صادرات روزانه گاز ايران به بغداد 2 برابر مي شود

مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز با اعلام اين که نخستين سال صادرات گاز ايران به بغداد روزهاي پاياني خود را مي گذراند، از افزايش حجم روزانه صادرات گاز به 14 ميليون مترمکعب خبر داد. بهزاد بابازاده، درباره افزايش صادرات روزانه گاز به بغداد گفت: يکي از مهم ترين قراردادهاي صادراتي ايران مربوط به عراق است که شامل دو بخش بغداد و بصره مي شود. در دو قرارداد ميان ايران و عراق مقرر شده است صادرات گاز در سال نخست، روزانه حدود 6 ميليون مترمکعب، در سال دوم حدود 14 ميليون مترمکعب و در سال سوم تا پايان قرارداد به سقف 30 تا 35 ميليون مترمکعب برسد. وي ميانگين صادرات گاز به بغداد را روزانه 5/8 تا 9 ميليون مترمکعب گاز اعلام کرد و گفت: بر اساس اين قرارداد تا خردادماه، نخستين سال صادرات گاز ايران به بغداد به پايان مي رسد و پس از آن مقدار صادرات روزانه گاز به بغداد به 14 ميليون مترمکعب خواهد رسيد. مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز، با تاکيد بر اين که ايران همه مشکلات و سختي ها را پشت سر مي گذارد، اظهار کرد: براي صادرات گاز به بغداد نيز با مشکلاتي روبه رو بوديم و سختي هايي بر ما تحميل مي شد، اما اين قرارداد نيز به سرانجام رسيد و اکنون بدون هيچ خطري، گاز را به بغداد صادر و پول آن را دريافت مي کنيم. بابازاده، مدت زمان جاري شدن قرارداد بصره را 11 ماه اعلام کرد و گفت: آغاز صادرات گاز ايران به بصره، پس از طي مراحل ساخت خطوط انتقال در خاک عراق اکنون در انتظار حل و فصل مسائلي ميان پيمانکار بخش داخل عراق و کارفرما (وزارت برق عراق) است، در بخش داخل ايران نيز، آمادگي کامل، چه از لحاظ تأسيسات و ايستگاه ها و خطوط و چه از لحاظ گاز مورد نياز اعلام شده است.

  تاکيد معاون وزير نفت بر رعايت آيين نامه حمل ونقل مواد خطرناک

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي بر رعايت دقيق مفاد الزام ها آيين نامه اجرايي حمل ونقل جاده اي مواد خطرناک (مصوب اسفند 1380 هيئت وزيران) در مجتمع هاي پتروشيمي تاکيد کرد. سيدرضا نوروززاده گفت: با رعايت دقيق آيين نامه اجرايي حمل ونقل جاده اي مواد خطرناک از مبدا به مقصد، همچنين اجراي دستورعمل رعايت اصول انتقال و تخليه و بارگيري در درون شرکت هاي پتروشيمي مي توان از وقوع حوادث احتمالي براي حمل مواد شيميايي جلوگيري کرد. وي گفت: ضرورت دارد مفاد آيين نامه مذکور با تاکيد بر استفاده از شرکت ها و موسسه هاي حمل ونقل داراي پروانه فعاليت مورد تاييد سازمان حمل ونقل کشور، حصول اطمينان از صلاحيت حرفه اي رانندگان و گواهينامه هاي معتبر مورد نياز، اطمينان از آگاهي حمل کننده مواد شيميايي نسبت به خطرهاي حمل مواد شيميايي و اقدام هاي احتياطي، اطمينان از دراختيار بودن برگه اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ازسوي راننده تانکر، پايش و ارزيابي مستمر عملکرد شرکت ها و موسسات حمل ونقل طرف قرارداد، پيش بيني برگزاري دوره هاي آموزشي براي رانندگان و متصديان حمل ونقل و اطمينان از وجود تجهيزات و وسايل ايمني مناسب در تانکرها قبل از عمليات حمل ونقل اجرايي شود.

