انتصاب در 4 شرکت نفتي

مديران عامل 4 شرکت نفتي زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران منصوب شدند.

علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در احکامي جداگانه علي اصولي را به عنوان مديرعامل ونايب‎رئيس هيئت مديره شرکت نفت خزر و تورج دهقاني را به عنوان مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) منصوب کرد. برنامه ريزي جامع وساماندهي مديريت اجراي طرح‎هاي اکتشاف نفت و گاز در درياي خزر، تسريع در ايجاد
زير ساخت‎هاي مورد نياز با هدف بهره‎برداري از منابع هيدروکربوري درياي خزر،همچنين تلاش براي اجراي تفاهمنامه با جمهوري آذربايجان وحفظ و نگهداري سکوي اميرکبير، از ماموريت هاي محول شده به علي اصولي، مديرعامل جديد شرکت نفت خزر است. همچنين در حکم علي کاردر خطاب به تورج دهقاني، مديرعامل جديد «متن» به مواردي همچون اهتمام ويژه در تکميل طرح‎هاي نيمه تمام در توسعه ميادين غرب کارون و ساير بخش‎هاي شرکت،رسيدگي به حل و فصل مسائل عمده قراردادي با پيمانکاران وتعيين تکليف قراردادي فازهاي آتي طرح‎هاي توسعه‎اي به ويژه در ميادين مشترک غرب کارون، همچنين پياده‎سازي قراردادهاي جديد بالادستي درچارچوب برنامه‎هاي مصوب جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي وحداکثرسازي سهم شرکت‎هاي ايراني درانجام فعاليت‎هاي بالادستي تاکيد کرده است.

 

دو انتصاب ديگر

مدير عامل شرکت ملي نفت ايران در حکمي ديگر
 علي اکبر پورابراهيم را به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ومديرعامل شرکت نفتيران اينتر تريد (نيکو)منصوب کرد.

علي کاردرهمچنين ضمن آرزوي توفيق براي پورابراهيم، از تلاش هاي سيد مجيد هدايت زاده رضوي در زمان تصدي اين مسئوليت،قدرداني کرده است.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران همچنين در حکمي عبدالمجيد امامي را نيزبه عنوان مدير نظارت بر طرح هاي عمراني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب منصوب و درحکم ديگري از تلاش‎هاي محسن اميريان در مدت زمان تصدي اين مسئوليت قدرداني کرد.تدوين برنامه هاي راهبردي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت طرح هاي محروميت زدايي مناطق عملياتي مطابق با اهداف و امکانات شرکت ملي نفت ايران، نظارت بر تأمين، تخصيص و تسهيم بودجه و اعتبارات لازم براي پروژه هاي هر طرح با توجه به نيازهاي پيش بيني شده، همچنين ارائه نظرها و پيشنهادها براي رفع مسائل ومشکلات در جهت محروميت زدايي از مناطق نفتخيز و  برنامه ريزي،هدايت، راهبري و نظارت بر اجرا، تکميل، راه اندازي و به ثمر رساندن پروژه هاي محروميت زدايي مناطق نفت خيز، از جمله موارد تاکيدي در حکم عبدالمجيد امامي به عنوان مدير نظارت بر طرح هاي عمراني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب است.

 

آمادگي براي کاهش مصرف برق در تابستان

نشست فني - تخصصي هماهنگي  براي اجراي بخشنامه کاهش ساعات کاري و بررسي راهکارهاي مصرف بهينه برق با حضور بيژن عالي پور، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.

در اين نشست عالي پور با تاکيد بر اجراي بخشنامه استانداري خوزستان به منظورکاهش ساعت اداري در تابستان امسال گفت: ساعت اداري واحدهاي ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب مطابق بخشنامه استانداري خوزستان کاهش مي يابد. وي تصريح کرد: به منظور کنترل و اجراي موثر بخشنامه استانداري خوزستان در شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، دستورهاي لازم براي کاهش مصرف برق در ساعات اوج به مديريت ها و شرکت هاي تابع داده شده است. عالي پور واحدهاي عملياتي را از اين بخشنامه مستثني خواند و افزود: براي حضور شمار محدودي از مديران و کارشناسان ستادي مرتبط با برنامه توليد، پس از وقت اداري، برنامه ريزي شده است.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به افزايش دماي هواي استان خوزستان در روزهاي اخير و تداوم آن در آينده افزود: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در هفته هاي گذشته براي کاهش مصرف برق در واحدهاي ستادي، تمهيدات لازم را فراهم کرده است و با مجموعه اين اقدام ها انتظار مي رود مصرف برق در مناطق شرکتي کاهش چشمگير يابد.

