برادران همسان در منطقه 8 عملیات انتقال گاز هميشه كنار هم هستند

دوقلوهای باجناق؛ یک روح در دو بدن

مشعل  مشعل: عيسی و موسی پناهی درسال61 درشهر اردبيل به دنيا آمده اند، آنها فارغ التحصيل كارشناسی ارشد مكانيك گرايش تاسيسات حرارتی و برودتی از دانشكده مهاجر اصفهان هستند. اين دو برادر، دوقلوهای همسانی هستند كه از لحظه تولد تاكنون، انگار بيشتر از24ساعت از هم دور نبوده اند، ارتباط آنها به قدری قوی است كه حتی رتبه كنكورشان هم نزديك به هم رقم خورده است.

برادرهايی كه هرچند سعی می كنند متفاوت عمل کنند و مثل هم لباس نپوشند، اما راه سبك و زندگی شان، همین طور چهره و صدايشان بسيار به هم شبيه است؛ آنقدرکه هركس هریک از آنها را ببيند، او را «عيسی و موسی» صدا می زند. دوقلو بودنشان، حتی بر ازدواجشان نيز تاثير داشته است تا آنجا که تصميم می گيرند باخواهران دوقلو ازدواج كنند.

 اين دو برادر دوقلو دركنار فعاليت كاری به پرورش گل و گياه نيز علاقه مند هستند و ديدن گل های زيبا در ايستگاه تقويت فشار گاز اردبيل، ما را بر آن داشت تا در کنارشان گفت وگوی كوتاهی داشته باشیم.

 برادران پناهی به عنوان اولين سوال، دوست داريم بيشتر در مورد خودتان بگوييد.

موسی: شهريور ماه 86 جذب شركت ملی گاز ایران شدم و حدود 10سال در سمت نوبتكار ارشد وسرپرست نوبتكاران بهره برداری در تاسيسات تقويت فشار گاز سراب انجام وظيفه کرده ام. سپس با مهيا شدن شرايط انتقالی، بعد از 10 سال به تاسيسات تقويت فشار گاز اردبيل آمدم و درحال حاضر نیز حدود 5 سال است كه در واحد بهره برداری مشغول به كار هستم.

عيسي: فروردين ماه 86 جذب شركت ملی گاز ایران شدم و حدود سه سال درتاسيسات تقويت فشار گاز سراب درسمت های تكنیسين ارشد تعميرات مكانيك و نوبتكار ارشد بهره برداری انجام وظيفه کرده ام. من نیز با مهيا شدن شرايط، به مركز بهره برداری خطوط لوله گاز اردبيل منتقل شدم و حدود 12سال است كه در سمت تكنیسين ارشد شيرهای خودكار مشغول به كار هستم.

 چالش های كاری شما چه چيزهايی بوده است وچه فراز و نشيب هایی را طی كرده ايد؟

عيسی: با توجه به حساسيت واحد شيرهای خودكار در استمرار جريان گاز، بايد هميشه به صورت 24 ساعته آماده و در دسترس باشم. به دلیل کمبود نيروی انسانی كافی، فشار كاری زیادی بردوشم است(با توجه به گستردگی خطوط و افزايش سالانه خطوط و تعداد ايستگاه های بين راهی تنها يك سمت رسمی در چارت سازمانی در نظر گرفته شده است). در فصول سرد سال با توجه به برودت هوا، گاهی برای باز کردن شير بين راهی و يا رفع يخ زدگی در خطوط لوله انتقال گاز، برای جلوگيری از قطع گاز هموطنان، شب را در شرايط بد آب وهوايی درمنطقه دورافتاده ياكوهستانی به صبح می رسانم.

موسی: باتوجه به شيفت كاری درتاسيسات تقويت فشار گاز اردبيل در واحد بهره برداری، در فصول سرد سال با برودت منفی 25 درجه سانتیگراد، اتفاق افتاده است که در شرايط بحرانی و سخت، واحدهای توربوكمپرسور را فعال نگه داریم تا افت فشار و قطع گاز در شهرها نداشته باشيم.

