بهره برداري 3 طرح جمع‎‏آوري گازهاي مشعل تا پايان امسال

سه طرح جمع‎آوري گازهاي مشعل ارسالي به واحدهاي بهره برداري مارون 3، مارون 6 و منصوري، امسال به بهره برداري مي رسند.

سرپرست مديريت توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درحاشيه آيين آغاز عمليات اجرايي اين پروژه زيست محيطي که با حضوراستاندار خوزستان برگزارشد، گفت: تاکنون چهارقرارداد فروش گازهاي مشعل واحدهاي بهره برداري پارسي کلاستر، مارون 3، مارون 6 ومنصوري امضا شده که ازاين ميان، پروژه واحد پارسي کلاستر به بهره برداري رسيده است.

سعيد کوتي افزود: بنابر برنامه، طرح جمع‎آوري گازهاي مارون 3 تا پايان شهريور، مارون 6 تا پايان دي ومنصوري نيز تا پايان امسال راه اندازي خواهند شد.

کوتي اظهارکرد: مزايده بعدي براي 23 محل ديگر و براي حدود 130 ميليون فوت مکعب برگزارخواهد شد؛ اين مزايده درمرحله تبادل اطلاعات قراردارد واگر تکميل شود، اين 23 پروژه به همراه چهار پروژه اي که به آن اشاره شد، درمجموع به جمع‎آوري روزانه حدود 200 ميليون فوت مکعب گاز درمناطق نفت خيز جنوب منتهي مي شود.

عمليات اجرايي پروژه جمع آوري گازهاي ارسالي به مشعل واحدهاي بهره برداري مارون 3، مارون 6 ومنصوري با حضور غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان ومديران شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، روزيکشنبه (23ارديبهشت) کليد خورد.

با آغاز به کار دولت يازدهم و همسو با پياده سازي و اجراي اولويت هاي سرمايه گذاري و زيست محيطي صنعت نفت و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود مالي، انساني و تخصصي داخلي وزارت نفت و توانمندي هاي بخش خصوصي در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي، همچنين جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي مشعل و کاهش آثار مخرب زيست محيطي آن، اطلاعات گازهاي مشعل حدود 60 نقطه/محل به شرکت هاي حاضر در مزايده دور نخست گازهاي مشعل شرکت ملي نفت ايران در سال 1393 ارائه شد که سرانجام به عنوان نخستين تجربه فروش گازهاي مشعل، به امضاي چهار قرارداد در واحدهاي پارسي، مارون3 و 6 و منصوري با حجم حدود 44 ميليون فوت مکعب در روز در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب منتج شد. در همين مسير، ايستگاه جمع‎آوري گازهاي مشعل ميدان پارسي به عنوان نخستين طرح جمع‎آوري گازهاي مشعل که با حضور و مشارکت بخش خصوصي به ثمر رسيده است، هشتم ارديبهشت ماه امسال افتتاح شد.

