برنامه ریزی برای عبور بدون دغدغه از فصل سرد هرسال از یک سال قبل کلید می خورد و همه ملزومات آن ازجمله تعمیرات اساسی بر اساس برنامه زمان بندی به طورکامل اجرایی و نهایی می شود.سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران می گوید: در گستره عملیاتی منطقه 3 عملیات انتقال گازایران، چهار هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز،هفت ایستگاه تقویت فشار گاز وجود دارد و سه تاسیسات(قم، ساوه و قزوین) نیزبه صورت مجتمع فعالیت می کنند.هم اکنون چهارمرکز بهره برداری خطوط لوله انتقال گاز در این منطقه وجود دارد که دو مرکز آن درمرحله توسعه قرار دارند و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند. این منطقه دارای 40 واحد توربوکمپرسور است.به گفته مهدی زارع، درکنار مرکز بهره برداری خطوط لوله انتقال و ایستگاه های تقویت فشار گاز، مجتمع ذخیره سازی گاز سراجه نیز از سوی این منطقه راهبری می شود. نخستین منطقه ای هستیم که بهره برداری از تاسیسات ذخیره سازی را در دستور کار داریم.  وی ادامه می دهد: تاسیسات ذخیره سازی گازسراجه به تنهایی یک پالایشگاه است، زیراهم تزریق گاز به مخازن و هم برداشت گاز از این تاسیسات صورت می گیرد. زارع با بیان اینکه این مخازن کمک بزرگی به پایداری شبکه انتقال گاز می کند، تصریح می کند: در تابستان گازبه مخازن سراجه تزریق می شود و درفصل سرد سال و در زمان پیک مصرف، برداشت گاز ازاین مخازن انجام می شود.

افزایش پایداری انتقال گاز شرق کشور

زارع از افزایش ایستگاه تقویت فشار گاز آرادان به مجموعه ایستگاه های کنونی تقویت فشارگاز کشور و منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران خبر می دهد و می گوید: این ایستگاه تقویت فشار در مسیر گاز به شرق کشور یعنی قبل از ایستگاه سمنان و بعد از ایستگاه پارچین قرار دارد. با بهره برداری از این تاسیسات، تحقق برنامه های تعریف شده، تلاش همکاران و همراهی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، امسال شاهد کمبود گاز درشرق کشور نخواهیم بود.

وی می افزاید: سال گذشته همکاران منطقه 3عملیات انتقال گاز ایران در ایستگاه تقویت فشارگاز سمنان بالاتر از ظرفیت و با دور و توان بالا و استرس زیاد کار کردند تا مشکلی ایجاد نشود و امیدواریم امسال نیز با اضافه شدن ایستگاه تقویت فشارگاز آرادان، شاهد بروز برخی مشکلات نباشیم.

ذخیره سازی گاز در سراجه

سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران با بیان اینکه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز در روز از این منطقه به شمال، شمال شرق، شمال غرب و کلانشهر تهران منتقل می شود، می گوید: ظرفیت مخزن گاز سراجه یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب است که تا ابتدای شهریورماه امسال 850 میلیون متر مکعب گاز دراین مخزن ذخیره شده است. با توجه به فشارپذیری مخزن، حجم ذخیره سازی به بیش از 900 میلیون متر مکعب می رسد.

تعمیرات اساسی طبق برنامه

سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز در ادامه به تعمیرات اساسی و عبور از زمستان اشاره می کند و می گوید: تعمیرات توربین ها، کمپرسورها و خطوط لوله انتقال گاز این منطقه، طبق برنامه کاری درحال انجام است؛ به طوری که طبق زمانبندی انجام شده، تعمیرات توربوکمپرسورها رو به پایان است. به گفته زارع، درخطوط لوله انتقال گازهم، نتایج حاصل از پیگرانی هوشمند تحلیل و منجر به برنامه ریزی برای تعمیرات 30 نقطه شده است. وی با بیان این که این تعمیرات در حال انجام است وتا پایان شهریورماه به پایان می رسد، تاکید می کند: به طورقطع منطقه 3 عملیات انتقال گاز با آمادگی کامل به استقبال زمستان می رود و به یاری خداوند و همکاران پرتلاش این منطقه، با سربلندی از زمستان عبور می کنیم. وی تصریح می کند: تعدادی توربین نیز درآستانه تعمیر قرار دارند و با روش هایی همچون کاندیشن مانیتورینگ درصدد هستیم تا از زمستان عبورکنیم. براین اساس، توربین ها به کمک پایش مورد بهره برداری قرارمی گیرند. مراحل پیمان سپاری چهارتوربین DU80 درحال انجام است و پیمان سپاری 2 مورد توربین   (HG600) دیگر رو به پایان است. تعمیر یک دستگاه توربین MP هم برای ایستگاه تقویت فشار قم وارد مراحل پیمان سپاری شده است.

