معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت   در گفت و گو با مشعل تشریح کرد :

پیشنهادهای وزارت نفت برای معافیت مالیات از فوق العاده شغل

مشعل     امور مالی شرکت ملی نفت ایران با توجه به نقش این شرکت در تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی در کشور از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است. بخشی از استخراج، تولید و صادرات به مصارف داخلی و بخشی هم به صادرات اختصاص می یابد؛ بخشی از نفت خام و میعانات گازی به عنوان خوراک به پالایشگاه ها و بخشی هم به پتروشیمی ها تحویل می شود که تمامی مناسبات مالی در این بخش را امور مالی شرکت ملی نفت ایران عهده دار است. سید محسن جمالی، معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» ضمن شرح ماموریت این بخش و تشریح چالش ها و مشکلات که عمدتا در حوزه تامین نیروی انسانی برای این بخش است، پاسخگوی پرسش ها در زمینه های مختلف شده است. جمالی در سخنان خود با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع می گوید: در این صورت می توان در تنویر اخبار رسانه های خارج از صنعت نفت نقش موثری ایفا کرد. مشروح این گفت وگو در ادامه می آید. 

لطفا درباره فعالیت ها و مناسبات مالی شرکت ملی نفت ایران توضیح دهید.

شرکت ملی نفت ایران با سابقه نزدیک به یک قرن و فعالیت های گسترده در تولید نفت خام، گاز، میعانات و مایعات، مهم ترین شرکت تامین کننده انرژی کشور است. در واقع اگر بخواهیم محصولات وزارت نفت در چهار شرکت اصلی مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فراورده های نفتی را ارزیابی کنیم، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که اگر صرفا صادر می شد، این میزان منابع را در اختیار داشتیم.

منظورتان تامین نیازهای داخل از محل فروش محصولات صنعت نفت است؟

هم اکنون نزدیک به سه چهارم از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش محصولات درحوزه صنعت نفت برای تامین یارانه های کشور صرف می شود. رقمی معادل حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار که می تواند منشا تحولی بزرگ در اقتصاد کشور باشد. اصلاح شیوه موجود در تامین یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نفت از وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، واحدهای نظارتی و سایر ارگان های مرتبط وزارت نفت و دولت است که باید برنامه ریزی مفصل و دقیقی برای تغییر روند موجود، نوع و مدل یارانه های پرداختی انجام شود. به این دلیل که در حالی که بخش عمده ای از ثروت کشور به یارانه ها اختصاص پیدا می کند، در آینده می تواند مسیر سرمایه گذاری در کشور را با مشکل مواجه کند. ما می توانیم از منابع حاصل از تعدیل و اصلاح یارانه ها در بخش سرمایه گذاری های موردنیاز حوزه انرژی و سایر موارد ضروری استفاده کنیم.