آمادگي شرکت LMF براي انتقال فناوري ساخت کمپرسورهاي گاز به تاپکو

مدير عامل شرکت تاپکو از آمادگي اين شرکت براي ساخت کمپرسورهاي گاز با همکاري شرکت اتريشي LMF در ايران، همچنين انتقال فناوري خبر داد. شهرام الوندي درباره شرکت اتريشي LMF گفت: اين شرکت از سازنده هاي معتبر دنيا در حوزه کمپرسورهاي رفت و برگشتي (Recip)، اسکرو (Screw) و سانتريفيوژ گاز است؛ اين شرکت به پشتوانه تجربه اي 150 ساله، اکنون نسبت به تامين کمپرسورهاي گاز در پروژه هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي کشور اقدام کرده و در بيشتر فهرست هاي مشترک معتبر نظير شرکت هاي نفت و گاز پارس، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي حضور دارد.کمپرسورهاي شرکت LMF، اکنون در پالايشگاه شهيدتندگويان تهران، پتروشيمي خوزستان، پتروشيمي کردستان،پالايشگاه فازهاي20و21پارس جنوبي، ميدان هاي نفتي خشت، سروستان، سعادت آباد و قلعه نار، بيش از 100 ايستگاه CNG و ... نصب هستند.اکنون نيز کار مهندسي و ساخت کمپرسورهاي پتروشيمي هاي هنگام، الفين ايلام، الفين بوشهر، گچساران، و ... در حال انجام بوده و کمپرسورهاي اصلي ميدان نفتي ياران شمالي (غرب کارون) و طرح پالايش گاز بيدبلند خليج فارس نيز به تازگي به سايت ارسال شده اند. الوندي در ادامه سوابق اين شرکت در ايران گفت: شرکت LMF اتريش با توجه به الزام هاي دولت تدبير و اميد، همچنين دستور مقام معظم رهبري براي بهره گيري هر چه بيشتر از امکانات ساخت داخل، براي نخستين بار به انتقال فناوري واقعي و ساخت داخل کمپرسورهاي Reciprocating پروژه پتروشيمي گچساران با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين هلدينگ خليج فارس اقدام کرده است.  مديرعامل شرکت تاپکو ادامه داد: پس از پايان اين پروژه، امکان ساخت بخش مهمي از اين کمپرسورها در داخل کشور به وجود مي آيد، همچنين کارفرما در تمام مراحل ساخت داخل، از امکانات نظارتي خود استفاده و گزارش پيشرفت را دريافت مي کند. الوندي با اشاره به امضاي قرارداد ميان تاپکو و LMF اظهار کرد: شرکت هايLMF و تاپکو با امضاي يک قرارداد رسمي انتقال فناوري از ابتداي سال 2017 ميلادي آمادگي دارند تا در اين باره و همکاري مشابه با آن، مذاکره کنند. وي افزود: تاپکو هم اکنون نيز به عنوان شريک تجاري LMF نسبت به ارائه تمامي خدمات مرتبط با نصب، پيش راه اندازي و راه اندازي کمپرسورهاي اين شرکت اقدام مي کند، همچنين خدمات ساخت، تعميرات و نگهداري اين کمپرسورها، در کارخانه تاپکو قابل ارائه به کارفرمايان است.

مرکز توسعه نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت آغاز به کار کرد

پايگاه دانشي مرکز توسعه نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت رونمايي شد و به اين ترتيب، توافق دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت براي راه‎اندازي اين مرکز توسعه‎اي به اجرا درآمد. در مسير اقدام هاي مصوب در چارچوب همکاري هاي بين اداره کل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و دانشگاه صنعت نفت مبني بر تاسيس مرکز توسعه نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي، پايگاه دانشي اين مرکز با حضور کريم سلحشور، رئيس دانشگاه صنعت نفت و عليرضا اصل عربي، مديرکل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي رونمايي شد و اين مرکز آغاز به کار کرد. مرکز توسعه نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت با بهره گيري از علم روزآمد دانشگاه صنعت نفت و دانش و مهارت هاي موجود در سطح تاسيسات صنعت نفت با هدف تحقق آرمان هاي برتر نظام مديريت دارايي منطبق بر آخرين استانداردهاي بين المللي فعاليت خواهد کرد. در اين مرکز، پايگاه دانش و مرکز آموزش و اعطاي صلاحيت به مديران، مسئولان و کارشناسان ذي ربط حوزه هاي بهره برداري، نگهداري و بازرسي فني پشتيباني خواهد شد و با ايجاد يک شبکه جامع، ارتباطات حقيقي و حقوقي بين ذي نفعان برقرار و همسو با آن، اقدام هاي توسعه دانش و مهارت نظام مند مي شود. از اهداف تعيين شده مي توان به ارتباط با دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي، مراکز معتبر فعال در زمينه مديريت دارايي هاي فيزيکي، شرکت هاي نگهداري و بهره برداري و انعقاد تفاهم نامه با کارفرمايان شرکت هاي اصلي و فرعي تابع اشاره کرد. مقرر شده است که سالانه آخرين دستاوردها در قالب سمينار سراسري به اطلاع ذي نفعان برسد. دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مديريت دارايي‎هاي فيزيکي وزارت نفت با هدف ارتقاي دانش و مهارت در حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي و زمينه‎سازي براي راه‎اندازي مرکزي مشخص به اين منظور در صنعت نفت، آبان ماه 96 تفاهم نامه‎ همکاري امضا کرده بودند.

 

راه اندازي زودهنگام واحد تقطير فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس

واحد تقطير فاز سوم پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس حداکثر تا يک ماه آينده راه اندازي مي شود. بعدازظهر روز شنبه (22 ارديبهشت ماه) در نشست هماهنگي و پيگيري پيش راه اندازي فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، مقرر شد واحد تقطير اين فاز تا يک ماه آينده راه اندازي شود. اين نشست، پنجمين جلسه هماهنگي و پيگيري پيش راه اندازي فاز سوم اين پالايشگاه بود که به رياست عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و با حضور مجريان و پيمانکاران فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس در بندرعباس برگزار شد. در اين نشست، مجريان طرح فاز سوم پالايشگاه گزارش آخرين وضع مرحله پيش را ه اندازي را ارائه کردند. فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس که بهره برداري از آن آغاز شده، قرار است به زودي با حضور رئيس جمهوري افتتاح رسمي شود. با راه اندازي فاز دوم پالايشگاه، روزانه حدود 22 تا 24 ميليون ليتر بنزين يورو 5 از پالايشگاه ستاره خليج فارس به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تحويل مي شود.

