قدرداني از مديران برتر در  بهينه سازي مصرف انرژي

درهمايش روز بهره وري وبهينه سازي مصرف انرژي ويژه ادارات، از مديران و کارشناسان برتردستگاه هاي اجرايي فعال بهينه سازي مصرف انرژي قدرداني شد. دراين همايش که ازسوي شرکت توزيع نيروي برق اهواز به ميزباني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد، سرپرست مديريت توليد شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: اولويت اصلي اين شرکت، تحويل كمي و كيفي نفت خام به مشتريان است چون هم به مصرف كنندگان داخلي نفت (پالايشگاه ها)و هم به شركت هاي خارجي واردكننده نفت متعهد است.

سعيد كوتي افزود: مناطق نفت خيز جنوب به همان اندازه كه درتوليد انرژي نقش دارد، مصرف كننده انرژي نيزهست وبراي كاهش و بهينه سازي مصرف انرژي، فعاليت هاي مهمي انجام داده است. كوتي جمع آوري گازهاي مشعل را يكي از اقدام هاي اين شركت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي برشمرد و افزود: مميزي انرژي تاسيسات، پياده سازي نظام مديريت انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديدپذيرو اجراي مديريت سبز، از ديگر اقدام هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در بهينه سازي مصرف انرژي است. وي گفت: شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، نخستين شركت درسطح وزارت نفت است كه اداره بهينه سازي مصرف انرژي را درساختار خود ايجاد كرده و هم اکنون معاونت ارتقا يافته است.

حسن کريمي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز نيز با تاکيد بر اهميت بهينه سازي مصرف انرژي گفت: با توجه به كاهش بارندگي ها در استان از نظر تامين برق دچارمشكل جدي هستيم وبايد با تلاش جهادي در زمينه بهينه سازي مصرف، از پيك مصرف برق عبور كنيم. آيت الله فرحاني، نماينده مردم استان خوزستان درمجلس خبرگان نيزبا مهم برشمردن جلوگيري از اسراف انرژي تصريح کرد: براي اصلاح الگوي مصرف وبهينه سازي مصرف آن همه دستگاه ها بايد وارد عرصه شوند و اراده جدي داشته باشند.

در پايان اين همايش، ازمديران وكارشناسان برتر دستگاه هاي اجرايي استان خوزستان در زمينه بهينه سازي مصرف برق با اهداي لوح و تنديس قدرداني شد. بيژن عالي پور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب، رجبعلي پور، معاون بهينه سازي مصرف انرژي مديريت توليد، ذوالفقاري، رئيس تاسيسات وعمليات بهينه سازي مصرف انرژي وعباسي، سرپرست برنامه ريزي وكنترل پروژه معاونت بهينه سازي مصرف انرژي مناطق نفت خيز جنوب، از مديراني بودند که با اهداي لوح و تنديس از آنان قدرداني شد.

 

رونمايي از نسخه جديد وب سايت درنفت مناطق مرکزي

به مناسبت روزجهاني ارتباطات و روابط عمومي، از نسخه جديد وب سايت شرکت نفت مناطق مرکزي باحضورمديرعامل اين شرکت رونمايي شد. درآئيني که به همين مناسبت برگزارشد، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي بااشاره به جايگاه روابط عمومي وکارکرد درون وبرون سازماني، همچنين ضرورت شناخت کارکردها وکاربردي هاي بهينه، از فناوري هاي نوين ارتباطي همگامي وهمسويي در استفاده مطلوب از آنها افزود: روابط عمومي در تعريف وجايگاه کلاسيک آن پل ارتباطي با مجموعه بيرون سازمان و تببين سياست ها و اهداف کلان درون سازمان است. وي اظهارکرد: روابط عمومي سازمان با نيازسنجي درون سازماني مي تواند مديران را درترسيم نقشه راه مطلوب واجراي سياست ها ياري دهد.

