برخی اقدام های انجام شده در چارچوب الزامات این سیستم در سال 1401 به شرح ذیل بوده است:

   برقراری ارتباط بین نظام نگهداری و تعمیرات و SEU ها در سیستم مدیریت انرژی

  اجرای مرحله آزمایشی مکانیزاسیون پایش قبوض مصرفی انرژی

  اجرای مرحله آزمایشی مکانیزاسیون پایش خطوط مبنای روزانه انرژی گاز در تاسیسات تقویت فشار گاز

  تدوین ماتریس آموزشی افراد موثر در سیستم مدیریت انرژی

  شناسایی ریسک ها و فرصت ها در سیستم مدیریت انرژی

  شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان سیستم مدیریت انرژی

  راهبری ممیزی های فنی انرژی در تاسیسات بارز منتخب

  اجرای آزمایشی پایش Performance Curve برای انجام Compressor Washing در سامانه IPCMMS

  بازنگری لیست الزامات قانونی سیستم مدیریت انرژی و پایش ارزیابی انطباق با این الزامات

  ارائه دستورالعمل و قالب اندازه گيری عملكرد انرژی با استفاده از تعيين شاخص ها و ترسيم خطوط مبنای انرژی

  همکاری در مدیریت بار شبکه برق رسانی کشور در ماه های پر مصرف سال 1401

   در حوزه برون سپاری چه برنامه ای برای ایستگاه های تقویت فشار گاز دارید؟

از جمله رویکردهای مهم شرکت انتقال گاز ایران در استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی، موضوع برون سپاری تاسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری خطوط لوله و سپردن صفر تا صد کار در این حوزه ها به بخش خصوصی است.

در این حوزه با تدوين مدل ارزيابی ريسك و بررسی ابعاد مختلف از جمله ريسك های نيروی انسانی، عمليات انتقال گاز، تامين كالا، عدم سرريز دانش و تحويل و تحول تاسيسات تقويت فشار و خطوط لوله؛ همه تاسيسات تقويت فشار گاز و خطوط لوله مورد بررسی قرار گرفته و تاسيسات و خطوط لوله ای كه حایز شرايط ريسك كم در شبكه، توجیه پذیری اقتصادی و كمبود نيروی انسانی بوده اند، مشمول برون سپاري شده اند.  بر این اساس، تاکنون تاسیسات صفاشهر4، سمنان، کوهدشت، اهواز، حسینیه، بیدبلند و دیلم برون سپاری شده و شرکت انتقال گاز ایران در همسویی با وظایف حاکمیتی خود، مطابق دفترچه پیمان در تمامی حوزه ها از قبیل بهره برداری، تعمیرات و بازرسی،اچ اس ای و ... بر تعهدات برون پذیر نظارت کامل دارد. در این مدل برون سپاری که در تطابق کامل با استانداردهای بین المللی و الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی و اسناد بالادستی است؛ تمامی پرداخت ها و جبران خدمات شرکت برون پذیر با توجه به شاخص های کلیدی عملکرد انجام می شود و مستقل از حجم کار انجام شده و در واقع خروجی محور است. تجربه شرکت انتقال گاز در این حوزه به عنوان تجربه برتر در سطح کشور مطرح بوده و مورد الگوبرداری شرکت ها و سازمان های مختلف قرار گرفته است.

  باتوجه به محدودیت های مالی، در خصوص بودجه ریزی و تخصیص بهینه اعتبارات، شاهد تغییرات بنیادی بوده ایم؟

تخصیص اعتبارات سرمایه ای در ابتدای هر سال به منظور حصول به ماموریت شرکت انتقال گاز ایران (انتقال گاز پاک، ایمن، پایدار، و بهره ور) در سرفصل های اعتباری متعددی مانند تاسیسات، ساختمان، ماشین آلات، لوازم و ابزار کار فنی، بهداشت ایمنی و محیط زیست، پژوهش، پدافند غیرعامل و ملزومات اداری صورت می پذیرد.