وی با بیان اینکه آماده سازی و برنامه های پیمان سپاری از یک سال قبل شروع می شود، ادامه می دهد: بازرسی فنی ایستگاه ها نیز انجام شده و این آمادگی وجود دارد تا با خیالی آسوده زمستان را سپری کنیم. همان طور که گفتم، اضافه شدن ایستگاه تقویت فشار گاز آرادان نیز کمک شایانی به عبور از زمستان امسال خواهد کرد.

 فعالیت های نوآورانه در زمستان

زارع می افزاید: امسال دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از ما خواسته است تا دو خط لوله را به بهره برداری برسانیم. یکی از خطوط، خط لوله 56 اینچ محمدیه-پارچین است که سال گذشته گاز به آن تزریق شد ولی به بهره برداری نرسید. برنامه ریزی وعملیات برای رفع برخی نواقص و بهره برداری از این خط لوله درجریان است. افزون بر موارد یادشده، ایستگاه کنترل فشار محمدیه نیز باید به مرحله بهره برداری برسد.وی تاکید می کند: یک پروژه لوپ خطوط لوله انتقال گازنیز باید به انجام برسد. این پروژه از برنامه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به شمار می‎رود تا یک خط لوله 42 اینچ را به خطوط سوم و پنجم سراسری متصل کند.

خودکفایی از حرف تا عمل

سرپرست منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران در ادامه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و همکاری با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان اشاره می کند و می گوید: برای خودکفایی در همه مناطق عملیاتی انتقال گاز اقدام های بسیار خوبی صورت گرفته است. این منطقه نیز برنامه های مدونی داشته؛ به طوری که در ساخت قطعات توربین و کمپرسور اقدام های بزرگی انجام و هم اکنون 70 درصد اقلام توربوکمپرسورها با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی سازی شده است. زارع با بیان اینکه همسو با آموزش کارکنان فعالیت های نوینی انجام شده است، می گوید: نخستین مرکز سمیلاتور بهره برداری از توربین هایHG600 در منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران در حال فعالیت بوده و آموزش های مورد نیاز به صورت آنلاین انجام می شود. راه اندازی مرکز آموزشی پیگرانی به صورت پژوهش محور درمنطقه نیز، از دیگر فعالیت های آموزشی به شمار می آید.وی تصریح می کند: بتازگی و برای نخستین بار درکشور، همکاران واحد عملیات ساختمانی منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران، ترمیم فیس فلنج را در دستور کارخود قرار داده اند و در حال طی کردن مراحل آخر کار خود هستند تا بتوانند به صورت واقعی(REELL) روی خط فلنج هایی را که آسیب دیده ترمیم کنند و آب بندی فلنج ها به خوبی صورت گیرد.

افزایش توان توربین مخزن سراجه

سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران می گوید: به منظور افزایش توان توربین مجتمع گازی سراجه درتابستان از روش مدیا استفاده شده است. به علت افزایش دمای محیط در تابستان توان توربین کاهش پیدا می کند و این کاهش توان دمای اگزوز را بالا برده و باعث محدودیت عملیاتی می شود. برای کاهش دمای توربین در تاسیسات تقویت فشار گازسراجه و تزریق گاز به مخازن این روش را اجرا کرده ایم که با این روش دمای هوای ورودی به توربین با عبور از یک مدیا که رطوبت در داخل آن قرار، کاهش پیدا می کند و این فرایند توان توربین را بالا می برد. این روش در یک واحد عملیاتی شد و تا 20 درجه سانتیگراد دما را کاهش داد. در دو واحد دیگر کار به پایان رسیده و در دو واحد نیز پیمانکار انتخاب و کار آغاز شده است تا در تابستان آینده با مشکل رو به رونشویم.