پايان لوله گذاري انتقال گاز پارس جنوبي تا پايان امسال

رئيس پروژه هاي مهندسي وساختمان شرکت نفت و گاز پارس از پايان عمليات لوله گذاري انتقال گاز وميعانات گازي پارس جنوبي تا پايان امسال خبر داد.  مصطفي اميدوار افزود:اجراي عمليات لوله گذاري خطوط انتقال گاز ترش از سکوهاي دريايي به تاسيسات پالايشگاهي دومنطقه عسلويه و کنگان به عنوان يکي از بخش هاي مهم طرح هاي توسعه فازهاي بيست وسه گانه پارس جنوبي، از اهميت فراواني برخوردار است.  وي اظهارکرد: طول خطوط لوله انتقال گازترش ازمخزن مشترک پارس جنوبي تا تاسيسات پالايشگاهي مستقردرخشکي به دليل موقعيت جغرافيايي اين دومنطقه و بلوک هاي دريايي مستقردرخليج فارس، از85 کيلومترتا 145 کيلومتر در هر فاز متغير است.  اميدوار با بيان اين‎که دو هزار و 733کيلومتر خط لوله دريايي مستقر در بسترخليج فارس با انتقال گازترش ازسکوهاي دريايي به تأسيسات خشکي، شريان هاي حياتي تامين 70 درصد گازمصرفي کشور را تشکيل مي دهند، افزود: با پايان يافتن طرح هاي توسعه پارس جنوبي (به جزفاز 11) طول خطوط لوله دريايي گاز ترش فازهاي پارس جنوبي به دو هزار و 923 کيلومتر افزايش مي يابد.  رئيس پروژه هاي مهندسي وساختمان شرکت نفت وگازپارس تصريح کرد: شبکه گسترده خطوط لوله انتقال گازترش به تاسيسات پالايشگاه هاي پارس جنوبي شامل خطوط 32 اينچي انتقال گاز وخطوط لوله چهاراينچي تزريق گلايکول از29سکوي اصلي دريايي به فازهاي پارس جنوبي و خطوط لوله 18 و 20 اينچي انتقال گاز از10سکوي اقماري به سکوهاي اصلي است.  وي همچنين گفت: به منظور بارگيري و صادرات ميعانات گازي توليد شده در مجتمع هاي پالايشگاهي عسلويه و کنگان که به وسيله گوي هاي شناور ازمسير دريا انجام مي شود، خط لوله اي به طول 11 کيلومتر در فاصله سه تا پنج کيلومتري ساحل عسلويه و کنگان کشيده شده و مقرر است خط لوله پنج کيلومتري ديگري نيز به اين مجموعه درمنطقه کنگان افزوده شود.  اميدوار با اشاره به اين‎که شرکت نفت و گاز پارس در طول سال هاي توسعه پارس جنوبي، موفق به اجراي 2816کيلومترازسه هزار و 20 کيلومتر عمليات لوله گذاري دربستردريا شده است، افزود: 205 کيلومتر باقي مانده اين عمليات امسال انجام مي شود.

اتکاي 80 درصدي به ساخت داخل

مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران گفت: بيش از80 درصد تجهيزات و قطعات مورد استفاده درپروژه هاي اين شرکت، ساخت داخل است.  عباسعلي جعفري نسب با اشاره به ربع قرن تجربه بهره گيري ازسازندگان داخلي و پشتيباني از آنها درتامين تجهيزات مورد نياز طرح هاي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت افزود: حمايت ازساخت وسازنده داخلي از سال 72 به عنوان يک اولويت مهم پيگيري وساخت قطعات توربين هايي که اغلب آمريکايي است، ازجمله اقدام هاي انجام شده دراين زمينه است.  وي افزود: برخي شرکت هاي داخلي به نقطه اي رسيده اند که مي توانند توربين کامل رامشابه خارجي ها وحتي بهتر از توربين هاي آمريکايي بسازند.  به گفته جعفري نسب، هم اکنون تابلوهاي برق و بسياري کالاهاي ديگر، همچنين بيشتر فعاليت هاي مربوط به نگهداري وتعميرات توربين ها در داخل کشور انجام مي شود.  به گفته وي، اين روند خودکفايي از قطعات کوچک ترنظير پيچ ومهره، فلنج ها و اتصالات شروع شده وبه توليد قطعات پيچيده تر مانند مكانيكال سيل ها، رسيده است.  جعفري نسب گفت:در زمينه پروژه هاي تحقيقاتي نيز، شركت هاي دانش بنيان كارهاي ارزشمندي انجام داده اند كه ساخت درايو الكتروموتورهاي دور متغير با ولتاژ متوسط از آن جمله است.  وي افزود: فعاليت هاي خودکفايي ساخت قطعات توربين درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت هم اکنون به سطحي رسيده که به همه سازندگان آن دردنيا اعلام شده اما استفاده حداکثري ازتوان ايراني، اولويت اصلي اين شرکت است.  مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران يادآورشد: اين شرکت هم اكنون بابيش از15 شركت خارجي در زمينه خريد تجهيزات مورد نياز صنعت انتقال ارتباط دارد و يك شركت خارجي نيز در حال تجهيز كارگاه در شهر پرند است.  وي با بيان اين که در زمينه سيستم نشت ياب اتوماتيك نيز، با شركت انگليسي قرارداد بسته شده است، تصريح کرد: اين سيستم روي300 كيلومتر از خطوط لوله شمال غرب كشور به صورت آزمايشي نصب شده است و بهره برداري رسمي از آن تا يك ماه آينده انجام مي شود.  جعفري نسب گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بيش از 165توربين گازي در قالب 16مدل از سازندگان خارجي متفاوت در اختيار دارد و با توجه به محدوديت هاي بين المللي، از 20 سال پيش برنامه ريزي براي خودکفايي درقطعات وتجهيزات پرمصرف اين توربين ها را در دستور کار قرار داده است.  به گفته وي، هم اکنون تامين بسياري از قطعات توربين ها درداخل و از سازندگان داخلي انجام مي شود.

