توزيع بيش از 3/2 ميليارد ليتر انواع فرآورده   در يک سال

ابوالفضل روح اللهي، مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي گفت: سال گذشته دو ميليارد و355 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي در اين حوزه عملياتي توزيع و مصرف شده است.

روح اللهي با اشاره به برنامه ريزي مناسب براي ذخيره سازي، تأمين و توزيع مطلوب انواع فرآورده هاي نفتي درمنطقه آذربايجان شرقي، افزود: مصرف اين ميزان فرآورده نفتي که به بخش هاي مختلف اعم از صنعت، کشاورزي، حمل و نقل و خانگي مربوط مي شود، درمقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 3/2 درصد رشد داشته است. وي بنزين مصرفي اعم ازمعمولي، سوپر و يورو 4 استان آذربايجان شرقي را درسال گذشته يک ميليارد و60 ميليون ليتر اعلام و اظهار کرد: اين ميزان مصرف در قياس با سال قبل ازآن، 6 درصد افزايش نشان مي دهد. به گفته مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي، مصرف فرآورده نفت گازدر بازه زماني ياد شده(سال 96) يک ميليارد و 78 ميليون ليتر بوده است که از رشد 5 درصدي مصرف اين فرآورده نفتي درمقايسه با سال 95 حکايت دارد. وي همچنين با اعلام مصرف 78 ميليون ليترنفت سفيد درسال گذشته گفت: بهره مندي خانوارهاي روستايي ازنعمت گازطبيعي موجب شده است تا مصرف اين فرآورده نفتي در مقايسه با سال قبل از آن 19 درصد کاهش يابد. روح اللهي درباره نفت کوره مصرفي منطقه آذربايجان شرقي درسال گذشته اظهار کرد: با توجه به عزم دولت وشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به منظور کنترل و رفع آلايندگي هاي زيست محيطي، سال گذشته تنها 135 ميليون ليتر نفت کوره مصرف شد که از کاهش مصرف 23 درصدي آن نسبت به سال 95 حکايت دارد.

حفاظت از خطوط لوله نفت براي انتقال ايمن و پايدار

رئيس واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان گفت: دريک سال گذشته با انجام عمليات هاي مختلف تلاش شده است که خطوط لوله نفت اين منطقه عملياتي در وضع مطلوب و پايداري قرار داشته باشند. رحيم اميري نژاد گفت: تعويض پوشش 6500 متر از خط لوله 26 اينچ فرآورده آسار-پل باباحسين وديگرخطوط حوزه استحفاظي منطقه لرستان، تست C-SCAN پوشش 9 هزارمتر ازخط لوله 16 اينچ پل بابا حسين- رازان، همچنين رنگ آميزي منيفولد، مخازن نفت، زيرزميني وهوايي در مرکز انتقال نفت شهداي تنگ فني، بخشي از اقدام هاي سال گذشته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان است.

وي همچنين ساخت و راه اندازي دوباره پنج ايستگاه حفاظت کاتدي روي خطوط 10 اينچ پاعلم، 26 اينچ لوپ دادآباد، 26 اينچ لوپ پل باباحسين، 14 اينچ آسار و 26 اينچ فرآورده پل باباحسين راديگراقدام هايي برشمرد که با هدف پايداري خطوط انتقال انجام شده است. اميري نژاد گفت: معکوس سازي خط لوله 10اينچ تنگ فني–دره شهر، ازديگر طرح هاي مهمي به شمار مي رود که واحد مهندسي خوردگي سندبلاست، رنگ آميزي منيفولد و پوشش تمام لوله هاي موردنياز را انجام داده است. وي حفاري و آماده کردن 270 نقطه خوردگي (باتوجه به نتايج پيگ راني هوشمند) براي انجام تعميرات لازم، همچنين پوشش وخاکريزي اين نقاط را از ديگر فعاليت هاي واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان در سال گذشته برشمرد.

آزاد سازي مسير خط لوله  نفتي ري - تبريز

بخش وسيعي ازمسير خطوط لوله 14 و16 اينچ ري- تبريز، آزادسازي و تسطيح شد .