 چه بخشی از كارتان بيشتر برايتان لذت بخش است؟

عیسی و موسی: رفع مشكل به وجود آمده در خطوط گاز و جلوگيری از افت فشار گاز و بالطبع قطع نشدن گاز هموطنان عزيز، خود دلگرمی برای ادامه كار ماست.

 اگر قرار بود خودتان دوباره شغل انتخاب كنيد، دوست داشتيد در كدام قسمت كار می كرديد؟

از شغل خودمان راضی هستيم و دوباره شغل خودمان را انتخاب می كرديم.

 متوجه شديم شما و برادرتان در زمينه پرورش گل و گياه دستی بر آتش داريد در اين مورد توضيحاتی بفرماييد؟

در اسفند ماه 89 يك روز برای خريد گل سفره هفت سين عيد نوروز به فروشگاه گل و گياه در شهر اردبيل رفته بوديم در آنجا بعد از خريد گل، از دو نوع كاكتوس خوشمان آمد و آنها را خريده و به خانه آورديم، بعد از گذشت دو ماه، آرام آرام علاقه مان به گل وگياه به خصوص به انواع كاكتوس زياد شد طوری كه با هر خريد و افزايش تعداد و تنوع كاكتوس ها، اين علاقه بيشتر و بيشتر شد و الان حدود يكهزار گلدان كوچك و بزرگ گردآوری کرده ايم. اين علاقه به برخی همكاران نيز سرايت کرده است.

 چه مدت است كه در اين حرفه مشغول هستيد؟

11 سال است به گل و گياه علاقه مند هستيم.

 همنشينی با گل و گياه چه تاثيری در زندگی شما داشته است؟

به نظر ما نوع اخلاق و رفتار انسان ها با همديگر نشات گرفته از انرژی های مثبت و منفی رد و بدل شده بين انسان ها، موجودات زنده (گياهان و... ) و حتی اشياست. حال اين انرژی مثبت را می توان به راحتی و به وفور از گياهان نيز به دست آورد و روحيه و آرامش ذهن را افزايش داد. گل و گیاه بالطبع دستيابی به موفقيت ها را در روند زندگی به همراه خواهد داشت.

 برگرديم به پرسش های خانوادگی، باتوجه به اينكه شما دو برادر دوقلو هستيد وهمسران شما نيز دوقلو هستند، در اين مورد توضيح می دهيد؟

ما از كودكی هميشه در همه جا باهم بوديم و هستيم؛ از دوران مقطع ابتدايی گرفته تا دوران دانشگاه، حتی در خدمت سربازی كه در دو بازه زمانی سپری شد. در بازه اول عيسی در شهر سقز خدمت می كرد؛ در حالی كه موسی در منطقه مغان اردبيل سرباز معلم بود. ولی در بازه دوم خدمت كه بعد از اتمام مقطع تحصيلی كاردانی بود هر دومان در يكجا در كنار هم خدمت را به اتمام رسانديم. همچنين همسران ما نيز مثل ما از كودكی (از مقطع ابتدای تا مقطع فوق ليسانس) باهم بوده اند. قابل ذكر است ما از دوقلو بودنمان خيلي راضی هستيم و اين دوقلو بودن خودمان و همسرانمان باعث شده با كمك هم در تمامی مراحل زندگی به موفقيت ها دست يابيم.

 در مورد ازدواجتان برايمان بگوييد، چطور با دو خواهر آشنا شديد؟

ازدواجمان به صورت سنتی و با معرفی يكی از اقوام صورت گرفت و حتی تمامي مراسم های جشن عروسی در يك تالار برگزار شد. خانه مان نيز در يك ساختمان آپارتمانی در يك طبقه دو واحدی روبه روی هم بود. ثمره اين ازدواج دو دختر برای عيسی و يك پسر برای موسی است.

 در مورد خصوصيات و رفتار خود و همسرتان برايمان بگوييد، آيا تفاوت های اخلاقی بارزی به چشم می خورد؟

تفاوت های اخلاقی جزیی وجود دارد. مثلا بين ما (عيسی و موسی) يكی خصوصيات اخلاقی آرام تری نسبت به ديگری داشته و اين موضوع نيز در مورد همسرمان نيز صدق می كند. ولی روی هم رفته می توان گفت همه اخلاق و رفتارمان و حتی طرز فكر و تصميم هایمان يكسان و همسرانمان نيز هر دو با همديگر اخلاق و رفتارشان، يكسان است.

