت: اگرکسي کارت سوخت خودرو خود را گم کرده باشد، با مراجعه به دفاتر پست و پليس+10مي تواند به درخواست کارت المثني و درصوررت فراموشي رمز کارت نيز با مراحعه به نواحي شرکت ملي پخش به رمز گشايي آن اقدام کند.

 موسوي خواه درباره کارت سوخت خودروهاي نوشماره نيز گفت: براي همه خودروهاي نوشماره کارت سوخت صادر شده است؛ هموطناني که براي تحويل کارت سوخت اقدام نکرده اند، مي توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگي خود يا پيگيري درسايت پست به تحويل کارت خود اقدام کنند.

 اين مقام مسئول همچنين بارد شايعات مطرح شده درباره سهميه بندي بنزين يا افزايش قيمت سوخت گفت: اقدام هاي انجام شده هيچ ربطي به افزايش قيمت يا سهميه بندي بنزين ندارد وفقط براي خدمت رساني بهتر به شهروندان انجام مي شود.