در گفت و گو ی مشعل با رئیس پژوهش و فناوری مناطق نفت خیز جنوب   مطرح شد:

ورود  دانش بنیان ها  به متن

مشعل    نفت را می توان صنعتی متبلور برای جهش و درخشش فعالیت های پژوهش و دانش محور دانست به ویژه آنکه برآیند فعالیت هایی که در این حوزه به خصوص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم انجام شده، بیش از ادوار گذشته، چشمگیر بوده است؛ آن گونه که در سایه این فعالیت ها، شاهد آن هستیم که مراکز علمی- دانشی و شرکت های دانش بنیان از حاشیه خارج شده اند و پای در متن گذاشته اند. رویکرد مهم وزارت نفت با حمایت از زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت، در حال حاضر با دستاوردهای مختلفی همچون افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، تسهیل ورود شرکت های تولیدکننده به فهرست خرید صنعت نفت، برگزاری رویدادهای علمی همچون دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان و همکاری های متشرک در زمینه های متعدد و ... همراه بوده است. در این میان پژوهش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز به عنوان بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت کشور، با حرکت در مسیر استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های این مراکز، اقدام های مهمی را به ثمر رسانده است و محمد گلستان باغ،رئیس پژوهش این شرکت، در گفت و گو با مشعل، انعقاد قرارداد حدود 2 هزار میلیارد تومان پروژه فناورانه با اشتغال وابسته برای کارسازی بيش از 1000 نفر در مدت زمان یک سال را نمونه ای از این اقدام ها برشمرد.

فعالیت های مهم و تحول آفرینی در حوزه پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب رخ داده است و اقتصاد فناورمحور و دانش بنیان، سبب افزایش بهره وری می شود. این بخشی از صحبت های گلستان باغ، رئیس پژوهش فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که در نشست با خبرنگاران رسانه های روابط عمومی وزارت نفت به آن اشاره کرد.

حرکت روی ریل فناوری

محمد گلستان باغ با تاکید بر اینکه تحول كنونی حوزه فناوري مناطق نفتخيز وابسته به مطالعه دقيق، آسیب شناسی و تبيين رویکرد «ما می توانیم» بر اساس ظرفيت بالنده علمی كشور است، می گوید: در اين دوره يك ساله سعي شد، تمام ابزارهاي ممكن قانونی از جمله قانون جهش توليد دانش بنیان و ظرفيت نظام نامه پژوهش و فناوري وزارت نفت در كنار ابزارهاي موجود پژوهشي قرار گيرد؛ اين امر، ضمن اصلاح فرآيندها و شکل دهی ساختارها جهش قابل توجهی در تقاضای محصولات فناورانه و كارسازی و قراردادهای پژوهشی و فناوری سازمان ايجاد کرده است.  وی با اشاره به اینکه تحول كنونی تاثير بسزايی در ايجاد اعتماد سازمان به جهت حل مسائل و چالش های حياتی توليد از درگاه پژوهش و فناوري داشته است، تاکید می کند: در برخي موارد، موضوعات مهمی كه بالغ بر 5 سال رها شده بود، از طريق درگاه پژوهش و كارگروه بار اول، همچنین همكاری مستمر مدیریت های متقاضی در مدت كمتر از 6 ماه، كارسازی و در مرحله عقد قرارداد قرار گرفت.

قرارداد 600 میلیارد تومانی

براین اساس، طبق گزارش رئیس پژوهش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 6 قرارداد تولید بار اول در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به امضا رسیده و دو مجوز قراردادي صادر شده از سوی معاونت علمی نيز در آستانه   عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان است که مجموع اين هشت قرارداد به ارزش مجموع حدود 600 ميليارد تومان شامل پلاگ های متورم شونده قابل بازيافت، تولید دو سيال شیمیایی، سه نرم افزار و سامانه تخصصي بالادستی، پمپ های روزمینی(سطح الارضي) چند فازی با تاثير افزايش توليد 12 هزار بشکه ای و خدمات فناورانه جریان سنج چند فازی است.نکته مهم در توضیحات گلستان باغ اشاره به این موضوع است که  رقم برآورد شده از صرفه جویی ارزی این پروژه ها حدود 12 میلیون یورو و ميزان اشتغال مستقيم و غیرمستقیم  بالغ بر 250 نفر است.