 همسران شما به پرورش گل و گياه علاقه مند هستند و با شما همكاری می کنند؟

نسبت به ما علاقه كمتری دارند و درآبياری و نگهداری گل های موجود در خانه كمك می كنند.

 ارتباط شما با اقوام چگونه است؟

ارتباطمان با اقوام خوب و صميمی است. ضمن اینکه خودمان و همسرمان هم به رفت و آمد با فاميل خيلی علاقه داریم، اما متاسفانه شرايط زندگی طوری شده كه اين رفت و آمدها نسبت به سال های قبل كم رنگ تر شده است؛ با اين حال ما همچنان صله رحم را به جا می آوریم و اين خود عامل افزايش روحيه و نشاط در زندگی مان است.

 احساس خود را نسبت به روزهایی كه سال نو را دور از خانواده تحويل می كنيد، بگویید؟

عیسی: چند سالی است که باتوجه به شیفت بودن موسی در روزهای تحويل سال نو، در ايستگاه حضور داشته ولی بعد از اتمام شيفت كاری در خدمت خانواده بوده وبه عيد ديدنی فاميل ها می پردازيم ولی لذت خدمت رسانی به هم وطنان عزيز در لحظات تحويل سال نو در ايستگاه، خود باعث خنثی شدن ناراحتی دور ازخانواده بوده و هميشه شاكر خدای متعال بوده و هستيم.

اين دو باجناق در پاسخ به این سوال كه اگر كسی شما را ببيند، راحت تر می شناسد، می گویند.  در تمامی زمان ها باهم بوديم، باهم خنديديم و باهم گريه كرديم، معمولا اكثر افراد در تشخیص مان دچار مشکل می شوند، ولی اين مورد هرگز مشكلی برايمان ايجاد نمی كند حتي در دوران تحصيلی هرگز براي مدرسه و دانشگاه مشکل ساز نبوده ايم و هميشه ما را به منضبط و سر به راه بودنمان می شناختند. در دانشگاه هم معمولا با اينكه استادها دانشجويان را به اسم نمی شناسند، اما به خاطر دوقلو بودن مان، هميشه اسم ما را به خاطر داشتند.  هيچ وقت سخن زور را به همديگر تحميل نکرده ایم و هميشه به هم احترام می گذاریم. هر دو به موسيقی سنتی و ورزش دو و ميدانی علاقه داریم.

الميرا و فرشته برزگر متولد سال 63 بوده كه فرشته همسر موسی و الميرا همسر عيسی است و هر دو فارغ التحصيل رشته كارشناسی ميكروبيولوژی و خانه دار هستند. اين خواهران دوقلو غير همسان بوده با توجه به اينكه در تمامی مراحل زندگی با هم بودند، در ازدواج هم تصميم می گيرند با دو برادر دوقلو ازدواج كنند. آنها در طول زندگی با همديگر به مشكلی برنخورده اند و هميشه با یکدیگر محترمانه برخورد می کنند.

 در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.

ازپدر و مادركه هميشه خير و دعايشان شامل حال مان بوده است، تشكر می كنيم و آرزوی طول عمر همراه باسلامتی را برايشان داریم. همچنین از همسرانمان كه در همه مراحل زندگی به خصوص در روزهای سخت در كنارمان بوده اند، تشكرمی كنيم ودر نهايت هم از مهندس شاپور پرويزی، رئيس تاسيسات گاز اردبيل، مهندس محمد پرواسی، رئيس خطوط گاز اردبيل، يوسف اصلان پور، رئيس واحد بهره برداری ايستگاه و دیگر همكارانمان كه برای ایجاد جو صميمی و دوستانه در محيط كار توام باتلاش و كوشش روز افزون، درپيشبرد اهداف شركت انتقال گازهمراهی مان کرده اند، نهايت تشكر را داريم، ضمن اینکه روزهای خوش همراه با موفقيت را در سال جديد برای همه همكاران و خانواده های محترمشان آرزومنديم.