با توجه به سوابق و مستندات موجود، حدود 80 درصد از اعتبارات سرمایه ای شرکت به لحاظ گستردگی، تنوع تجهیزات و سطوح مختلف تکنولوژیک نگهداشت و تعمیرات در سرفصل تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله تخصیص می یابد. تعمیرات تجهیزات دوار، تعویض پوشش، رفع نواقص و در مواردی تغییر کلاس خطوط لوله، انجام عملیات پیگرانی در گستره خطوط انتقال گاز کشور و اطمینان از توزیع حجم منابع گازی و مصارف گاز در زمره پروژه های سرمایه ای شرکت انتقال گاز ایران محسوب می شوند. با توجه به این موضوع که حجم قابل توجهی از اعتبارات پروژه های سرمایه ای در حوزه نگهداشت و تعمیرات تخصیص پیدا می کند، جلسات بررسی و بازنگری تحت عنوان جلسه اعتبارت اصلاحی که معمولا در نیمه اول سال و با نتایج حاصل از جلسات کنترل پروژه مورد انطباق قرار گرفته است، تشکیل و مجددا برنامه های تعمیراتی مناطق عملیاتی و تغییرات پیشنهادی با رویکرد حصول به تحقق اهداف عملیاتی، در اعتبارات سرمایه ای مورد نیاز شرکت لحاظ شده و جهت اخذ تائیدیه و تامین اعتبار اصلاحی به شرکت ملی گاز ایران اعلام می شود. مواردی مانند تغییرات ایجاد شده در ساختار اعتبارات سرمایه ای مانند تلفیق پروژه های مخابراتی و تلمتری با پروژه های تجهیز ساختمان ها به سیستم حفاظت الکترونیک حراست تحت عنوان هوشمندسازی و زیرساخت های مرتبط، تخصیص اعتبارات با رویکرد برنامه محوری، ابلاغ اعتبار تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 علاوه بر اعتبارات منابع داخلی به پروژه های عملیاتی در زمره تغییرات بنیادین این حوزه در سال جاری محسوب می شود.

   با مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و ... ارتباط و تعامل سازنده دارید؟

تخصیص اعتبارات سرمایه ای مصوب و اصلاحی به شرکت انتقال گاز ایران منوط به تایید مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران است. در همین زمینه اقدام هایی مانند تدوین و ارائه برنامه های تعمیراتی، اهداف عملیاتی و شاخص های کلیدی مرتبط با اعتبارات سرمایه ای در ابتدای سال به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام و پس از تایید مدیریت مذکور ابلاغ اعتبارات به این شرکت صورت می گیرد.  ارتباط و تعامل با مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در طول سال به صورت مستمر و در قالب برگزاری جلسات کنترل پروژه و ارائه گزارشات ماهیانه ادامه پیدا می کند.  همچنین باتوجه به اسناد بالادستی مانند برنامه های پنج ساله توسعه کشور، هر ساله موافقتنامه ای میان شرکت انتقال گاز ایران و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و مبادله می شود. بدیهی است ابلاغ تخصیص اعتبارات سرمایه ای به پروژه های شرکت انتقال گاز ایران منوط به مبادله موافقت نامه مذکور است.

  درحوزه مقاوم سازی و بازنگری درساختار خطوط و ایستگاه های تقویت فشار گاز چه اقدام هایی انجام شده است؟

پروژه مقاوم سازی خطوط و تاسیسات در حوزه مدیریت مهندسی و طرح ها است و در حال حاضر به عنوان پايلوت، در منطقه 8 عملیات، مقاوم سازی تاسیسات تبريز– اردبيل– آستارا – سراب– بازرگان– چلوند- مرند– مرگنلر– ايده لو– هشترود و ايستگاه اندازه گيری جلفا به مشاورين مطالعاتی واگذار شده و نقشه های اجرايی در دست تهيه هستند.  ضمنا موارد متعدد ایمن سازی خطوط لوله در مناطق عملیاتی به صورت سالانه انجام می شود که بخش عمده آن مربوط به ایمن سازی خطوط در عبور از رودخانه ها در منطقه 9 است و در سال جاری نیز 6 پروژه ایمن سازی در حوزه رودخانه ها انجام شده است.