رامين حاتمي گفت: با توجه تحولات عرصه ارتباطات و فناوري هاي نوين ارتباطي، روابط عمومي يکي ازنهادهايي است که بايد دراين عرصه پيشگام باشد. وي تصريح کرد: ابزارهاي ارتباطي به عنوان ابزار کار و محمل ارسال پيام هاي ارتباطي روابط عمومي به شمارمي روند و لازم است به شناخت فرهنگ و استفاده مطلوب آن دست يابد.

حاتمي با ابراز رضايت از عملکرد يک سال کاري گذشته روابط عمومي اظهار کرد: اهداف يک ساله اي که براي مجموعه روابط عمومي تعريف شده بود، محقق شده است اما براي رسيدن به جايگاه مطلوب تر در سال جاري بايد اهداف و چشم انداز هاي بهتري در نظر داشته باشد و کارآمدتر و پوياتر عمل کند.

سيدمهدي عبادي، رئيس روابط عمومي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با اشاره به پيشرفت جوامع بشر وضرورت همگامي با آن افزود: امروزه داشتن اطلاعات موثق، دقيق و به موقع با توجه به هدف و ساختار سازمان ها، بزرگترين سرمايه ي يک سازمان است.  وي گفت: حيات يک سازمان به داشتن يک ارتباط دوسويه درون و برون سازماني، انجام تبليغات وکسب اطلاعات به روز ومفيد بستگي دارد؛ به همين دليل، امروزه وجود يک روابط عمومي مؤثر وفعال در سازمان ها، از اهميت بسزايي برخوردار است.

 

4/3 ميليارد ريال هزينه با رويکرد مسئوليت اجتماعي

شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري، سال گذشته درجهت عمل به مسئوليت هاي اجتماعي تعريف شده، سه ميليارد و400 ميليون ريال درشهرستان اميديه و شهرهاي همجوار آن هزينه کرده است.

اين مبلغ در قالب برگزاري بيش از10جشن بزرگ دراعياد مختلف براي 30 هزار نفر ازعموم مردم، برگزاري نمايشگاه کتاب با بيش از دو هزار عنوان، نمايشگاه صنايع دستي ومحصولات فرهنگي باهدف حمايت از توليدکنندگان شهرستان اميديه، همچنين مشارکت دربرگزاري همايش هاي ملي– مذهبي، انجام رزمايش درشهرستان اميديه وشهرهاي همجوار هزينه شده است.

مشارکت دربرگزاري آيين هاي مذهبي درمساجد و مدارس، تامين هزينه بيش از 60 نفر از سخنرانان و روحانيون اعزامي از شهرهاي بزرگ به منظور اجراي مراسم در ماه هاي رمضان، محرم و صفر در شهرهاي اميديه، آغاجاري وجايزان، همچنين نمايش فيلم هاي اکران درسينماهاي کشور براي عموم مردم اميديه و شهرهاي هموجوارآن درسينما نفت، بخش ديگري ازخدمات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري به مردم شهرهاي ياد شده در سال گذشته است.

تامين هزينه پذيرايي شرکت کنندگان در همايش ها، رزمايش ها، برگزاري کلاس هاي فرهنگي - آموزشي(قرآن، رايانه، صنايع دستي و...) براي نوجوانان وجوانان اميديه، همچنين برگزاري اردوهاي تفريحي – فرهنگي براي جوانان فعال فرهنگي مدارس و مساجد به وسيله امورفرهنگي شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري، ديگرخدمات سال گذشته شرکت درجهت عمل به مسئوليت اجتماعي است.