رئيس مرکز انتقال نفت تأسيسات کرج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران، آزادسازي و رفع تعارض همجواران درمسيراين خطوط، همچنين هموارسازي براي سهولت بخشي دربازديد مسئولان و خطبان ها را مهم ترين اهداف در اجراي اين عمليات برشمرد. عباس ابراهيمي با تاکيد بر ايمن سازي خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي افزود: احياي تاج، رفع آب بردگي، اصلاح رودخانه، مرمت جاده، بازسازي، ترميم گرده ماهي، همچنين احياي مسير تردد براي سهولت در دسترسي آسان به خطوط لوله نفت درمناطق سخت گذر وکشاورزي، مجموعه عملياتي است که براي آزادسازي مسير يادشده انجام شده است. وي اظهار کرد: عمليات آزاد سازي و تسطيح مسيرخطوط لوله 14 و 16 اينچ ري– تبريز، حد فاصل کيلومتر30 تا 65(جاده ملارد و اشتهارد) در دست اجراست و هم اکنون بخش هايي از اين عمليات انجام شده است. ابراهيمي يادآورشد: تسطيح مسير، اين امکان را ايجاد مي کند که درصورت بروزمشکل درخطوط لوله، برطرف کردن آن در کوتاه ترين زمان ممکن انجام شود. وي با بيان اين که مدت زمان اجراي آزادسازي مسير خطوط لوله ياد شده دو ماه پيش بيني شده است، اين عمليات را به دليل وجود معارضين متعدد و مسدود بودن مسير در 10سال اخير، مهم و ويژه خواند.

آماده سازي نقاط خوردگي براي ترميم خط لوله انتقال نفت

رئيس واحد تعميرات و نگهداري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي ازانجام عمليات حفاري و آماده سازي نقاط خوردگي مسير خط 16 اينچ در مسير پل بابا - رازان خبر داد. رضا کريمي نوري با بيان اين که عمليات ترميم خط لوله مزبوربا انجام شناسايي نقاط خوردگي و پيگ راني هوشمند دردستورکار واحد نگهداري و تعميرات خطوط منطقه مرکزي قرارگرفته است، افزود: رفع خوردگي خط لوله درمسير ياد شده با هدف انتقال ايمن فرآورده هاي نفتي در 16 نقطه تعريف شده است.  وي افزود: عمليات حفاري و آماده سازي در اين منطقه عملياتي از دو روز پيش آغاز و ترميم چهارنقطه از16نقطه تعيين شده انجام شده است.

رئيس واحد تعميرات و نگهداري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي گفت: در اين عمليات، هزارمترحفاري طولي و6 هزار متر مکعب خاکبر داري به منظور تعويض 650 مترلوله درنقاط تعيين شده مسير پل بابا –رازان انجام مي شود.

خودکفايي در تعميرات سيستم ابزار دقيق

کارشناسان شرکت گازاستان آذربايجان شرقي باتعمير گرمکن هاي گازي و بودارکننده ها و برنامه نويسي PLC در تعميرات سيستم ابزار دقيق شرکت خودکفا شدند. مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گفت: اين خودکفايي موفقيتي مهم و چشمگير درعرصه فعاليت هاي فني اين مجموعه خدمت رسان است و يک افتخار بزرگ به شمار مي آيد. سيدرضارهنماي توحيدي افزود: علاوه برخودکفايي تعميرات دستگاه ها، 95 درصد ازاقلام يدکي ابزار دقيق مانند رگلاتورها، شيرهاي قطع کننده اضطراري و شيرهاي اطمينان که پيشتر ازسوي سازندگان خارجي تأمين مي شد، براي توليد به سازندگان و توليدکنندگان داخلي واگذار شده است. وي تصريح کرد: اقلام يدکي رگلاتورهاي top entry سايز بالا که يکي ازمهم ترين اقلام سيستم ابزاردقيق است نيز، با همکاري کارشناسان شرکت گاز استان آذربايجان شرقي از سوي توليدکنندگان داخلي تأمين مي شود. مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گفت: هم اکنون 20 دستگاه گرمکن گازي و 22 دستگاه بودارکننده دراستان، به کوشش کارشناسان اين شرکت تعمير شده است. توحيدي با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال درحمايت از کالاي ايراني گفت: فرصت سازي وايجاد زيرساخت هاي لازم براي بهره گيري از دانش نيروهاي شرکتي و بومي به ارتقاي توليدات داخلي منجر خواهد شد.

بومي سازي دستگاه آشکارساز گاز قابل اشتعال

مسئول آنالايزر وسيستم اعلام حريق و نشتي گازشرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد از طراحي و بومي سازي دستگاه آشکارساز گازقابل اشتعال در اين مجتمع خبرداد. جواد عاقلي افزود: با توجه به اهميتِ شناسايي نشتِ گازهاي قابل اشتعال و انفجار درتاسيسات گازي اين مجتمع، همچنين استفاده از اين تجهيزات در سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق، بومي سازي اين دستگاه از سوي کارشناسان پالايشگاه صورت گرفت. وي يکي از مهم ترين هدف هاي بومي سازي آشکارسازهاي گاز را کاهش وابستگي به محصولات خارجي عنوان و اظهار کرد: سهولت و سرعت در دريافت قطعات يدکي، کمک به توليد، اشتغال داخلي و حمايت ازشرکت هاي دانش بنيان، از ديگر اهداف طرح بومي سازي دستگاه آشکار ساز قابل اشتعال است. عاقلي تاکيد کرد: در ساخت آشکار سازها از جديد ترين فناوري هاي روز دنيا با حسگرهاي الکترواپتيکي مادون قرمز بهره گيري شده است. مسئول آنالايزر وسيستم اعلام حريق پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد گفت: براي ساخت و تست هاي کارگاهي اين دستگاه از سوي کارشناسان اين مجتمع گازي، يک سال زمان صرف شده و هم اکنون اين تجهيز در واحدهاي عملياتي پالايشگاه نصب شده و به بهره برداري رسيده است. وي اظهارکرد: ارزش تقريبي حسگرهاي گازمادون قرمز استفاده شده دراين مجتمع گازي، افزون بر 9 ميليارد و 100 ميليون ريال است. عاقلي تاکيد کرد: استفاده از تجهيزات صنعتي ساخت داخل با استفاده از توان شرکت هاي دانش بنيان بومي با رويکرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، از مهم ترين اولويت هاي واحد ابزاردقيقِ اين مجتمع گازي در سال 97 است.

