نشست خبري رئيس سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد

بهره وري؛ گنج   غني

مشعل     نشست خبري رئيس سازمان ملي بهره وري ايران روز سه شنبه (25 ارديبهشت) در آستانه روز «بهره وري و بهينه سازي مصرف» با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

علي اکبر اوليا در اين نشست خبري گفت: بهره وري ابعاد گسترده   اقتصاد جامعه شناسي، مديريت، سياست و... را در بر مي گيرد، ضمن آنکه امور ديني نيز با بحث بهره وري عجين شده است و تاکيدهاي فراواني در اين خصوص داريم؛ از اين رو انتظار مي رود در زمينه بهره وري سرآمد باشيم.

به گفته اوليا، بهره وري گنجي غني است و ظرفيت هاي نهفته اي در هر بخش آن وجود دارد که بايد در اين زمينه بازنگري و هم انديشي داشته باشيم.

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران ادامه داد: کشورهاي پيشرفته با وجود محدوديت منابع، توجهي بسيار جدي و عميق به بهره وري دارند و آن را صدر کار خود قرار داده اند؛ به عنوان نمونه، ژاپن پس از جنگ با ساز و کارهاي بهره وري توانست اقتصاد و صنعت فرو پاشيده خود را نجات دهد، سازوکاري که از  سوي کشورهاي اروپايي و آمريکايي نيز دنبال شد.

اوليا افزود: در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه به بحث بهره وري توجه ويژه شده و هدف آن است که 30 درصد از رشد اقتصادي کشور از محل اعتبار بهره وري صورت گيرد، اما آمارها و شاخص ها نشان از آن دارد که توفيق چنداني در اين زمينه به دست نيامده است.

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران به برنامه ششم توسعه اشاره و تصريح کرد:  اين برنامه چند تکليف را براي همه دستگاه ها  در نظر گرفته است تا با هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران، چرخه بهره وري را پياده کنند، از اين رو در ماه هاي پاياني سال گذشته کوشيده ايم چارچوبي براي اجراي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي تدوين کنيم و در حال جمع بندي نظر آنها هستيم تا بتوانيم الگوي ملي چرخه بهره وري را به همه اعلام کنيم، دستورعمل هايي نيز در حال تدوين است که اميدواريم بتوانيم آنها را اجرايي کنيم.

اوليا به نام گذاري امسال به «حمايت از کالاي ايراني» اشاره و تصريح کرد: براي حمايت از توليد داخلي با ساز و کار بهره وري و افزايش کيفيت و قيمت پايين، بايد به بهره وري توجه جدي شود و مسئولان موظفند به کمک بهره وري، شرايط رقابت پذيري کالاي داخلي را با مشابه خارجي فراهم کنند.

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران افزود: مديران بايد در بخش هاي دولتي و خصوصي با مفاهيم بهره وري آشنا باشند و  اين موضوع، در نظام مديريتي و کارکنان بايد به طور جدي مدنظر قرار گيرد.

اوليا  ادامه مي دهد: ماموريتي که در برنامه پنجم توسعه سازمان بهره وري تعريف شده، توليد محتوا، آموزش، تربيت مشاور و سنجش و پايش و بهره وري است، در اين خصوص يکي از حوزه هاي فعال ما ارتباطات بين الملل است تا بتوانيم با سازمان بهره وري آسيايي ارتباط بر قرار کنيم.

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران سپس به موضوع تربيت مشاوران بهره وري پرداخت و گفت: مقرر شده است در هر وزارتخانه، يک کميته بهره وري تشکيل شود، زيرا متخصصاني که بتوانند نظرهاي تاثيرگذاري در حوزه کاري هر وزارتخانه داشته باشند، اندک هستند. از سوي ديگر، وزارتخانه ها براي پياده سازي برنامه هاي بهره وري از ما درخواست مشاور مي کنند. اما ظرفيت مشاوران پاسخگو نيست، البته با همکاري دانشگاه هاي داخلي اين کار را دنبال خواهيم کرد.  وي افزود: در پايان سال 1396 کوشيده ايم چارچوبي براي اجراي بهره وري تدوين کنيم و الگويي را به دستگاه هاي اجرايي ارائه و گزارشي درباره بهره وري در برنامه ششم توسعه براي هيئت وزيران تهيه کرده ايم تا سياست هاي لازم در اين زمينه به کار گرفته شود. اوليا در ادامه به رشد بخش هاي مختلف از محل بهره وري اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه، رشد بخش کشاورزي 8 درصد و رشد آن از محل بهره وري8/1 درصد، نفت 7 درصد و از محل بهره وري 8/1 درصد، معدن 8/8 درصد و از محل بهره وري4/2 درصد، صنعت 3/9 درصد و از محل بهره وري 2 درصد؛ آب، برق و گاز 9/0 درصد و از محل بهره وري 2 درصد؛ ساختمان 5/7 درصد و از محل بهره وري 2 درصد؛ حمل و نقل 3/8 درصد و از محل بهره وري 1/2 درصد؛ ارتباطات 4/19 درصد و از محل بهره وري 5/6 درصد و ساير خدمات 5/8 درصد و از محل بهره وري 8/0 درصد تعيين شده است.