بسته های فناورانه

رئیس پژوهش و فناوری مناطق نفت خیز جنوب در ادامه می گوید که بیش از  10 بسته فناورانه در آستانه صدور مجوز قرارداد بار اول از سوی معاونت علمی رياست جمهوری است که  ارزش تقريبی این بسته های قراردادی، بالغ بر 1800 ميليارد تومان و شامل تجهيزات روز زمینی(سطح الارضی) و زیرزمینی (تحت الارضی) خدمات فناورانه و نرم افزارهای تخصصی حوزه بالادستی نفت است.  صرفه جویی ارزی حاصل از اين قراردادها نیز بالغ بر 25 ميليون يورو بوده و ميزان اشتغال مستقيم و غیرمستقیم اجرايی شدن اين طرح ها بيش از 1000 نفر است كه شاخص مهم كليه اين طرح های فناورانه و دانش بنیان بدون شك طراحی، ساخت و اجرای آنها براي نخستين بار در كشور خواهد بود. افزون بر اين 15 بسته فناورانه و پژوهشي نيز با اعتبار دوسالانه حدود 4500 ميليارد تومان در مرحله نهايی سازي پيشنهادهای فني و مالي است.وی در ادامه با اشاره به محدوديت سقف قراردادی بار اول یادآور شد: طرح های مهمي در حوزه تاسيسات فراورشي و بومی سازی تجهيزات، قطعات و ماشین آلات فرآيندی، همچنين حوزه زنجيره ارزش بالادستی نفت خام از طريق ظرفيت طرح های پيشران معاونت علمي در دست اقدام است كه جزئيات آن در صورت موافقت های اوليه و ستادی به زودی منتشر خواهد شد.  تنها به اين نكته بسنده می شود كه حجم پروژه ها و نوع موضوع ها و اقدام ها پرداختی در اين حوزه در مسير نوآوری و دانش بنیان شدن صنعت نفت انشاءالله در صورت وقوع بدون شك کم نظیر خواهد بود.

قراردادهای پژوهشی

وی با اشاره به اینکه در حوزه قراردادهای پژوهشی نيز 33 قرارداد جاری با 16 مرکز تحقیقاتی مجزا امضا شده و 26 پروژه نيز در مرحله انعقاد قرارداد است، تصریح کرد: از ابتداي حضور تاکنون بيش از 240  پیشنهاد پژوهشی و بار اول را از مراکز دانشگاهي و دانش بنیان کشور دريافت و بالغ بر 70 نیاز پژوهشی نيز از مجموعه مدیریت های  مناطق نفت خيز اخذ کرده ایم، همچنين بالغ بر 110 پروژه تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد و دكتری حمايت شده كه مجموع حمایت از پایان نامه دانشجویان در طی 10  سال اخیر به بیش از هزار دانشجو می ‎رسد كه عدد قابل توجهي است. او همچنین به امضای چهار قرارداد فرصت مطالعاتی برای اولین بار از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و 10 تفاهم نامه با مراکز علمی، دانشگاهی و دانش بنیان اشاره می کند.

دوشنبه های دانش بنیانی

براساس توضیحات رئیس پژوهش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، افزون بر راه اندازی پنل دائمی دوشنبه های دانش بنیانی در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، دو رویداد فناورانه هوشمندسازی چاه ها و تسویه پساب‎های صنعتی در سال گذشته برگزار شد و سمينار مسير نوآوري باز و توسعه اقتصاد دانش بنیان با همكاری معاونت علمی فناوری رياست جمهوری با محوريت صنايع استان خوزستان به ميزبانی پژوهش و فناوري مناطق نفت خيز در تيرماه امسال برگزار شد.