گسترش همکاري هاي ايران و ترکمنستان با تاکيد رؤساي جمهوري 2 کشور 

وزير نفت از ادامه مذاکره ايران و ترکمنستان براي حل مشکلات گازي 2 کشور خبر داد و افزود: با توجه به تاکيد رؤساي جمهوري ايران و ترکمنستان قرار است همکاري 2 کشور با نظر مثبت ادامه يابد.

بيژن زنگنه روز يکشنبه (23 ارديبهشت) پس از ديدار با رشيد مرداف، وزيرامور خارجه ترکمنستان به خبرنگاران گفت: مذاکرات مفصلي درباره همکاري هاي ايران و ترکمنستان در حوزه گاز و نفت انجام شده است.

وي افزود: مذاکرات ميان هيئت ايراني و ترکمنستاني در سطح کارشناسي ادامه خواهد داشت تا بتوانيم روابط را در همه زمينه ها توسعه دهيم.

زنگنه با يادآوري اين که سوآپ گاز ترکمنستان به آذربايجان از طريق ايران اوايل امسال از سرگرفته شد، تصريح کرد: ايران آمادگي همکاري با ترکمنستان در بخش هاي مختلف انرژي را دارد.

به گفته وزير نفت، ايران و ترکمنستان مي توانند گام هاي بزرگي براي گسترش همکاري ميان 2 کشور بردارند که به نفع هردو باشد.

کيفيت گازرساني به مصرف کنندگان داخلي و خارجي يکسان است

مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران گفت: گاز را با همان کيفيتي که صادر مي کنيم، در اختيار همه مصرف کنندگان داخلي نيز مي گذاريم و ميان اين دو گروه مصرف کننده تبعيض قائل نمي شويم.

مهدي جمشيدي دانا، درباره برنامه ريزي مديريت ديسپچينگ شرکت ملي گاز براي افزايش توليد در سال 97، گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، امسال زمان انجام تعميرات اساسي در پالايشگاه هاي گازي کشور کاهش مي يابد که اين اقدام سبب افزايش پنج درصدي ظرفيت فرآورش گاز مي شود. وي با بيان اين که امسال تنها 7 درصد از ظرفيت توليد پالايشگاه ها به سبب انجام تعميرات اساسي محدود مي شود، از افزايش ميزان توليد گاز در پالايشگاه هاي پارس جنوبي خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اين که امسال مقدار توليد گاز طبيعي کشور افزايش مي يابد، چند کار مهم را انجام مي دهيم که نخستين کار مربوط به آمادگي و تزريق گاز بخش کوهدشت و بيستون خط ششم سراسري تا 20 روز ديگر است. مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز، با اشاره به اين که ايستگاه هاي تقويت فشار خط ششم سراسري شامل ديلم، بيدبلند، اهواز و حسيني در مدار قرار مي گيرند، ادامه داد: 240 کيلومتر خط لوله انتقال گاز در مسير دهگلان - مياندوآب نيز در مدار قرار مي گيرد که براي مديريت شبکه و افزايش توليد امسال بسيار مهم است و کمک شاياني به انتقال حدود 70 تا 80 ميليون مترمکعب گاز پارس جنوبي از طريق کريدور خط ششم مي کند. به گفته وي، راه اندازي اين خط، سبب انتقال حداکثر ميزان گاز توليدي پارس جنوبي به سوي شمال کشور مي شود و ضامن تامين پايدار سوخت مصرف کنندگان گاز طبيعي در غرب کشور و صادرات به عراق است.

جمشيدي دانا، شبکه انتقال گاز ايران را در سطح منطقه بي نظير اعلام و تصريح کرد: کيفيت گاز توليدي ايران بر اساس استانداردهاي جهاني است و ميان مصرف کننده خارجي و داخلي تفاوتي قائل نيستيم. قرارداد صادرات گاز ميان ايران و ترکيه يک قرارداد محکم و سخت است و هيچ گونه مشکلي در کيفيت گاز ايران نبايد وجود داشته باشد. ترکيه گاز را با بهترين کيفيت از ما دريافت مي کند و تمام مصرف کنندگان داخلي نيز گاز خود را با همان کيفيت گاز صادراتي دريافت مي کنند.

  مجمع عمومي شرکت ملي   نفت ايران برگزار شد

جلسه فوق العاده مجمع عمومي شرکت ملي نفت ايران با حضور وزير نفت و وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. در جلسه چهارشنبه (19 ارديبهشت ماه) مجمع عمومي، شرکت ملي نفت ايران که به رياست بيژن زنگنه، وزير نفت و با حضور مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد گزارش هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران درباره عملکرد مالي سال‎هاي 95 و 96 به نمايندگان مجمع عمومي صاحب سهام ارائه شد. در اين نشست نمايندگاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و سازمان بازرسي کل کشور حضور داشتند.