امضاي تفاهم نامه با ايران خودرو و سايپا

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: يکي از موضوع هايي که در چرخه بهره وري دنبال مي کنيم، امضاي تفاهم نامه هاي ارتقاي بهره وري در بنگاه هاي دولتي و خصوصي است.

اوليا افزود: اکنون دو تفاهم نامه همکاري با ايران خودرو و سايپا در آستانه امضا قرار دارد که يکي از مفاد آن فعال کردن واحد تحقيق و توسعه اين شرکت است تا بتوانند مشکلات سوختي خود را برطرف کنند.

وي ادامه داد: کنترل و نظارت ما به اين شکل است که بهره وري صنايع بزرگ را بالا ببريم و در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت  و شرکت هاي ايميدرو، ايدرو و... نيز بايد به بحث بهره وري ورود کنند.

 رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در خصوص تاثير خروج آمريکا از برجام بر بهره وري گفت: با وجود برخي کم لطفي ها به دولت و برجام بايد بگويم برجام يک دستاورد بزرگ ديپلماسي بود که اجماع بين المللي عليه کشور را از بين برد و رشد منفي اقتصاد کشور در سال 91 را به رشد مثبت تبديل کرد.  اوليا درباره سياست هاي جديد ارزي و تاثير آن بر بهره وري گفت: ثبات اقتصادي در ميزان بهره وري نقش بسزايي دارد؛ در گذشته نظام عرضه و تقاضاي ارز عادي بود و مشکلي نداشتيم، اما پاره اي از مشکلات خارجي باعث افزايش تقاضاي ارز در ماه هاي گذشته شد و دولت به اعمال سياست جديد ارزي دست زد.  به گفته اوليا، شوک نوسان هاي ارزي، مانعي فراروي بهره وري است، زيرا توليدکننده بايد برنامه ريزي داشته باشد و بداند کالاي توليد شده خود را با چه قيمتي بفروشد.  رئيس سازمان بهره وري افزود: اميدواريم با اجراي سياست هاي جديد ارزي، تقاضاي بازار بدون هيچ مشکلي تامين شود و التهاب هاي کاذب کاهش يابد.

 

همايش روز بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به ميزباني مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد:

مسيري به سوي انرژي هاي تجديد پذير

همايش روز بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي ويژه ادارات، از سوي شرکت توزيع نيروي برق اهواز با همكاري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.  سعيد كوتي، سرپرست مديريت توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين همايش، ضمن معرفي جايگاه اين شركت در اقتصاد و تامين انرژي كشور گفت: اولويت اصلي مناطق نفت خيز جنوب، تحويل كمي و كيفي نفت خام به مشتريان است؛ چون اين شركت هم نسبت به مصرف كنندگان داخلي نفت، يعني پالايشگاه ها و هم نسبت به شركت هاي خارجي واردكننده نفت از كشور متعهد است. وي افزود: مناطق نفت خيز جنوب به همان اندازه كه در توليد انرژي نقش دارد، مصرف كننده انرژي است كه براي كاهش و بهينه سازي مصرف انرژي، فعاليت هاي مهمي انجام داده يا در دست اجرا دارد.كوتي ادامه داد: مناطق نفت خيز جنوب، نخستين شركت در سطح وزارت نفت است كه اداره بهينه سازي مصرف انرژي را در ساختار خود ايجاد كرده و اين اداره اكنون به معاونت ارتقا يافته است و اين اقدام، اهميت بهينه سازي مصرف در اين شركت را مشخص مي كند. وي با اشاره به فرامين رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح الگوي مصرف اظهار کرد: يكي از سياست هاي ما براي كاهش مصرف انرژي، به كارگيري فناوري و تجهيزات جديد است كه در اين ارتباط سال گذشته از فناوري نانو براي افزايش راندمان مبدل هاي حرارتي يكي از تاسيسات نفت استفاده شد و با توجه به نتايج مثبت ، قرار است در ساير تاسيسات نيز استفاده شود.كوتي به برنامه اين شرکت براي جمع آوري گازهاي مشعل اشاره كرد و گفت: جمع آوري گازهاي مشعل، يكي از اقدام هاي اين شركت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي است و در اين زمينه 4 پروژه جمع آوري و فروش گازهاي مشعل در واحدهاي بهره برداري پارسي، مارون 3، مارون 6 و منصوري اجرا شده، که پروژه پارسي در ارديبهشت ماه امسال به بهره برداري رسيد. مارون 3 در پايان شهريور، مارون 6 در پايان دي و منصوري در پايان سال جاري راه اندازي مي شود.  وي افزود: همچنين مزايده فروش گازهاي مشعل 23 واحد بهره برداري ديگر در دست اقدام است و شركت هاي متقاضي در حال ارائه پيشنهادهاي خود هستند.  سرپرست مديريت توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در ادامه، مميزي انرژي تاسيسات، پياده سازي نظام مديريت انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و اجراي مديريت سبز را از اقدام هاي انجام شده در اين شركت براي بهينه سازي مصرف انرژي برشمرد.