48 میلیارد تومان برای گازرسانی به واحدهای تولیدی زنجان سرمایه گذاری شد

اعتبارهای شغل آفرین

مشعل    تامین پایدار انرژی یکی از مهم ترین برنامه ها برای تحقق شعار سال به شمار می آید و در این میان، گازرسانی به واحدهای صنعتی افزون بر رونق تولید، اشتغال زایی و حفظ محیط زیست، در کاهش هزینه ها نیز تاثیر بسزایی داشته است.همزمان با تشکیل کارگروه های کارشناسی و تصویب مصوبات رفع موانع تولید، تامین اعتبارات لازم و اختصاص بودجه به این بخش در اولویت قرار گرفت و پیشرفت این پروژه ها به صورت مستمر از سوی ستاد شرکت ملی گاز ایران رصد شد.

در این میان، شرکت گاز استان زنجان با تاکید بر تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب، با اختصاص بیش از 48 میلیارد تومان، گازرسانی به 101 واحد صنعتی را در سال 1402 کلید زد.رحیم سلیمانی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در گفت وگو با «مشعل» به تشریح این موضوع و دیگر فعالیت های شرکت گاز استان زنجان پرداخته است که در ادامه می خوانید.

سوق دادن صنایع انرژی بربه سمت و سوی انرژی های پاک همچون گازطبیعی، حرکتی مهم در جهت مصرف بهینه انرژی به شمارمی آید؛ موضوعی که طی چند سال گذشته در دستور شرکت ملی گاز ایران بوده است وهم اکنون نیز برآن تاکید می شود.

ازدیگر سو،گازرسانی به صنایع، گامی مهم درایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار درجامعه است؛ به همین دلیل برنامه ریزی در این حوزه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

   جایگزینی 41 هزار متر مکعب بر ساعت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان می گوید: در 6 ماه نخست امسال بیش از هشت میلیارد و 90 میلیون ریال اعتبار از سوی گاز زنجان به بخش صنعتی استان اختصاص یافته است. امیدواریم حرکت در این مسیر گامی موثر در توسعه شهرها و روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه باشد.

به گفته وی، گاز زنجان امسال طبق مصوبه شورای اقتصاد، برای جایگزینی 41 هزار مترمکعب بر ساعت سوخت پاک با سوخت های میان تقطیر در واحدهای تولیدی و صنایع مشمول و غیرمشمول برنامه ریزی کرده است.

سلیمانی نژاد تاکید می کند: این شرکت توانسته است در مسیر اجرای تعهدات، با برنامه ریزی دقیق و عملیاتی، در نیمه نخست امسال 25 هزار و 860 متر مکعب بر ساعت جایگزینی سوخت پاک صنایع را در استان اجرایی کند. با توجه به پیشرفت 63 درصدی اجرای طرح جایگزینی سوخت پاک با سوخت های میان تقطیر در نیمه نخست امسال، پیش بینی می شود میزان تکلیفی تا پایان سال طرح به طور کامل عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یادآورمی شود: هم اکنون همه شهرک ها و نواحی صنعتی حائز شرایط گازرسانی استان از نعمت گاز برخوردارند.

وی اعلام می کند: جلوگیری ازقطع درختان، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف، از دستاوردهای مهم و قابل توجه جایگزینی گاز طبیعی با سوخت های میان تقطیر در صنایع استان است.

   مصرف یک هزار و 639 میلیون مترمکعب گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشی از مصرف گاز استان  می گوید: نیمه نخست امسال یک هزار و 639 میلیون مترمکعب گاز در سطح استان مصرف شده است.

سلیمانی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون 458 هزار مشترک در بخش های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی استان زنجان از گاز طبیعی برخوردارند، اعلام می کند: تنها در شهریور ماه، صنایع استان با دریافت 264 میلیون متر مکعب گاز، بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی، به منظور خدمات رسانی و ایجاد رفاه اجتماعی در طول خدمت دولت سیزدهم 3 هزار و 467 مشترک تجاری و 23 هزار و934 مشترک خانگی جدید در استان به شبکه گاز رسانی کشور متصل شده است.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح های ارزشمند شبکه گذاری و گازرسانی در استان تصریح می کند: صنعت گاز می تواند یکی از محورهای اصلی و مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشد؛ به طوری که با توسعه شبکه گاز رسانی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدزایی، جذب سرمایه و افزایش صادرات و در نهایت رشد و رونق اقتصادی در استان و کشور فراهم می شود.

   شتاب در گازرسانی به طرح مسکن ملی

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه طرح گازرسانی مسکن های ملی استان زنجان به سرعت در حال اجراست، می گوید: براساس برنامه ریزی های انجام شده، به 14هزار و 845 واحد مسکونی در قالب مسکن ملی در استان گاز رسانی می شود. گاز زنجان محدودیتی برای تامین گاز پروژه های مسکن ملی ندارد و طرح های گازرسانی با پیشرفت های خوبی در حال انجام است.

سلیمانی نژاد با تاکید بر تحویل به موقع طرح گازرسانی واحدهای مسکونی مسکن ملی در استان ادامه می دهد: تامین زیرساخت های گازرسانی همزمان با اجرای این پروژه ها، مورد توجه جدی شرکت گاز استان زنجان قرار دارد؛ به طوری که گازرسانی به پروژه های کوی زنگان، ارغوان، نصر، ثمین2، زیتون و نیروی انتظامی در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه میزان گاز مصرفی پیش بینی شده برای 43 پروژه در دست اجرا، 58 هزارو 795 متر مکعب بر ساعت است، اعلام می کند: برای تامین گاز مشترکان واحدهای مسکن ملی در استان نصب دو هزار و 213 انشعاب برآورد شده است.

سلیمانی نژاد همچنین از طراحی 53 هزارو 521 متر شبکه گذاری گاز ویژه واحدهای نهضت ملی مسکن استان زنجان به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم گازرسانی خبر می دهد و می گوید: طرح گازرسانی اکثر پروژه شهرستان ها به بهره برداری رسیده و تاکنون 511 مشترک در این زمینه به شبکه گاز کشور متصل شده اند.