روايتي از پروژه اي راهبردي براي رفاه مردم

ماموريت ويژه صنعت گاز در مسير محروميت زدايي

اواخر سال 84 بود که شرکت ملي گاز ايران طرح انتقال گاز به مناطق شرقي و جنوب شرقي کشور را با عنوان «خط انتقال گاز هفتم سراسري» در دستور کار قرار داد.اين خط انتقال گاز، اهدافي چندگانه را در خود جاي داده که گازرساني به نيروگاه ها، صنايع پتروشيمي، واحدهاي صنعتي و احداث خطوط فرعي و شبکه هاي شهري براي مصارف خانگي، تجاري و صنعتي در استان هاي واقع در طول مسير به ويژه گازرساني به استان سيستان و بلوچستان از جمله آنهاست.بدون ترديد تحقق اين پروژه، توسعه چشمگيري در زيرساخت هاي اقتصادي، صنعتي و ايجاد فرصت هاي شغلي فراوان در منطقه وسيعي از کشور به دنبال خواهد داشت.از سوي ديگر، در صورت بهره گيري از خط انتقال گاز يادشده، در زمينه صادرات گاز به پاکستان و هند، نقش ايران در تحولات انرژي منطقه و جهان نيز پررنگ تر خواهد شد.ظرفيت خط انتقال گاز که از پارس جنوبي تامين مي شود، در مرحله نخست، 60 ميليون مترمکعب در روز براي تامين گاز جنوب استان کرمان، هرمزگان و به ويژه گازرساني به استان سيستان و بلوچستان در نظر گرفته شده بود.پس از اجراي فاز نخست (حدفاصل پارس جنوبي تا ايرانشهر به طول 907 کيلومتر)، احداث فاز دوم خط انتقال گاز هفتم سراسري در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت.اين شرکت به منظور پوشش حداکثري گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و تامين کامل گاز مورد نياز نيروگاه ها و صنايع اين استان، با استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري تعريف شده در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، اقدام به برگزاري مناقصه براي انتخاب سرمايه گذار کرد.

 

انتظارها به پايان رسيد

پروژه گازرساني به زاهدان، به عنوان آخرين مرکز استان فاقد گاز که از جمله قول هاي رئيس جمهوري به مردم اين ديار به شمار مي آيد، با هدف محروميت زدايي از مناطق کمتر توسعه يافته در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت و 10 اسفندماه 95 با حضور حسن روحاني در ميدان گاز زاهدان به طور رسمي افتتاح شد.معاون وزير نفت در امور گاز درباره گازرساني به زاهدان مي گويد: سال ها، احداث خط لوله انتقال گاز زاهدان متوقف شده بود و سرمايه گذاران داخلي و خارجي نتوانسته بودند آن را اجرا کنند اما با همت ويژه در دولت يازدهم، اين خط لوله اجرا و گاز را به زاهدان رسانديم.

حميدرضا عراقي با بيان اينکه امسال بودجه هاي شرکت ملي گاز ايران خوب ديده نشده است و اگر راه حل هايي پيدا نکنيم، مشکلاتي براي پروژه ها پيش مي آيد، تاکيد مي کند: تمام تلاشمان را به کار خواهيم بست که پروژه اي متوقف نشود و گازرساني به ويژه در استان سيستان و بلوچستان را در هر شرايط ادامه مي دهيم.به گفته مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، قوانين بودجه سال 97 به هيچ عنوان نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر نيز شده است. سعي مي کنيم تمام اهدافي را که برايمان تعريف شده است، محقق و به تعهدمان عمل کنيم ولي اميدواريم مشکلات مالي نيز، برطرف شود.