 

نشست هم انديشي با متصديان دفاتر پليس 10+

نخستين نشست هم انديشي متصديان وکاربران دفاتر پليس 10+ با واحد سامانه هوشمند سوخت درشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام برگزار شد. اين دورهمي که نخستين نشست هم انديشي درسال جاري محسوب مي شود، به ميزباني واحد سامانه هوشمند سوخت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام برگزارشد. دراين نشست هم انديشي، متصديان و کاربران 12 دفترپليس 10+ منطقه ايلام به بحث و تبادل نظر درباره حوزه همکاري هاي فيمابين پرداختند. اين دورهمي با هدف ارائه خدمات مطلوب به مردم استان ايلام برگزار و درآن درباره موضوع هايي مانند درخواست المثني کارت هوشمند سوخت، ثبت دقيق درخواست هاي کارت هوشمند سوخت، همچنين دريافت نکردن وجه نقد از مشتريان و...گفت وگو و تبادل نظر شد. دراين نشست هم انديشي، متصديان وکاربران دفاتر پليس 10+ نيز باطرح چالش ها و مشکلات پيش رو بر همکاري بيشتر طرفين ( شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام و دفاتر 10+) تاکيد کردند.

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام ازجمله مناطق سي و هفت گانه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است که با بهره گيري از زيرساخت ها و انبارهاي موجود، تامين سوخت دراين بخش از کشور را به عهده دارد.

 

فروش چهارميليون و 870هزار ليترفرآورده نفتي درجايگاه مرزي بيله سوار

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل گفت: فروش بنزين ونفت گازجايگاه مرزي بيله سواردرسال گذشته، چهارميليون و870 هزار ليتر بوده است. سيدحجت مدني بابيان اين که اين ميزان سوخت به صورت باک پر و فروش ازتلمبه بوده است، فروش روزانه بنزين و نفت گازجايگاه مرزي ياد شده را 13هزار و 350 ليتراعلام کرد. وي درباره تعداد خودروهاي عبوري سبک وسنگين ازجايگاه مرزي بيله سواردر سال گذشته نيزگفت: دربازه زماني يادشده 33 هزار و 780 دستگاه خودرو دراين جايگاه سوخت گيري کرده اند که 14هزار و 320 دستگاه آن ايراني و 19 هزار و460 دستگاه ديگر خارجي بوده است. مدني فروش بنزين درباک خودروها را 388 هزارليتر، فروش نفت گاز به اين شيوه را چهار ميليون و482 هزار ليتر عنوان و اظهارکرد: فروش از تلمبه اين دو فرآورده نفتي سال گذشته جايگاه مرزي بيله سوارنيز 275هزار ليتر بوده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل افزود: اين مقدار فروش فرآورده نفتي در جايگاه مرزي بيله سواربا ثبت22 هزار و 286 نفرساعت فعاليت بي وقفه همکاران ساعي اين منطقه عملياتي و در قالب36 تيم پنج نفره محقق شده است.

 