براساس بخشنامه ابلاغي دولت، ساعات کاري سازمان هاي ستادي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب و شرکت هاي تابع مستقر در خوزستان در بازه زماني 19 خرداد تا 15 شهريورماه امسال، از 6 و 30 دقيقه صبح تا 12 و 30 دقيقه خواهد بود.

 

بهسازي جاده ارتباطي آغاجاري

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري گفت: با بهسازي، اصلاح و آسفالت محور چهارراه چيت پلنت تا شهرستان آغاجاري، افزون بر کارکنان اين شرکت، رفت وآمد مردم شهرستان آغاجاري نيز، با سهولت بيشتر انجام خواهد شد.

ابراهيم پيرامون گفت: اين پروژه با هدف خدمات رساني به كاركنان و مردم شهرستان هاي اميديه و آغاجاري، همچنين عيني سازي توجه به مسئوليت اجتماعي ازسوي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري انجام مي شود. به گفته وي، در اين پروژه بهسازي و آسفالت 12کيلومتر جاده با عرض پنج متر و 10سانتي متر و شانه خاکي به همين ميزان، با رعايت استاندارد راه هاي درجه يک، اجرا مي شود. پيرامون اعتباراجراي اين پروژه را 50 ميليارد ريال اعلام و اظهار کرد: حدود 5/7 كيلومتر از خروجي شهرستان آغاجاري در مرحله آماده سازي و آسفالت است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري تصريح کرد: احداث ابنيه و آماده سازي 4/5 كيلومتر باقي مانده تا «چيت پلنت» نيز به موازات بهسازي و آسفالت خروجي شهرستان آغاجاري در دست انجام است. پيرامون گفت: پيش بيني مي شود با تامين به موقع منابع مالي، اين پروژه نيز در دي ماه امسال به بهره برداري کامل برسد. مديرعامل شركت نفت و گاز آغاجاري افزود: اين جاده نقش مهمي در دسترسي ايمن و سريع كاركنان اين شركت به تأسيسات واحدهاي بهره برداري شماره 2 آغاجاري، تراکم گاز2، گاز و گازمايع 200، چاه هاي توليدي نفت و تزريقي گاز مخزن آغاجاري همچنين رفت و آمد کارکنان شركت گاز به ايستگاه تقويت فشار شهيد مكوندي فر دارد.

وي با بيان اين که تكميل اين پروژه، فاصله 24 كيلومتري شهر ميانكوه تا آغاجاري را به 15كيلومتر كاهش خواهد داد، افزود: اين مهم همچنين موجب خواهد شد تا رفت وآمد مردم اين شهرها با سهولت بيشتر انجام شود.

 

تغييرشماره تلفن بيمارستان صنعت نفت تهران

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درجهت افزايش رضايت مندي جامعه هدف و به منظور بهبود در پاسخگويي به مخاطبان، اقدام به تغيير شماره تماس بيمارستان فوق تخصصي صنعت نفت تهران کرده است. با اين تغيير به جاي 30خط شهري آنالوگ، سيستم جديد Sip trunk با 30 کانال برقراري تماس به طور همزمان، امکان مديريت تماس ها و ارزيابي عملکرد اپراتورها فراهم شده است. بنابراين تغييرات، از اين پس علاوه بر سامانه 1519(نوبت دهي تلفني)، شماره تماس 54175000 براي ارتباط با ديگر قسمت هاي اداري– درماني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، جايگزين شماره هاي 39- 66700021 خواهد بود.

 

 افتتاح بخش دياليز بيمارستان توحيد جم

بخش دياليز بيمارستان توحيدجم با ظرفيت 6 تخت به صورت رسمي افتتاح شد. اين بخش ازبيمارستان توحيد جم در فضايي به مساحت 220 مترمربع و با مشارکت بنياد امور بيمارهاي خاص، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، همچنين مساعدت مالي شرکت پالايش گاز فجرجم، شوراي اسلامي شهر ستان جم و خيرين نيکوکار اين شهرستان ساخته و تجهيز شده است. جلوگيري ازاعزام سالانه3900 بيماردياليزي به شهرستان هاي مجاور و کاهش مشکلات اين دسته از بيماران از جمله ويژگي هاي قابل توجه  راه اندازي بخش دياليزبيمارستان توحيد جم درشهرستان جم استان بوشهر است. در آيين افتتاح بخش دياليز بيمارستان توحيد جم، مقام هاي محلي شهرستان جم از جمله امام جمعه، نماينده اين شهرستان در مجلس، فرماندار و اعضاي شوراي شهر شهرستان، مديرعامل شرکت پالايش گاز فجر جم، معاونان بنياد امور بيماري هاي خاص، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر و خيرين شهرستان جم حضور داشتند.

