گزارشی از روند فعالیت های سازمان بهداشت و درمان در حوزه اچ اس ای و سلامت خانواده

آماده باش مراقبان سلامت

سمیه راهپیما      سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سال گذشته گام های موثری در مسیر سلامت کار، خانواده و اچ اس ای برداشته است. از آن جمله می توان به ایجاد ساختار جدید بخش سلامت کار، توسعه نرم افزار سلامت خانواده و پرونده سلامت الکترونیک، همچنین فعال سازی سیستم پیامکی نرم افزار سینا برای دریافت بازخورد و ارزیابی های مراکز و تغییر تعرفه پرداخت پزشکان خانواده اشاره کرد.  این سازمان همچنین در همایش سراسری که سال 1401 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در حوزه سلامت خانواده برگزار شد، رتبه برتر سخنران و ارائه مقاله را به خود اختصاص داد. به دلیل اهمیت نقش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سلامت کارکنان و خانواده های آنها، گفت وگویی با غلامرضا پیوندی، مدیر بهداشت و اچ اس ای؛ کوروش هاشمی اصل، رئیس سلامت خانواده و پیمان فریدنیا، رئیس امور سلامت کار و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، داشتیم که به نقش و اهمیت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سلامت کارکنان و خانواده ها آنها پرداختند. آنچه می خوانید ماحصل این گفت وگوست.

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سالی که گذشت،گام های قابل توجهی در مسیر تسریع روند ارائه خدمات برداشته است.  غلامرضا پیوندی، مدیر بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در این باره به خبرنگار «مشعل» می گوید: با ایجاد ساختار جدید بخش سلامت کار، خانواده و اچ اس ای شاهد افزایش فعالیت های این حوزه طی یک سال اخیر بوده ایم. او با اشاره به گام های برداشته شده در سال گذشته ادامه می دهد: توسعه نرم افزار سلامت خانواده و پرونده سلامت الکترونیک ازجمله اقداماتی است که طی یک سال گذشته و در دولت سیزدهم انجام شده است. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در صدد آن است که سال 1402، پزشکی خانواده را در سطح مناطق گسترش دهد.

به گفته پیوندی، تعهد و پایبندی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، برارتقای تمام بخش هاست و تاکید بر این است که سازمان، ارائه دهنده خدمات سلامت در تمام سطوح باشد. اکنون در مقایسه با سازمان های دیگر در زمینه پزشکی خانواده و طب کار، بالاتر هستیم.

 ایجاد پرونده الکترونیک

یکی از ارکان اصلی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در واحد سلامت خانواده، ایجاد پرونده الکترونیک است که با پیگیری این روند، سابقه پزشکی بیماران ثبت می شود و نسخه نویسی الکترونیکی گسترش پیدا می کند.

مدیر بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دراین باره می گوید: همسو با گسترش پرونده الکترونیک درسطح سازمان و مناطق تحت پوشش، نرم افزار سلامت خانواده یکپارچه خواهد شد. با این روش، اگر فردی درمجموعه صنعت نفت، به یکی ازمراکز تحت پوشش مراجعه کند، اطلاعات پزشکی، دارویی و دیگر تراکنش های درمانی مربوط به وی در دسترس خواهد بود.

افزون بر موارد اشاره شده، بخش بسیار مهم دیگر از مدیریت بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، به سلامت کار باز می گردد.

پیوندی در این مورد نیز اظهار می کند: برای تمام شاغلان رسمی و بازنشستگان صنعت نفت، نرم افزار سلامت کار ایجاد کرده ایم تا پرونده سلامت آنها در این بستر الکترونیک بارگذاری شود. با این روش، مدیران شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.

 تشکیل شورای تخصصی اچ اس ای

اچ اس ای، یکی دیگر از محورهای فعالیت در مدیریت بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به شمار می رود. برای پیش برد اهداف این واحد، شورای تخصصی اچ اس ای تشکیل شده است. تا بتوان مراکز بهداشت و درمانی و بیمارستانی را  از نقطه نظر HSE- MS ارزیابی کرد ضمن این که نتایج و آثار ناشی از اجرای این طرح در مراکز درمانی و مناطق 15 گانه بهداشت و درمان صنعت نفت جمع آوری خواهد شد.

در بخش مهندسی بهداشت و بهداشت عمومی نیز تمام مراکز و ساختمان های صنعت نفت در مناطق 15 گانه مورد بازدید قرار می گیرد. در این بخش انبارهای غذایی، محیط های کاری و بهداشت آب و رستوران ها مورد بازدید و نظارت مداوم بهداشتی قرار دارند.

مدیربهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دراین باره می گوید: تلاش داریم باتقویت نیروی انسانی، اینگونه نظارت ها را درآینده توسعه دهیم. بهداشت و پیشگیری، جزو هسته مرکزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و این بازدیدها به صورت مداوم انجام می شود.  پیوندی در ادامه به تشکیل شورای عالی سلامت روان در سطح وزارت نفت و با دستور مستقیم مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت اشاره وتصریح می کند: سلامت روان، یکی از محورهای مهم در واحد سلامت کار و خانواده به شمار می رود. به همین دلیل، در معاینات شغلی و زمان استخدام، تکمیل پرسشنامه سلامت روان اهمیت دارد. اولویت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، حفظ و ارتقای سلامت روان کارکنان در بخش عملیاتی است.

 تاکید بر جوانی جمعیت

پیوندی در ادامه با اشاره به موضوع جوانی جمعیت وتاکید دولت سیزدهم به آن می گوید: ماده 65 قانون جوانی جمعیت در مدیریت بهداشت و اچ اس ای مورد بررسی قرار می گیرد و این موضوع به شورای عالی تخصصی طب کار و سلامت کار و خانواده سازمان ارجاع شده است تا براساس آن، موارد احتمالی وتاثیرگذار بر باروری کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهد.پیرو این موضوع، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درحوزه سلامت خانواده و مامایی، امکانات تشخیصی را ایجاد و برنامه هایی را دراین حوزه اجرایی کرده است. همچنین باتوجه به اهمیت سلامت بانوان، فعالیت هایی ویژه و مرتبط با این بخش انجام شده است.

 ایجاد شورای تخصصی بهبود تغذیه

مدیر بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، ایجاد شورای تخصصی بهبود تغذیه و دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت نفت را از دیگر فعالیت های این مدیریت بیان و اظهار می کند: مسؤولیت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در وزارت نفت، به عهده مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت است.

 توافقنامه با دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

پیوندی با اشاره به برگزاری نشست های مختلف با سازمان پدافند غیرعامل، همچنین تدوین اجرای برنامه هایی دراین حوزه، از امضای توافقنامه بادانشگاه علوم پزشکی بقیه الله خبر می دهد و اظهار می کند: این توافقنامه که میان مدیریت بهداشت و اچ اس ای سازمان بهداشت درمان صنعت نفت با دانشگاه بقیه الله امضا شده است، بر آموزش پدافند شیمیایی تاکید دارد.

 پزشکی خانواده

یکی از گام های مهم برداشته شده درحوزه پزشکی خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت خانواده بوده که سال گذشته پرونده الکترونیک سلامت خانواده محقق شده است.

کوروش هاشمی اصل، رئیس سلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دراین باره می گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور چهار نرم افزار الکترونیک دارد که شامل پارس، ناب، سیب و سیناست. از دو نرم افزار نخست در مناطق شمالی کشور استفاده می شود و نرم افزار سیب در سراسر کشور و نرم افزار سینا نیز در چند دانشگاه علوم پزشکی به اجرا درآمده است.

او دلیل انتخاب نرم افزار سینا را علاوه بر واردکردن خدمات بهداشتی بیماران، ایجاد اطلاعات آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی بیان می کند و ادامه می دهد: این نرم افزار مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و حراست را دارد و قابل لینک با سایر نرم افزارهای وزارت بهداشت است. این وزارتخانه نرم افزاری واسط به عنوان سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) دارد که تمام اطلاعات وزارت بهداشت در این نرم افزار جمع آوری می شود. به این ترتیب باید نرم افزاری داشته باشیم که اطلاعاتمان را به سامانه سپاس بدهد و نرم افزار سینا این قابلیت را دارد.

رئیس سلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بابیان اینکه بیشتر مناطق تحت پوشش ما چگونگی استفاده از نرم افزار سینا را آموزش ندیده بودند، به همین دلیل برای تمام مناطق 15 گانه دوره آموزش برگزار شد، ادامه می دهد: سعی کرده ایم این نرم افزار در مناطق کاربردی شود؛ البته روی سرور سازمان نصب است و هرجا که به سیستم برید سازمان دسترسی داشته باشد، این نرم افزارها را هم دارد و همه کارکنان می توانند از طریق اینترانت به آن دسترسی پیدا کنند. از این رو تمام کارکنانی که به درمانگاه های ما مراجعه می کنند، پرونده الکترونیک سلامت دارند.  او می گوید: سیستم پیامکی نرم افزارسینا را فعال کرده ایم تااطلاع رسانی بخوبی انجام شود و باز خورد و ارزیابی های مراکز نیز از طریق پیامک انجام شود و بعد از مراجعه فرد به مراکز بهداشتی درمانی به صورت رندم به برخی از افراد پیامک داده شود که آیا از خدمات درمانگاه رضایت دارید یا خیر؟