 

صرفه جويي 6 هزار و 700 ميليارد ريال با گازرساني به نيروگاه ها

برپايه گزارش ها، در مجموع يکهزار و 350 کيلومتر شبکه گذاري در سطح شهر زاهدان تعريف شده که تاکنون 370 کيلومتر انجام و 140 کيلومتر گازدار شده است. از 110 هزار انشعاب و 140 هزار مشترک پيش بيني شده در شهر زاهدان، تاکنون پنج هزار و 700 علمک نصب و هشت هزار و 800 هزار مشترک گازدار شده اند. اين تعداد علمک نصب شده قابليت گازدار شدن 10 هزار خانوار از نعمت گاز را فراهم مي کند.تا پيش از اين، نيروگاه هاي سطح استان سالانه دو ميليارد دلار فرآورده مصرف مي کردند که با گازرساني کامل به اين واحدها، از مصرف اين مقدار سوخت جلوگيري مي شود و صرفه جويي قابل توجهي به دست مي آيد.مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با اشاره به وضع گازرساني به نيروگاه هاي استان مي گويد: نيروگاه زاهدان با ظرفيت اسمي 225 مگاوات، تامين کننده حدود 10 درصد برق استان است. هم اکنون، چهار واحد از هشت واحد اين نيروگاه با مصرف روزانه 550 هزار مترمکعب در روز در سرويس قرار دارد. صرفه حاصل از جايگزين فرآورده هاي نفتي (گازوييل) با گاز طبيعي معادل يکهزار و 200 ميليارد ريال در سال است. به گفته سعيد مومني، نيروگاه بخار ايرانشهر نيز با ظرفيت يکهزار و 300 مترمکعب در روز و نيروگاه سيکل ترکيبي بمپور با مصرف روزانه يکهزار و 800 مترمکعب در سرويس قرار دارد که در مجموع صرفه حاصل از جايگزيني فرآورده هاي نفتي با گاز طبيعي معادل 6 هزار و 700 ميليارد ريال در سال است.افزون بر زاهدان، برنامه ريزي براي گازرساني به زابل، چابهار و خاش نيز انجام شده و احداث خطوط انتقال گاز اين شهرها در دست اجراست. براساس برنامه هاي تعريف شده، تا اجراي کامل خط لوله انتقال گاز زابل به طول 108 کيلومتر 36 اينچ و 110 کيلومتر 24 اينچ، فراخوان گازرساني به اين شهر به روش سي ان جي با هدف گازدار کردن شبکه کار شده آغاز شده است.

 

جان تازه گازرساني در نيروگاه برق زاهدان

از سويي ديگر ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه زاهدان از تيرماه 96 افتتاح شد و واحدهاي گازي به شبکه گاز وصل شده اند. پس از سال ها، زحمات نتيجه داد و هم اکنون چهار واحد اين نيروگاه به شبکه متصل شده است.

علي اوکاتي، کارشناس بهره برداري نيروگاه زاهدان مي گويد: پيش از اين، براي تامين سوخت نيروگاه، صف هاي طولاني از تانکرها تشکيل مي شد که بار ترافيکي جاده و حوادث را افزايش مي داد، در حالي که هم اکنون با گازرساني به چهار واحد اين نيروگاه، اين موارد کاهش يافته است. با گازرساني به چهار واحد اين نيروگاه، روزانه شاهد صرفه جويي دو ميليارد ريال در مصرف سوخت هستيم که با تکميل گازرساني به چهار واحد باقيمانده، اين ميزان دو برابر مي شود. در بخش هاي تعميراتي نيز شاهد کاهش هزينه بوده ايم.گازرساني به شهرها و روستاهاي کمتر توسعه يافته از برنامه هاي کلان دولت همسو با سياست هاي محروميت زدايي، افزايش رفاه عمومي و تحقق برنامه هاي عدالت اجتماعي به شمار مي آيد و توسعه صنعت گاز در استان سيستان و بلوچستان نيز، با هدف تحقق برنامه هاي يادشده اجرايي شده است.افزون بر موارد يادشده، با هدف اشتغال زايي و بهره گيري از نيروهاي بومي سطح استان در پروژه هاي گازرساني، طرح آموزشي با هدف توانمندسازي يکهزار نيروي جوان در 11 رشته نيز در سه منطقه مرکز، شمال و جنوب استان سيستان و بلوچستان اجرا شده است. با اجراي اين طرح مشترک ميان جهاد دانشگاهي و شرکت ملي گاز ايران، شرايط آموزش و بکارگيري جوانان بومي اين استان در پروژه هاي گازرساني فراهم شده است.توسعه صنعت گاز در استان سيستان و بلوچستان به طور ويژه در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار دارد و از سوي وزارت نفت پيگيري و حمايت مي شود و با تحقق کامل برنامه هاي تعريف شده شاهد از محروميت زدايي از چهره اين استان خواهيم بود.