افزايش ضريب ايمني درمرکز انتقال نفت خام شهيد قمري

ضريب ايمني عمليات انتقال نفت خام توربين شماره2 مرکز انتقال نفت شهيد قمري با انجام تعميرات اساسي افزايش يافت.  رئيس نگهداري وتعميرات مکانيک شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب درتوضيح اين مطلب افزود:درپي گزارش نيروهاي بهره بردارمرکز انتقال نفت شهيد قمري مبني برپايين بودن ونوسان فشار روغن درسيستم اصلي روغن کاري توربين شماره 2 اين مرکز، تعميرات اساسي در دستور کار قرار گرفت.  عبدالرضا گل محمديان استفاده ازپمپ جديد به جاي پمپ روغن کاري اصلي، همچنين تعويض مجموعه رگولاتوروشيربي بارکننده روغن را مجموعه عمليات انجام شده درتعميرات اساسي سيستم روغن کاري خواند و افزود: با توجه به بي نتيجه بودن اين بخش ازعمليات(نرمال نشدن فشار روغن) همه اجزاي سيستم روغن کاري اين توربين باز، بررسي و رفع اشکال شد.  وي افزود: درفرآيند اين تعميرات اساسي، قطعات معيوب رگولاتور تعويض و با رفع ايراد آن (بااستفاده از قطعات رگولاتور مستعمل موجود در کارگاه) سيستم روغن کاري توربين شماره 2مرکزانتقال نفت شهيد قمري، دوباره در مدار قرار گرفت.  رئيس مهندسي تعميرات مکانيک شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب، همچنين از تعمير يک دستگاه مجموعه رگولاتور و شير بي بار کننده روغن ويک دستگاه پمپ روغن کاراصلي توربين خبر داد وا فزود: قطعات ياد شده به عنوان يدک درکارگاه مرکز انتقال نفت شهيد قمري نگهداري مي شود.  گل محمديان بابيان اين که تعميرات روي تجهيزات ياد شده به وسيله نيروهاي متخصص واحد مهندسي تعميرات مکانيک انجام شده است، تصريح کرد:با اين اقدام افزون برصرفه جويي در زمان تعميرات، 150 ميليون ريال نيز  صرفه جويي شده است.

انتقال 10 ميليارد ليتر نفت خام و انواع فرآورده در يک سال

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب ازانتقال بيش از 10 ميليارد ليتر فرآورده هاي نفتي و نفت خام در سال گذشته خبر داد.  قدرت سربازي با بيان اين که سال گذشته، يک ميليارد و 625 ميليون ليتر بنزين به وسيله خطوط لوله انتقال يافته است، افزود: دربازه زماني ياد شده چهارميليون ليتربنزين سوپر، 438ميليون ليترنفت سفيد، هشت ميليون ليتر نفت جت، همچنين دو ميليارد و 178ميليون ليترنفت گاز تحويل انبارهاي نفت حوزه استحفاظي شده است.  وي همچنين ازتحويل 14ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو به انبارهاي نفت اين منطقه عملياتي و تحويل 295 ميليون ليتر نفتا به پتروشيمي تبريز به وسيله خط 14 اينچ ري - تبريز تحويل خبر داد.  رئيس اچ اس اي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب نيز از برگزاري مانور بحران و پدافند غيرعامل دراين حوزه عملياتي خبر داد وافزود: اين مانوربا سناريوي وقوع زلزله، آتش سوزي و امداد و نجات درتاسيسات اردبيل برگزار شد.  بهنام لازمي بر حفظ سرمايه هاي ملي و انساني شرکت تاکيد و تصريح کرد: اين مانور با توجه به همين رويکرد و به منظورآمادگي مقابله با بحران هاي احتمالي( زلزله، آتش سوزي و امداد رساني در اين مواقع) انجام شده است.  به گفته وي، در برگزاري اين مانور، آتش نشاني شهري، آتش نشاني شرکت پخش فرآورده هاي نفتي شهرستان اردبيل، اورژانس شهري، هلال احمر، نيروهاي انتظامي، همراه با همکاران بهره بردار وحراست شرکت داشتند.