 

رييس پژوهشگاه صنعت نفت و مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران روز شنبه (15 ارديبهشت ماه) با هدف توسعه تعاملات ديدار كردند.

مهدي داوري ، مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران به موضوعات مطرح شده در اين ديدار اشاره كرد و گفت: با توجه به ظرفيت هاي موجود در پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان آتش نشاني، خط مشي هاي مشخصي براي همكاري هاي آتي در نظر گرفته و مقرر شد بيشتر همكاري ها در زمينه هاي آموزشي بين دو سازمان انجام شود.آموزش آتش نشانان و آشنايي آنان با صنعت نفت و حريق هاي موجود در انبار ها و صنايع مي تواند ثمر بخش باشد، از اين رو اين دوره هاي آموزشي براي دو مجموعه را مي توان از مهم ترين تصميم هاي اين جلسه برشمرد.

مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران به اجراي پايش و مراقبت از برخي ساختمان هاي پژوهشگاه در برابر حريق به صورت پايلوت نيز اشاره كرد و گفت: طرح مشابه پژوهشگاه قرار است در شهر تهران توسط آتش نشانان برگزار شود، از اين رو از پژوهشگاه به عنوان نمونه موفق بازديد كرده تا بتوانيم از تجربيات آن ها در سازمان آتش نشاني نيز بهره مند شويم.

در پايان اين نشست، بازديدي از ايستگاه آتش نشاني پژوهشگاه و برخي سوله هاي اين مجموعه نيز به عمل آمد.

امضاي قرارداد طراحي پايه

  قرارداد طراحي پايه و واگذاري بهره برداري از حق دانش فني افزايش ظرفيت واحد پنتان و توليد هگزان پليمر گريد روز شنبه( 16 ارديبهشت ماه ) با حضور رييس هيئت مديره پالايشگاه نفت کرمانشاه و رييس پژوهشگاه صنعت نفت به امضا رسيد. توفيقي، رييس پژوهشگاه در حاشيه امضاي اين قرارداد با تاکيد بر توانمندي هاي بالاي اين مجموعه در رفع نيازهاي پژوهش و فناوري صنعت نفت گفت: همکاري پژوهشگاه با پالايشگاه کرمانشاه آغاز شده و از آنجا که پژوهشگاه صنعت نفت در طراحي و احداث واحد توليد پنتان در پالايشگاه کرمانشاه تجربه خوبي دارد مسئولان اين پالايشگاه تصميم به توسعه همکاري با اين مجموعه گرفتند. وي با بيان اينکه قرار است طرح قبلي واحد پنتان را افزايش ظرفيت دهيم افزود: با برنده شدن پژوهشگاه صنعت نفت در اين مناقصه يک واحد جديد توليد هگزان پليمر گريد در پالايشگاه کرمانشاه اضافه خواهد شد.  در ادامه اين مراسم سهراب بر انديشه، رييس هيئت مديره شرکت پالايش نفت کرمانشاه با بيان اينکه توليد هگزان بدون بنزن براي اولين بار در کشور در پالايشگاه کرمانشاه توليد خواهد شد، گفت:در حال حاضرهگزان پليمر گريد از خارج از کشور وارد مي شود و در کشور اگر واحد کوچکي هم توليد اين محصول را بر عهده دارد به روش اسيد شويي است که براي محيط زيست بسيار مضر است.اين طرح يک طرح سبز و دانش بنيان محسوب مي شود و براي اولين بار در پالايشگاه کرمانشاه با کمک پژوهشگاه صنعت نفت اجرايي مي شود.

برانديشه با تاکيد بر اينکه هگزان بدون بنزن در اين فرآيند توليد مي شود، افزود: ميزان بنزن موجود در هگزان توليدي در اين واحد از 6 تا 4/5 درصد به يک صدم درصد کاهش خواهد يافت .