بازتاب تلاش های شبانه روزی کارکنان مجتمع درود 3 درگفت و گوبا جانشین مجتمع

از زمین تا درود

مشعل   میدان نفتی درود درجزیره خارگ، با مساحت 125کیلومترمربع(5 کیلومتردر25 کیلومتر) درشمال غربی خلیج فارس، یکی ازبزرگ ترین میدان های نفتی ایران به شمار می رود.ظرفیت مخزن این میدان نفتی حدود ۶.۷ میلیارد بشکه برآورد می شود. درجوار میدان نفتی درود ودر105کیلومتری ساحل خلیج همیشه فارس، آنجا که جزیره خارگ، همچون نگین انگشتری می درخشد، مجتمعی به نام درود فعالیت می کند که به همت بزرگ مردان صنعت نفت، حاصل آن درجای جای اقتصاد کشورجاری است. مجتمع درود 3 درمنطقه عملیاتی خارگ شرکت نفت فلات قاره درهمسایگی با کارخانه درود 2 باچشم اندازی ازتاسیسات جدید وتازه، درحالی به چشم می آید که رد فرسودگی کارخانه های دیگربه گونه ای مشخص نمایان است.این مجتمع با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان بهره برداری وافت نسبتاً شدید فشارمخزن درود، همچنین نبود امکان نگهداشت تولید ازمیدان ساخته شده است.  لزوم صیانت وازدیاد برداشت ازمیدان نفتی درود ازسوئی ونبود امکان فرآورش روزانه بیش از180هزار بشکه نفت خام به وسیله تاسیسات قبلی، دیگر عواملی است که به اجرای پروژه درود 3 انجامیده است.  پژمان آذربخش، جانشین مجتمع درود 2 و 3، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش فرآیند که ازسال 1381درشرکت نفت فلات قاره ایران استخدام شده است وازهمان ابتدا دربخش بهره برداری فعالیت می کند، درگفت و گو با هفته نامه "مشعل" به تشریح فعالیت های این مجموعه پرداخته و از اهداف احداث آن تا سختی ومشکلات کارکنان در دوره تحریم و تلاش های درحال انجام، سخن گفته است. کارکنان این مجموعه همچون دیگر بخش های منطقه عملیاتی خارگ به شکل اقماری (14 روز کار و 14 روز استراحت) مشغول فعالیت هستند ودر بازدید از این مجموعه می توان تلاش آنها را نظاره گر بود. متن کامل این گفت و گو در ادامه می آید. 

  دلیل احداث مجتمع درود 3 چه بود و با چه اهدافی دنبال می شود؟

اجرای پروژه  مجتمع درود 3 که مشتمل بر حفر چاه های تولیدی و فرآورش نفت با ظرفیت 80 هزار بشکه در روز، واحدهای یوتیلیتی، شیرین سازی گاز، تزریق آب  با ظرفیت 270 هزار بشکه در روز و تزریق گاز با ظرفیت 130 میلیون فوت مکعب در روز است، از سوی شرکت نفتی توتال در سال 1379 با عملیات لرزه نگاری سه بعدی آغاز شد. پس از اتمام مراحل ساخت تاسیسات، در سال 1384 واحد فرآورش نفت و تزریق آب در سرویس قرار گرفت و در سال 1387 عملیات تزریق گاز آغاز شد. درود ۳ مجتمعی است که ساخت آن باهدف احیا وبازیافت بیشتر وازدیاد برداشت در دستور کار قرار گرفت و ازدیاد برداشت، ازجمله هدف گذاری های مهم  در احداث این کارخانه  به شمار می آید. این مجتمع شامل بخش های مختلف تاسیسات فرآورش نفت، واحدهای یوتیلیتی، تزریق گاز، تزریق آب، شیرین سازی گازاست که سال ۸۴ واحد نفت وتزریق آب آن  درمدار تولید قرار گرفت ودرسال 1387 نیز تزریق  گازشروع شد.

 دراین مجتمع چه تعداد نیرو به کار و فعالیت اشتغال دارند؟

این مجموعه مشتمل بر 180 نفر نیروی انسانی است که همه آنها در قالب قراردادهای موجود صنعت نفت به شکل رسمی، قراردادی و پیمانکاری به شکل اقماری درحال فعالیت هستند. البته باید اشاره کنم که این تعداد نیروبرای این کارخانه کافی نیست وبا کمبود مواجه هستیم. حدود ۱۲ سال  است  که  هیچ  استخدامی انجام نشده و این در حالی است که با توجه به مستهلک شدن ادوات و تجهیزات، شرح کار وفعالیت  نفرات بیشتر و ازسال 1397 نظارت، بهره برداری و تعمیرات کارخانه درود 2 نیز به این مجتمع اضافه شده است.

  با توجه به تحریم ها که منجر به کاهش تکلیفی در مخازن مختلف نفتی شد، تصور این است که این اقدام، به کاهش فعالیت ها هم منجر می شود.چنین تصوری درست است؟

اینطورنیست؛ کاهش تکلیفی نگهداری و فعالیت بیشتری را می طلبد و در واقع  نگهداشت ادوات و تجهیزات فرآیندی نسبت به کارخانه در  مدار، نیازمند فعالیت و کار و زمان بیشتری است، ضمن اینکه انجام تعمیرات پیشگیرانه و سرویس و نگهداری تجهیزات، به قوت خود باقی است.

