با سختی کار زیر تیغ آفتاب تا سرمای استخوان سوز در منطقه 5 عملیات انتقال گازآشنا شوید

  قهرمانان  عملیات دشوار

مشعل     تاسیسات تقویت فشار گاز را قلب تپنده صنعت گاز می دانند و کارکنانی از جنس ایمان و اخلاص، زیر تیغ آفتاب تا سرمای استخوان سوز، کیلومترها دور از شهرها حماسه می آفرینند و فاتحان عملیات دشوار هستند. کارکنان صنعت گاز به ویژه در مناطق عملیاتی با همه وجود پا در عرصه خدمات رسانی به مردم گذاشته اند و برای آسودگی خیال هموطنان خستگی، سختی کار و چالش های کار در مناطق دورافتاده را به جان خریده اند.

دوری از خانواده، استرس بالای کار، عدم حضور در مناسبت ها، مراسم و تعطیلات، حضور در شرایط عملیاتی خاص و... تنها بخشی از چالش های کارکنان عملیاتی در مناطق انتقال گاز به شمار می آید که برای اعتلای کشور عزیزمان همه این سختی ها را نادیده می گیرند.

در ادامه گفت وگو با روسا و کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز آباده و ارسنجان در منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران می آید.

   ابراهیم یونسی، رئیس تاسیسات تقویت فشار گاز آباده می گوید: کارم در صنعت گاز را از تاسیسات صفاشهر آغاز و در راه اندازی تاسیسات جهرم 4 و آباده 4 در کنار همکاران و اساتید با تجربه منطقه دانش افزایی کردم. سپس به تاسیسات آباده منتقل شدم و هم اکنون در این تاسیسات مشغول خدمت هستم.

به گفته وی، تاسیسات تقویت فشار گاز آباده روی خط چهارم سراسری و ظرفیت 110 میلیون مترمکعب در روز طراحی و اجرا شده است. آباده، آخرین تاسیسات تقویت فشار گاز منطقه 5 به شمار می آید و گاز را به منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران تحویل می دهد.

یونسی با بیان اینکه ماموریت تاسیسات تقویت فشار گاز آباده، انتقال پایدار، ایمن و مستمر گاز و خدمت رسانی به هموطنان و صنایع اصلی کشور است، تاکید می کند: خوشبختانه به لطف خدا و تلاش همکاران از این ماموریت سربلند و موفق بیرون آمده ایم.

به گفته وی، این تاسیسات هرساله با انجام به موقع و بازرسی های فنی، همچنین مهندسی معکوس در تعمیر و ساخت قطعات توانسته است نیاز خود را برآورده کند و با انتقال دانش در جهت کمک به دیگر تاسیسات کوشا باشد. رئیس تاسیسات تقویت فشار گاز آباده یادآور می شود: موقعیت جغرافیایی و ارتفاع بالای 2 هزار متر از سطح دریا باعث شده است شرایط کاری به ویژه در فصل زمستان بسیار دشوار و طاقت فرسا شود؛ با این حال نگرش سازمانی و افتخار خدمت رسانی به هموطنان باعث تحمل و ادامه خدمت رسانی می شود.

یونسی می گوید: صنعت نفت و گاز یکی از پر مخاطره ترین و حساس ترین شرایط کاری را دارد؛ به طوری که با کوچکترین اشتباه با عواقب جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد. با توجه به موارد یادشده، این صنعت در مناطق دور از شهرها و امکانات ایجاد شده و این موضوع سبب شده است تا کارکنان شاغل در این صنعت همواره در مناطق دور افتاده ساکن یا مشغول به کار باشند.  وی با بیان اینکه بیشتر همکاران با مشکل دوری از خانواده و یا زادگاه خود مواجه هستند، ادامه می دهد: این دوری برای دیگر شرکت ها و سازمان ها قابل درک نیست در حالی که خانواده های کارکنان صنعت نفت و گاز مظلومانه پا به پای همسران خود در اعتلای این صنعت سهیم هستند.

 بی نیازی از حضور شرکت های خارجی در تعمیرات

 امیرعباس صفی خانی با بیان اینکه سال 82 در واحد تعمیرات توربین سکوی نفتی سلمان (شرکت نفت فلات قاره) استخدام شدم، می گوید: پس از 10 سال فعالیت در این شرکت، سال 92 به منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران منتقل شدم و هم اکنون رئیس بهره برداری تاسیسات تقویت فشار گاز آباده هستم.

وی تاکید می کند: سرمای شدید در زمستان و استرس در محیط کار، تاثیر استرس کاری بر سلامت، ایجاد مشکلات روحی و روانی با توجه به شرایط عملیاتی و سر و صدای زیاد، از جمله دشواری و سختی کار عملیاتی به شمار می آید.صفی خانی با بیان اینکه با سفر و مطالعه سعی می کنم شرایط بهتری ایجاد کنم، می افزاید: محل زندگی را به محل کار نزدیک کرده تا حداقل چالش دوری از خانواده را تا حدودی مدیریت کنم.

 رئیس بهره برداری تاسیسات تقویت فشار گاز آباده یادآور می شود: اورهال و تعویض PT توربین در سکوی سلمان و استارت و راه اندازی آن بدون نیاز ارسال به شرکت سازنده، از بهترین خاطرات دوران کاری ام به شمار می آید.

 وی تاکید می کند: همیشه تفکر و هدفم خدمت مفید و موثر در شرکت و تلاش برای اعتلا و سربلندی کشور عزیزم بوده است. محیط کار را خانه خود دانسته و باوجود سختی ها، مشکلات و دشواری های کارم همواره با عشق و علاقه از انجام کارم لذت برده ام.

به گفته صفی خانی، کاهش میزان مالیات و استخدام نیروی جدید به دلیل کمبود نفر در واحد بهره برداری شرایط و سختی کار عملیاتی را کمی متعادل می کند.