ارمغان های ICT برای منطقه 2 عملیات انتقال گاز

کاهش هزینه  بــــــا  فناوری روزآمد

مشعل   هم اکنون 39 ایستگاه مخابراتی (فیبر نوری، رادیو و تکرار کننده بی سیم و دکل مخابراتی) و 876 کیلومتر کابل فیبر نوری در سطح منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران فعال است، همچنین خدماتی از جمله شبکه های مایکروویو سراسری و محلی، 106 سیستم فعال تلمتری و اسکادا، 11 مرکز تلفن با بیش از 1800 خط فعال تلفنی، بیش از 300 تجهیز شبکه (روتر، سویچ، سرور مجازی و حقیقی) در بخش های IT و تلمتری، 261 سیستم بیسم دستی و خودرویی، همچنین سیستم های ماهواره ای از سوی مدیریت ICT این منطقه ارائه می شود.

حمیدرضا شیبانی، رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران می گوید: افزون بر مواردیاد شده، پشتیبانی سیستم های اسکادا و دیسپچینگ IOC منطقه 2 و همکاری در نگهداری و تعمیرات 3 مرکز GSC گازهای استانی مرتبط نیز به عهده واحدICT این منطقه است. وی تصریح می کند: شرکت گازهای استانی در محدوده منطقه 2 که شامل 7 استان است، دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، سایر مناطق عملیاتی و کارکنان منطقه، از مهم ترین ذی نفعان خدمات و پشتیبانی واحد ICT منطقه هستند.

 فناوری روزآمد با امنیت بالا

وی در پاسخ به این سوال که آیا خدمات ارائه شده با استانداردهای روزآمد بین المللی و صنعتی برابری می کند؟ می گوید: ماهیت واحد ارتباطات و فناوری، استفاده از فناوری به روز است و راهی جز آن نیست، یک سیستم کنترل صنعتی سال ها بدون اینکه به روزرسانی شود، کار می کند، اما در ICT باید سخت افزار را ارتقا داد، زیرا نرم افزارهای جدید، سخت افزار مناسب نیاز دارند. نگاه مدیران همیشه به فرآیند اصلی سیستم است و ارتقای سیستم های پشتیبان در اولویت قرار ندارد و این یکی از چالش های مهم واحد ICT در همه صنایع است. وظیفه ما در مرحله نخست، آگاهی رسانی و متقاعد کردن مدیران به استفاده از فناوری روزآمد با امنیت بالاست که در نهایت باعث کاهش هزینه و بهره وری بیشتر می شود.

وی در ادامه با اشاره به حوزه استفاده از سیستم های مکانیزه و نرم افزارهای مدیریتی و فرآیند اقدام های انجام شده در منطقه می گوید: از نمونه اقدام های انجام شده، استفاده از سیستم ویدیو کنفرانس به صورت گسترده است که به واسطه آن هزینه های تردد درون منطقه و خارج از منطقه به شدت کاهش یافته است. سیستم اتوماسیون اداری، کاهش قابل ملاحظه ای در زمان تمام شده فرآیندها را ایجاد کرده است. نرم افزارهای حضور و غیاب با استفاده از دستگاه-های تشخیص چهره، امکان رزرو غذا، اختصاص امکانات مسافرتی، مدیریت اموال و ... فقط قسمتی از فعالیت های این واحد در چابک سازی و شفاف سازی است که رضایت مشتریان را به دنبال داشته است. وی در پاسخ به این سوال که در حوزه های جدید فناوری از قبیل سیستم های مکانیزه کسب وکار با ماهیت فرآیند محور، BPMS، IPCMSS، GIS، IoT پهپاد، ماهواره و ... در سطح منطقه چه اقدام هایی صورت گرفته است؟ تصریح می کند: مکانیزه شدن فرآیندهای منطقه و طراحی فرم ها در اتوماسیون اداری، تکمیل نرم افزار سیام در انتخاب غذا در کل منطقه که بستری است برای انجام پروژه های HSE در زمینه تغذیه کارکنان، راه اندازی شبکه دولت در منطقه، راه اندازی شبکه بهداری در ستاد مرکزی (کهریزسنگ) و برخی تاسیسات، انجام روش های اجرایی امنیت اطلاعات (ISMS) و ماتریس فرآیندی نقش مسئولیت ها، تدوین فرآیندها و متدهای داخلی برای واحدICT و همچنین تدوین الزام های ICT برای واحدهای مختلف منطقه، ساخت و بهره برداری از اتاق سرور استاندارد بر اساس استاندارد TIA942 که همه آنها از سوی کارکنان واحد انجام شده، اجرای پروژه کابل یابی و تغذیه آن در GIS با دقت بسیار بالا، پیاده سازی سیستم تلفن VOIP را می توان از جمله اقدام های انجام شده عنوان کرد.

 چشم انداز ترسیم شده ICT در منطقه 2

وی به چشم اندازی که در حوزه مدیریت ICT منطقه ترسیم شده است اشاره می کند و می گوید: اساس کار این واحد در طول 9 سال گذشته گسترش زیرساخت های ICT بوده که اهداف راهبردی را محقق می¬سازد. گسترش زیرساخت¬ها همسو با طرح جامع مخابرات است که از سوی ستاد ابلاغ شده، از جمله اقدام ها در این زمینه، ساخت اتاق سرور استاندارد، اجرای فیبر منطقه پتاوه و پروژه های DMR، اجرای فیبر از ستاد مرکزی کهریزسنگ تا خطوط لوله نفت اصفهان و ساختمان جدید ICT که در مراحل اولیه است. همچنین در حوزه یکپارچه خطوط تلفن منطقه، پیاده سازی سیستم تلفن VOIP به صورت پله ای و یکپارچگی سیستم تماس های تلفنی در مراکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات منطقه نیز در مراحل پایانی قرار دارد.   وی در پاسخ به این پرسش که در سال جاری، تجهیزات جدیدی به حوزه ICT منطقه افزوده می شود؟ می گوید: اجرای فیبر نوری کهریزسنگ تا خطوط لوله نفت اصفهان، پروژه ساختمان ICT، پروژه DMR، پروژه ارسال سیگنال¬های ایستگاه کنترل فشار نفت و تقویت آنتن دهی و BTS جدید در سطح منطقه به خصوص محل اقامتگاه کارکنان در تاسیسات تقویت فشار گاز در دست اجراست.

شیبانی در پایان یادآوری می کند: کارکنان ICT سرمایه های با ارزش صنعت نفت و گاز هستند که بدون هیچ گونه چشمداشتی و فقط بر اساس حس مسئولیت پذیری انجام وظیفه می کنند. از این فرصت استفاده کرده و از همه کارکنان کوشا و متخصص واحد ICT منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران به ویژه بانوان شاغل در این واحد قدردانی می کنم.