افتتاح هشتاد و سومين جايگاه در خراسان جنوبي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبي از افتتاح هشتاد وسومين جايگاه عرضه سوخت در اين حوزه عملياتي خبر داد.  مرداني با بيان اين که اين جايگاه درمجتمع بين راهي «خاطره» در کيلومتر 21 جاده بيرجند – خوسف ايجاد شده است، تصريح کرد: اين مجتمع در زميني به مساحت 3800 مترمربع با دوسکو، چهار تلمبه، هشت نازل(عرضه بنزين ونفت گاز) و مخازن با ظرفيت کلي 150 هزار ليتر فعاليت خود را آغاز کرده است.  به گفته مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبي، جايگاه سوخت احداث شده درمجتمع بين راهي خاطره براي 6 نفر ايجاد اشتغال کرده است.  مرداني، تجهيزسيستم اطفاي حريق نفتکش درمحل تخليه فرآورده، لوله کشي و آماده سازي زيرساخت طرح کهاب (stage II) را از عواملي خواند که جايگاه احداث شده دراين مجتمع بين راهي را ازديگر جايگاه هاي عرضه سوخت استان متمايز کرده است.  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه به عنوان يکي از مناطق سي وهفت گانه شرکت ملي پخش، شامل نواحي مرکزي، قاين، نهبندان، طبس و فردوس است که بابهره گيري از ظرفيت هاي ايجاد شده در استان( جايگاه هاي عرضه سوخت، جايگاه هاي سکو دار، فروشندگي هاي داخل اتاقک و نفتکش هاي جاده پيما با ظرفيت هاي مختلف و . . . ) تامين سوخت در اين حوزه عملياتي را به عهده دارد.

برگزاري دومين دوره آموزش اچ اس اي ويژه جايگاه داران

دومين دوره آموزشي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي) در سال 97 ويژه کارکنان جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي وسي ان جي منطقه تربت حيدريه برگزار شد.  رئيس اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه گفت: اين دوره آموزشي به منظوربازآموزي نکات بهداشت، ايمني و محيط زيست، همچنين پدافند غيرعامل کارکنان جايگاه هاي عرضه سوخت(سي ان جي و فرآورده نفتي) درمدت زمان چهار روز برگزار شده است.  به گفته محمد حسين مهديزاده در اين دوره آموزشي 200 نفر از کارکنان جايگاه هاي عرضه سوخت حضور داشتند ودرآن مطالب حوزه اچ اس اي باهدف آمادگي وارتقاي دانش جايگاه داران در رويارويي با حوادث احتمالي در جايگاه هاي سوخت و ايمن سازي آنها ارائه شد.

وي تشريح عملکرد جايگاه هاي عرضه سوخت، معرفي کانون هاي خطر موجود درحوزه عملياتي منطقه، نحوه مقابله باآتش سوزي واطفاي آن در جايگاه هاي سوخت، همچنين پخش فيلم هاي مستند حوادث در تاسيسات و جايگاه هاي سي ان جي را سرفصل هاي مطالب ارائه شده در دومين دوره آموزشي اچ اس اي در سال 97 برشمرد.

رئيس بهداشت، ايمني ومحيط زيست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه گفت: دراين دوره آموزشي در زمينه نحوه انتقال ايمن فرآورده هاي نفتي، ايمن سازي محيط حادثه، همچنين کنترل تردد، جلوگيري ازآسيب رساني به محيط زيست و پاکسازي محيط، آموزش هايي به شرکت کنندگان داده شد.

مهديزاده استفاده ازکپسول آتش نشاني براي کسب مهارت درخاموش کردن آتش را بخش ديگر از اين دوره آموزشي برشمرد. 