 در حال حاضر کاهش تکلیفی در این مجموعه پایان  یافته است؟

تارسیدن به حداکثر ظرفیت تولید نفت خام زمان داریم و در صورت اعلام، رسیدن به سقف تولید در کوتاه ترین زمان ممکن قابل تحقق خواهد بود.

 چه طرح های توسعه ای برای درود 3 در دستور کار قرار دارد؟

تقویت چاه ها و خطوط لوله ضعیف با توجه به افت فشار چاه ها، همواره در دستور کار قرار دارد و گازرانی را برای تمامی چاه ها از جمله هر سه کلاستر جنوبی، شمال غربی و شمال شرقی مجتمع درود 3 در دستور کار داریم که این اقدام ها اگر چه با هدف نگهداشت تولید انجام می شود، اما افزایش تولید را هم به همراه خواهد داشت.

 با تحریم و مشکلات ناشی از آن، چگونه کار را پیش می برید؟

وجود وحضور کارکنانی متعهد  وبا تجربه درصنعت نفت موجب شده است که تحریم درصنعت نفت به فرصتی برای بروز خلاقیت ها و ایده های نو بدل شود.درمجتمع درود 3 نیزبا وجود تحریم های ظالمانه ومشکلات ناشی از آن در زمینه های مختلف ازجمله تامین قطعه، فعالیت های بسیار ارزشمند وبزرگی انجام شده که به صرفه جویی های ارزی – ریالی قابل توجهی منجرشده است.ازجمله اورهال و راه اندازی توربوپمپ ها، توربوژنراتورها،اورهال کمپرسورهای تقویت فشار گاز، DCS کردن سیستم کنترل کارخانه درود 2 ،تنها بخش کوچکی از اقدام های انجام شده به وسیله کارکنان متخصص این مجموعه به شمارمی آید که موجب شده است این مجموعه سرپا نگاه داشته شود و همین جا از تلاش  کارکنان، تشکر و قدردانی کنم.

 باتوجه به اقماری بودن کارکنان درود 3، باچه مشکلات وسختی هایی در نوع کار وسبک زندگی رو به رو هستید؟

سخت ترین بخش کار درشکل اقماری، دوری از خانواده است که نیمی از عمر زندگی را در کنارآنها نیستیم. اعتقاد من این است که  خانواده های اقماری،خانواده های  فداکاری هستند.ما در خط مقدم جبهه صنعت نفت هستیم و با اعمال تحریم ها، سختی کارمان بیشترشده است.افزون بر این، شیفت و نوبت کاری،کارکنان را با مشکلاتی مثل کم خوابی، مشکلات قلبی و گوارشی همراه ساخته است. حال در کنار تمامی این سختی های ناشی از کار اقماری، برای کارکنان صنعت نفت سقف حقوق هم تعیین شده است و در این مسیر باید جانب انصاف بیشتر رعایت شود. همکاران غواص ما درمنطقه عملیاتی خارگ اخیرا برای پیدا کردن نشتی نفت ۱۰ کیلومتر  زیرآب شنا کردند که کارساده ای نیست.دیگرکارکنان هم فعالیت های مهم و سختی انجام می دهند که محدودیت های سقف حقوق، ماده 10، مالیات و دیگر موارد می تواند موجب بی انگیزگی درآنها شود. با این حال، با جان و دل در حال فعالیت هستیم چون این تاسیسات را متعلق به خود می دانیم و نسبت به آن تعصب داریم. وقتی وارد این کارخانه شدم که یک زمین خاکی  بود و از ابتدا شاهد اقدام های مختلف بودیم تا این مجموعه عظیم و مهم شکل بگیرد. درخواست ما از شما این است که این موارد را منعکس کنید؛ حقوق و دستمزدی که  داده  می شود، صرف  عمر  و جوانی  و  سختی کار و هزینه دوری از خانواده ما می شود. 

 چند درصد کارکنان مشمول ماده 10 هستند؟

حدود 30 درصد کارکنان، مشمول ماده ۱۰ شده اند و امیدواریم هرچه سریع تربه این خواسته ها توجه شود.کاراینجا از6 صبح آغاز می شود وتا ساعت 6 بعد ازظهرهم ادامه دارد.پس از آن هم کارکنان شیفت شب، کار را در اختیار می گیرند؛ به عبارتی فعالیتی شبانه روزی از سوی نفرات درحال انجام است.

 اگر نکته ای باقی مانده است، اشاره بفرمایید.

مهم ترین نکته ای که لازم می دانم در پایان به آن اشاره داشته باشم، کرامت نیروی انسانی است. نیروی انسانی هرسازمان، بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه آن است، باید قدر آنها باشیم و برای افزایش انگیزه های کاربا هدف بهبود معیشت،اقدام هایی انجام شود.