  در حوزه تحلیل سیستم ها، به خصوص تدوین فرآیند مدیریت دانش چه پیشرفتی داشته اید؟

مطابق برنامه جامع نظام های مدیریتی، اقدام های مرتبط با نظام های مدیریتی تعیین شده و برای اجرای آنها به طور سالانه و دوره ای برنامه ریزی می شود. همچنین اقدام ها و نظام هایی که قابلیت یکپارچگی دارند، مشخص و فعالیت های هر حوزه تبیین می شود. به عنوان مثال، یکپارچه سازی استقرار و نگهداشت استانداردها، استقرار نظام مدیریت استراتژی و مدیریت فرآیندها و طرح ریزی واستقرار نظام مدیریت دانش با محوریت امور پژوهش و فناوری در این مدیریت سابقه دیرینه ای دارد. نظام مدیریت دانش نیز درکنار سایر نظام ها و مستندات موجود در شرکت مانند فرآیند مدیریت ارتباط با ذی نفعان و مدیریت استراتژی بررسی و برقرار شده است. همچنین درگام اول فرآیندهایی که قابلیت و اولویت استخراج دانشی داشته اند، شناسایی شده و با همراهی متولی استقرار مدیریت دانش در مناطق، پیشنهادهای اصلاحی درحال نهایی سازی است تا در بازنگری فرآیندها مد نظر قرار بگیرد. فرآیند مدیریت دانش و دستورالعمل های یکپارچه مرتبط نیز در سطح شرکت تدوین شده که در حال حاضر بررسی نهایی شده و طی مراحل تایید و تصویب آنها در دستور کار است.

  با توجه به در اختیار داشتن 70 درصد از دارایی های فیزیکی صنعت گاز، لطفا گزارشی از اقدام های مدیریت برنامه ریزی در حوزه مدیریت دارایی هایی فیزیکی و ثبت اطلاعات در سامانه را ارائه کنید.

در این مدیریت، الزامات احصا شده در قالب دستورالعمل های اجرایی و نرم افزار مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات (IPCMMS) با رویکرد یکپارچه ومنطبق بر الزامات «مدیریت دارایی های فیزیکی»، جاری و عملیاتی شده وتحت پایش به منظور بهبود است. همه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات تقویت فشار گاز، خطوط لوله، ماشین آلات حمل و نقل و ICT در نرم افزار IPCMMS ثبت شده و بانک اطلاعاتی مربوطه قابلیت تحلیل و مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات را دارا بوده و در برآوردهای پیشگیرانه و آینده نگر از این تحلیل ها استفاده می شود. ضمنا به منظور تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات از روش های مبتنی بر مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان نیز (PMO/RCM) استفاده می شود.

  در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

 شرکت انتقال گاز ایران به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه خودکفایی و درهمسویی با اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه داخلی سازی، استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان، با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از انحصارطلبی در بخش تعمیرات ماشین های دوار را در دستور کار قرار داده و نسبت به توانمندسازی و افزایش ظرفیت شرکت های داخلی اقدام کرده است.

از دیگر برنامه های این شرکت استفاده از هوش مصنوعی جهت پایش وضعیت تجهیزات تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله در راستای افزایش پایداری و بهره وری شبکه انتقال گاز است. به منظور پیاده سازی هوش مصنوعی در ابتدا، نیاز به وجود یک پایگاه داده بزرگ (big-data) احساس شد و نرم افزار IPCMMS جهت رسیدن به این مهم در حال ارتقا و توسعه است.  در پایان از تلاش جهادی همه همکاران شرکت انتقال گاز ایران در ستاد و مناطق عملیاتی به ویژه همکاران حوزه برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، کمال تشکر و قدردانی را دارم و برای این عزیزان و خانواده های محترمشان آرزوی تندرستی و بهروزی می کنم.