 

10 هزار جلد کتاب در کتابخانه دانشکده نفت آبادان

وجود بيش از10هزار جلد کتاب به زبان‎هاي فارسي و لاتين، همچنين بيش از 5300 عنوان کتاب ديجيتال، از ويژگي‎هاي کتابخانه دانشکده نفت آبادان است.

کتابخانه دانشکده نفت آبادان، يکي از قديمي ترين کتابخانه هاي تخصصي کشور در زمينه نفت و صنايع پالايش به شمار مي رود که همزمان با تاسيس اين دانشکده در سال 1318 فعاليت خود را آغاز کرده است.

برخورداري از بيش از 10هزار عنوان کتاب به زبان هاي لاتين و فارسي در زمينه هاي مختلف مرتبط با صنعت نفت، از ويژگي هاي مهم اين کتابخانه است و مي توان آن را به عنوان يکي از غني ترين کتابخانه هاي کشور در منابع لاتين درحوزه نفت و صنايع پالايش برشمرد.

اين کتابخانه به سامانه جامع مديريت کتابخانه دانشگاه مجهز است و دانشجويان با عضويت در آن مي توانند از منابع و مستندات کتابخانه آگاه شوند.

از ديگر ويژگي‎هاي اين کتابخانه، مجهز بودن به سيستم کتابخانه ديجيتال است.

در اين سامانه بيش از5300 عنوان کتاب ديجيتال همراه با متن کامل کتاب، حدود 200عنوان از استانداردها، حدود200 عنوان از پايان نامه هاي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و بيش از100عنوان از مجلات و معتبر قرار گرفته است.

ساخت باند دوم
جاده تازيان-بندرعباس 

عمليات اجرايي ساخت باند دوم جاده ارتباطي شهر
تازيان- بندرعباس با مشارکت شرکت پالايش نفت بندرعباس با 20 ميليارد تومان اعتبارآغاز شد.

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس در آئين آغاز ساخت اين جاده گفت: 15ميليارد تومان اعتبار مالي اين جاده ازسوي شرکت پالايش نفت بندرعباس و پنج ميليارد تومان نيز با مشارکت اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان تامين شده است.

نامور، مدت زمان اجراي اين پروژه را 12ماه اعلام و اظهار کرد: پيمانکار اجراي اين طرح از طريق مناقصه عمومي و از ميان پيمانکاران توانمند بومي استان هرمزگان انتخاب شده است.

وي تصريح کرد: نبود استانداردهاي لازم در اين مسير، وجود نقاط حادثه خيز، ترافيک و حوادث جاده اي بالا از جمله دلايل احداث باند دوم جاده تازيان - بندرعباس است.

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس با بيان اين که در اين مسير 37 دستگاه ابنيه فني شامل آب نما و پل در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: 350 هزار مترمربع خاکبرداري،170 هزار مترمربع خاکريزي، 23 هزار تن آسفالت و14هزار تن بتن ريزي، از ديگر مراحل اجراي اين طرح است.

 همتي، استاندار هرمزگان نيز در اين مراسم گفت: با توجه به حجم بالاي کار و نياز استان در همه بخش هاي بهداشت و درمان، راه سازي، مدرسه سازي، به ويژه تامين آب، نياز است تا همه بنگاه ها و شرکت هاي بزرگ اقتصادي فعال در استان هرمزگان، همگام با دولت، مشارکت و سرمايه گذاري کنند.

وي با اشاره به اين که دولت در بودجه ساليانه محدود است، افزود: همکاري مردم براي رفع تنگناها و درک آنان از مسائل و مشکلات، سرمايه بزرگي براي دولت است.

استاندار هرمزگان تاکيد کرد: دولت، نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و بنگاه هاي اقتصادي هرمزگان نيز در تلاش هستند تا در جهت رفع  مشکلات مردم، همچنين آباداني استان و رونق اقتصادي آن گام بردارند.

 احمد مرادي، نماينده استان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: همه دستگاه ها و شرکت هايي که در استان حضور دارند و اقدام هاي موثري در کشور انجام مي دهند، بايد همين ديدگاه را داشته باشند و در رفع نيازهاي استان مشارکت کنند.

آشوري، ديگر نماينده استان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: شرکت پالايش نفت بندرعباس با توجه به عملکرد خود در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي به عنوان يک الگو در اين حوزه مطرح است که يکي از دستاوردهاي مهم و بزرگ اين شرکت محسوب مي شود.

باند دوم جاده ارتباطي تازيان– بندرعباس 15 کيلومتر طول و يازده متر عرض دارد.