ارسال بيش از 32 ميليون ليتر نفت گاز به اقليم کردستان عراق

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان با اشاره به اجراي طرح هاي همسو با اقتصادمقاومتي دراين شرکت گفت: سال گذشته درقالب کمک به معيشت مرزنشينان اين استان، 32ميليون و 300 هزار ليتر نفت گازبه اقليم کردستان عراق ارسال شده است. فريدون ياسمي در ديداربا استاندار کردستان، مبلغ واريزي به حساب خزانه دولت را 413 ميليارد و97 ميليون ريال اعلام و اظهارکرد: 55 ميليارد و 327 ميليون ريال سود حاصل از فروش اين فرآورده نفتي نيز بين 18 هزار و 300 خانوار روستايي مناطق مرزنشين تقسيم شده است. وي با اشاره به اختلاف آشکار قيمت فرآورده در دوسوي مرز، همچنين عرضه خارج از شبکه (قاچاق نفت گاز) و سوء استفاده افراد سودجو از اين شرايط افزود: باتوجه به کيفيت مطلوب نفت گازصادراتي، فعاليت هاي سودجويانه (قاچاق)وعرضه غيرقانوني آن نيز در بازارچه هاي مرزي استان به حداقل ممکن رسيده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان با اشاره به شرايط خاص جغرافيايي استان کردستان تصريح کرد: وجود زيرساخت هاي کشاورزي وصنايع دراين استان مي طلبد که تامين وتوزيع فرآورده هاي نفتي به منظورارائه مطلوب خدمات به مشتريان با جديت بيشتري انجام شود. به گفته وي، راستي آزمايي اداوات کشاورزي، تشکيل کارگروه به منظور تبديل سوخت واحدهاي توليدي درمسيرگاز، اجراي طرح بومي سازي سهميه مرغداري ها، همچنين بازديدمنظم بازرسان ويژه منطقه ازمصرف کنندگان(عمده وخرد) و برگزاري بيش از15جلسه کارگروه فرآورده هاي نفتي استان با حضورسازمان هاي متولي، از فعاليت هاي انجام شده براي خدمت رساني مطلوب به مشتريان است. ياسمي همچنين بامهم برشمردن تامين سوخت دربخش کشاورزي استان کردستان، تحويل بيش از109ميليون ليترنفت گازبه اين بخش را از ديگر اقدام هاي مهم سال گذشته شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي برشمرد.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان تاکيد کرد: با توجه به آغازفصل کشاورزي دراين استان، ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي درانبارهاي نفت مطلوب است ومشکلي براي سوخت رساني به کشاورزان وجود ندارد.

 

همکاري صنعت و دانشگاه با تفاهم نامه علمي- پژوهشي

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس با دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، تفاهم نامه همکاري امضا کردند. مسئول پژوهش و فناوري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس گفت: اين تفاهم نامه به منظورگسترش ارتباط ميان صنعت و دانشگاه وبهره گيري ازدانش وتخصص دانشگاهيان درجهت رفع چالش هاي پيش روي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس امضا شده است.

 فاطمه ابراهيم زاده باتاکيد برهمسويي اين تفاهم نامه علمي–پژوهشي با سياست ها و اولويت هاي پژوهشي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران(منطقه فارس) نقش آن را درگسترش همکاري دانشگاه و صنعت در جهت استفاده ازدانش وتخصص دانشگاه براي اجراي طرح هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مهم برشمرد.

 مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس نيزبا تاکيد بر ضرورت همکاري و ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت گفت: با توجه به متصل نبودن منطقه فارس به خطوط لوله انتقال فرآورده، همچنين سياست هاي جديد شرکت ملي پخش درارائه خدمات مطلوب تر (با ورود شرکت هاي صاحب صلاحيت) به مردم، اين شرکت باچالش هاي مختلفي روبه رو است و مراکز علمي و دانشگاهي مي توانند در رفع اين چالش ها تاثير گذار باشند.  اميربني کريمي حمايت از پروژه هاي پژوهشي دانشجويي همسو با نيازهاي شرکت ملي پخش باهدف رفع چالش ها، استفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي دربرگزاري دوره هاي آموزشي، بهره گيري از توان و تجهيزات کارگاهي و آزمايشگاهي، همچنين تاليف و چاپ مقاله ها و نشريه هاي مورد نياز شرکت ملي پخش و مباحث زيست محيطي را مفاد تشکيل دهنده اين تفاهم نامه علمي – پژوهشي برشمرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شيرازنيزگفت: برقراري اين ارتباط موثر و حضور استادان و دانشجويان درصنعت به ويژه صنعت نفت، موجب خواهد شد تاشکاف ميان موضوع هاي تئوري وعلمي کاهش وفرآيند فعاليت هاي آموزشي دانشگاه درجهت کاربردي ترشدن بيشتر، بهبود يابد. محمد کاظم کاوه پيشقدم تصريح کرد: دانشگاه شيراز، آماده همکاري در حوزه هاي فني ازجمله مکانيک، عمران، برق، متالوژي وخوردگي و نگهداري مخازن، همچنين مديريت پروژه، اتوماسيون هاي اداري وبرنامه نويسي وغيرفني، به ويژه حوزه مديريت و برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت، به صنعت است.