ابتکار در تعمیرات

وی در ادامه به تعمیرات در حین سرویس اشاره می کند و می گوید: تعمیرات در حین سرویس، کار بزرگی است که درشرکت انتقال گاز ایران انجام می شود.این پروژه باعث حفظ منابع شده و از توقف عملیاتی نیزجلوگیری می کند. زارع ادامه می دهد: این پروژه نیازمند ریسک بالایی است و برای اجرای آن حتماباید بررسی همه جانبه صورت گیرد تا هم تلفات جانی نداشته باشد وهم از اتلاف منابع جلوگیری شود. سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران یادآورمی شود: در آخرین مورد تعمیر درحین سرویس، پس از گزارش نشتی در خروجی ایستگاه قزوین به سمت رشت برای ریسک صفر باید گاز یک بخش را تخلیه می کردیم که حدود 10 میلیارد تومان خسارت وارد می شد. افزون بر خسارت مالی، عملیات گازرسانی باید متوقف می شد که در پایین دست شاهد قطع گاز مشترکان به ویژه صنایع می بودیم. وی می گوید: با عملیات ابتکاری «اسلیو تایپ بی» درهماهنگی با دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران توانستیم روی خط، عملیات جوشکاری وبا روش های خلاقانه و اسلیوگذاری با کاهش فشار، تعمیرات را انجام دهیم تا نیروگاه ها و صنایع درتامین گاز دچار مشکل نشوند.

تکمیل فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران

سرپرست منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران درباره بهبود معیشت کارکنان، طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت ایثارگران در این منطقه می گوید: بیمه تکمیلی در این منطقه شامل همه نیروها و کارکنان، حتی راننده های استیجاری شده است؛ به گونه ای که 80 درصد هزینه حق بیمه تکمیلی را کارفرما و 20 درصد مابقی را کارکنان پرداخت می کنند. این اقدام تصمیم خوبی بود که برای کمک به نیروی انسانی گرفته شد.

به گفته زارع، فرایند تبدیل وضعیت مشمولان بند «د» و «و» در جریان است. 120 نفر از کارکنان مشمول این طرح شدند که فرایند تبدیل وضعیت 90 نفر به طور کامل پایان یافته و 30 نفر دیگر در حال طی کردن مراحل پایانی هستند. همه مشمولان بند «و» رسمی شده اند و سمت هایشان نیز از سوی منطقه به آنها اختصاص داده شده است. برای مشمولان بند «د» نیز مدیریت مهندسی ساختار، سمت متناسب با کار و تحصیلات را برایشان ایجاد کرده است.

توجه ویژه به کارکنان عملیاتی

وی در پایان تاکید می کند، شرکت انتقال گازایران، شرکت بزرگی است که 70 درصد دارایی های فیزیکی صنعت گاز را در اختیار دارد. حفظ این دارایی های بزرگ، نیروهای بزرگی را می خواهد، نیروهایی که هم اکنون با دل و جان فعالیت می کنند. مسئولان و مدیران باید برای حفظ این نیروها به آنها بها دهند و این سرمایه بزرگ سازمان را حفظ کنند.

همکاران مان در شرکت انتقال گاز ایران کار را برای رضای خدا انجام می دهند و در بسیاری مواقع به چشم نمی آیند. بسیاری از سازمان ها حتی شرکت انتقال گاز ایران را نمی شناسند و نمی دانند که چه کارهای بزرگی انجام می دهند.

زارع با بیان این که درمجتمع گاز ذخیره سازی گازسراجه، طرح توسعه ای در دستور کار قرار دارد، اظهار می کند: اجرای این طرح، برداشت را ازروزانه حدود 9 میلیون مترمکعب به 15 میلیون متر مکعب در روز افزایش می دهد. این پروژه نیازمند نیروهای متخصص و متعهد است که باید در یک نقطه که محیط و شرایط مناسبی برای زندگی ندارد، کار کنند. امیدواریم مسئولان کمک کنند تا با حفظ نیروهای خوب و ارزشمند بتوانیم خدمت رسان مردم باشیم. نیروهایی که در سخت ترین شرایط و مکان های سخت گذر با عشق کار می کنند تا رسالت بزرگ خود را به سرانجام برسانند.