فرآورش 24 ميليارد مترمکعب گاز در سال گذشته

شرکت پالايش گاز پارسيان با توليد و فرآورش 24 ميليارد مترمکعب گازو 5/9 ميليون بشکه ميعانات گازي درسال گذشته، نقش مهمي در تأمين گاز کشور ايفا کرده است.  فرشيد ابدالي دهدزي، مديرعامل شرکت پالايش گازپارسيان، با بيان اين که ميعانات گازي اين پالايشگاه، ازمرغوب ترين ميعانات گازي کشوراست، ظرفيت توليد روزانه آن را دراين پالايشگاه 50 هزار مترمکعب(32هزاربشکه) اعلام و اظهارکرد: مشتريان اصلي اين محصول باارزش، کشورهاي خارجي هستند.  وي تصريح کرد: پالايشگاه گازپارسيان سال گذشته با توليد 5/9 ميليون بشکه ميعانات گازي، تعهد تکليفي خود را به نحو شايسته انجام داده است.  مديرعامل شرکت پالايش گاز پارسيان بااشاره به اين که اين پالايشگاه يکي از پيشرفته ترين تصفيه خانه هاي پساب صنعتي را در اختيار دارد، گفت: باتوجه به نوع برج هاي جذب کننده، فلرينگ اين پالايشگاه بسيار ناچيزاست و مرغوب ترين نوع ميعانات گازي را به بازارعرضه مي کند.  ابدالي با تاکيد براين که اين پالايشگاه، نقش بسيار مهمي درتأمين پايدارگاز دارد، تلاش کارکنان را دراعتمادسازي جامعه دروني وبيروني موفق خواندوافزود:اين موفقيت، مرهون کوشش همه کارکنان پالايشگاه گاز پارسيان در بخش هاي گوناگون است.

تخصيص 362 ميليارد تومان اعتبار گازرساني

مديرگاز رساني شرکت ملي گازايران از تخصيص362 ميليارد تومان اعتبار براي گازرساني به روستاها و صنايع باقيمانده استان زنجان خبر داد.  سعيد مومني درآيين معارفه مديرعامل شرکت گاز زنجان گفت: با توجه به برنامه هاي دردست اجرا، همچنين تخصيص اين ميزان اعتبار، درصد بهره مندي روستاها و صنايع استان زنجان از گازطبيعي افزايش خواهد يافت.  وي افزود: گازطبيعي به عنوان انرژي پاک، 22 درصد از 70 درصد انرژي حاصل از نفت، گاز و زغال سنگ را تشکيل مي دهد و پيش بيني مي شود تا سال 2040، سهم گاز در انرژي دنيا به 26 درصد افزايش يابد.  مومني اظهار اميدواري کرد: توسعه گازرساني و مصرف بيشتر گاز در بخش هاي نيروگاهي و صنعت انجام شود و ارزش افزوده و منافع اقتصادي بيشتري براي کشور رقم بخورد.  وي گفت: تا پايان فروردين امسال 25 هزار و 900 روستا و يکهزار و 115 شهر کشور ازنعمت گازطبيعي بهره مند شده اند.  مديرگازرساني شرکت ملي گاز ايران افزود:عمليات گازرساني به 5 هزار و 200 روستا و 54 شهر ديگر نيز، در دست اجراست.  وي ضريب نفوذ گاز درمناطق شهري کشور؛ بدون احتساب استان سيستان وبلوچستان را 5/96 درصد ومناطق روستايي را81درصد اعلام و اظهار کرد:اين ميزان در روستاها تا پايان امسال به 86 درصد افزايش مي يابد.  مومني با بيان اين که 400 هزارکيلومترشبکه گازرساني در کشور اجرا شده است، يادآور شد:هم اکنون 22 ميليون مشترک زير پوشش شرکت ملي گاز ايران قرار دارند.

به گفته مديرگازرساني شرکت ملي گاز ايران، همه نيروگاه هاي کشور به شبکه گازمتصل و 2450جايگاه سي ان جي نيز، مصرف کننده اين انرژي پاک هستند.  دراين آيين از تلاش هاي سيد سعيدعسگريان، مديرعامل پيشين گازاستان زنجان که به افتخار بازنشستگي نائل شده است، قدرداني شد.